| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli 13 - Søli øvre
Gammelt løpenr. 308a. Siden Norges matrikkel 1889: 82/13.

Søren Løvenskiold solgte dette bruket med påhefte om landskyld til Gjerpen kirke i 1780. Denne landskylda ble
avlyst først i 1943.


Øvre Søli bnr 13. Foto: Widerøe-Polarfly 17/5-1961. Eier Skien kommune. Arkiv Telemark Museum, Skien. Repro: GS.


Adresse i dag: Sanniv. 102 og 104, 3711 Skien.

G.br., selveier
Jacob Andersen Sølie
fra N. Nordal i Eidanger dpt. 9/9-1753 i Eidanger d. 9/3-1837 på Søli, s.a. Anders Jacobsen Nordal og Berthe Nilsdatter.
g. i Eidanger 22/7-1783 m. Maria Nilsdatter fra N. Siljan i Eidanger f. 1763 d. 4/7-1829 på Søli, d.a. Nils Jonsen Siljen fra Sanni(A).
Forlovere: "Simon Bommen og Amun S. Ødegaard."

1. Berthe f. 1784 bg. 23/5-1784. ”Jacob Sølies d. Berthe 14 dage.”

2. Anders Jacobsen dpt. 17/4-1785. Se Søli(14).
3. Nils dpt. 25/3-1787 bg. 12/3-1803. ”Jacob Anderssøns db. Nils f. Ø. Søelie, henved 16 aar.”
4. Karen Jacobsdatter dpt. 15/2-1789.
5. Berthe Jacobsdatter dpt 11/9-1791.
6. Kirsten Jacobsdatter dpt. 20/10-1793 g.m. John Olsen Buer. Se Meen(28) "Buer".
7. Maren Margrethe Jacobsdatter dpt. 6/12-1795 g.m. Anders Hansen Kraaketo. Se Kråketo(1) og Meen(1).
8. Inger Jacobsdatter dpt. 11/2-1798 g1g m. Ole Hansen. Se Familie 10 - S. Brekke 1810.
9. Lars Jacobsen dpt. 30/4-1800. Overtok gården.
10. Anne Maria Jacobsdatter dpt. 19/2-1802 g.m. Christen Hansen. Se Sanni(8) og Augestad(1).
11. Nils Jacobsen dpt. 1/5-1805.
12. Elen Jacobsdatter dpt. 30/3-1807 g.m. Lars Jacobsen. Se Langerød(2).
Br. 1784.

F.f. Jacob Sølies db. Anders: Anders Nordalens kone, Anne Hansdatter, Halvor Siljen, Casper Barth, Rasmus Haralsen.
F.f. Jacob Sølies db.
Nils: Halvor Siljens kone, Maren Andersdtr., Ole Haralsen, Casper Barth, Jon Qvæstad.
F.f. Jacob Sølies pb.
Karen: Anders Jacobsens kone, Berthe Halvorsdtr., Halvor Siljen, Hans Abrahamsen, Hans Andersen.
F.f. Jacob Søelies pb.
Berthe: Halvor Siljens k., Maren Andersdtr., Matthias Fløtterøe, Hans Abrahamssøn, Jacob Simonssøn.
F.f. Jacob Anderssøns pb. Kirsten fra øvre Søelie: Eli Ambiørnsdtr., Maria Jacobsdtr., Halvor Siljen, Ole Sande, Hans Nordal.
F.f. Jacob Anderssøn øvre Søelies pb. Maren Margarete: Ole Søelies k., Karen Halvorsdtr., Hans Waller, Ole Sande, Rasmus Søelie.
F.f. Jacob Anderssøns Inger f. øvre Søelie: Hans Wallers k., Karen Halvorsdtr., Rasmus Søelie, Nils Anderssøn, Christen Larssøn.
F.f. Jacob Anderssøns Lars f. Øvre Søelie: Lars Riises k., Kirsten Simonsdatter, Ole Sande, Rasmus Søelie, Sivert Hanssøn.
F.f. Jacob Anderssøns Anne Maria f. Ø.Søelie: Lars Buses k., Ellen Sivertsdtr., Matthias Fløtterøe, Sivert og Søren Hanssøn, Anders Jacobssøn.
F.f. Jacob Anderssøns Nils f. øvre Søelie: Lars Riises k. Kirsten Simonsdtr., Ole Haraldssøn, Søren Hanssøn, Nils og Lars Halvorssøn.
F.f. Jacob Anderssøns Ellen f. Ø. Sølie: Ole Søelies k., Karen Jacobsdtr., Rasmus Søelie, Søren Hanssøn, Amund Larssøn.

Jacob Andersen ble selveier av gården i 1798 etter å ha festet den siden 1784.

