ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.04.2023

 


Bratsberg 1835
Kilde: Folketellingen 1835. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter.
Se også Bratsberg-gårdene.

I denne folketellingen for Gjerpen var ikke Bratsbergkleiva, Follestad eller Osebakken tatt med. Kun landområdene.
Her er derfor kun nevnt noen få familier her.


Familie 1.
Bratsberg 1835.

Her var oppført leilending Sigurd Sigurdsen med familie. Se Bratsberg(1).


Familie 2.
Bratsberg 1835. Skauen.

Arbeider, leieboer
Ole Johnsen Tollerud fra Gran på Hadeland? f. ca. 1785 d. 1/3-1848 på Follaug.
g. 27/2-1818 m. Inger Torsteinsdatter fra Skilbred(1) f. jan. 1790 d. 10/1-1852 på Follaug, d.a. Torstein Torkildsen Skilbred fra Hovind.
Forlovere: "Jacob Larsen u. Grinie, Jan Jacobsen Hougen."
1. Berthe Olsdatter (tvilling) f. 10/8-1818.
2. Gurine Olsdatter (tvilling) f. 10/8-1818 g. i Skien 24/11-1843 m.
Christopher Jensen Gran fra Kleiva.
3. Maren Olsdatter f. 4/5-1821 på Skauen u. Bratsberg.
4. John Olsen Tollerud f. 4/3-1824 u. Bratsberg d. 31/8-1844. "
Druknet og liget senere igjenfundet."
5. Ole Olsen f. 30/4-1830.

Ole Johnsen var ”afskjediget Jæger”(38) da han giftet seg. Han var derfor nylig ferdig med
militærtjenesten. Tvillingene ble født på Skilbred, mens resten av barna ble født på Skauen u. Bratsberg.
Siden bodde denne familien på ukjent sted på Follaug.

I 1845 var Ole Johnsen nevnt som dagarbeider.

Ole Johnsen ble oppført som innerst og fattiglem i 1835.
Som arbeider og innerst (leieboer) i 1845.


Familie 3.
Bratsberg 1835.

Arbeider, leieboer
Nils Kittilsen trolig fra Tinn
(eller Gjerstad?) f. ca. 1790.
g. i Gjerpen 13/8-1818 m.
Pernille Pedersdatter fra Habakken under Foss dpt. 6/12-1789, d.a. Peder Jørgensen.
Forlovere: "Thomes Jensen Leppen og Christen Haraldsen, Bratsbergkl."
1. Ole Nilsen f. 12/12-1818 på Bratsbergkl.
2. Peder Nilsen f. 23/10-1821
på Holmen under Rising.
3.
Kittil Nilsen f. 21/1-1826 på Løvås under Rising.
4.
Gregorius Nilsen f. 14/5-1830 på Løvås under Rising d. 21/7-1911 i Skien.

F.f. Niels Kittilsen og Pernille Pedersdatter Bratsbergklevens Ole: Jørgen Pedersens kone Bratsbergskov, pige Signe Hansd., Thomes Leppen, Abraham Christensen Br.kl., Niels Tostensen ibid. 
F.f. Niels Kittilsen og Pernille Pedersd. Holmen under Risings Peder: Kittil Stulens kone, pige Signe Hansd. Røsager, Hans Olsen Sætre, Ole Kittilsen Stulen, Niels Abrahamsen Sneltvedt.
F.f. Niels Kittilsen og Pernille Pedersd., pladsen Løvaas under Risings Kittil: Niels Troldsaases kone, pige Gurine Johnsd. Kikut, Halvor Torbjørnsen Puttekaasen, Hans Olsen Sæteret, Halvor Olsen Hobæk.
F.f. Niels Kittilsen og Pernille Pedersd. Løvaas Gregorius: Hans Sæterets kone, pige Johanne Torbiørnsdatter Putten, Jørgen O. Hobek, Hans Nielsen Trolsaas, Halvor Torbiørnsen Putten.

 


Familie 4.
Bratsberg 1835.

Arbeider, leieboer
Ole Halvorsen Sørbye f. ca. 1779.
g.m. Ingeborg Kittilsdatter f. ca. 1780.
1. Ole Olsen f. ca. 1814.
2. Nils Olsen f. ca. 1828.
3. Karen Olsdatter f. ca. 1832.

 


Familie 5.
Bratsberg 1835.

Arbeider, leieboer
Iver Henriksen Førre f. ca. 1779.
g1g m. Christense Sophie Monrad f.
g2g m. Maren Elisabeth Andersdatter f. ca. 1798.
1. Edle Margrethe Iversdatter f. 21/1-1815 på Bratsberg(1).
2. Iver Henrik f. 21/9-1818.
3. Jens (Karlstorff?) Iversen f. ca. 1821.
4. Johan Fredrik Iversen f. ca. 1825.
5. Maren Elisabeth Iversdatter f. ca. 1827.
6. Ivella Henriette Iversdatter f. ca. 1833.
7. Christence Sophie Iversdatter f. ca. 1835.

"Carl Bernhard Carlsen,(
3/4 Aar) (uægte søn af Edle Margrethe.)"

 


Familie 6.
Bratsberg 1835.

Arbeider, kobbersmed?,  leieboer
Ole Tollefsen fra und. Bratsberg f. ca. 1801, s.a. Tollef Andersen.
g. i Gjerpen 2/6-1825 m. Kirstine Larsdatter fra Sneltvedt f. ca. 1797, d.a. Lars Kittilsen.
Forlovere: "Christen Knudsen Sneltvedt, Christen Mikkelsen Bratsberg."
1. Tollef Olsen f. 28/4-1826 på N. Sneltvedt.
2. Pernille f. 6/12-1829 på S. Brekkejordet.
3. Pernille Olsdatter f. 1839.

 


Familie 7.
Bratsberg 1835. Kleiva.

Arbeider
Halvor Aslaksen Berg fra M. Berg f.  ca. 1808 d. 15/5-1852 på Berg, s.a. Aslak Hansen Berg.
g. i Gjerpen 18/2-1830 m. Kirsten Halvorsdatter fra Holla f. ca. 1811, d.a. Halvor Johnsen.

Denne familien bodde Kleiva fra ca. 1833 - 1838.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no