ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Berg
Gård nr. 116 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 17.04.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Berg midtre - Berg 3
Husmannsplass under Gjerpen lille (Lagmannsgården).
 

Arbeider, husmann
Aslak Berg/
Gravli f. ca. 1652 bg. 1/1-1705. ”Aslach Berg, 52 aar. hafde zedel.”
g.m. Barbara Larsdatter fra N. Berg f. ca. 1657 bg. 11/6-1719. ”Barbara Berg 62 aar gml.”, trolig d.a. Lauritz Berg.
1. Gunhild Aslaksdatter f. ca. 1680 g1g med Thor Larsen Fieldal. Se Fjelldalen(1).
2. Maren Aslaksdatter dpt. 6/11-1681 g.m. enkem. Erik Knudsen. Se Gaupåsen øvre.
3. Guri Aslaksdatter dpt. 1/1-1684 g.m. Jon Tormodsen. Se Ø. Sokka.
4. ?Isak Aslaksen f. ca. 1686.
5. Peder Aslaksen dpt. 11/11-1688, født på Engelstad i Siljan.

6. Live dpt. 15/3-1691 bg. 17/5-1691. ”Aslak Grafflis d. L
ive, 9 uger g.”
7. Karen Aslaksdatter dpt. 15/3-1691 g.m. Hans Hansen Berg. Se nedenfor.
8. Halvor Aslaksen dpt. 1/10-1693.
9. Hans dpt. 18/9-1701 bg. 28/2-1706. ”Aslak Bergs søn Hans 4 1/2 aar, hafde zedel. Døde i barnekopper.”
Br. i 1701, 1719.

Aslak Ersrøs datter Maren.
Aslak Bøes datter Guri.
F.f. Aslak Engelstad i Siljan, hans søn Peder: Solve Rosval, Halvor Berget, Tyge Follof, Giertrud Stensaasen, Boel Stensaasen.
F.f. Aslak Graflis Tvillingbarn Live og Karen: Morten Pederssen paa Fos ejer, Halvor Stensaasen, Erik Hoppestad, Amun Ersrød, Mons Høimyrs qvinde Anne,
      Ragnil Guttormsdatter hos Aslak Grafli, Else Hoppestad, Aaste Aslaksdatter Berget.
F.f. Aslak Graflies son Halvor: Lauritz Bierget, Nils Olsen Kiær, Christen Hansen Houerø, Else Hoppestad, Jacob Jønnevals qvinde Ragnil en pige fra Aamot.
F.f. Aslak Bergs Søn Hans: Anders Hanssen Saugemester i byen og hans søn Hans fra byen, Laugmandens Kleims Kiæriste og ældste datter.

Barnedåp i Gjerpen 7/8-1701. Christen (Hansen) Graflis Søn Hans.
Test: Aslak Berg, Anders Vigvering paa Snibetorp, Lucas Levorssøn Riis, Anders Vigverings Qvinde Karen, Rejer Høimyrs qvinde Maren, Stephan underbyfogds datter Maren.

Barnedåp i Gjerpen 16/1-1709.
Tor Sæms (Nordre Sems) datter Live.

Test: Halvor Sem, Ole Sem, Søren Grini, Anders Sems qvinde Maren, Aslak Bergs datter Maren.

Barnedåp i Gjerpen 26/7-1710: Knud Sneltveds datter: Kirsten.
Test: Ingebret Bratsberg. Nils Janssøn, Isak Janssøns qvinde Maren, Aslak Bergs datter Maren.

Barnedåp i Gjerpen 28/10-1708: Nils Bentssøns datter Johanna fra Steensaasen.
Test: Tormo Steensaasen, Even Steensaasen, Peder Berg, Tormo Stensaasens qvinde Aase, Maren Stensaasen.

Kilde: "Skoskatten" 1711.
Isach Berg Self, 5, Kone, 3 børn, det ene u. 3 aar, 30 sk.
Een Huuskone Barbara Self, 2, 1 Datter, 12 sk.

Arbeider, innerst
Lars Aslaksen Berg herfra?
g. 12/1-1721 m. Anne Knudsdatter f. ca. 1688 d. våren 1735. ”Lars Bergs qde Anne  47 aar.”
Forlovere: "Erik Goupaas. Lars Steensaas."
1. Nils Larsen Berg dpt. 21/9-1721. Se Familie 7 - Kleiva 1762.

