ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 09.05.2020Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bratsberg 1 - Bratsberg hovedgård
Gamle løpenr. 168 og 169.

Under Adeler-familiens eie: "Bratsberg Adelige Sædegaard".

G.br., forpakter
Nils Andersen Bratsberg
(bg. 21/2-1756. ”Nils Bradsberg 30? aar.”)
g.m. Maren Andersdatter.
1. Christen Nilsen Bradsberg dpt. 2/8-1705. Bodde i Porsgrunn og i Skien (1729). Skrev seg for Christen Bratsberg.
2. Maren dpt. 26/10-1710. ”Nils Bratsbergs datter Maren fra Kleven 14 uger.”
3. Karen Nilsdatter dpt. 24/7-1712.
-   bg. 11/11-1713. ”Nils Bratsbergs dødf. dr.barn.”
-   bg. 18/2-1719. ”Nils Bratsb: dødfødde pigebarn.”
Bruker ca. 1700.

F.f. Nils Bratzbergs Søn Christen fra Frogner: Micel Poulssøn af Scheen, Capit: Offenbergs Søn Jørgen, Christen Anderssons Kieriste af Scheen, Jochum Heinds datter.
F.f. Nils Bratsbergs datter Maren: Ove Smed, Torvilses Maren, Christen Torierssøns qvinde fra Kleven.
F.f. Nils Bratzbergs datter Karen: Mads Micelssøn i Scheen, Anders ”fo?i.jyde”? paa Kleven, Peder Børgerssøn,  Ove Smeds qde Inger, Birte Gundersdtr. i Scheen.


Etter dommen for falskmynteri ble ekteparet trolig sendt til tukthus i Kristiania.

Nils Bradsberg var bl. a. fadder for Nils Kjærs datter i 1693, Ole Risings datter i 1693,  Knud Follestads sønn Ole i
1696, Knud Skifjells sønn Lars i 1697.
Maren, Nils Bradsbergs var bl.a. fadder for Povel Christensen Jydes barn i 1693, for Hans Aamots sønn i 1695,
Anund Nirisens (Osebakken) sønn i 1695 og for Hans Gundersen ved Bratsberggrindens Gunder sønn i 1696.  

9/2-1701       NIELS ANDERSSØN BRATSBERG       Bamble Skifteprot. nr. 2, side 185a.
Bratsberg      og hustru MAREN ANDERSDATTER          
                       og
CHRISTEN CHRISTENSSEN
               Skiftet pågikk 9., 10. og 11.2.1701.
               Alt deres gods forbrutt for falskmynteri.
Brutto: 480 - 0 - 2. Herfra gikk inventarium på Bratsberg som tilhørte Geheimsråd Admiral C. Adelers arvinger, verdi 198 - 1 - 20.
Gjeld: 384 - 2 - 2 (insolvent).
Kilde: Grenland Ættehistorielag v/Reidar Ballestad.

Ingebret Knudsen fra Store Skifjell forpaktet Bratsberg sammen med Erik Mikkelsen fra ca. 1706.
Senere sammen med Aslak Pedersen.
De bodde i hver sine etasjer i hovedbygningen og var, som vanlig, pliktige til å vedlikeholde gården.

I 1712 ble Ingebret og Aslak  stevnet for retten og anklaget for å ha vanskjøttet bygningene på gården.
Aslak ble frikjent på alle punkter, mens Ingebret ble fradømt forpaktningen fra kontrakttidens utløp i 1712.
Ingebret Knudsen flyttet da til Bratsbergkleiva. Se Familie 2 - Kleiva 1720.

"Skoskatten" 1711:
Bradtzberg.
Ingebret Self, 6, Kone, 2 Børn, det ene u. 3 aar, 2 Piger, 36 skilling.
Aslach Self, 6, Kone, 1 Barn u. 3 aar, 1 Dreng, 2 Piger, 36 skilling.
Huusmand Torgius Skougen Self, 3, Kone, 1 gl. Karl, 18 sk. Se Skauen u. Bratsberg.

