ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 09.05.2020.


Bratsberg 67 og 31 - Skauen
Gammelt løpenr. 200. Opprinnelig husmannsplass under Bratsberg(1).

Eiere som Bratsberg(1) fram til 1902.


Bratsberg bnr 31.
Foto: Widerøe-Polarfly 17/5-1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.

Gården hadde innkjøring fra Håvundveien. Nærmeste nabo i nord: Bratsberg(68) "Bergheim".

Arbeider, husmann
Nils Skoven
g.m. Ragnil f. ca. 1598 bg. 1/1-1686. "
Niels Skouens Enke Ragnil 87 aar og 7 maan. g."

Arbeider, husmann
Torjer Christensen Skouen
f. ca. 1630 bg. 16/11-1731. ”Torjer Skoven, 101 aar.”
g1g m. Kirsten Lauritzdatter f. ca. 1654 bg. 12/6-1690, ”Torjer Skouens qnde Kiersten Lauritzd. 36 aar g.”
g2g 31/12-1690 m. Amborg Arnesdatter f. ca. 1639 bg. 2/6-1715. ”Torjer Skovens qde Ambor 76 aar.”
g3g 2/10-1715 m. Guri Jespersdatter f. ca. 1669 bg. 10/3-1739, ”Gurj Rising, 70 aar.” Enke etter Ole Guttormsen Rising i Skien.
1. Christen Torjersen f. ca. 1678. Se nedenfor.
2. ?Ingebret Torjersen.
3. ?Anne Torjersdatter ”i Graaten”.
4. Lauritz bg. 9/10-1681. ”Torjer Skouens søn Lauritz, hiemmedøbt og strax død.”
5. Lauritz Torjersen dpt. 16/12-1683 bg. 22/8-1706. ”Torier Skovens søn Lars 23 aar.”
6. Birte Torjersdatter f. ca. 1687 bg. 19/2-1708. ”Torier Skouns datter Birte 21 aar gl.”

Fra dåpen i Gjerpen krk.: Torjer Skouens søn Lauritz.

Prestens angivelse av alder ved Torjer Christensens begravelse er nok satt langt høyere enn virkeligheten.
Dette var ikke uvanlig på den tiden.

Hans Olsen Follaug var gift med Marthe Christensdatter som var fadder for Christen Torjersens barn.
Hun var trolig søster til Torjer.

Arbeider, husmann
Christen Torjersen Skouen
herfra f. ca. 1678 bg. 1/12-1749. ”Christen Schougen 71 aar.”
g. 28/5-1702 m. Margrete Torjersdatter f. ca. 1672 bg. 24/3-1752. ”Christen Schougens enke 80 aar.”
1. Kirsten Christensdatter dpt. 9/7-1702 g1g med enkemann Lars Knudsen. Se S. Ballestad(C).
2. Anna dpt. 23/12-1703.
3. Torjer Christensen dpt. 20/4-1704.
4. Maren Christensdatter dpt. 24/1-1706.
5. Hans Christensen dpt. 5/2-1708. Se nedenfor.
6. Anna Christensdatter dpt. 21/12-1709.
7. Isak dpt.12/3-1713 bg. 8/9-1725. ”Christen Skovens Isak 12 1/2 aar. - døde i barnekopper.”
8. Lars Christensen dpt. 30/6-1715 g.m. enke Marthe Haraldsdatter. Se Hauen(B).
9. Jens Christensen dpt. 1/5-1718. Se nedenfor.
Br. ca. 1713.