2. Nils bg. 15/4-1730. ”Lars Bergs Nils 16 uger”

3. Live Maria bg. 25/5-1733. ”Lars Aslakssøns Live Maria, 14 dager.”

4. Anders Larsen dpt. 13/3-1735.

F.f. Lars Aslakssøns søn Nils: Børge Snibetorp. Halvor Aslakssøn, Søren Murermesters qde, Maria Andersdatter.
F.f. Lars Bergs Anders: Nils Isakssøn, Knud Erikssøn, Birte Knudsdatter, Anne Isaksdatter Kleven.

Arbeider, husmann
Hans Hansen Berg
f. ca. 1690 bg. 26/4-1742. ”Hans Berg, 52 aar.”
g. 2/2-1714 m. Karen Aslaksdatter herfra dpt. 15/3-1691
bg. 7/1-1752. ”Nils Bergs kone 63 aar.“, d.a. Aslak Berg.
Forlovere: Hans Bentssøn af Scheen og Ole Sneltved.
1. Else Hansdatter dpt. 13/5-1714 g.m. Lars Hansen Lid. Se Lid(A).
2. Aslak Hansen dpt. 19/7-1716. Se nedenfor.
3. Hans f. ca. 1722 d. januar 1735. ”Hans Bergs 2 børn Hans 13 aar og Maria 3 1/2 aar.”
4. Maria dpt 3/3-1726 bg. 19/5-1726. ”Hans Bergs Maria 12 uger.”
5. Hans Hansen dpt. 1/8-1728. Se Søli nedre(A).
6. Maria dpt. 10/2-1732 d. januar 1735. ”Hans Bergs 2 børn Hans 13 aar og Maria 3 1/2 aar.”
7. Christen f. sommeren 1739 død før 1742.

8. Nils bg. 30/8-1739. ”Hans Bergs Nils, 3 uger.”

Br. i 1713 og 1742.

F.f. Hans Hanssøns datter Else fra Berg: Hans Bentssøn, Hans Biørnssøn og hans quinde af Scheen, Tor Sems quinde, Maren Berg.
F.f.
Hans Aamots søn Aslak: Nils Kiær, Ole Sem, Abraham Kiær, Hans Biørnssøns qde i Qværndalen, Gurj Berg.
F.f. Hans Bergs Maria: Sivert Hanssøn, Christen Hanssøn, Halvor Aslakssøns qde., Karen Hansdatter.
F.f. Hans Bergs Hans: Halvor og Lars Østensønner, Christen Hansen, Hans ......s qde., Karen Larsdatter.
F.f. Hans Bergs Maria: Jens Berg, Christen Smed, Hans Bergs moder og søster Dorte.
F.f. Hans Bergs Christen: Ole Sneltved, Per og Aslak Berg, Jan Fieldets qde., Barbara Goupaasen.


Denne familien bodde trolig noen år i Skien. Sivert Hansen og Christen Hansen var trolig hans brødre.

1/8-1742       HANS HANSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 4, side 241b.
Berg v/        Arvinger:                            
Børsesjø       Enka Karen Aslaksdatter og barna:
               1. Aslak Hanssen 26 år
               2. Hans Hanssen  14 ”
               3. Else Hansdtr. 29 ”  g.m. Lars Hanssen Lie.
Mora verge under oppsyn av Peder Sneltvedt.
Laugverge for enka ble Helge Sneltvedt.
Brt: 24 - 1 - 8
Net:  7 - 0 - 9.
 

Enka Karen Aslaksdatter ble g2g med Nils Alexandersen. Se N. Berg.

Arbeider, husmann
Aslak Hansen Berg herfra dpt. 19/7-1716 bg. 13/5-1764. "
Aslak Berg 48 aar.", s.a. Hans Hansen Berg.
g. 16/6-1741 m. Karen Nilsdatter fra M. Løberg(A) dpt. 21/2-1712 bg. 8/10-1774. "
Aslak Bergs enke 62 aar.", d.a. Nils Jonsen Løberg.
1. Maren dpt. 8/10-1741 bg. 16/4-1742. "
Aslak Bergs Maren, ½ aar."
2. Hans Aslaksen Berg dpt. 10/3-1743. Se nedenfor.
3. Nils dpt. 29/9-1745 bg. 15/12-1748. "Aslak Bergs søn Nils 3 aar."

