ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kjær
Gård nr. 118 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.03.2022

 Kjær 7 - Kjær søndre - Lærergård
Gammelt løpenr. 407a.  Senere 118/7.

Utskilt fra Kjær(1) i 1813.

Adresse i dag: Børsesjøv. 150, 3719 Skien.

Kilde: Panteregisteret.
"Skjøde fra Tyge Torsen til Lars Tygesen, dat. 5., tinglyst 12. januar 1813."

G.br., selveier
Lars Tygesen Kjær
fra S. Kjær dpt. 25/1-1784 d. 8/12-1829. ”Lars Tygesen Kiær, gaardmand, 46 aar.”, s.a. Thyge Thorsen Kiær og Maria Larsdatter.
g1g 5/11-1812 m. Maren Fredriksdatter fra Nes i Solum dpt. 9/6-1783 d. 22/6-1824 på Kjær. "41 aar", d.a. Fredrik Gundersen Næs og Aase Larsdatter.
g2g 12/8-1825 m. Gunhild Gundersdatter fra Ødesneltvedt dpt. 10/1-1802, d.a. Gunder Johannesen Ødesneltvedt.
Forlovere: "Solve Kjær, Ole Tovsen Kjær."
1. Lars f. 14/9-1813 bg. 3/10-1813. "
Lars Larsen Kiærra 14 dage."
2. Lars f. 1/10-1814 bg. 23/10-1814. "
Lars Larsen Kiær 23 dage."
3. Aase Larsdatter f. 16/2-1816 g. 27/1-1856 m. Kristian Johannesen "fra Kleiva" f. ca. 1825. Emigrerte til Amerika 21/4-1856. Ankomst New York. Siden ingen tegn til dem.
4. Thyge Larsen f. 8/7-1818. Se Kjær(8).
5. Maria f. 27/2-1821 d. 13/3-1821. ”Hiemmedøbt barn 14 dage g.”
6. Maria f. 19/11-1822 d. 21/12-1822. ”4 ½ uge.”
Barn i 2. ekteskap:
7. Gunder Larsen f. 2/1-1826. Se nedenfor.
8. Maren Larsdatter f. 30/12-1827 g.m. Lars Einersen Gaarden. Se Sneltvedt(13) ”Gården”. Til Nelsonville, Wisconsin.
9. Laurine Larsdatter f. 29/3-1830 g. 1861 m. Andreas Larsen. Se Haukeråsen(3) "Skifjellrønningen".
Br. 1813.

F.f. Lars Tychesøns Lars f. Kierra: Nils Johnsens k., Kirsten Tykesdtr, Nils Johnsen, Lars Larsen, Peder Tychesen.

Lars Tygesen og hans første kone var søskenbarn. Barna her ble tidlig faderløse. Deres tante Kirsti Thygesdatter flytta inn
og ofret seg for å ta seg av sine nieser og nevøer. Dette glemte de nok aldri og Kirsti som forble ugift, flytta med sin nevø,
Thyge Larsen Kjær, inn på det nyutskilte bruket Kjær(8) i 1836. Nevøen sørget for at tanta fikk føderåd på gården.
Se skifte etter Kirsti ThygesdatterSe Kjær(8).

"Skifte etter Lars Tygesen, hvorved dette brug er udlagt stervboenken Gunhild Gundersdatter, dateret 17. sept. 1830, tingl. 4. mai 1831."
"Delings og Skyldsættingsforretning, hvorved bnr 8 er udskilt afholdt 2. nov., tingl. 7. des. 1836. 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

407a

Kjær søndre

Lars Thygesens Enke

0 huder 4 skind

0 daler - 3 ort - 11 skilling

"Skjøde fra Gunhild Gundersdatter, ved værge, til Gunder Larsen, dateret og tinglyst 14. januar 1848."

G.br., selveier
Gunder Larsen Kjær/ Frogner
herfra f. 2/1-1826, s.a. Lars Tygesen Kjær.
g. 5/10-1848 m. Maren Jørgensdatter fra Gaupåsen øvre under Frogner f. 16/2-1820, d.a. Jørgen Knudsen Gaupaasen.
1. Lars Gundersen f. 29/4-1849 på Kjær.
2. Ole Gundersen f. 29/5-1852 på Kjær.
3. Inger Marie Gundersdatter f. 12/11-1854 på Kjær.
4. Johan Gundersen f. 25/11-1857 på Kjær.
5. Johannes Gundersen f. 26/10-1860 på Kjær.
6. Gusta Gundersdatter f. 21/4-1864 på Frogner.
Br. 1848.

Etter 16 år på Kjær, kjøpte Gunder i 1864 Frogner(8). Foto der.

I 1865 leide Christopher Hansen med familie, fra Oterkjær under Susaas i Holla her.

"Skjøde fra Gunder Larsen til Gunder Olsen, dateret 10., tingl. 27. mai 1867."

G.br., selveier
Gunder Olsen.
Eier 1867.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

407a

Kjær

Gunder Olsen

0 daler - 3 ort - 1 (11!) skilling

"Skjøde fra Gunder Olsen til Børre Mathiesen, dateret 25. sept. 1873, tingl. 20. sept. 1875."