Lensmann på Uthaugen, forpakter
Aslak Nilsen Bratsberg
fra S. Tufte f. før 1681 d. ca. 1747, trolig s.a. Nils Knudsen Tofte.
g. 2/10-1707 m. Margrethe Solvesdatter fra Meen(B) f. ca. 1685 bg. 17/4-1754. ”Aslak Bradsbergs enke 69 aar.”, d.a. Solve Olsen Meen.
1. Solve dpt. 21/10-1708 bg. 3/2-1709. ”Aslak Toftes søn 14 uger.”
2. Isak dpt. 16/3-1710 bg. 25/3-1710. ”Aslak Toftes Søn Isak 14 dager gl.”
3. Isak Aslaksen dpt. 7/4-1711. Se Gulset(A).
4. Solve dpt. 12/3-1713 bg. 7/5-1713. ”Aslak Bratsbergs søn Solve 9 uger.”
5. Karen Aslaksdatter dpt. 26/8-1714 g.m. Christian Gasmann. Se S. Venstøp(A).
-    bg. 24/4-1717. ”Aslak Bratsb: dødfødde pigebarn.”
6. Nils Aslaksen dpt. 25/3-1718. Bodde på øvre Klyve i Solum.
7. Solve Aslaksen dpt. 1/12-1720. Se Gulset(B).
-   bg. 14/4-1723. ”Aslak Bratsb: dødf. Ingeborg.”  
8. Ole dpt. 23/12-1725 bg. 21/5-1726. ”Aslak Bratsbergs Ole 21 uger.”
9. Inger Aslaksdatter dpt. 11/1-1728 g.m. Halvor Justsen Tofte. Se N. Tufte.
Bruker ca. 1710.

F.f. Aslak Toftes søn Solve: Gunder Buer, Ole Lj, Nils Toftes qvinde Maren, Gunnild Meen, Martha Meen.
F.f. Aslak Toftes søn Isak: Nils Tofte, Isak Meen, Ole Lies qnde i Scheen, Jon Sannes qvinde Maren, Nils Toftes datter Margrete.
F.f. Aslak Bratzbergs søn Isak: Gunder Buer,
Ingebret Bratzberg, Jacob Buer, Gunder Buers qvinde Anna, Jon Meens qvinde Marta Meen.
F.f. Aslak Bratsbergs søn Solve: Nils Tofte, Isak Meen, Ole Ljs qde. i Scheen, Jon Sannis qde Maren, Nils Toftes datter Margrete.

F.f. Aslak Bratsbergs datter Karen: Ole Lj, Helge Lj, Isak Meen, Ole Lies qde i Scheen,
Ingebret Bratsbergs qde., Nils Toftes datter Margrete.
F.f. Aslak Bratsbergs søn Nils: Isak Meen, Ingebret Bratsberg, Tolf Tofte, Ole Lies qde., Ludvigs datter i Scheen.
F.f. Aslak Bratsbergs søn Solve: Tolf Tofte, Isak Meen og hans søn, Ingebret Bratsbergs qde., Ole Lies datter.
F.f. Aslak Bratsbergs Ole: Gunder Buer, Tolf Tofte, Ole Meen, Hans Buers qde., Ole Lies datter.
F.f. Aslak Bratsbergs Inger: Gunder Buer, Ole Lj, Ole Meen, Jens Kiils hustru, Ole Lies datter.

Denne familien flyttet til Gulset i 1730-årene. Aslak døde på Gulset og enka døde hos sin datter Inger på Tufte.
Aslak Nilsen Bratsberg delte sannsynligvis gården med sin svoger, Engebret Pedersen Bratsberg i flere år.

