| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                      

Oppdatert 19.11.2023


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Falkum 9 - Haven

Gammelt l.nr. 28a av S. Falkum. Fra 1889 g.nr./br.nr. 3/9. Haven (”Falkenborg med Lolichhaugen”).

 

Byfogd, prokurator (advokat), selveier

Christen Dahl fra Fredrikstad f. 1782 d. 1856.

g. i Seljord 3/11-1808 m. Ellen Pladt fra Seljord prestegård f. 20/6-1791 i Vestfossen i Eiker d. 1866, d.a. monsiur Jørgen Pladt f. 1747 bg. 28/1-1799 i Vestfossen og Sille Maria Bredal f. 1764.
Forlovere: "Hr. Juell og Hr. Brangsrup."

1. Jørgen Adolph Dahl f. 4/5-1810 i Seljord. Se nedenfor.

2. Charlotte Cecilie Dahl f. 19/6-1812 i Seljord d. 2/2-1892 g.m. Johan Gløersen f. 26/8-1810.

3. Johan Nicolai Dahl f. 5/12-1813 i Seljord.

4. Betty Olava Dahl f. 3/2-1819 på Gjemsøe.

5. Emilie Augusta Dahl f. 18/1-1820 på Gjemsø.

6. Otto Martin Dahl f. 6/3-1821 på Gjemsø d. 17/4-1882 på Kårevik på Stord g. 3/2-1852 m. Karen Louise Dorothea Munthe
    f. 16/1-1828 i Vik, Sogn d. 3/2-1902 i Kristiania. Han var sorenskriver. Se "Etterkommere av Ludvig Munthe 1593-1649" av Sverre Munthe, Nesoddtangen (i 1995).
7. Alvilde Mathilde Dahl f. 28/4-1822 på Gjemsø.

8. Joseph Franz Oscar Dahl f. 5/8-1823 på Gjemsø.

9. Wilhelm Theodor f. 9/7-1825 Haven.

10. Wilhelm Theodor f. 5/10-1826 Haven.

11. Carl Immanuel f. 7/5-1828 Haven d. 1/11-1828 på Haven.

12. Carl Immanuel f. 25/7-1830 på Haven d. 18/1-1831 på Haven.

Eier 1824.


I Folketellingen 1801, finner vi Christen Dahl(19) i tjeneste hos Byfogden i Fredrikstad, Peter Garde.
 

Ellen Pladt(10) finner vi på Seljord prestegård i 1801, som "antaget barn" hos sognepresten Nicolay Solner. Hun var den eneste i Norge i 1801 med dette etternavnet da.

Ellen Pladts søsken:
Peter Pladt f. ca. 1787, Maren Pladt f. ca. 1788, Jørgen Otto Pladt f. ca. 1790, Eilert Pladt f. 1792 bg. 4/11-1792,Jørgine Ottea Pladt (1795-1795) og Jørgen Otto Pladt f. ca. 1797.

Jørgen Pladt var husfogd på Fossesholm for Jørgen von Cappelen https://www.eikerarkib.no/Ek-2001-Fosshaugen-del2.pdf

Mor til Sille Maria, Maren Paulsdatter Svell 1732-1772 ble gift 26.feb.1763 i Bragernes med tobakspinder Eilert Bredal 1732-1772 i Christiania  Sille Maria vokste nok opp hos morens familie i Tangen eller Bragernes. 

En søster av Sille Maria, Maren Pauline Bredal 1765, bor i 1801 hos sitt søskendebarn Anna Severina Essendrop 1769- og hennes ektemann Erik Otto Knoph 1764 som var direktør ved Røros kobberverk.

Søster av Maren Paulsdatter Svell, Else Maria Paulsdatter Svell er i 1801 som gift med justitsråd og obergergamts forvalter Jens Essendrop. Dette forklarer hvorfor Maren Pauline bor hos sitt søskendebarn.

Faren til Maren er skipper Poul Svell død i 1744 og moren Maren Knudsdatter Hein død 1761. Hun datter av vraker ved Drammen tollsted, Knud Jacobsen Hein gift med Sibille Nielsdatter Kamp  -1759. 

 

Det meste av dette kommer fra skifter i Drammen.

Jeg takker Leif Salicath for oppklaring av Ellen Pladts opphav og for ytterligere informasjon om hennes slekt!Denne familien bodde tidligere i Seljord. De kom i 1819 til Gimsøy kloster i Solum hvor Christen Dahl utførte sin advokat-
gjerning.

Andre beboere her i 1825: Peder Marten, Bredesdoph, Kontorist (22), Tjenestefolk: Elisa Catrine Sørensdatter (27),
Anne Bolette Poulsdatter (42), Inger Marie Rasmusdatter (23), Maren Halvorsdatter (22), Isak Pettersen (22).
Christen Dahl ble senere byfogd i Drammen. Han og hans og hustru er begge gravlagt på Bragernes nedre kirkegård
i Drammen.