Tjenestepike her i 1801: Inger Larsdatter(26). Se også Eidangerboka bind I (Schilbred), side 57/58/59.

G.br., selveier
Lars Jacobsen Søli
herfra dpt. 30/4-1800 d. 27/2-1861 på Søli.
g1g 15/9-1830 m. Inger Maria Hansdatter fra Augestad(1) dpt. 27/2-1799 d. 21/2-1832 på Søli, d.a. Hans Christensen.
g2g 1/5-1839 m. Karen Christiansdatter fra Kjølnesg. 13 f. 30/4-1815 d. 26/2-1875 på Søli, d.a. Christian Østensen Kjølnes. Se Familie 54 - Ø. Borge 1835.
Forlovere: "John Olsen Buer og Anders Jacobsen Sølie."
1. Jacob Larsen f. 21/2-1840. Overtok bruket.
2. Nils Christian Larsen f. 23/9-1842 d. 9/12-1867 på Søli.
3. Engebret f. 30/8-1845 d. 12/5-1857 på Søli. Han døde av lungebetennelse.
4. Karen Maria Larsdatter f. 23/9-1848 g.m. Edvard Eriksen Ballestad. Bodde på Ånerød(1) i Solum. Se Ballestad(52).
5. Elise Larsdatter f. 3/7-1851 g.m. Anders Eriksen Ballestad f. 27/2-1842. Se Ballestad(45).
Br. 1826.

F.f. Lars Jacobsen Sølies og Karen Christiansdatters Jacob: Anders Hansens kone, Maren Margrethe Jacobsdatter Kragetoe, p. Karen Maria Andersdatter Sølie, John Olsen Buer,
      Christen Hansen Sanden, Erik Christiansen Osebakken.
F.f. Lars Jacobsen Sølies og Karen Christiansdatters Nils Christian: Anders Hansens kone, Maren Margrethe Jacobsdatter Kragetoe, p. Gurine Christiansdatter Osebakken,
      John Olsen Buer, Christen Hansen Sanden, Jacob Andersen Sølie.
F.f. Lars Jacobsen Sølies og Karen Christiansdatters Karen Maria: Anders Sølies k., Anne Jacobsdt., p. Gurine Christiansd. u. Borge, Hans Olsen Fløtterød, Lars Jacobsen Langerød,
      Torjus Rasmussen Øvrum.

Jacob Andersen bodde her hos sin sønn Lars Jacobsen under FT 1835. De var begge enkemenn.
Andre på gården i 1835:
1. Ingeborg Marie Trondsdatter(33).
2. Fostersønn Nils Andersen f. ca. 1821.

Arvingene etter Lars Jacobsen og hustru, var i 1873 Jacob Larsen, samt brødrene
Edvard Eriksen og Anders Eriksen. Jacob løste ut sine nevøer med 1000 spd.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

308a

Sølen øvre

Lars Jacobsen

1 hud 4 skind

2 daler - 0 ort - 8 skilling

G.br., selveier
Jacob Larsen Søli
herfra f. 21/2-1840.
g. i Eidanger kirke 14/6-1867 m. Oline Amundsdatter fra Sandøya i Eidanger f. 22/3-1842 i Langangen d. 15/2-1899 på Søli, d.a. Amund Eriksen Sandøen og Maren Olsdatter.
Forlovere: ”Bertel Andersen Søli og Edvard Eriksen Ballestad af Gjerpen.”
Br. 1873.  

Oline er reg. innflyttet til Gjerpen fra Eidanger den 10/12-1867 som ”gift til gaarden Sørli”.

Jacob og Oline hadde ingen barn. Tjenestepike her i 1875:
Maren Thorstensdatter fra Solum f. 1862.
Jacob eide også eiendommen med løpenr. 290b (Sanni).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

308a

Sølen øvre (Søli)