12/1/1748      MARGRETE SOLVESDATTER   Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 117b.
Gulset         Skifte etter frivillig begjæring fra enke Margrete Solvesdtr.
               (Enke etter Aslak Nielssen Gulset eller Bratsberg).
               Arvinger: Hennes barn og barnebarn:
               1. Sønnen Isak Aslakssen, død, ettelatt seg 3 barn:
                   a. Niels Isakssen     12 år
                   b. Peder Isakssen      6 ”
                   c. Margrethe Isaksdtr. 8 ”
                   Verge for barna er Gunnar Larssen Gulset.
               2. Sønnen Niels Aslakssen, myndig, bor på Klyve i Solum.
               3.   --”--   Solve Aslakssen,   --”-- ,    -”-  ”   Gulset.
               4. Datteren Karen Aslaksdtr. fraværende, g.m. monsr Christian Gasmann.
               5. Datteren Inger Aslaksdtr. g.m. Halvor Justssen Tofte.
På Isak Aslakssens barns vegne møtte vergen Gunnar Larssen Gulset.
Enkas laugverge var Hans Buer.
Hans Buer la fram sk.brev etter Aslak Bratsberg dat. 7/4/1745.
Brt: 493 - 2 - 19
Net: 410 - 3 -  0
Jordegods: 3 huder 9 skind i gården Gulset, verd 420 rdlr.
Enka skulle bo sin livs tid hos datteren Inger og hennes mann Halvor Justssen Tofte.
Kilde: Grenland Ættehistorielag v/Reidar Ballestad.

Bonde, forpakter
Engebret Pedersen Bradsberg
fra Høyset i Siljan f. ca. 1686 bg. 16/3-1742. ”Ingebret Bratsberg, 56 aar.”, s.a. Peder Ingebretsen og Ingeborg Toresdatter.
g. 18/6-1713 m. Marthe Solvesdatter fra Meen(B) dpt. 20/1-1690 d. på Kleiva etter 1762, d.a. Solve Olsen Meen.
Forlovere: "Jacob (Pedersen) Præstegaarden i Siljan og Isak (Solvesen) Meen."
1. Karen Engebretsdatter dpt. 7/1-1714 i Eidanger kirke g.m. Jens Madsen. Bodde i Skien.
2. Hans Engebretsen Bratsberg dpt. 12/1-1716. Se Familie 1 - Ø. Borge 1762. Se også Augestad(1).
3. Pernille dpt. 27/2-1718 bg. 25/3-1721, 3 år 4 ukr. Barnekopper.
4. Peder Engebretsen Bratsberg dpt. 28/3-1720. Se Familie - 1 Kleiva 1762.
5. Solve bg. 15/5-1723, 7 ukr. gml.
6. Solve Engebretsen dpt. 25/5-1724. Se Grini(9).
7. Nils Engebretsen dpt. 10/3-1726.
Bodde trolig her. Se nedenfor.
8. Ole Engebretsen dpt. 16/3-1729. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 42 - Kleiva 1762.
9. Inger Engebretsdatter dpt. 27/7-1732 g.m. Sergiant Henrik Jørgen Nord. Se Familie 9 - Kleiva 1740.
Bruker ca. 1710.

F.f. Ingebret Bratsberg og Marthe Solvesdatter boende på Bratsberg i Gjerpen. Deres datter Karen: Lisbeth (Ingebretsdatter) Torsholt, Karen Jonsdatter Sørbø, Anne Pedersdatter Høgset,
      Jacob Pedersen Prestegården, Lars Pedersen Høgset. Alle Slemdal.
F.f. Ingebret Bratsbergs søn Hans: Simon Jørgenssøn og hans søn, Gunder Buer, Halvor Olssøns qde., og Per Olssøns datter.
F.f. Ingebret Bratsbergs datter Pernille: Aslak Bratsberg, Jørgen Søllien, Ole Nirissøns qde. og Anne Jansdatter af Scheen.

F.f. Ingebret Bratsbergs søn Peder: Tobias Hichman,
Ole Joenssøn, Grothes tienere Per Christenssøns Kieriste, Vendelboes datter.
F.f. Ingebret Bratsbergs Solve: Tolf Tofte, Petter Skræder, Isak Meens søn, Aslak Bratsbergs qde. Magnild Meen.
F.f. Ingebret Bratsbergs Nils: Peder Skræder, Abraham Aafos, Ole Meen, Per Skræders qde., Margrete Lj.
F.f. Ingebret Bratsbergs Ole: Abraham Aafos, Per Berreberg, Isak Bratsberg, Jan Tolfssøns qde., Maren Meen.
F.f. Ingebret Bratsbergs Inger: Frans Peterssøn, Plesner, Zacharias, Jørgen Simonssøn og Kieriste, Plesners Kieriste.

Engebret Pedersen var forpakter av gården før 1711. Enka Marthe Solvesdatter bodde hos sin sønn
Peder Engebretsen på Bratsbergkleiva i 1762.
Engebret Pedersen Bratsberg eide gjennom sin kone en part i Meen samt en part i Buer.
 