F.f. Christen Skouens datter Kirsten fra Frogner: Oluf Sneltvet, Lars Lyches Søn Frans, Tore Lund.
F.f. Christen Skouens datter Anna: Ole Bøe-eje, Jacob Bøe, Søren Smids qvinde Johanna, Tollef Grumstolens qvinde Karen.
F.f. Christen Torgierssens søn Torjer fra BratzbergKleven: Torier Skoven, Ole Svendssen paa Snibetorp,
Ingebret Torierssøn, Erich Lerchis qvinde Giertrud, Jan Islands datter Anna.
F.f. Christen Torgierssens datter Maren fra BratzbergKleven: Erich Lerche,
Ingebret Lerche, Ole Svendskes qvinde Aase af Schieen, Ester paa Kleven.
F.f. Christen Torgierssens søn Hans fra Kleven: Erich Lerche, Peder Knudssøn fra Kleven, Hans Hanssøn i Scheen, Ingebret Lerchis qvinde Kirsten, Ryssels budeje Margrete.
F.f. Christen Toriessøns datter Anna fra Kleven: Ingebret Bratsberg, Ingebret Kleven, Nils Janssøn, Erich Lerchis qvinde, Anna Jansdatter.
F.f. Christen Torjerssøns søn Isak fra Skoven: Peder Børgerssøn Kleven, Ole Høg, Anna Toriersdatter i Graaten.
F.f. Christen Torjerssøns søn Lars: Bøyer svendske, Nils Knudssøn Bøle, Lars Follaug, Jon Stianssøns qde Marta i Sceen, Helvig Pedersd. i Scheen.
F.f. Christen Skovens søn Jens: Ingebret Ericssøn, Hans Follou, Ellefs qde Maren, Knud Follous datter Maren.

Dåp i Gjerpen kirke 14/5-1702:
et uægte barn Lars. Moderen Barbara Ingebretsdatter som tiente paa Follou, udlagde faderen Torgier Skovens Christen.

Test: Jens Gynge, Lars Nilsen,
Erich Lerchis qvinde, Børre Snidskers qvinde Aluf.

Dåp i Gjerpen krk. 21/10-1703: Lars Galtens søn Nils fra Kleven.
Test: Erich Larssen, Christen Torgierssen fra Kleven, Even Spillemands søn Anders, Peder Olsens qvinde paa Snibetorp Johanna, Esbor hos Sivert Skytte.

Dåp i Gjerpen krk. 3/9-1713: Corfits Jungessøns hiemedøbte søn Søren.
Test: Søren Christenssøn af Scheen,
Christen Torgerssøn, Giert Krabbe, Søren Follestads qde Anna, Børger Snedkers datter Maren.

Arbeider, husmann
Hans Christensen Schouen
herfra dpt. 5/2-1708 bg. 8/2-1754. ”Hans Schouen 49 aar.”, s.a. Christen Torjersen Skauen.
g1g 30/10-1735 m. Maren Knudsdatter dpt. ca. 1714 bg. 4/12-1742. ”Hans Skouns qde Maren, 28 aar.”
g2g 29/12-1744 m. Karen Halvorsdatter.
1. Ambor dpt. 8/11-1739 bg. 24/10-1740. ”Hans Skovens Ambor, 1 aar.”
2. Isak dpt. 4/2-1742 bg. 24/6-1742. ”Hans Skovens Isak, 20 uger.”
Barn i 2. ekteskap:
3. Maren dpt. 10/9-1747 bg. 12/11-1747. ”Hans Schouens pb. Maren 9 uger.”
4. Maren Hansdatter dpt. 30/3-1749 g.m. Isak Larsen.

F.f. Hans Skovens Ambor: Anders Rejerssøn, Nils Aasen, Jens Skoven, Maren Follou, Anne Skoven.
F.f. Hans Skovens Isak: Solve Ingebretssøn, Christen og Lars Skoven og qde., Maren Skoven.
F.f. Hans Schouens pb. Maren: Borger Ballestads kone, Ingebor Nilsdatter, Peder Eichonrøe, Lars Christensen, Halvor Isaksen.
F.f. Hans Schouens pb. Maren: Lars Houens kone, Anne Christensdtr., Isak Sølie, Borger Ballestad, Schaje Christensen.

Dåp i Gjerpen kirke: 3/3-1737: Anders Rejerssøns Rejer.
Test: Lars Hanssøn i Scheen, Hans Skoven, Christen Skovens qde. og datter Maren.

