ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen store - Prestegården
Gård nr. 59 i Gjerpen kommune, Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 21.06.2020


Gjerpen store - Forpakterboligen
Samme gnr og brn som Prestegården.


Tidligere var det sognepresten som selv drev prestegården ved hjelp av tjenestefolk. Fra 1875 benyttet man forpaktere.
I de senere år, har forpakterne vært bonde på egen gård i Gjerpen og behovet for en forpakterbolig har falt bort. Derfor
benyttes huset i dag til bl.a. menighetskontor (2012).

G.br., forpakter
Peder Wendelboe Pedersen
fra Limi(3) f. 25/12-1847 d. 26/9-1928 i Oslo, s.a. lensmann Peder Pedersen Limie.
Bruker 1875.

Peder Wendelboe var ugift da han forpaktet prestegården i tidsrommet 1875-1878.

Andre som bodde her i 1875:
Husholderske Nikoline Pedersdatter f. 1838 (hans søster).
Tjenestefolk: Halvor Olsen Opdal fra Bø i Telemark f. ca. 1843, Ole Olsen fra Tufte f. 1857,
Anna Hansdatter fra Vestgaarden i Sauherad f. 1850 i Nes, Anne Thurine Johannesdatter
Vestgaarden f. 1853 i Nes og Karen Ludvigsen fra Porsgrunn ”husjomfru hos præsten” f. 1855.

Prestegårdens besetning i 1875: 3 -1 Hester, 18 Kuer, 1 Kalv, 1 Faar, 1 Svin.

Peder Wendelbo Pedersen kjøpte i 1878 Hyni(13) og flyttet dit. Se familien der.

G.br., forpakter
Nils Nilsen Holthe
fra Holte i Siljan f. 13/6-1849, s.a. Nils Hansen Holthe og Pernille Vetlesdatter.
g. i Siljan 11/4-1876 m. Ingeborg Maria Olsdatter fra Siljan (i slekt) f. 16/3-1848, d.a. Ole Jacobsen Hogstad.
Forlovere: "Helge Helgesen Hogstad og Vetle Nielsen Holte."
1. Nils Nilsen Holte f. 16/2-1878 i Skien. Emg. til USA.
2. Olaf Nilsen f. 4/8-1879 i Prestegården d. 13/2-1963 g.m. Anna Petrea Kløverød fra Siljan f. 28/10-1887 d. 26/6-1982.
    Overtok Høgset "Nordstua" i Siljan etter faren. Han skrev seg for Olaf N. Høiseth.
3. Karl Nilsen Holte f. 18/12-1881. Emg. til USA.
4. Helene Nilsen f. 19/3-1884 d. 21/4-1916 g. 1905 m. Ole Olsen Gonsholt fra Skobba under Gonsholt i Siljan f. 31/10-1881 d. 12/4-1955. Siljan.
5. Petra Nilsen Holthe f. 11/5-1887. Døde ung.
6. Johan Nilsen Holte f. 31/12-1890 d. 8/3-1959 g.m. Maggi Karete f. 17/5-1896 d. 22/11-1962. Til Holte "Søstua" i Siljan.
Bruker 1879.

Nils Nilsen Holthe var tidligere kjører i Skien (1878).
Tjenestepike i 1891: Oline Olsdatter fra Trysil f. 1856. Hun var metodist.

Nils Nilsen kjøpte "Nordstua" under Høgset i Siljan av Treschow i 1892 og flytta dit.

G.br., forpakter
Hans Simonsen
fra Sandsvær f. 27/2-1853.
g.m. Inger Thomine Isaksdatter fra Holla f. 18/8-1858.
1. Simon Simonsen f. 6/8-1886 i Skien. Agronom utdannet i 1910.
2. Isak Simonsen f. 9/1-1888 i Skien d. 14/11-1906 i Prestegården. ”Hjertefeil”.
3. Karl Simonsen f. 5/3-1890 i Haven under Falkum. Smedlærling i 1910.
4. Nils Simonsen f. 15/12-1891 i Haven. Postelev i 1910.
5. Karen Kristine Simonsen f. 4/5-1894 Skien.
6. Hanna Thomine Simonsen f. 26/8-1896 i Prestegården.
7. Sofie Simonsen f. 18/1-1899 i Prestegården.
8. Klara Simonsen f. 24/11-1901 i Prestegården.
Bruker 1895.