Det ble holdt skifte etter Ingebret Pedersen på Bratsberg den 18/4 og 14/8-1742.
Arvingene var enken Marthe Solvesdatter og barna:
1. Hans Ingebretsen (myndig),
2. Peder 22,
3. Solve 17,
4. Nils 17,
5. Ole 13,
6. Karen Ingebretsdatter g. m. Jens Madsen i Skien, Inger 10 år.
Verge for enken var Aslak Nilsen Bratsberg.
Det er i skiftet nevnt to av barnas farbrødre: Lars Pedersen Høyset og Wetle Pedersen Høyset (begge Siljan).
Jordegods:
1: 1 hud i Buer, trolig Marthes arv siden hun er søster av Gunder Solvesen Buer.
2: Et hus på Kleiva. Trolig huset på Kleiva vi her har kalt Hus 1 hvor sønnen Peder Engebretsen bodde.
3: ”Et stuehus paa søndre side”
4: ”En løe nedenunder berget i Skotlandshagen”
5: 3 huder med bygsel over 4 1/2 hud. (Skjøte av 13/6-1729.)
Kilde: Grenland Ættehistorielag v/Reidar Ballestad.

Arbeider, innerst
Nils Engebretsen Bratsberg
herfra dpt. 10/3-1726 bg. 21?/2-1756, 30 år gml.
Ugift. Han bodde på Bratsbergkleiva da han døde.

29/3/1756      NIELS ENGEBRETSSEN BRATSBERG      Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 479b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Den avdødes mor Marthe Solvesdatter.
                      -”- ---”--- søsken:
               1. Hans Engebretssen Bratsberg, død, etterlatt seg 5 barn:
                    a. Engebret Hanssen
                    b. Gunder Hanssen
                    c. Hans Hanssen
                    d. Marthe Hansdtr.
                    e. Anne Hansdtr.
                        Formynder: Farbroren Peder Ingebr. Bratsberg.
               2. Peder Engebretssen Bratsberg, myndig.
               3. Solve Engebretssen, myndig.
               4. Ole Engebretssen,   --”-- .
               5. Karen Engebretsdtr. enke.
               6. ..... Engbretsdtr. g.m. sergeant Nord.
Brt: 178 - 0 - 23
Net: 140 - 2 - 23

Jordegods: I søndre Grini eier boet 7 334/8680 skind m.b. og herl. i følge skiftebrev dat. 14.4.1742, verd 63 - 2 - 5.
Kilde: Grenland Ættehistorielag v/Reidar Ballestad.

Kilde: Bratsberg amtsarkiv, pakke 200. Manntall 1761. Transkribert av Jan Christensen 2004.
Forvalter Müller var ansvarlig for "Bratsberg med Follestad søndre, Follaug, Kollkinn og Eikornrød", 19 huder.

Bonde, forpakter
Christian Nilsen Limie
fra S. Holm(7) dpt. 27/11-1712 bg. 19/4-1783. ”Christian Limie 74 aar.”, s.a. Nils Ingebretsen Holm.
g. 20/3-1742 m. Anne Clausdatter fra N. Mæla(B) dpt. 20/5-1708 bg. 21/6-1788. ”Christian Limies enke 80 aar.”, d.a. Claus Arnesen Mæla.
Bruker i 1762. Se N. Limi.

Klokker Christen Greve var forpakter her i 1762. Se S. Grini(10).

Bonde, forpakter
Michel Engebretsen Bratsberg
fra plass under Island i Siljan dpt. 29/1-1769 d. 23/1-1815 på Bratsbergkleiva, s.a. Engebret Nilsen og Kirsten Mathiasdatter.
g. 19/4-1796 m. Anne Marie Christensdatter fra Kleiva dpt. 2/1-1774 d. 27/12-1846, d.a. Christen Nilsen Kildahl. Se Familie 37 - Kleiva 1784.
1. Kirsten Maria Michelsdatter dpt. 13/4-1797.
2. Torjer Michelsen dpt. 29/9-1798.
3. Christen Mikkelsen dpt. 24/1-1801. Se nedenfor.
4. Anne Tarine Michelsdatter dpt. 5/3-1803.
5. Maren Maria Michelsdatter dpt. 27/12-1804.
6. Karen Jørgine Michelsdatter dpt. 6/10-1807.
7. Anne Maria Michelsdatter f. 19/4-1810.
8. Inger Michelsdatter f. 28/10-1812.
Bruker 1796.