I 1762 var det 3 husstander her:

Arbeider, husmann
Jens Christensen Schouen
herfra dpt. 1/5-1718 bg. 5/12-1762. ”Jens Schouen 48 aar.”, s.a. Christen Torjersen Skauen.
g. 5/10-1747 m. Ingeborg Nilsdatter dpt. 1722 bg. 22/5-1760. ”Jens Schouens kone 38 aar.”
1. Helvig dpt. 25/2-1748.
2. Christen Jensen dpt. 14/6-1750.
3. Helvig Jensdatter dpt. 5/12-1751 g.m. Johannes Ingebretsen. Se N. Bøle.
4. Hans Jensen dpt. 8/9-1754.
5. Henrich Jensen dpt. 8/6-1756.
6. Anna dpt. 24/11-1759 bg. 30/4-1761. ”Jens Schouens d. Anne 1 1/2 aar.”
Br. ca. 1754.

F.f. Jens Schouens pb. Helvig: Nils Nilsens kone, Anne Christensdtr., Hans Schouen, Lars Christensen, Nils Nilsen.
F.f. Jens Schouens db. Christen: Anne Halvorsdtr., Kisten Alexandersdtr., Jens Simensen, Lars Houen, Lars Jacobsen.

F.f. Jens Schouens pb.
Helvig: Lars Houens kone, Karen Nieldtr., Jens Simensen, Hans Schouen, Ole Larsen.
F.f. Jens Schouens db.
Hans: Lars Houens kone, Kisten Nilsdtr., Anders Nilsen, Nils Nilsen, Jens Simensen.
F.f. Jens Schouens db. Henrich: Jens Simensens kone, Anne Christensdtr., Lars Houen, Nils Nilsen, Anders Halvorsen.
F.f. Jens Schouens pb. Anna: Johannes Nilsens kone, Kisten Jensdtr., Lars Houen, Jens Simensen, Knud Aslaksen.

Dåp i Gjerpen kirke den 20/3-1746:
Et uægte barn fra BradsbergKleven Halvor kaldet. Faderen Jens Christensen som tjener ved Garden til foeds. Moderen Helvig Olsdatter.
Faddere: Lars Christensens kone fra Ballestad, Maren Christensdatter, Lars Ballestad, Hans Schouen, Anders Jacobsen fra BratsbergKleven.
Jens tjente ved den kongelige livgarde i 1746.

2/8-1746       HELVIG OLSDATTER       Bamble Skifteprot. 5, side 2a.
Kleven         Arvinger:                             
u/Bratsberg    Hennes søsken:
               1. Ole Olssen som er i København.
               2. Berthe Olsdtr.
               3. Marie Olsdtr.
               4. og en søstersønn ved navn Ole Gunlekssen som er 5 år og bor hos mostrene.
Det ble lagt fram en attest fra presten J. F. Monrad at om avdøde hadde hatt en sønn, Halvor, født og død d.å. avlet med
Jens Christenssen Schouen
som tjener ved den Kongelige liv Garde. Jens satte fram krav i boet for "barnets underhold og Jordeferd".
Brt: 43 - 3 -  8
Net: 19 - 0 - 18.

Arbeider, husmann
Peder Larsen Skouen
fra Hauen(B) dpt. 23/6-1748 bg. 10/5-1794. ”Peder Laersson Skoven u/Bradsberg 46 aar.”, s.a. Lars Christensen.
g. 7/12-1771 m. Mari Olsdatter (Maren Olsdatter) dpt. ca. 1744 d. 16/2-1828 på Skauen, d.a. Ole NN.
1. Ole Pedersen dpt. 26/1-1772. Se Plassen under Eriksrød.
2. Anne dpt. 5/12-1773 bg. 14/6-1774. ”Peder Larsens d. Anne 1/2 Aar.”
3. Christen Pedersen dpt. 8/10-1775. Se nedenfor.
4. Hans dpt. 21/12-1777 bg. 7/11-1778. ”Peder Larsens s. Hans f. Bradsbergskouen 1 Aar.”
5. Anne dpt. 3/10-1779 bg. 18/6-1780. ”Peder Larsens d. Anne f. Bradsbergskouen 3/4 Aar.”
6. Jens Pedersen dpt. 12/5-1782. Se nedenfor.
7. Marthe Pedersdatter dpt. 12/6-1785 g. 23/1-1812 m. bjelkehugger Herman Hansen Strømdahl fra Skien dpt. 11/11-1781 i Skien d. 145-1850 i Skien, s.a. Hans Thorsen Strømdahl. Bodde på Bakken i Skien.
8. Anne Pedersdatter dpt. 26/12-1790 g.m. Anders Rasmussen Huken. Se Familie 27 - Kleiva 1845.
Br. ca. 1777.

