| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 19.04.2013


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Venstøp 60 - Løvstad
Utskilt fra Venstøp(19) i 1906. 8/60.


Løvstad rundt århundreskiftet 1899/1900?. Eier av original: Hans John Grini. Innsendt av Morten Andreas Simonsen 2014.


Adresser i dag: Hoppestadv. 87 og 89, 3721 Skien.

Området kalles Fossum på folkemunne, men ligger under gnr 8 Venstøp.

Slepebåtskipper, selveier
Halvor Haraldsen
fra Olsbrygge i Helgen, Holla f. 11/8-1854 d. 3/6-1931, s.a. Harald Gundersen Olsbrygge og Aslaug Kirstine Halvorsdatter.
g.m. Karethe Josefine Nilsen fra Skien f. 23/11-1854, d.a. restaurantør Nils Nilsen og Hanna Andrea Hansen.
1. Harald Haraldsen f. 23/5-1880 i Solum. Konfirmert i Gjerpen 21/4-1895, da med bopel "Fossum".
2. Nils Haraldsen f. 25/3-1882 i Solum.
3. Herman Haraldsen f. 14/5-1885 i Solum.
4. Hanna Alise Haraldsen f. 10/7-1887 i Solum. Konfirmert 6/4-1902.
5. Karl August Haraldsen f. 5/4-1889 i Solum d. 9/3-1959 i Oslo g. i Skien 22/5-1920 m. Dagny F. Ulrichsen fra Skien (f. 1898-1994).
    Han var kontorist v/ kullforretning i 1910. De flyttet siden til Oslo hvor han ble disponent.
    Barn 1. Haakon Haraldsen f. 1921.
    Barn 2. Gry Haraldsen f. 1924.
    Barn 3. Karl Herman Haraldsen f. 1929 d. 1936. Druknet i Oslofjorden.
    Barn 4. Sonja Haraldsen f. 4/7-1937. Vår dronning. Se Kongehuset.
6. Halvor Haraldsen f. 11/9-1893 i Gjerpen.
Br. 1906.

Halvor Haraldsen Olsbrygge losjerte i 1875 på Huken i Skien hos bjelkehugger Andreas Halvorsen Huken.
Halvor var da flåtemann og ugift. Carithe bodde sammen med moren (enke) og sine søsken i en leiegård
i Hjellen.

Under FT 1891 bodde familien i en av Lia-brakkene på Fossum. Haraldsen var da nevnt som skipper på
slepebåt. Han drev også litt jordbruk. Han hadde plassen Damjordet under Fossum i tiden 1889-1892.
Tjenestepike i 1891: Fepike Ingeborg Aase fra Sauherad f. 1874.

Tjenestejente i 1900: Marie Olsdatter (fjøs og kjøkkenpige) f. 1881 i Gj.
Losjerende: John Gundersen f. 1846 i Holla, dagarbeider og jordarbeider med bosted Solum.

Halvor Haraldsen var nevnt som ”Kaptein paa bugser dampbaad” under folketellingen 1900.

Under folketellingen 1910 hadde familien besøk av Karethes bror Herman Nilsen f. 1862 i Skien.
Han var farmer i USA og var her med sin datter Hanna Nilsen f. 27/2-1904 i USA.

G.br., selveier

Hans Simonsen
fra Hagen under Ånnestad i Efterløt, Sandsvær f. 27/2-1853 d. 22/6-1933 på Venstøp, s.a. Simon Jensen og Karen Kirstine Larsdatter.
g.m. Inger Tomine Isaksdatter fra Romnes i Holla f. 18/8-1857 d. 3/3-1938 på Venstøp, d.a. Isak Nilsen Romnæs (1834-1930) og Kjersti Tolvsdatter Kværnodden (1829-1915).
1. Simon Simonsen f. 6/8-1886 i Skien. Se Solstad under Mæla.
2.
Isak Simonsen f. 9/1-1888 i Skien d. 14/11-1906 i Prestegården. ”Hjertefeil”.
3. Karl Simonsen
f. 5/3-1890 på Haven under Falkum. Smedlærling i 1910. Ble håndtverkslærer. Gift med Hansine. Bosatte seg i Helgen i Holla.
3. Nils Simonsen f. 15/12-1891 på Haven under Falkum d. 24/6-1956.
Postelev i 1910. Siden postkasserer g. 1/10-1921 m. Maren Jørgensen fra Skien f. 1893, d.a. cellulosefabrikkarbeider Carl Marthinius Jørgensen.
    De bodde i Tomtegata 26 i Skien.
4. Hanna Simonsen f. 26/8-1896 i Prestegården d. 20/11-1987. Telegraffullmektig. Ugift.
5. Sofie Simonsen f. 18/1-1899 d. 2/2-1983 g.m. Johannes Grini f. 16/2-1895. Se Griniv. 97.
6. Klara Simonsen f. 24/11-1901 d. 18/8-1989 g.m. John G. Strand f. 5/2-1892.
Br. 1912.

Hans hadde ei søster, Lovise Simonsdatter f. 1840 g.m. Ingebret Nilsen Bø. Se Vestre Bø. Hans Simonsen forpaktet
først Falkum(9) og siden Gjerpen Prestegård, før han kjøpte denne gården.

Se hans aner i "Sandsvær Historie" (Saastad), bind 3, side 473.

 


Bakerst sitter Tomine og Hans Simonsen. Kvinne med barn på fanget er datteren Sofie Grini. Mannen med pipa er sønnen Karl.
Innsendt av Morten Andreas Simonsen 2014.

 

Snekker, selveier

Arne Dahl fra Frogner(7) f. 3/11-1913 d. 18/11-1991, s.a. Helge Dahl.

g.m. Borghild Sørli fra Søli(13) f. 21/11-1915 d. 23/1-2015, d.a. Nils Olsen Sørli.

1. Nils Helge Dahl f. 1942. Overtok gården.

2. Arnfinn Dahl f. 1945 g.m. Solveig Hvidsten f. 1955. Se Fossumhaugen 13 under Venstøp.

3. Berit Dahl f. 1954 g.m. Trond Vale. Se Strømdal(6) "Ødegården".

4. Tor Dahl f. 1956 g.m. Nina Andersen f. 1960.

Br. 1938.

 

Gårdens grenser beskrevet av Arne Dahl på 1950-tallet:

”Nord: Ingolf Andersen Tuft. Øst: Vegen Skien - Ås. Syd: Anders Hyni. Vest: Fossum.”


Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 87 (Gnr 8, bnr 60) er overdradd til Nils Helge Dahl (11.10.1983)."

Regnskapssjef i Telemark fylkeskommune, selveier
Nils Helge Dahl herfra f. 1942, s.a. Arne Dahl.
g.m. personalrådgiver Inger Lise Gulliksen f. 1946, d.a. Øyvind Gulliksen (fra Porsgrunn) og Åse Margrethe f. Selander.

1. Jørn Helge Dahl f. 1971. Sivili ingeniør g.m. Birgit Leirvik.

2. Kjetil Dahl f. 1977. Kaptein og sivil økonom.

Br. 1983. 

 

(C) Gard Strøm.