F.f. Michel Engelbertssøns pb. Kirsten Maria f. Bradsberg: Christen Kildals k., Ellen Johanne Halvorsdtr., Aslach Gunvoldssøn, Nils Kildal, Engelbert Nilssøn.
F.f. Michel Engelbertssøns db. Torjer f. Bradsberg: Nils Kildals k., Antonette Kildal, Christen Kildal, Nils Kildal, Hans Olessøn.
F.f. Michel Engelbertssøns db.
Christen f. Bratsberg: Anthonette Kildal, Kirsten Lydersdatter, Nils og Anthon Kildal, Anders Nøklegaard.
F.f. Michel Engelbertssøns pb. Anne Tarine f. Bratdberg: Halvor Søelies k., Anthonette Christensdtr., Nils og Anthon Kildal, Nils Christian Strøm.
F.f. Michel Engelbertssøns pb.
Maren Maria f. Bratsberg: Anders Tollevssøns k., Antonette Kildal, Iver Førre, Nils og Anthon Kildal, Nils Anderssøn.
F.f. Michel Engelbertssøn pb. Karen Jørgine f. Bratsberg: Anthon Kildals k., Inger Christensdtr., Aslach Bratsberg, Nils Kildal, Georg Mejer.
F.f. Michel Engelbertssøns pb. Anne Maria f. Bradtsberg: Ellen Johanne Kildal, Dorthe Andersdatter, Aslach Bradtsberg, Iver Kystolssøn, Lars Jenssøn.

F.f. Michel Engebretsens pb. fra Bradtsberg Inger (navnet er utelatt): Mad. Christence Sophia Førre, Inger Paus, Iver Kystolsen, Aslach Gundvoldsen, Thor Andersen, Gullich Zvelle.

Michel og Anne Marie hadde kongelig bevilgning da de giftet seg. Fra ca. 1835 bodde enka her med sønnen Christen
og datteren Inger.

Tjenestefolk i 1801: Johannes Kittilssen(17), og Karen Olsdatter(26) fra Siljan. Det eksisterer en presteattest, som
forteller at sistnevnte flyttet fra Siljan til tjenestepost hos Michel Bratsberg i Gjerpen i 1799.
”Opfostrings barn” i 1801: Karen Jørgine Jacobsdatter(12).

Norges matrikkel 1801: Bratsberg Adelige Sædegaard med Folloug. Landskyld 19 huder. Eier kammerherre Adeler.
"Bruges af forskjællige".

Bonde, forpakter
Christen Michelsen Bratsberg
herfra dpt. 24/1-1801, s.a. Michel Engebretsen Bratsberg.

g. 1/12-1841 m. Ingeborg Hansdatter fra Bratsberg(19) ”Skauen” f. 2/9-1813, d.a. Hans Jacobsen Follaug

Bruker 1822.

Da forpaktningen av gården ble overtatt av Sigurd Sigurdsen (nedenfor), flyttet Christen sammen med
sin mor til et hus på Bratsbergskauen. Dette ekteparet hadde ingen barn.

Eidsvoldmannen Didrich von Cappelen kjøpte Gjemsø klosters eiendommer av "de Adlerske arvinger" i 1823.
Deriblant Bratsberg.

Kilde: Hans Cappelen 2016.
Bratsberg og andre eiendommer inngikk i kjøpet da eidsvollsmannen Didrich von Cappelen (1761-1828) kjøpte Gjemsø klosters eiendommer i Grenland i 1823.
Hovedgården Gjemsø kloster med  gårdene Bratsberg, Follaug m. fl., ble den 5. mars 1823 skjøtet til Didrich von Cappelen.  Han kjøpte dette godset av Bertha Adeler (d. 1846), født Moltke, som var enke etter baron Fredrik Adeler (d. 1816).  Kjøpesummen var på 26.400 danske sølvspesier og 6.000 norske spesiedaler.