F.f. Peder Larsens db. Ole fra Bradsberg Skouen: Jens Ballestads enke, Marthe Olsdtr., Lars Christensen, Niels Eichonrøe, Christen Larsen.
F.f. Peder Larsens pb. Anne fra Ballestad Ejet: Hans Ballestads kone, Sidsel Andersdtr., Anders Danielsen, Jermund Jermundsen.
F.f. Peder Larsens db. Christen fra Ballestad Ejet: Ole Isaksens kone, Marthe Johannisdatter, Morten Ballestad, Nils Aslaksen, Jørgen Olsen.
F.f. Peder Larsens db. Hans fra Bradsberg Ejet: Morten Ballestads kone, Maren Hansdtr., Rasmus Løberg (Kloberg?), Ole Isaksen, Lars Jensen.
F.f. Peder Larsens pb. Anne fra Bradsbergskouen: Johannes Bøles kone, Magnil Larsdatter, Ole Isaksen, Hieronomus Jonasen, Jørgen Olsen.
F.f. Peder Larsens db. Jens fra Bradsbergskouen: Johannes Bøles kone, Marthe Johannesdatter, Morten Ballestad, Nils Eichonrøe, Jørgen Olsen fra Falchum.
F.f. Peder Larsens pb. Marthe under Bradsberg: Morten Ballestads kone, Ingebor Pedersdtr., Johannes Bøle, Anders Olsen, Hans Jonsen.
F.f. Peder Laerssøns pb. Anne u/Bradsberg: Laers Hanssøns k., Anne Jensdtr., Anders Olessøn, Christopher Olessøn, Jørgen Olessøn, Ole Pederssøn.

Denne familien kom til Skauen etter en tid på ”Ballestadejet”.

Arbeider, innerst
Jens Pedersen
herfra dpt. 12/5-1782, s.a. Peder Larsen Skoven.
g1g i Skien krk. 14/7-1809 m. Inger Johanne Danielsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 1/12-1777 bg. 25/2-1813, d.a. Daniel Jensen Ballestad. Se Familie 5 - Kleiva 1784.
g2g i Skien krk. 10/5-1814 m. Gunhild Pedersdatter f. ca. 1778.
Forlovere: "Christen Pedersen (mpp) og Henriksen."
1. Peder Jensen f. 10/11-1810 g. 7/8-1835 i Holla m. Ingeborg Tronsdatter fra Saga på Ulefoss. De ble boende på Ulefoss hvor Peder Jensen var sagmester. Se Familie 35 - Saga 1865. 
Barn i 2. ekteskap:
2. Inger Johanne Jensdatter f. 27/1-1815 på Skauen.
3. Ole Andreas Jensen f. 2/11-1817.
4. Engebret Jensen f. 21/6-1820 på Skauen.
5. Lars f. 21/6-1820 d. 12/7-1820 på Skauen.
6. Lars Peter Jensen f. 5/11-1822 på Skauen d. 9/5-1890 i Knardalstrand, Solum som gift arbeider. Bodde i Sortebogen i Bamble i 1865.

F.f. Jens Pederssøns db. Peder u/Bratsberg: Jens Mortenssøns k., Anne Pedersdtr., Jens Mortenssøn, Ole og Christen Pederssøn.

Denne familien flyttet til Dorholt i Lunde i Holla (Nome) den 12/10-1833. Der lå Cappelens sagbruk hvor "Jens Pedersen Bratsberg" fikk arbeide.