 

Landskyld 1838: L.nr. 28, ”Hagen” 1 hud 1 skinn (rev. til 3 skylddaler 1 ort 18 skilling).

Eier: Sorenskriver Krogh.

 

Prokurator

Jørgen Adolph Dahl (Procurator A. Dahl) herfra f. 4/5-1810 i Seljord, s.a. byfogd Christen Dahl.

g1g i Skien 8/9-1839 m. Sara Marine Hirschholm Brangstrup f. 1836 d. 4/2-1848 på Haven.

g2g i Skien 18/2-1849 m. Johanne Julie Plesner fra Skien f. 1812, d.a. skipsfører Johan Plesner.
Forlovere: "Bankadministrator Christopher Myhre, Kjøbmand Teleph S. Plesner."

1. Sara Charlotte Dahl f. 27/1-1844 på Haven.

2. Anthon Johan f. 5/12-1846 på Haven d. 7/2-1847 på Haven.

3. Sara Marine Adophine d. 18/5-1848, 4 mnd. gml. på Haven.

Barn i 2. ekteskap:

3. Birgitte Christopha Dahl f. 23/11-1851 på Haven.

4. Ellen Christine Dahl f. 15/3-1853 på Haven.

Eier 1844.


J. A. Dahls første kones søster, jfr. Anne Hirschholm Brangstrup f. ca. 1801, bodde her en tid.
Hun døde på Haven den 6/10-1845.

 

Folketellingen 1845: L.nr. 28. ”Hagen”. Ubebodd. Eies af Procurator Dahl. Opryddet 100 maal.

(Det er ikke riktig når det nevnes at gården var ubebodd G.S.).

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved bnr. 10 er udskilt, afholdt 12. nov. 1846, tinglyst 11. jan. 1847."
"Skjøde fra procurator A. Dahl til Anders Kjær, dat. 30. des. 1847, tinglyst 14. jan. 1848."


Overkontrollør Andersen i Skien eide denne gården i tidsrommet 1859 - 1864.


Sorenskriver

Bernt Christian Sverdrup Torstenson fra Fredrikstad f. ca. 1809.

g.m. Ester Christine Middelthon fra Stavanger f. ca. 1811.

1. Elisabeth Thorstensen f. 1844 i Christiania.

2. Bernt Sverdrup Thorstensen f. 6/6-1845 i Stavanger. Se nedenfor.

3. Carl Marius Thorstensen f. 1852 i Volda på Sunnmøre. Han bodde her i 1875. Han var da overrettssakfører.

Br. 1864.
 

Tjenstefolk i 1865: Elias Jensen(22), Jens Johnsen(28), husholderske Margrethe Kuro fra Mandal (42-ug), Maren Jacobsdatter fra Skien(19),
Anne Marie Olsdatter(22) og Hansine Olsen(37) fra Vallands pr.gj. i Sunnmøre.

Andre her i 1875: Husmorens ugifte søster Alette Marie Middelthon f. i Stavanger 1818. Tjenestegutt Ole Isaksen Dyrkold f. 1854,
Johan Jensen Rønningen f. 1858, husjomfru Therese Eleonore Østrem f. 1829 i Fredrikstad, Annette Gustava Christophersen fra Skien f. 1857,
tjenestepike Karen Knudsdatter fra Solum f. 1835, tjenestep. Anne Kittilsdatter fra Nes i Saude (Sauherad) f. 1849.

Gårdens besetning i 1875: 2 hester, 4 kuer, 1 gris.

Landskyld i 1886: Løpenr. 28a ”Haven” 1 skylddaler 2 ort (rev. til 4 mark 97 øre).

Eier: Sorenskriver Torstenson.

 

Forpakterfamilie som bodde her i 1891 var Hans Simonsen. Han ble i 1895 forpakter
Gjerpen Prestegård. Siden kjøpte han Venstøp (60) ”Løvstad” og flyttet dit.


Tjenestefolk på gården i 1891: Fjøsarbeider Maren Sofie Johnsdatter fra Sandsvær f. 1865 og
gårdsgutten Torsten Olsen Vegen fra Sauherad f. 1875.

 

Cand. jur.

Bernt Sverdrup Torstenson jr. herfra f. 6/6-1845 i Stavanger, s.a. sorenskriveren ovenfor.

g.m. Laura fra Kristiania f. 6/12-1859.
1. Edith Torstenson f. 2/4-1892 i Gjerpen.
Br. 1895.

I 1875 var unge Sverdrup Torstenson ekstraskriver i Revisjonsdepartementet.

L.nr. 28b (senere bnr 10) ble utskilt herfra i 1846. Se Falkum(10).

L.nr. 28c (senere bnr 11) ble utskilt i 1859. Se Falkum(11).

 

Området ble overført til Skien ved byutvidelsen i 1916/ 1917.
 

(C) Gard Strøm.