ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.10.2017Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Foss er delt mellom to forskjellige kart. Dette er utsnitt av disse to, som på beste måte er forsøkt tilpasset. G.S.
 

Habakken - Havbakken
Gammel husmannsplass under N. Foss. Også skrevet Hafbachen, Havbakken o.l.

Siden 1842 har plassen vært matrikulert som Foss(4) "Habakken"

Arbeider, husmann
Zacharias Clausen Hafbachen
fra Fossum dpt. 4/5-1684 bg. 2/5-1751. ”Zacharias Hafbachen 71 aar.”, s.a. Claus Christiansen. Se Familie 1 - Fossum før 1700.
g. 27/12-1711 m. Maren Jacobsdatter fra Jønnevald dpt. 13/1-1689 bg. 13/3-1740. ”Zach Hafbachens qde Maren, 50.”, d.a. Jacob Pedersen.
1. Claus Zachariasen dpt. 15/10-1713. Se
Nedre Hoppestad(A).
2. Christen Zachariasen dpt. 6/10-1715. Se nedenfor
.
3. Helvig Zachariasdatter dpt. 18/6-1719 g.m. Anders Olsen. Se N. Teigen under Mo.
Br. ca. 1710.

F.f. Zacharias Havbachs søn Claus: Jacob Jønneval og hans søn Christopher. Gunne Nøglegaard. Jan Jostessøns qde. Hellie, Malene Jønnevald.
F.f. Zacharias Claussøns Søn Christen fra Foseje: Elef Jønneval, Peter Eresrød, Rasmus Fosejer, Taral Jønnevals qde og datter Malene.
F.f. Zacharias Havbachz datter Helvig: Per Berreberg,
Jacob Jønnevold, Jost Fos, Helge Fos, Johanne Stægen.

Margrethe Christensdatter i Habakken f. ca. 1731 ble konf. i  1748.

Arbeider, husmann
Christen Jonsen
f. ca. 1711 bg. 23/12-1781. ”Christen Jonsen f. M. Foss 70 aar.”
g. (ikke i Gjerpen) m. Marie Larsdatter f. ca. 1723 bg. 21/1-1787. ”Christen Jonsens enke f. Hafbakken 63 aar.”
1. Ole Christensen f. ca. 1760. Konf. i Gj. i 1778.
2. Paul Christensen f. ca. 1764. Konf. i Gj. i 1782 i tjeneste på N. Limi. Han ble sagmester i Skien. Se Familie 38 - S. Brekke 1801.
3. Marthe Christensdatter f. ca. 1764.
4. Jon f. ca. 1766 bg. 30/11-1777. ”Christen Jonsens s. Jon fra Hafbachen 11 aar.”
5. Karen f. ca. 1769 bg. 24/10-1779. ”Christen Jonsens d. Karen fra Foss ejet 10 aar.”
6. Gjertrud Christensdatter f. ca. 1769.
Br. ca. 1769.

Ingen av barna ser ut til å være født i Gjerpen. Ekteparet er ikke gift i Gjerpen, Bamble, Brevik, Skien, Solum,
Porsgrunn, Eidanger, Siljan, Sauherad, Holla eller Sannidal.

7/2/1787       MARIE LARSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 218a.
Habakken      Arvinger:                            
u/M.Foss      Hennes barn:
                1. Ole Christenssen, myndig.
                2. Poul Christenssen. --”--
                3. Marthe Christensdtr.   23 år.
                4. Gjertrud Christensdtr. 18 ”
               Formynder for døtrene ble Anders Nøklegaard.
Brt:   36 - 3 - 2
Gjeld: 75 - 3 - 0 (insolvent).

