ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
                             

Oppdatert  21.11.2023
 


Venstøp 60 - Løvstad
Utskilt fra Venstøp(19) tinglyst i 1906. 8/60.


Gnr 8 - bnr 60 2023. Baksiden. Foto: Kjetil  Dahl.


G.nr 8 - bnr 60. Løvstad rundt århundreskiftet 1899/1900?. Eier av original: Hans John Grini. Innsendt av Morten Andreas Simonsen 2014.


Adresser 2020: Hoppestadv. 87 og 89, 3721 Skien.

Området kalles Fossum på folkemunne, men ligger under gnr 8 Venstøp.

Slepebåtskipper, selveier
Halvor Haraldsen
fra Olsbrygge under Stenstad i Helgen, Holla f. 11/8-1854 d. 3/6-1931, s.a. Harald Gundersen Olsbrygge og Aslaug Kirstine Halvorsdatter.
g.m. Karethe Josefine Nilsen fra Skien f. 23/11-1854, d.a. restaurantør Nils Nilsen og Hanna Andrea Hansen.
1. Harald Haraldsen f. 23/5-1880 i Solum. Konfirmert i Gjerpen 21/4-1895, da med bopel "Fossum".
2. Nils Haraldsen f. 25/3-1882 i Solum.
3. Herman Haraldsen f. 14/5-1885 i Solum.
4. Hanna Alise Haraldsen f. 10/7-1887 i Solum. Konfirmert 6/4-1902.
5. Karl August Haraldsen f. 5/4-1889 i Solum d. 9/3-1959 i Oslo g. i Skien 22/5-1920 m. Dagny F. Ulrichsen fra Skien (f. 1898-1994).
    Han var kontorist v/ kullforretning i 1910. De flyttet siden til Oslo hvor han ble disponent.
    Barn 1. Haakon Haraldsen f. 1921.
    Barn 2. Gry Haraldsen f. 1924.
    Barn 3. Karl Herman Haraldsen f. 1929 d. 1936. Druknet i Oslofjorden.
    Barn 4. Sonja Haraldsen f. 4/7-1937. Vår dronning. Se Kongehuset.
6. Halvor Haraldsen f. 11/9-1893 i Gjerpen.
Eier 1906.

Halvor Haraldsen Olsbrygge losjerte i 1875 på Huken i Skien hos bjelkehugger Andreas Halvorsen Huken.
Halvor var da flåtemann og ugift. Karethe bodde sammen med moren (enke) og sine søsken i en leiegård
i Hjellen.

Under FT 1891 bodde familien i en av Lia-brakkene på Fossum. Haraldsen var da nevnt som skipper på
slepebåt. Han drev også litt jordbruk. Han hadde plassen Damjordet under Fossum i tiden 1889-1892.
Tjenestepike i 1891: Fepike Ingeborg Aase fra Sauherad f. 1874.
Tjenestejente i 1900: Marie Olsdatter (fjøs og kjøkkenpige) f. 1881 i Gj.
Losjerende: John Gundersen f. 1846 i Holla, dagarbeider og jordarbeider med bosted Solum.

Halvor Haraldsen var nevnt som ”Kaptein paa bugser dampbaad” under folketellingen 1900.

Under folketellingen 1910 hadde familien besøk av Karethes bror Herman Nilsen f. 1862 i Skien.
Han var farmer i USA og var her med sin datter Hanna Nilsen f. 27/2-1904 i USA.