Utflyttet til Dorholt i Lunde våren 1833:
Ægtefolkene
Jens Pedersen, 57 aar og Gunhild Pedersd., 55 aar. Børn:
Peder Jensen, 21 aar,
Ole Andreas Jensen, 16 aar,
Ingeborg Jensd., 13 aar,
Lars Peter Jensen, 11 aar.
Til Lundeherred (Dorholt).

Sagmester, jordbruker, leilending
Christen Pedersen Skouen
herfra dpt. 8/10-1775 d. 1/1-1847 på Skauen, s.a. Peder Larsen Skoven.
g. i Skien 21/4-1807 m. Karen Maria Hansdatter Strømdahl fra Skien f. ca. 1781 d. 23/4-1840 på Skauen.
Forlovere: "Henrichsen, Hans Hansen Strømdahl (mpp)."
1. Peder Christensen f. 16/11-1808 (dpt. 26/12) i Skien. Se nedenfor.
2. Hans Christensen f. 3/9-1812 på Skauen. Se Follaug(4).
3. Maren Dorthea Christensdatter f. 23/6-1815 på Skauen.
4. Marthe Maria Christensdatter f. 28/12-1818.
5. Anders Christensen f. 11/9-1822 på Bratsbergkleiva.
Br. 1809 (og i 1835).

F.f. Christen Pedersens og Karen Marie Hansdatter Strømdahles Peder: Inger Johanne Danielsd., Marthe Pedersd., Ole Pedersn Schougen, Jens Pedersen Schougen, Herman Hansen og Claus Christensen Moe.
F.f. Christen Pederssøns
db. Hans u/Bradtsberg: Ole Pederssøns enke, Anne Pedersdatter, Herman Hanssøn, Anders Rasmussøn, Jens Pederssøn.

Familien nedenfor bodde kanskje på en annen Skauen-gård?

Arbeider, husmann med jord

Abraham Christensen Skouen
fra Øvrum(A) dpt. 16/12-1732 bg. 17/6-1804. ”Abraham Christenssøn f. Bratsb.Kl. henved 69 aar.”, s.a. Christen Jensen Øvrum.
g. 18/5-1757 m. Anne Jacobsdatter f. ca. 1730 bg. 26/12-1808. ”Enken Anne Jacobsdtr. efter Abr. Skoven f. Bradtsb.Kl., meent at være 84 aar.”
1. Morten dpt. 19/6-1757 bg. 21/8-1757. ”Abraham Christensens s. Morten 7 uger.”
2. Christen bg. 11/2-1759. ”Abraham Christensens s. Christen 8 dage.”
3. Maren Abrahamsdatter dpt. 21/3-1762.
4. Christen dpt. 10/2-1765 bg. 19/5-1765. ”Abraham Christensens s. Christen 14 uger.”
5. Maria Abrahamsdatter dpt. 22/6-1766 g.m. Ole Clausen. Se Vassbrekka under Grini.
6. Christine Abrahamsdatter dpt. 29/9-1769 g.m. Peder Drengsen. Se Familie 10 - Kleiva 1801.
7. Christen Abrahamsen 31/5-1773. Bodde her med sin familie i 1801. Se nedenfor.
8. Marthe Maria dpt. 8/6-1777 bg. 27/8-1780. ”Abraham Skouens d. Marthe Maria 3 aar.”

F.f. Abraham Christensens db. Morten fra Bradsberg Ejet: Nils Løbergs kone, Anne Jonsdtr., Nils og Isak Johannessønner, Tormoe Nilsen.

F.f. Abraham Schouens pb.
Maren: Borger Ballestads kone, Elen Andersdtr., Ole Schyer, Isak Johannisen, Rejer Andersen.
F.f. Abraham Christensens db. Christen fra Bradsberg Ejet: Maren Andersdtr., Ragnil Olsdtr., Nils Løberg, Ole Schyer, Borger Folloug.
F.f. Abraham Christensens pb. Maria fra BradsbergKleven: Nils Aasterøes kone, Ingebor Olsdtr, Ole Schyer, Mons Clausen.
F.f. Abraham Christensens pb. Christine fra Bradsberg Ejet: Torbiøn Bradsbergs kone, Jonas Pedersens kone, Ole Schyer, Borger Folloug, Mons Clausen.
F.f. Abraham Christensens db. Christen fra Bradsberg Ejet: Lars Schyers kone, Kistine Christiansdatter, Ole Schyer, Amun Nilsen.
F.f. Abraham Christensens pb. Marthe Maria fra Bradsberg Ejet: Ole Svendsens kone, Maren Kistine Larsdatter, Aslak Bradsberg, Ole Schyer.