Jacob Andersen

1 daler - 4 ort - 16 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

82

13

308a

Sølen

Sølen øvre

Jakob Larsen

2 - 0 - 8

5 mark 07 øre

G. br., selveier
Nils Olsen
Søli fra Ballestad(42) ”Liamyra” f. 29/10-1872 d. 3/7-1963, s.a. Ole Kristian Eriksen Ballestad.
g. 13/9-1902 m. Lovise Mathilde Gotfredsdatter fra Søli(20) "Ødegården" f. 22/12-1879 d. 19/9-1942, d.a. Godtfred Søli.
1. Anna Elisabeth Sølie f. 17/12-1902 g.m. Karl Aanerød f. 15/3-1875, s.a. Edvard Eriksen fra Ballestad(52). Bygde hus underÅkre.
2. Ingerid Karine Søli f. 27/10-1904 g.m. Karsten Myhre f. 9/3-1906. Bygde hus u. Åkre.
3. Gudrun Søli f. 22/7-1908 g.m. Trygve Bjerketvedt.
4. Ole Kristian Søli f. 29/5-1909. Overtok gården.
5. Nelly Søli f. 2/11-1911 g.m. Ragnar Myra. Se Lid(12) ”Lidmyra”.
6. Signe Søli f. 18/11-1913 d. 7/5-2001 g.m. Wilhelm Stave f. 2/3-1916 d. 13/3-1989. Bodde i Borgevn. 3.
7. Borghild Søli f. 21/11-1915 g.m. Arne Dahl f. 3/11-1913. Se Venstøp(60) ”Løvstad”.
8. Hjørdis Søli f. 9/10-1918 g.m. Finn Anker Hoel. Se Ballestad(97) ”Rønningen”.
9. Lilly f. 1921 d. 14/3-1921. Døde av lungebetennelse.
Br. 1895.

Han skrev seg for Nils O. Søli. I folketellingen 1910, brukte familien navnet Ballestad.

Nils Olsen Søli og brødrene Isak og Simon kjøpte i 1927 eiendommen Rønningen under
Eidanger Prestegård (43/6). Se Eidanger Bygdehistorie bind III, side 24.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

82

13

Sølen (Søli)

Sølen øvre

N. Olsen Ballestad

5 mark 07 øre

Se folketellingen 1910.

Søli(14) ble utskilt herfra i 1826.

G.br., selveier

Ole Kristian Søli
herfra f. 29/5-1909 d. 7/12-1992.
g. 1948 m. Esther Kolstad fra Bratsberg(68) "Bergheim" f. 8/2-1920 d. 10/11-2003, d.a. Halvor Kittilsen Kolstad.
1. Nils Eivind Søli f. 1949.
2. Bjørn Søli f. 1955. Se nedenfor.
Br. 1942.

Han skrev seg for Ole Kr. Søli.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

13

Sølen øvre

Ole Kristian Søli

5 mark 07 øre


Esthers farfar var Kittil Halvorsen Aadalen i Sauherad, s.a. skomaker Halvor Aadalen og kona Ingeborg.
Esthers farmor var Ingeborg Thorstensdatter Grølen i Sauherad, d.a. Thorstein og Anne på Grølen.
Esters morfar var Ole Olsen Bjørnli, s.a. Fanul og Anna Bjørnli. Alle fra Time på Jæren.
Hennes mormor var Anna Torgersdatter Salen, d.a. Torger og Anna Salen også fra Time på Jæren.

Da mange av Esters slektninger fra Jæren slo seg ned i Gjerpen tar vi med de vi kjenner til:
Esther har følgende søsken:
Ole Kolstad (tvilling).
Karl Kolstad (tvilling) f. 14/3-1914 g.m. Annie Holt fra Siljan f. 15/12-1912. Bosatt i Håvundvn. 230.
Barn 1. Aase Kolstad f. 1938. Barn 2. Thore Kolstad f. 1940 g.m. Grethe f. 1942, bosatt i Håvundvn. 228.
Agnes Kolstad f. 16/3-1918 g.m. Rolf Follaug. Se Bratsberg(57) ”Follaug Nordre”.
Ingeborg Kolstad g.m. Ragnar Kronberg.
Halvor Kolstad f. 9/11-1923. Bodde ugift på Bratsberg i 1969.
Ruth Kolstad (tvilling).
Arnt Kolstad (tvilling) f. 28/2-1926. Bodde ugift på Bratsberg i 1969.

Esthers tante (morens søster) Alette Bjørnli var g.m. Envald Seland. Se Follaug(14) ”Furuheim”.


Selveier
Bjørn Søli herfra f. 1955.
Br. 1992?

Bjørn Søli har satt opp nytt hus her: Sanniveien 104.

Fra Grunnboka: "Sannivegen 102 (Gnr 82, bnr 13) er overdradd fra Bjørn Søli til Stian Bolstad Søli (30.04.2003). Overdragelsen omfatter
også Gnr 80, bnr 2. Overdragelsen omfatter også Gnr 79, Bnr 7. Overdragelsen omfatter også Gnr 82, bnr 32."

Selveier
Stian Bolstad Søli
.
Br. 2003.

Fra Grunnboka: "Sannivegen 102 (Gnr 82, bnr 13) er overdradd fra Stian Bolstad Søli til Lill Merethe Bolstad (12.05.2005). Overdragelsen
omfatter også Gnr 80, bnr 2. Overdragelsen omfatter også Gnr 79, Bnr 7. Overdragelsen omfatter også Gnr 82, bnr 32
."

Selveier
Lill Merethe Bolstad f. 1962.
Br. 2005.


Fra Skog og landskap 2013.

(C) Gard Strøm.