| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                      

Oppdatert 07.07.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Falkum 2 - Falkum søndre - Blichfeldt-gården

Utskilt fra S. Falkum. Gammelt løpenr. 25a. Fra 1889: 3/2.

Landskyld i 1801: 1 hud 4 ½ skinn.

 

 

Adresse i dag: Magnusg. 21, Skien.

 

 

Eier fra 1797: Hans Jensen Blom. Se N. Falkum A.

 

Skipsfører, reder, selveier

Christian Hansen Blom fra Se N. Falkum A. f. 30/4-1801 d. 30/9-1882 på Falkum, s.a. Hans Jensen Blom.

g. 25/9-1838 m. Dorothea Christine Bentzen fra "Gyestad" v/ Arendal f. 3/12-1816 d. 1850 på Falkum, d.a. skibsfører Bent Bentzen og Helene Hirscholm.

1. Antonette Augusta Amalie Blom f. 31/10-1839 på Falkum. Konfirmert i Gjerpen krk. 30/9-1855. Ugift.

2. Hans Andreas Blom f. 11/2-1841 på Falkum.

3. Bendix f. 13/12-1843 d. 30/3-1849 på Falkum.

4. Anna Helene Blom f. 12/9-1845 g.m. Didrik Cappelen Blom. Se Bratsberg(1).

5. Eleonore Margrethe Blom f. 30/8-1847 d. 9/1-1861 på Brekke.

6. Bendix Christian Blom f. 23/9-1849. Var prest i Ibestad og Salangen fra 1881-1906. Ble utnevnt til prost i Senja prosti i 1882.

Br. 1808.

 

Dorothea Christine Bentzen var i tjeneste på Brekke før hun giftet seg. Sønnen her, Bendix Blom skrev ”Erindringer” fra sin tid som prest.
Han skrev også 4 artikler i Morgenbladets ekstranummer om barnehandel med svenske barn til Norge.

Andre beboere i 1825:
Selveier, Jomfru Elen Margrethe Blom f. ca. 1760 (Christians Bloms faster = tante = fars søster.)
Anne Kathrine Blom f. 1777 (Christians stemor), Styrmann Christian Blom f. ca. 1801,
Sjømann Frederich Blom f. ca. 1802.
Tjenestefolk: Hans Halvorsen (20), Gunhild Halvorsdatter (19) og Ingeborg Zachariasdatter (20).


Andre beboere i 1835:
Elen Magrethe Blom (hans faster) f. ca. 1760, enke Anne Cathrine Blom (hans stemor) f. ca. 1777,
Fredrik Blom, enkemann og skipperborger (hans bror) f. ca. 1802 og Hanne Martine Blom f. 1834 (dennes datter).
Husjomfru Lovise Birgitte Lund (32), tjenestefolk: Christopher Amundsen (24), Gunder Johannesen (11),
Berthe Pedersdatter (24) og Pernille Aslaksdatter (19).


Landskyld 1838: 11 skinn (rev. til 2 skylddaler 3 ort 11 skilling). Eier var Christian Blom.

 

1845: Elen Blom, hans ugifte tante (86), enke Anne Cathrine Blom, Stemoder (70), Nicoline Strøm,
Huusjomfru (25), Hans Chr. Blom, Sjømand, hans fostersøn (18).

Tjenestefolk i 1845: Anders Isaksen (24), Anne Throndsdatter (28), Ingeborg Johansdatter (23),
Sophie Rasmusdatter (23) og Maren Nilsdatter (14).

Christian H. Blom solgte gården i 1867. Han losjerte i et hus på sakfører Paulsens eiendom på
Falkum i 1875. Se Falkum(12).

 

Eiere: Kjøpmann Iver Halvardus Halvorsen i Skien fra 1867, landhandler O. A. Olsen i Skien fra 1875.
Ingeniør Henry J. Brooke fra 1879, Anders Andreassen Heisholt fra 1882 (se Falkum 3) og
Jacob Aasoldsen Aasland
fra 1891.

 

Landskyld i 1889: 2 skylddaler 3 ort 11 skilling (rev. til 10 mark 60 øre). Anders Andreassen Heisholt eide.


Fogd, leieboer

Peder Carl Villiam Blichfeldt fra Fett f. 1817.

g.m. Philippa Martine fra Drammen f. 1832.

1. Elise Christine Blichfeldt  f. 1857 i Kristiania.

2. Fredrik Peder Blichfeldt f. 1862 i Brevik. Se nedenfor.

3. Julie Christiane Blichfeldt f. 1863 i Brevik. ”Lærerinde paa folkeskole.”

4. Benedicte Blichfeldt f. 1873 i Skien.
Br. i 1891.


Andre i huset: Ugift husjomfru Jenny Kathinka Petrine Pedersen fra Horten f. 1856 og
stuepike Emile Birgitte Larsen fra Kristiania f. 1871.


Overrettssakfører, statsadvokatfullmektig, leieboer
Fredrik Peder Blichfeldt f. 3/1-1862 i Brevik.
g.m. Augusta fra Solum f. 30/7-1864.
1. Laura Blichfeldt f. 9/12-1896 i Skien.
2. Philippa Blichfeldt "Lippen" f. 17/10-1898 i Skien.
3. Ingeborg Blichfeldt f. 1/11-1900 i Gjerpen.
4. Per Blichfeldt f. 17/12-1905 i Gj.
5. Magnus Blichfeldt f. 17/11-1907 i Gj.
Br. i 1900.


Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910.
Andre beboere her i 1910.
 

Eiendommen ble i stor grad utparsellert og solgt til hustomter.


Området ble overført til Skien by ved byutvidelsen i 1917.
 

 (C) Gard Strøm.