Til Gjemsøgodset hørte flere gårder i Gjerpen.  I kjøpekontrakten fra 1823 er først nevnt hovedgården Bratsberg med Kolkinn,  Follaug ”samt Skov, Fiskerier, Grunde, Tomte etc.  Ved arveoppgjøret etter Didrich i 1828, ble disse eiendommene skilt fra Gjemsø etter at de hadde hørt sammen helt siden middelalderen.

Kjøpet i 1823 omfattet også skolehuset på Bratsbergkleiva, hus på nordre Follestad, Bøle grunn, Venstøp nordre med skog, Hyni søndre og nordre, samt Hoppestad nordre med kalksteinbrudd.  I kjøpekontrakten er også med gårder og rettigheter i Nøklegård, Glenna, Åsterud, Baugerud, Torbjørnsrud seter (Menstad seter) med skog, og Fjelddalen gård.  Ikke noe av dette fulgte med godset etter 1828.

Se Didrich von Cappelen på Mæla store.


Bonde, forpakter
Sigurd Sigurdsen
fra Toa i Siljan dpt. 23/4-1797 d. 26/4-1841 på Bratsberg, s.a. Sigurd Sigurdsen og Doerthe Pedersdatter.
g. 12/5-1829 m. enke Karen Maria Nilsdatter f. ca. 1787 d. 1/12-1856, d.a. Nils Sørensen.
Forlovere: "Jacob Jacobsen Langerød, Christopher Olsen Øvrum."
Bruker ca. 1835.

Karen Maria Nilsdatter var enke etter Nils Rasmussen på Fløtterød(2).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

168 

Bratsberg 

 Sigurd Sigurdsen

19 huder 

6 daler - 4 ort 0 skilling 


Christopher Hansen BlomFrogner(11) var eier av gården fra 1832 og fram til han solgte den
til sin svigersønn i 1855. Se Frogner(11).

Christopher H. Blom ble i 1823 gift med Didrich von Cappelens datter Marie Elisabeth Cappelen. Hun arvet etter sin
far, bl.a. Bratsberg m.fl.

Proprietær, agronom
Gerhard Didrik Hofgaard
sr. fra Sjåstad i Lier, Buskerud f. 20/10-1830 d. 11/7-1896, s.a. proprietær Hans Jacob Hofgaard og Ellen Ulrikka Blom.
g. 23/5-1855 m. Didrikke Cappelen Blom fra Frogner(11) f. 21/7-1829 d. 3/9-1901, d.a. Christopher Hansen Blom.
Eier ca. 1855.

Gerhard Hofgaard solgte gården til sin svoger i 1861 og kjøpte M. Løberg(2) i 1862. Se barna der.

Proprietær, jurist
Didrik Cappelen Blom
fra Frogner(11) f. 23/7-1834 d. 13/4-1894, s.a. Christopher Hansen Blom.
g. 17/3-1864 m. Anna Helene Blom fra Falkum(2) f. 12/9-1845 d. 17/11-1925, d.a. skipskaptein Christian Hansen Blom.
1. Marie Lovise Blom f. 10/5-1865 på Bratsberg g.m. Jan Backer. Se nedenfor.
2. Christopher Hansen Blom f. 19/6-1867 på Bratsberg d. 1867.
3. Christopher Blom f. 7/3-1870 på Bratsberg.
Overtok eiendommene.
4. Dorothea Christine Blom f. 11/1-1872 på Bratsberg g.m. godseier Harald Løvenskiold til Vækerød (1868-1934).
5. Johanne Augusta Blom f. 24/4-1874 på Bratsberg g. i Gjerpen 27/10-1897 m. premierløyntnant (i Kristiania)
Hein van Kervel Kjerulf fra Larvik.
6. Christian Blom f. 26/5-1877 på Bratsberg.
7. Anna Helene Blom f. 30/8-1881 på Bratsberg. Ugift.
Eier 1861.