Arbeider, husmann
Christen Zachariasen Hafbachen
herfra dpt. 6/10-1715 bg. 15/7-1764. ”Christen Zachariæsen 50 aar.”, s.a. Zacharias Clausen Havbachen.
g1g 11/2-1745 m. Gjertrud Willumsdatter fra Venstøp dpt. 3/11-1720 bg. 19/1-1749. ”Christen Zachariæsens kone f. Hytten 31 aar.”, d.a. Willum Østensen ”ved Hytten”. Se Familie 13 - Venstøp 1711.
g2g 29/10-1751 m. Anne Rasmusdatter fra Kverna under Foss dpt. 3/12-1719 bg. 2/3-1777. ”Anne Rasmusdtr. 57 aar.”, d.a. Rasmus Halvorsen.
1. Maren Christensdatter dpt. 28/3-1745 g.m. Hans Nilsen. Se Bjørndalen(B) under Bø.
2. Vilhelm Christensen dpt. 8/10-1747.
3. Karen f. ca. 1747 dpt. bg. 10/11-1748. ”Christen Hafbachens dtr. Karen 1 1/2 aar.”
4. Gjert Christensen dpt. 13/1-1749 d. 20/2-1828 på Brekka under Stensrød i Solum g. i Solum 28/12-1773 m. Ingeborg Ledvorsdatter.
Barn i 2. ekteskap:
5. Rasmus dpt. 14/5-1752 bg. 15/10-1752. ”Christen Hafbachens s. Rasmus 1/2 aar.”
6. Claus Christensen dpt. 11/5-1760.
Br. 1751.

F.f. Christen Zachariassøns Maren: Per lensmand, Johan Vogt, Barbara Bru---? S----.
F.f. Christen Zachariasens db.
Vilhelm: Vilhelm Østensens enke, Sara Andersdtr., Knud Bøe, Ole Hansen, Christen Villelmsen.
F.f. Christen Zachariasens db. Giert: Michel Jonsens kone, Rasmus Thommesens kone, Christopher Smed, Bastian Clausen, Abraham Andersen.
F.f. Christen Zachariasens db. Rasmus: Halvor Rasmusens kone, Helvig Zachariasdatter, Johan Lorentsen, Halvor Rasmusen, Claus Hoppestad.
F.f. Christen Zachariæsens db.
Claus: Claus Hoppestads enke, Karen Pettersdatter. Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Christen Larsen.

Christen var trolig tidligere på Hytten ved Fossum. Han skal i flg. skiftet etter sin bror
Claus Zachariasen Hoppestad ha vært på Nøklegård i 1761. Habakken har grenser til
Nøklegård.

Arbeider, husmann
Lars Halvorsen
Br. 1781.

Arbeider, husmann
Mads Halvorsen
f. ca. 1745 bg. 23/1-1803. ”Mads Halvorssøn u/S. Breche, meldt at være 58 aar.”
g1g m. NN utenfor Gjerpen.
g2g m. Marthe Hansdatter f. ca. 1745 bg. 2/1-1785. ”Mads Havbakkens kone 40 aar.”
g3g 17/5-1785 m. Karen Nilsdatter f. ca. 1750.
Barn i 2. ekteskap:
1. Berthe f. ca. 1777 bg. 9/1-1785. ”Mads Hafbakkens d. Berthe 8 aar.”
2. Anne dpt. 20/6-1779 bg. 4/2-1787. ”Mads Halvorsens d. Anne 8 1/2 aar.”
3. Sophia dpt. 23/9-1781 bg. 7/12-1788. ”Mads Halvorsens d. Sophia f. S. Breche ejet 7 1/4 aar.”
4. Halvor dpt. 5/12-1784 bg. 9/1-1785. ”.... og søn Halvor 4 uger.” Bg. sammen med sin halvsøster Berthe.
5. Guri dpt. 4/12-1785 bg. 22/1-1786. ”Mads Halvorsens d. Guri 7 uger.”
6. Marthe dpt. 7/1-1787 bg. 13/6-1790. ”Mads Halvorssøns dtr. Marthe u/Brecke S. 3 1/2 aar.”
Barn i 3. ekteskap:
7. Halvor Madsen dpt. 2/12-1792.
Br. 1784.