4. Christen Aslaksen dpt. 20/10-1748. Se Rønningen under Kjølnes.
5. Nils Aslaksen Berg dpt. 19/9-1751. Se Familie 10b - S. Brekke 1801.
6. Ole Aslaksen Berg dpt. 17/11-1754.
Br. 1762.

F.f. Aslak Bergs Maren: Per Berg, Lars Lj og qde., Birte Jacobsdatter.
F.f.
Aslak Bergs Hans: Lars Lj, Jon Nilssøn, Karen Berg, Birte Jacobsdatter.
F.f. Aslak Bergs Nils: Jon Løberg, Nils Bache, Lars Lj og qde., Aslou Eriksdatter.
F.f. Aslak Bergs db. Christen: Nils Bergs kone, Elen Halvorsdtr., Halvor Folloug, Erik Jacobsen, Hans Hansen.
F.f. Aslak Bergs db. Nils: Halvor Follougs kone, Marthe Isaksdtr, Erik Bommen, Hans Hansen, Lars Larsen.
F.f.
Aslak Bergs db. Ole: Halvor Follougs kone, Berthe Amundsdtr, Jon Sørbøe, Lars Lie.

30/10-1764     ASLAK BERG        Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 468a.
Berg           Arvinger:                            
              
Enka Kari Nielsdatter og barna:
               1. Hans Aslakssen     22 år.
               
2. Christen Aslakssen 16 "
               3. Niels Aslakssen    13 "
              
4. Ole Aslakssen      11 "
               Formynder Lars Kiæra.
Brt: 52 - 2 - 0
Net:  7 - 0 - 0.

Arbeider, husmann
Hans Aslaksen Berg herfra dpt. 10/3-1743 bg. 4/6-1780. "Hans Berg 37 aar."
g. 23/6-1768 m. Anne Heljesdatter trolig fra Tinn f. ca. 1731
d. 4/4-1824 på Berg.
1. Aslak Hansen Berg dpt. 28/8-1768. Se nedenfor.
2. Ingeborg dpt. 27/1-1771 d. før 1780.
3. Karen Maria Hansdatter dpt. 8/3-1772 g.m. Knud Jonsen. Se Familie 17 - Gulset 1801.
4. Kari Hansdatter dpt. 30/4-1775 bg. 29/8-1810.
5. Gunhild Hansdatter dpt. 14/12-1777.

6. Helvig Hansdatter dpt. 9/7-1780 g.m. Nils Olsen Berg. Se Kolkinmyr(2) under Follaug.
Br. 1773.

F.f. Hans Bergs db. Aslak: Knud Bergs kone, Kisten Halvorsdtr., Nils Berg, Christopher Jansen, Christen Aslaksen.
F.f. Hans Aslaksen Bergs pb. Karen Maria: Henning Bergs kone, Kisten Halvorsdtr., Henning Berg, Nils Aslaksen, Isak Jonsen.
F.f. Hans Bergs pb. Karen: Halvor Arnesens kone, Hans Bergs enke, Christen Aslaksen, Nils Aslaksen, Halvor Jonsen.
F.f.
Hans Bergs pb. Gunhild: Ole Heljesens kone, Anne Svenchesdtr., Henning Berg, Nils Aslaksen, Ole Andersen Berg.
F.f.
afdøde Hans Aslaksen Bergs pb. Helvig: Johannis øde Sneltvets kone, Anne Kistine Andersdtr., Christen Aslaksen, Ole Andersen Berg, Abraham Henningsen.

1/7-1780       HANS ASLAKSSEN BERG       Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 180b.
Berg           Arvinger:                            
u/Lagm.gd.     Enka Anne Helgesdatter og barna:
Gjerpen lille  1. Aslak Hanssen       12 år ?
                   2. Karen Marie Hansdtr. 9 "
                   3. Kari Hansdtr.        6 "
                   4. Gunnild Hansdtr. 2 1/2 "
            Dessuten meldte enka fra at hun var fruktsommelig.
            Enka tok til laugverge Lars Solvessen Kjær.
            Formynder for samtlige barn ble farbroren Christen Aslakssen som bor på Kjølnes i Porsgrunn.
            Farbroren Nils Aslakssen var tilstede.
Brt:   16 - 3 - 0
Gjeld: 25 - 0 - 7 (insolvent).