Foto fra rundt 1870. Det gamle innhuset på Bratsberg gård. Foto: Skannet fra "Byminner 20", utgitt av Selskapet for Skien Bys Vel 1986.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier eller bruger

Revidert skyld

168, 169 

Bratsberg 

D. C. Blom 

10 daler - 4 ort - 0 skilling 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

63 

1

168, 169

Bratsberg       

Bratsberg 

D. C. Blom 

 7 - 1 - 12

27 mark 86 øre 


Proprietær, jurist
Christopher Blom
f. 7/3-1870, s.a. proprietær Didrik Cappelen Blom.
Eier 1894.

I Christopher Bloms eiertid ble de fleste underbruk av Bratsberg(1) solgt og det ble utskilt en del hustomter herfra.

Hovebygningen 1900:

Agronom, ugift
Didrik Hofgaard f. 1870 i Gjerpen.

Marie Simonsen f. 1848 i Sandsvær, Buskerud. Tjenestepige (ugift), Husholderske.

Drengstuebygningen 1900:

Jordbruksarbeider, inderst (leieboer)
Isak Pedersen f. ca. 1866 i Skien.
g.m. Birte f. ca. 1860 i Solum.
1. Kaspara Pedersen f. ca. 1891 i Skien.
2. Paul Isaksen f. ca. 1893 i Skien.
3. Anna Marie Pedersen f. 5/3-1900 i Gjerpen.
Beboere i 1900.

Jordbrugsarbeider, leieboer
Jens Torgrimsen f. ca. 1863 i Sauherad.
g.m. Anne Gulliksdatter f. ca. 1867 i Sauherad.
1. Torstein Jensen f. ca. 1894 i Fon, Jarlsberg (Vestfold).
2. Andreas Jensen f. ca. 1897 i Skien.
3. Ingvald Jensen f. 16/6-1900 i Gjerpen.
Beboere i 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

63 

1

Bratsberg

Bratsberg 

Cand. jur. C. Blom 

5 mark 04 øre Den nye Bratsberg hovedgård, oppført rundt 1880 syd for det gamle huset. Dette var i noen
år Gjerpen herredshus. Huset ble siden solgt til Viggo Ullmann, derav navnet  "Ullmannvillaen".
Huset brant ned i 1911. Dermed ble det oppført 2 hus på tomta.

Lege
Jan Backer
fra Frogner(11) f. 15/11-1859 i Sauherad d. 2/4-1951, s.a. distriktslege Andreas Cathrinus Backer.
g. 4/9-1888 m. Marie Lovise Blom herfra f. 10/5-1865 d. 30/3-1948, d.a. Didrik Cappelen Blom.
1. Anna Helene Gustava Backer f. 8/6-1896.
2. Helene Backer "Bom" f. 8/6-1896 d. 17/10-1968 g.m. Bernt A. Nissen f. 8/7-1892 d. 17/6-1970.
Bygde hus rett nord for dette.
3. Andrea Catharina Backer f. 13/6-1901 g.m. Rolf Berg Christensen. Se nedenfor.

Jan Backers far, Andreas Cathrinus Backer ble 2. gang gift med Mariane Elisabeth Blom.
Jan Backer ble konfirmert i Skien krk. 23/4-1876.

Rolf Berg Christensen fra Skien f. 3/10-1897 d. 14/9-1987, s.a. sakfører Ernst Christensen fra Skien og Sofie Møller fra Arendal.
g.m. Andrea Catharina Backer herfra f. 13/6-1901 d. 21/8-1982.
1. Anna Helene Marie Backer Christensen g.m. NN Tobiasen.
2. Kari Sofie Backer Christensen g.m. NN Stampe.
Eier 1951.

Rolf Berg Christensen var født i Drangedal. Hans farfar var kjøpmann Amandus Christensen Roligheten i Skien.
Barna tok senere navnet Backer. Det eksisterer en slektsbok for denne familien.

Eiendomens grenser på 1950-tallet, i følge fru Catharina Backer Christensen:
”I syd: Thorsnes, i vest: Porsgrunnsveien (Håvundvn.), i nord: fru Nissen, øst: Halvor Fjelldalen.

Bratsberg(38) utskilt i 1897.
Bratsberg(63) og (64) utskilt i 1902.
Bratsberg(65), (66), (68), (70) utskilt i 1904.

Bratsberg(1) drives ikke lenger som gårdsbruk. Bnr 1 var utgått i matrikkelutkastet 1950.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no