G.br., selveier
Børre Mathisen f. 13/6-1853 på Fjelldalen(5), s.a. Mathis Sørensen. Se nedenfor.
Eier 1873.

"Skjøde fra Børre Mathiesen til Mathis Sørensen for 1.600 kr., dateret 18., tingl. 19. februar 1879." 

G.br., selveier
Mathis Sørensen
fra Rien nedre under N. Odberg i Hedrum, Vestfold f. 31/3-1818, s.a. Søren Mathisen fra Hannevold i Lardal og Anne Marie Christophersdatter fra Rien i Hedrum.
g. 25/10-1849 m. Anne Christine Børresdatter fra Fjelldalen(5) f. 24/3-1826 d. ca. 1860 i Tanum, Brunlanes, d.a. Børre Halvorsen Fjelddalen.
1. Børre f. 14/8-1850 i Fjelldalen. ”Død før Daabens Bekræftelse.”
2. Børre Mathisen f. 13/6-1853 i Fjelldalen.
3. Hans Mathisen f. ca. 1860 i Stavern (”Fredriksværn”).
Bruker ca. 1875. Eier 1879.

Denne familien bodde først hos hans svigerfar de første 4 åra av ekteskapet. Deretter brukte han Tufte(3) i
tidsrommet 1856-1861. Mathis Sørensen flyttet deretter til Brunlanes hvor han i 1865 forpaktet gården
Ulleberg i Tanum sogn. Han var allerede da enkemann. Hans gamle svigermor Ingeborg Eriksdatter
bodde hos han da. Hun bodde også her i 1875.

Tjenestepike i 1875: Gurine Zachariasdatter f. 1859 som ble forsørget av fattigvesenet. De hadde ingen dyr,
men ”noe udsæd”.

Mathis Ulleberg (Mathis Sørensen) bodde på Kjær fra rundt 1875.

Han skjøt en bjørn på Sandmyra i ca. 1875. Bjørnen ble fraktet til Mustvedt hvor Christian Mustvedt flådde den
i påsyn av barn og andre interesserte. Han fikk 5 daler for skinnet.

"Skjøde fra Mathias Sørensen til Kristen Olsen for 2.800 kr., dat. 6. januar, tinglyst 15. april 1880."

G.br., steinarbeider, selveier
Kristen Olsen Kjær
fra Lunde i Telemark f. 1847 d. 9/12-1897 på Borgestad fattighus, s.a. Ole Knudsen og Kari Rasmusdatter.
g. i Gjerpen 31/12-1882 m. Margit Olsdatter fra Lunde i Telemark f. 29/3-1857 på Slåtta i Lunde d. 24/7-1945, d.a. Ole Haraldsen og Gunhild Jørgensdatter.
Forlovere: "Kristian Tygesen Kjær og Halvor Kjær."
1. Ole Kjær f. 14/5-1883 d. 22/5-1937. Bygde hus på Borgestad. Ugift.
2. Gunhild Marie Kjær f. 4/6-1885 d. 10/10-1950 på Borgestad. Ugift.
3. Halvor Kjær f. 16/6-1891. Bygde Eikornrødv. sør 97 på Bøle. Sønn: Finn Kristian Kjær (1926-2014).
4. Kristian Kjær f. 25/5-1893 d. 8/6-1961 på Borgestad. Ugift.
Eier 1880.

Familien til Margit Olsdatter kan sees på Kornkåsa under Fosse i Holla.
1891: Enken Anne Halvorsdatter, f. 1818 Nes i Telemark bodde her. Trolig Kristens mor. Se forøvrig Bø bygdehistorie bind 4, s. 81.
Familien flyttet før 1897 til Borgestad. Se Familie 71 - Borgestad 1910.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

118

7

407a

Kjær

Kjær søndre

Kristen Olsen

0 - 3 - 11

1 mark 57 øre

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister.
"Skjøde fra Kristen Olsen til Gjerpen kommune for 2700 kr., dat. 25. febr., tingl. 16. marts 1897."

Gjerpen kommune kjøpte gården til bolig for lærere på Sneltvedt skole.
Br. 1897.

"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 16 er udskilt, afholdt 13., tingl. 16. september."

Lærer på Sneltvedt skole
Johannes Gjervik
fra Askvold i Sunnhordaland f. 13/1-1859 d. 13/5-1913, s.a. Ivar og Marta Gjervik.
g.m. Sara Olava Hovik fra Askvold f. 13/9-1859 d. 12/1-1928, d.a. Søren Hovik og Antonette Mari.
1. Ivar Søren Gjervik (Ivar Gjervik) f. 6/2-1891 i Skånevik d. 13/12-1960 g.m. Ragna Leonore f. 26/5-1899 d. 16/2-1969. Gravlagt på Gjerpen.
2. Antonette Marie Gjervik f. 2/2-1893 i Skånevik g.m. John Kristian Mustvedt. Se hustomt under Mustvedt(1).
3. Martha Gjervik f. 1896 i Skånevik d. 28/6
-1909 på Kjær. Døde av hjernebetennelse ifølge kirkeboka. Død samme dag som broderen.
4. Sara Olava Gjervik f. 9/7-1902 d. 4/11-1972.
5. Olav Sverre f. 1903 på Kjær d. 28/6
-1909 på Kjær. Døde av hjernebetennelse ifølge kirkeboka.
Bruker ca. 1899.