Denne familien bodde på Skauen også i 1801. Senere bodde de på Bratsbergkleiva.

Arbeider, innerst
Christen Abrahamsen
herfra dpt. 31/5-1773 d. 25/12-1844 på Kleiva.
g. i Skien kirke 16/5-1799 m. Margit Jonsdatter f. ca. 1772 d. 18/11-1833 på Kleiva.
1. Abraham Christensen (tvilling) dpt. 23/6-1799. Se Familie 8 - Kleiva 1845.
2. Isak Christensen (tvilling) dpt. 23/6-1799. Se Familie 31 - Kleiva 1845.
3. Jacob Christensen dpt. 19/4-1801.

F.f. Christen Abrahamssøns Tvillinger Abraham u/Bratsberg: Antonette Christensdtr., Karen Larsdtr., Erik Engelbertssøn, Peder Drengssøn, Anders Christenssøn,
       og for Isak: Peder Drengssøns kone, Maria Abrahamsdtr., Lars Jonssøn, Halvor Knudssøn, Sondre Kittilssøn.
F.f. Christen Abrahamssøns db. Jacob u/Bratsberg: Elisabeth Danielsdtr., Anne Poulsdatter, Ole Claussøn, Anders Anderssøn, Ole Amundssøn.

Christen Abrahamsen med familie bodde i sin fars hus i 1801. Han døde på Bratsbergkleiva 1. juledag 1844,
som fattiglem. Han bodde da hos sin sønn Abraham Christensen på Kleiva.

Arbeider, leieboer
Johannes Jonsen
fra Venstøp(36) dpt. 4/9-1796 d. 9/7-1853 på Skauen under Bratsberg. ”Døde pludselig paa Marken.”, s.a. Jon Halvorsen Venstøb.
g. 19/10-1820 m. Pernille Aslaksdatter fra S. Mo dpt. 21/1-1781 d. 17/2-1860 på Skauen, d.a. Aslak Hansen Moe.
Forlovere: "Peder Paus Olsen Venstøb, Elias Wattenberg."
1. Ingeborg Andrea Johannesdatter f. 18/3-1821 på Venstøp.
2. Aslak Johannesen f. 16/6-1823 på Venstøp.
Br. i 1835.

I 1825 leide denne familien husrom under N. Venstøp.

I 1865 var det to bolighus her. Se nedenfor.

Familie 1 1865 og 1875.

Sagmester, huseier
Peder Christensen Skouen
herfra f. 16/11-1808 i Skien d. 1882, s.a. Christen Pedersen Skouen.
g. 6/10-1842 m. Berthe Nilsdatter fra Skyer(8) f. 9/4-1812 d. 1887, d.a. Nils Olsen Skyer.
1. Kristian Pedersen Skouen f. 4/8-1843. Ble den første overlærer på Bratsbergkleiva skole i Skien, som hørte til Gjerpen fram til 1854.
2. Karen Maria Pedersdatter f. 4/7-1845 g.m. Tarje Nilsen f. 20/7-1844.
3. Gunhild Dorthea Pedersdatter f. 26/11-1849 g.m. Karl Isaksen. Se Sneltvedt(1).
Br. i 1865.

Denne familien bodde samme sted under folketellingen 1875. Da var det opplyst at de hadde
1 ku, 2 kalver og 4 sauer her.

Familie 2 1865.

Dagarbeider, leieboer
Ole Sørensen fra Skautvedt i Siljan f. 17/4-1834, s.a. Søren Olsen fra Stormyr i Tanum i Brunlanes, Vestfold og enke Ingeborg Christophersdatter Skautvedt.
g. 10/5-1860 m. Marthe Maria Nilsdatter fra Skilbred(4) f. 25/9-1837 i Gjerpen, d.a. Nils Sigurdsen Skilbred.
Se Åsterød.

