ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 11.01.2022.
 


Bratsberg 68 - Bergheim
63/68. Utskilt fra Bratsberg(30), tinglyst 10/12-1902.

Eiendommen (ca. 60 mål) tilhørte Christopher Hansen Blom og ble kjøpt av Hans O. Berg ved skjøte av 29/4-1904.


Bnr 31 "Skauen" til venstre og "Bergheim" nord for denne. Gallefos gartneri øverst i bildet.
Foto: Widerøe 17/5-1961. Eier Skien kommune. Arkiv Telemark Museum, Skien.

Gammel adresse er trolig Håvundv. 230.
Denne gården ble revet i forbindelse med husbygging i området.

Gården grenset i syd til Bratsberg(31) "Skauen".

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister.
"Skjøte fra cand. jur. Christoffer Blom til Hans O. Berg for kr. 9.600, dat. 23., tingl. 24. sept. 1904."


Bonde, arbeider, selveier
Hans Olsen Berg (Hans O. Berg) fra N. Brekkejordet f. 15/6-1859 d. 29/9-1945, s.a. Ole Hansen Berg og Ingeborg Christine Christiansdatter.
g. i Skien 11/1-1885 m. Inger Marie Sørensen fra Skien f. 5/5-1857, d.a. Jens Sørensen fra Bratsbergkleiva og Dorthea Marie Jensdatter fra Holla.
Forlovere: "Fædrene."
1. Olaf Berg f. 20/12-1887 i Skien.
2. Berthea Berg f. 11/5-1889 i Skien.
3. Ingar Berg f. 24/12-1895 i Skien.
Eier 1904.

Hans O. Bergs farfar var Hans Aslaksen Berg fra M. Berg i Gjerpen dpt. 29/4-1792. Se Familie 33 - N. Brekkejordet 1845.
Bratsbergkleiva med søndre og nordre Brekkejorder, samt Follestad og Ekornrød ved Bøleveien ble overført til Skien
kommune etter storbrannen på "Kleiva" i 1854.

Tjenestepike i 1910: Amalie Andersen fra Solum f. 24/3-1859.

Det var Hans O. Berg som satte opp husene her. Denne familien solgte og flyttet til Frogner.
De er gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

63

68

Bratsberg

Bergheim

Hans Berg

4 mark 50 øre


Kilde
: Bamble sorenskriveri, Panteregister.
"Skjøte fra Hans O. Berg til Halvor Kolstad paa dette bruk med besætning og avling m.v. for tilsammen kr. 19.550, hvorav for den faste
eiendom kr. 17.000, dat. 9., tingl. 15. november 1911."

Bonde, selveier
Halvor Kittilsen Kolstad
(Halvor Kolstad) f. 4/2-1882 i Gråten, Sauherad d. 26/7-1947, s.a. Kittil Halvorsen Kolstad. Se Kolstad(4) i Holla.
g. i Borgenheim kirke i Borgeskogen, Gjerpen 20/6-1913 m. Olava Olsdatter Bjørneli fra Time på Jæren f. 8/3-1890 d. 6/8-1963, d.a. Ole Rasmussen Bjørneli. Se Løberg(45) "Fjeldly".
1. Ole Kolstad (tvilling) f. 14/3-1914 d. 15/3-1966.
2. Karl Kolstad (tvilling) f. 14/3-1914. Se Kjær(7). Bodde senere i Håvundv. 230 på Bratsberg.
3. Agnes Kolstad f. 31/1-1916 g.m. Rolf Follaug. Se Bratsberg(57) ”Nordre Follaug”.
4. Ingeborg Kolstad f. 14/4-1918.
5. Esther Kolstad f. 8/2-1920 g.m. Ole Kristian Søli. Se Søli(13).
6. Halvor Kolstad f. 9/11-1923.
7. Arnt Kolstad (tvilling) f. 28/2-1926 d. 27/12-2003. Bodde i Bergheimv. 14  på Bratsberg.
8. Ruth Kolstad (tvilling) f. 28/2-1926 d. 19/9-2006.
9. Ivar f. 2/3-1928 d. 27/6-1928.
Eier 1911.

Kolstad-navnet kommer av at faren Kittil Halvorsen kjøpte Kolstad(4) i Helgen i 1901. Der bodde de til sønnen Halvor kjøpte Bratsberg i 1911.
Før faren kjøpte Kolstad, bodde de som forpaktere på Hvaløya i Nordsjø (1891-1903). Hvaløya ligger under gården Vale store og har i mange
år vært eid av Løvenskiold-Fossum AS.

Halvor gikk ”Fortsættelsesskole” i Sauherad.
Halvor og Olava Kolstad fikk 2 par tvillinger! Halvors foreldre er gravlagt på Gjerpen kirkegård:

Kittil Halvorsen Kolstad
fra Kleiva under Ådalen, Sauherad f. 24/6-1844 d. 3/12-1903.
Ingeborg Thorstensdatter
fra Gråten i Sauherad f. 13/1-1853 d. 14/11-1932.

Denne familien tilhørte Den Evangeliske Lutherske Kirke (D.E.L.K.).

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg (2016).

Enkefru Olava Kolstad var eier fra 1947.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 63

68

Bratsberg - Bergheim

Fru Olava Kolstad

2 mark 54 øre

Enkefru Olava Kolstad opplyste på 1950-tallet eiendommens grenser slik:
”I sør til Skaugen, vest til skolens idrettsplas, i nord gartner Gallefos, øst hovedvegen til Porsgrunn.”

Hun opplyste også at det var god matjord her. De hadde ei ku og en hest på gården i 1950. Springvann fikk de i 1920.

Hele eiendommen har blitt utskilt til hustomter og solgt fra. Mesteparten etter 1961.
I dag er det kun en liten veistump tilbake av dette bruksnummeret.


Ortofoto 1937 med markering av gårdstun. Takk til Geodataenheten, Skien Kommune.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no