F.f. Mads Halvorsens pb. Anne: Anders Højmyrs kone, Ingebor Giertsdatter, Halvor Pedersen, Jacob Kleven, Anders Zachariæsen.
F.f. Mads Halvorsens pb. Sophia fra Lyngaasen: Jens Klevens kone, Marthe Halvorsdatter, Jens Klevens kone, Anders Olsen.
F.f. Mads Halvorsens db. Halvor fra Hafbakken: Torborg Torjersdtr., Anne Nirisdtr., Nils Nerisen, Ole Andersen, Ole Torbiønsen.
F.f. Mads Halvorsens pb. Guri fra Hafbakken: Rasmus Glendes kone, Ingebor Andersdtr., Christopher Glende, Ole Andersen.
F.f. Mads Halvorsens pb. Marthe u/N.Foss: Jacob Halvorsens kone, Aslov Halvorsdtr., Anders Nøglegaard, Rasmus Glende, Hans Nilsen.
F.f. Mads Halvorssøns db. Halvor u/S.Breche: Ole Christenssøns k., Guri Nilsdtr., Laers Olessøn, Hans Nilssøn, Abraham Hanssøn.

Mads var ikke gift i Gjerpen i sine to første ekteskap. Han er første gang nevnt i Gjerpen kirkebøker i 1779.
Han bodde tidligere først på V. Lyngåsen, deretter fra 1784 på Habakken. Han flyttet til Søndre Brekkejordet
i ca. 1789. Hans bror Christopher Halvorsen bodde på Glenna(1).

7/3/1785       MARTHE HANSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 12b.
N.Havbakken    Arvinger: Enkemand Mads Halvorssen

u/Nordre Foss    og barna:

                        1. Anne Madsdtr.  på 6te år.

                        2. Sophia Madsdtr. i 4de år.

Brt:    6 - 2 - 12

Gjeld: 11 - 3 -  8 (insolvent).

Arbeider, husmann
Peder Jørgensen f. ca. 1732 bg. 21/6-1789. ”Peder Jørgensen f. Hafbakken 57 aar.“
g.m. Berthe Nilsdatter f. ca. 1749.
1. Ole f. ca. 1773 bg. 11/10-1778. ”Peder Jørgensens s. Ole fra Bradsb.Kl. 5 aar.”
2. Guri Pedersdatter dpt. 16/8-1778.
3. Jørgen Pedersen dpt. 25/4-1779. Se Familie 123 - Kleiva 1845.
4. Nils dpt. 10/2-1782.
5. Nils dpt. 5/3-1786 bg. 10/5-1788. ”Peder Jørgensens s. Nils f. Hynie 2 ¼ aar.”
6. Pernille Pedersdatter dpt. 6/12-1789 g.m. Nils Kittilsen. Se Familie 3 - Bratsberg 1835.
Br. 1789.

F.f. Peder Jørgensens pb. Guri fra BradsbergKleven: Jacob Nilsens kone, Anne Jensdtr., Anders Eriksen, Herbrand Pedersen, Ole Pedersen.
F.f. Peder Jørgensens db. Jørgen fra Hynie: Hans Andersens kone, Karen Christensdatter, Anders Hansen, Knud Olsen, Christen Clausen.
F.f. Peder Jørgensens db. Nils fra Hynie: Hans Andersens kone fra Mælum Ejet, Marthe Gullichsdtr., Thor Halvorsen, Nils Christensen.
F.f. Peder Jørgensens db. Nils u/Hynie: Berthe Abrahamsdtr, Marthe Gullichsdtr., Christen Hansen, Zacharias Clausen.
F.f. Peder Jørgensens pb. Pernille fra Hafbakken: Anne Christiansdtr., Ingebor Danielsdtr., Peder N. Nirisen, Wilhelm Christiansen.

Enka Berthe Nilsdatter og hennes datter Pernille Pedersdatter bodde i 1801 på S. Foss, hvor hun
hadde tilsyn med, og arbeidet på gården.

Dette paret er ikke funnet gift i følgende pr.gj.: Gjerpen, Skien, Bø, Lunde, Saude, Hjartdal, Gransherad, Heddal, Sandsvær,
Lardal, Hedrun, Seljord, Drangedal, Holla, Siljan, Solum, Porsgrunn, Eidanger, Brevik, Bamble, Tinn, Rollag, Modum, Eiker.