Se folketellingen 1900

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

118

7

Kjær

Kjær søndre

Gjerpen kommune

1 mark 31 øre

Se folketellingen 1910.

Lærer på Sneltvedt skole
Olav T. Sporastøyl
fra Spørastøyl i Brunkeberg, Kviteseid f. 23/11-1874 d. 26/2-1958, s.a.
g.m. Gunhild Hegtveit fra Hegtveit i Brunkeberg, Kviteseid f. 5/2-1874 d. 1956, d.a. Tor og Gro Hegtveit.
1. Torgeir Sporastøyl f. 12/6-1906 i Brunkeberg. Se Mo skole.
2. Tor Sporastøyl f. 23/2-1908. Bodde på Kjær. Siden i Gydasgt. i Skien. Tidligere lærer på Sneltvedt skole.
3. Margit Sporastøyl f. 10/4-1911 d. 8/5-1991. Sykepleier. Ugift.
4. Gudbjørg Sporastøyl f. 11/6-1913 d. 27/7-1990. Barnepleier. Bodde hjemme. Ugift.
5. Signe Sporastøyl f. 23/1-1915 d. 31/8-1983. Bodde hjemme. Ugift.
6. Gunhild Hilleborg Sporastøyl f. 30/6-1916 g.m. lensmannsbetjent Ingebret J. Doksrød. Se Doksrød(4) "Kroken". Gunhild og Ingebreth bygde i 1956/57
     huset Griniv. 29 og var bosatt der til 1998. De kjøpte da Sneltvedtv. 279 på Sneltvedt og flyttet dit (stort gult "sveitserhus").
Br. ca. 1914.

Denne familien bodde tidligere på Tveten under Rising. De kjøpte i 1939 huset Sneltvedtv. 279 (115/37 "Sørbø")
av Einar Sveinungsen og flyttet dit.

Eier av denne eiendommen: Gjerpen kommune.

Hovslager, hvalfanger, leieboer
Karl Tveten fra Griniv. 2 under Grini f. 7/12-1898 d. 9/3-1965, s.a. snekker Knut Knutsen Tveten.
g. 24/9-1921 m. Astrid Gurine Kjær fra Kjær(2) f. 8/3-1902 d. 22/5-1968, d.a. Edvard Jørgensen Kjær.
Forlovere: "Olav Johannesen Grini, Einar Karlsen Kjær."
1. Klara Alvilde ”Tutta” Tveten herfra f. 1921 g.m. Martin H. Kjær. Se nedenfor.
2. Kåre Edvin Tveten (Kåre Tveten) f. 26/9-1927. Bosatt i Høgliv. 28 under Åmot.
3.
Karl Morgan Tveten f. 1932. Se Seterv. 56 under Ødesneltvedt.
Br. ca. 1939.

Forpakter
Karl Kolstad (tvilling) fra Bratsberg(68) f. 14/3-1914 d. 6/10-1982, s.a. Halvor Kittilsen Kolstad.
g.m. Anni Pedersen Holt fra Siljan f. 9/12 (KB)15/12 (gravminnet) -1912 på Kjølnes d. 14/11-1995, d.a. Petter Oluf Pedersen Holt og Karen Kirstine Hansdatter (Karen Holt).
1. Åse Kolstad f. 1938 g.m. Kjell Lind.
2. Thore Kolstad f. 1940. Sjømann fra 15-årsalderen. Kaptein etter 10 år.
3. Karin Kolstad f. 1952 g.m. Øyvind Jønnevald. Se Holm(9) - østre.
Br. 1941 - 1950.

Takk til Thore Kolstad.

Denne familien bodde senere i Håvundv. 230 på Bratsberg.

G.br., selveier
Martin H. Kjær
fra Kjær(8) f. 28/1-1917 d. 15/4-2009, s.a. Hans Tomas Kjær.
g. 1/4-1950 m. Klara Alvilde ”Tutta” Tveten herfra f. 1921, d.a. Karl Tveten.
Forlovere: "Fabrikarbeider Helge Skyer, Kjær og ekspeditrise Eva Lillian Nilsen, Sneltvedt."
1. Anne Marie ”Mia” Kjær f. 1944 g.m. Charles Christensen fra Danmark. Bosatt ved Ålborg i Danmark.
2. Reidun Kjær f. 1950 g.m. Jan Ola Sletnes f. 8/10-1945 d. 16/11-1984. Hun er lærer og bosatt på Gulset.
Br. 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

118

7

Kjær søndre

Martin H. Kjær

1 mark 04 øre

Martin Kjær brant inne i en husbrann her i påsken 2009. Ruinene ble revet og nytt hus ble oppført på samme sted.


Kjær bnr 7. Foto: Gard Strøm 25. april 2013.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


(C) post@gamlegjerpen.no