Anne Heljesdatter hadde sin bror Ole Heljesen (Helgesen) i nærheten. Se Tyskland(1) under Strømdal.
Hans kone var fadder her ved en anledning.

Det fantes en annen Anne Helgesdatter fra Gulset som var like gammel. Hun ble gift til Lund.

Enka Anne Heljesdatter ble g2g med Halvor Jonsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Halvor Jonsen Berg fra Tveitstua (Tveten) under Rising dpt. 2/10-1746 bg. 2/8-1809. "
Halvor Jonssøn Berg 62 5/6 aar.", s.a. Jon Tormodsen.
g. 20/11-1781 m. enke Anne Heljesdatter fra Tinn f. ca. 1731 d. 4/4-1824 på Berg.
Br. 1781.

Dette ekteparet hadde av naturlige årsaker ingen barn i sammen.

Arbeider, husmann
Aslak Hansen Berg herfra dpt. 28/8-1768 bg. 12/9-1810.
g. i Gjerpen 14/2-1792 m. Inger Gundersdatter fra Tufte(7) "Åsen" dpt. 25/3-1770, d.a. Gunder Halvorsen.
1. Hans Aslaksen Berg dpt. 29/4-1792. Bodde på N. Brekkejordet. Se Familie 33 - N. Brekke 1845.
2. Gunder Aslaksen Berg dpt. 25/5-1795. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 133 - Kleiva 1845.
3. Anne Aslaksdatter dpt. 26/11-1797 g.m. Ole Nilsen Berg. Se Familie 137 - Kleiva 1845.
4. Ole Aslaksen Berg dpt. 8/5-1803. Se Familie 31 - N. Brekke 1845.
5. Halvor Aslaksen Berg dpt. 6/3-1808. Se nedenfor.

Br. 1791.

F.f. Aslak Hanssøn Bergs db. Hans: Ingebor Laersdtr., Karen Hansdtr., Kittil Gregerssøn, Erik Gunderssøn, Simon Axelssøn.
F.f. Aslak Hanssøns db. Gunder fra Berg: Karen Maria Hansdtr., Inger Pedersdtr., Isak Olessøn, Laers Nilssøn, Laers Gregerssøn.
F.f. Aslak Hanssøns pb. Anne fra Berg: Margarete Gundersdtr., Anne Gurine Larsdtr., Halvor og Knud Jonssøn, Lars Nilssøn.
F.f. Aslak Hanssøn Bergs db. Ole: Nils Olessøns k., Kirsten Olesdtr., Nils Olessøn, Halvor Berg, Henric Larssøn.
F.f. Aslak Hanssøns db. Halvor u/Gjerpen lille: Erik Bergs k., Anne Pedersdtr., Halvor og Isak Berg, Lars Tygessøn.

Arbeider, leilending
Halvor Aslaksen Berg herfra dpt. 6/3-1808 d. 15/5-1852 på Berg, s.a. Aslak Hansen Berg.
g. 18/2-1830 m. Kirsten Halvorsdatter fra Holla f. ca. 1811, d.a. Halvor Jonsen.
Forlovere: "Solve L. Kjær, Peder T. Kjær."
1. Aslak f. 5/5-1830 på Berg d. 3/1-1831 på Berg.
2. Inger Marie Halvorsdatter f. 10/11-1831 på Berg g.m. Ole Nilsen Doxrød. Se Bjørkekollen under Doksrød.
3. Anne Gurine Halvorsdatter f. 15/2-1834 på Bratsbergkleiva.
4. Aslak Halvorsen Berg f. 21/2-1836 på Kleiva. Se Rønningen under Sneltvedt.
5. Halvor Halvorsen Berg f. 3/12-1839 på Berg.
6. Maren Anne Halvorsdatter f. 24/2-1843 på Berg g.m. enkem. Ole Christensen Skjærum. Se Lund(5) og Kjær(10).
7. Gunder Halvorsen Berg f. 4/6-1846 på Berg.
8. Andreas Halvorsen Berg f. 30/8-1849 på Berg.
Br. 1839.

En stor takk til Jan Christensen med hjelp til sistnevnte slekt, som delvis hadde blitt ødelagt i mitt originale manus (G.S.).

Se heretter Berg(3) som ble skyldsatt og solgt i 1841.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no