Peder Jørgensen kom til Gjerpen (Bratsbergkleiva) i ca. 1778. Han var da allerede gift og hadde en sønn
på 5 år (Ole). Konas navn er ikke nevnt. De flyttet videre til en plass kalt "Kyllingkaasa" under N. Hyni i
1779 og bodde der til de kom til Habakken våren 1789.

Arbeider, husmann
Rasmus Mortensen
fra V. Haugerød dpt. 31/12-1754 d. 11/11-1829 på Habakken, s.a. Morten Rasmussen Hougerøe.
g. 8/11-1783 m. Johanne Larsdatter fra Nykås under Mo dpt. 7/11-1751 bg. 28/3-1813. ”Rasmus Mortensens kone und. Foss 63 aar.”, d.a. Lars Haagensen Nykaas.
1. Morten dpt. 27/6-1784 bg. 26/9-1784. ”Rasmus Mortensens s. Morten 12 uger.”
2. Anne Helvig Rasmusdatter dpt. 25/9-1785. Se nedenfor. Ugift.

F.f. Rasmus Mortensens db. Morten fra M.Foss Ejet: Rasmus Dyrchols kone, Elen Mortensdatter, Erik Nilsen, Berulf Haagensen, Aslak Mortensen.
F.f. Rasmus Mortensens pb. Anne Helvig fra Fos Ejet: Halvor Gundersens kone, Maren Rasmusdtr., Halvor Gundersen, Aslak Mortensen, Engebreth Mortensen.

Rasmus Mortensens gamle far, Morten Rasmussen, døde her i 1783.

Arbeider, husmann
Engebret Christensen fra Vestermo under Mo dpt. 27/11-1757.
Br. i 1793 og 1794.

Se Kølabånn under Limi.

Husleier
Anne Helvig Rasmusdatter
dpt. 25/9-1785 d. 25/1-1849 på Foss.
1. Johan Andersen f. 10/12-1816. Bodde her. Se nedenfor.
2. Erik Rasmussen f. 22/10-1822.
Se hus under N. Ballestad(4).

Anne Helvig bodde alene i huset på Habakken i 1835 med sine 2 sønner, Johan og Erik.

Fra Gjerpen KB:
1. ”Johan (Uægte), f. 10/12-1816, Moder: Anne Hedevig Rasmusd. Foss u., Udlagt til barnefader: Anders Nielsen af Sandsvær.”
2. ”Erik (Uægte), f. 22/10-1821, Moder: Anne Hedevig Rasmusd. Foss-eje., Fader: Rasmus Eriksen Orekaasen ved Fossum, Foss-eje.”

Bjelkehugger, tomtearb., leieboer, senere huseier
Johan Andersen
herfra f. 10/12-1816 d. 27/5-1897 på Habakken som fattiglem, s.a. uk Anders Nilsen fra Sandsvær og Anne Helvig Rasmusdatter.
g1g i Skien 22/4-1849 m. Marthe Olsdatter fra Buslåtten under Venstøp f. 7/4-1820 d. 16/12-1852 u. Foss, d.a. Ole Torkildsen.
Forlovere: "Christian Pedersen og Halvor Jensen. Begge af Skien."
g2g i Skien 5/6-1854 m. Inger Kirstine Pedersdatter fra Slettene under Mo f. 26/10-1817 d. 5/11-1855 u. Foss, d.a. Peder Bæruldsen.
Forlovere: "Lars Pedersen og Halvor Mortensen, begge af Gjerpen."
g3g 22/3-1857 enke Anne Karine Johannesdatter fra Gåshølen(2) f. 16/3-1834, d.a. Johannes Mathisen.
1. Anne Olava f. 24/2-1850 d. 19/8-1850.
Barn i 3. ekteskap:
2. Inger Andrea Johansdatter f. 24/9-1857 g.m. enkemann og jordarbeider Halvor Johnsen. Bodde på Venstøp eller i Skien.

Anne Karine Johannesdatter var enke etter Andreas Hansen fra Skien f. ca. 1825, s.a. Hans Arnesen i Skien.
Andreas og Anne Karine giftet seg i Gjerpen den 3/8-1852.

Husdyr i 1875: 1 ku og 2 sauer.

(C) Gard Strøm.