G.br., selveier

Hans Simonsen
fra Hagen under Ånnestad i Efterløt, Sandsvær f. 27/2-1853 d. 22/6-1933 på Venstøp, s.a. Simon Jensen og Karen Kirstine Larsdatter.
g.m. Inger Tomine Isaksdatter fra V. Romnes(7) i Holla f. 18/8-1857 d. 3/3-1938 på Venstøp, d.a. Isak Nilsen Romnæs..
1. Simon Simonsen f. 6/8-1886 i Skien. Se Solstad under Mæla.
2.
Isak Simonsen f. 9/1-1888 i Skien d. 14/11-1906 i Prestegården. ”Hjertefeil”.
3. Karl Simonsen
f. 5/3-1890 på Haven under Falkum d. 6/7-1978 Smedlærling i 1910. Ble håndtverkslærer, g.m. Hansine f. 23/12-1893 d. 8/4-1975. Bosatte seg i Helgen i Holla. Gravlagt ved Helgen kirke.
3. Nils Simonsen f. 15/12-1891 på Haven under Falkum d. 24/6-1956.
Postelev i 1910. Siden postkasserer g. 1/10-1921 m. Maren Jørgensen fra Skien f. 1893, d.a. cellulosefabrikkarbeider Carl Marthinius Jørgensen. De bodde i Tomtegata 26 på Kleiva i Skien.
4. Hanna Simonsen f. 26/8-1896 i Prestegården d. 20/11-1987. Telegraffullmektig. Ugift.
5. Sofie Simonsen f. 18/1-1899 d. 2/2-1983 g.m. Johannes Grini f. 16/2-1895. Se Griniv. 97.
6. Klara Simonsen f. 24/11-1901 d. 18/8-1989 g.m. John G. Strand f. 5/2-1892.
Eier 1912.

Hans hadde ei søster, Lovise Simonsdatter f. 1840 g.m. Ingebret Nilsen Bø. Se Vestre Bø. Hans Simonsen forpaktet
først Falkum(9) og siden Gjerpen Prestegård, før han kjøpte denne gården.

Se Hans Simonsens aner i "Sandsvær Historie" (Saastad), bind 3, side 473.

 


Bildet er fra Morten Simonsens fotosamlig. Trolig tatt utenfor Venstøp(60). Mannen med føllet til høyre er Nils Simonsen. Mannen med
baby på armen kan se ut til å være hans bror, Karl Simonsen med pipa på bildet under. Begge disse bildene kan ha blitt tatt samme dag.
Til høyre i bakgrunnen ser vi trolig Katteberget.

 


Bakerst sitter Tomine og Hans Simonsen. Kvinne med barn på fanget er datteren Sofie Grini. Mannen med pipa er sønnen Karl Simonsen.
Innsendt av Morten Andreas Simonsen 2014.

 

Snekker, selveier

Arne Dahl fra Frogner(7) f. 3/11-1913 d. 18/11-1991, s.a. Helge Dahl.

g.m. Borghild Sørli fra Søli(13) f. 21/11-1915 d. 23/1-2015, d.a. Nils Olsen Sørli.

1. Nils Helge Dahl f. 1942. Overtok gården.

2. Arnfinn Dahl f. 1945 g.m. Solveig Hvidsten f. 1955. Se Fossumhaugen 13 under Venstøp.

3. Berit Dahl f. 1954 g.m. Trond Vale. Se Strømdal(6) "Ødegården".

4. Tor Dahl f. 1956 g.m. Nina Andersen f. 1960.

Eier 1938.

 

Gårdens grenser beskrevet av Arne Dahl på 1950-tallet:

”Nord: Ingolf Andersen Tuft. Øst: Vegen Skien - Ås. Syd: Anders Hyni. Vest: Fossum.”


Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 87 (Gnr 8, bnr 60) er overdradd til Nils Helge Dahl (11.10.1983)."

Regnskapssjef i Telemark fylkeskommune, selveier
Nils Helge Dahl herfra f. 1942, s.a. Arne Dahl.
g.m. personalrådgiver Inger Lise Gulliksen f. 1946, d.a. Øyvind Gulliksen (fra Porsgrunn) og Åse Margrethe f. Selander.

1. Jørn Helge Dahl f. 1971. Sivili ingeniør.

2. Kjetil Dahl f. 1977. Kaptein og sivil økonom. Overtok gården i 2023.

Eier 1983.

Siviløkonom, senior forretningsutvikler i Skagerak Energi
Kjetil Dahl herfra f. 1977.
g.m. Turid Veronica Bomodden f. 1975.
1. Oscar Dahl f. 2009.
2. Semine Dahl f. 2012.
Eier 18/10-2023.

 


Kart fra NIBIO 2023.

 

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no