Fosterdatter her i 1865: Maren Helene Pedersdatter (12) i Gjerpen.

Familie 2 1875.

Tomtearbeider, forpakter
Halvor Nilsen Follaug fra Ballestad(51) "Mølla" f. 22/10-1820 på Rustan i Siljan, s.a. Nils Halvorsen.
g. 2/1-1851 m. enke Ingeborg Sophie Larsdatter fra Kleiva dpt. 5/6-1803, d.a. Lars Hansen. Se Familie 85 - Kleiva 1801.

Ingeborg Larsdatter var enke etter Ole Fredriksen. Se Møllerhuset på Ballestad.

Tjenestefolk her i 1875: Arnlaug Pedersdatter fra Sauherad f. 1860 og Gustav Simonsen f. 1860 i Kongsberg.
Losjerende i 1875: Anders Eivindsen," Forsørget af fattigvesenet" f. 1800 i Bø i Telem.

Det var i folketellingen 1875 opplyst at de hadde 2 kuer, 2 sauer og 1 gris på plassen.

Bonde, selveier
Sigurd Knudsen
f. 14/10-1861 i Hjelmeland i Ryfylke, Rogaland d. 16/12-1930, s.a. Knud Sigurdsen og Borghilda.
g.m. Marie Olsdatter fra Skauplassene i Solum f. 2/6-1869 d. 14/2-1960, d.a. Ole Olsen Skauen i Solum og Anne Olsdatter fra Sauherad.
1. Knut Skauen f. 3/11-1898 i Solum. Overtok gården.
Eier 1902.

Knut Skauen var enebarn.

Se folketellingen for Gjerpen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri.
"Skylddelingsforretning avholdt 13. juli 1916, tingl. 27. jan. 1917, hvorved 2 øre av denne eiendommen er overgaat til Skien by."
"Skjøte dat. 6/2-1939 fra Marie Knutsen, enke efter Sigurd Knutsen, til Knut Skauen for kr. 3000, tingl. 7/2-1939."

Bonde, selveier
Knut Skauen
herfra f. 3/11-1898 i Solum d. 23/9-1988, s.a. Sigurd Knudsen.
g.m. Agnes Johnsen Eiklund fra Mæla(92) "Engelstad" f. 8/4-1902 (KB: f. 7/4) i Holla d. 26/11-1967, d.a. veivokter Andreas Johnsen Solberg i Ytre Valebø.
1. Sigurd Skauen f. 20/3-1923 d. 27/3-1986. Bodde i Asker i 1955. Bygde hus på Bratsberg i 1959.
2. Andreas Skauen f. 15/1-1925. Bodde her.
3. Thorleif Skauen f. 1926. Bosatt i Porsgrunn.
4.
Magne Skauen f. 1927. Bodde i Oslo i 1955. Senere bosatt i Porsgrunn.
5. Arne Skauen f. 1929. Bodde på Bratsberg.
6. Knut Karsten Skauen f. 1932. Bosatt på Tolvsrød i Tønsberg, Vestfold.
7. Bjørg Skauen.
Eier 1939.

Eiendommens grenser på 1950-tallet i følge Knut Skauen:
”Syd: Follaug, vest: Doktorstykket, nord: Bergheim, øst: fylkesveg 336 (Håvundv.).”

På denne gården lå 2 gamle hustufter. Den ene var etter Ingebretsens hus og den andre var etter Jens Pedersens
hus. Gamle Svenke Follaug skal være født i sistnevnte. Begge husene brant ned.
(Kilde: Oppgaver fra brukerne til bygdebokkomiteen mot slutten av 1950-tallet.)

Gården ble sletta etter 1961. Eiendommen regulert til hustomter.


Gjerpen kartverk 1940-1950. Takk til Geodataenheten, Skien Kommune. En feil fra tegneren: Det skal være gnr 63 bnr 67 og 31, ikke 13.
Ser man nærmere etter på kartet, er dette senere blitt rettet med en blyant e.l.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no