I 1891 var Hans Simonsen forpakter på Falkum(9) "Haven".

Tjenestefolk i 1900: Bertha Marie Torkelsdatter fra Gj. f. 1877, Ragnhild Jensdatter Tveiten fra Hjartdal f. 1879,
Olav Olsen fra Lårdal i Telemark f. 1887.

Tjenestefolk i 1910: Gunbjørg Leifsdatter fra Kviteseid f. 1859. Budeie og Aanund Øverland fra Seljord f. 2/8-1893.
Gårdbruksarbeider.

I 1912
kjøpte han Venstøp (60) ”Løvstad” og flyttet dit. Se der for mer informasjon om familien.

G.br., forpakter
Albert Kolby
.
Bruker 1912.

Den eneste Albert Kolby i Norge, ifølge folketellingen 1910, var snekkersvenden Albert Martin Olsen Kolby
fra Ullensaker f. 11/9-1881. Han bodde i 1910 i Trondhhjemsv. 24 i Kristiania og var gift med Dagny Alvilde
f. 26/4-1881 i Kristiania. De kan godt ha kommet hit og forpaktet Gjerpen prestegård fra 1912-1917.
Det siste er ikke bekreftet.

G.br., forpakter
Halvor Olsen Kvaale
fra Høydalsmo i Lårdal i Tel. f. 21/1-1858, s.a. husmann Ole Olsen Kvaale og Karen Halvorsdatter.
g. i Høydalsmo 2/4-1888 m. Hæge Halvorsdatter fra Sønstveiten i Seljord f. 4/3-1867, d.a. g.br. Halvor Kittilsen og Astrid Tarjeisdatter (fra Lårdal).
1. Olav Kvaale f. 21/10-1889 på Kvåle i Høydalsmo.
2. Halvor Kvaale f. 27/1-1892 i Høydalsmo.
3. Aasne Kvaale f. 16/6-1894 i Høydalsmo.
4. Astrid Kvaale f. 20/6-1898 i Høydalsmo.
5. Aase Kvaale f. 16/12-1901 i Høydalsmo.
6. Kittil Kvaale f. 6/2-1904 i Ramnes i Vestfold.
7. Sverre Kvaale f. 18/1-1907 i Ramnes i Vestfold.
8. Torvald Kvaale f. 11/3-1910 i Ramnes i Vestfold.
Bruker 1917.

G.br., forpakter
Martin Østbye
fra Tøien i Hakadal, Oppland.
g.m. Hege Groven fra Åmotsdal i Seljord
1. Inger Østbye g.m. en gårdbruker i Hakadal.
2. Ragnhild Kristine Østbye f. 27/12-1933 g.m. Hans Sjulstad fra Svarstad i Lardal. Se Stulen(A).
3. Berit Østbye g.m. NN Deglum. Bosatt i Hakadal.
4. Håkon Østbye gift og bor i NordNorge
Bruker 1924.

Martin Østbye overtok slekts-gården i Hakadal i 1949. Takk til Lillian Økter Egeland.

G.br., forpakter
Einar Seime fra Rosvald(1) f. 19/5-1913 d. 29/5-1989 på Gjerpen sykehjem, s.a. lærer Lars Johannessen Seime.
g.m. Borghild Marie Aas fra Ås(12) f. 19/4-1914 d. 9/9-1995 her, d.a. Mads Aas (Mads Johnsen Aas).
1. Leif Magne Seime f. 13/5-1940 i Solum d. 30/1-2008. Se Griniv. 26 under Grini.
2. Anne Torun Seime f. 1945. Bosatt i Spania.
Bruker 1949.

Einar Seime forpaktet først Findal i Solum, før han kom tilbake til Gjerpen og forpaktet prestegården. Siden Einar
Seimes tid her har det vært forskjellige bønder på andre Gjerpens-gårder, som har forpaktet Prestegården.


Forpakterboligen september 2012. Foto: Gard Strøm.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no