| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Fjelldalen
Gård nr. 142 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.06.2017Kart fra Skog og Landskap 2015.

Fjelldalen 10 - Hegna med Kollen
142/10 og 11.

Utskilt fra Fjelldalen(8) i 1891.

Brukere av jorda fra 1891:
Halvor Olsen.
Fra 1902-1905:
Kristian Kristensen.


Fjelldalen bnr 10 og 11 m.fl. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag - 2004).

Adresse i dag: Fjelldalsv. 327, 3721 Skien.

G.br., selveier
Hans Halvorsen Riis Fjeldalen
fra S. Vanebu i Siljan f. 8/1-1864 på Moen under Island, s.a. husmann Halvor Alfsen og Anne Helvig Andersdatter.
g1g i Siljan 26/9-1890 m. Amalie Karine Olsdatter fra Kollen i Siljan f. 1/2-1869 d. 13/5-1897 på Riis, d.a. Ole Pedersen Kollen og Marie Hansdatter.
Forlovere: Fedrene.
g2g i Gjerpen 13/5-1899 m. Elise Marie Larsdatter fra Teigen i Siljan f. 7/9-1867 i Larvik d. 10/8-1906 på Fahret sykehus etter operasjon, d.a. Lars Halvorsen og Berthe Larsdatter.
g3g i Gjerpen 9/5-1908 m. Ingeborg Ingvaldsdatter fra Lysa under Sem f. 14/1-1876 d. 7/3-1953, d.a. Ingvald Hansen Teigen.
Barn i 2. ekteskap:
1. Anne Helvig Hansdatter f. 19/11-1900 på Riis g.m. Peder N. Baugerød. Overtok gården.
2. Halvor f. 7/12-1902 på Riis d. 17/11-1908 i Fjelldalen av tuberkulose.
3. Lars Bertinius Hansen (Berberg) f. 27/4-1905 i Fjelldalen. Se N. Berberg.
Br. 1903.

Hans Halvorsen Riis eide og brukte gården Riis(3) fra 1897 - 1903.

Hans Riis Fjeldalen var medlem av Gjerpen herredsstyre og hadde en rekke offentlige verv. Mest kjent var han likevel for sin innsats innen kristelig organisasjonsarbeid og som forkynner. Elise Marie hadde ei søster Sofie Larsdatter g.m. Jacob Ellefsen. De bodde i huset Ilenv. 25, utskilt fra Ballestad.


Kilde: Varden 6/1-1934. Innsendt av Hans Aas 2016.

Takk til Kai Borgersen for hjelp med denne familien.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

142

10

Fjelddal

Hegna med Kollen

Kristian Kristensen

0 mark 65 øre

142 11 ditto Solberg ditto 1 mark 82 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Peder N. Baugerød
fra N. Baugerød f. 8/1-1893 på Kleven(11) d. 5/11-1969, s.a. Nils Isaksen Kleven Baugerød.
g.m. Anna Helvig Riis Fjeldalen herfra f. 19/11-1900 d. 23/1-1989.
1. Alfhild Elise Riis Baugerød f. 20/6-1928.
2. Hans Riis Baugerød f. 10/5-1931. Overtok eiendommen.
Br. 1937.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

142

10

Fjelldal - Hegna

Peder Baugerød

0 mark 53 øre

142 11 Fjelldal  - Solberg ditto 1 mark 66 øre
142 28 Fjelldal - Skarvene ditto 0 mark 03 øre
142 36 Fjelldal - Lislestog ditto 0 mark 02 øre
  63 89 Bratsberg - Frøiatun ditto 0 mark 05 øre


Selveier 

Hans Riis Baugerød
herfra f. 10/5-1931 d. 2/9-2002.
g. 1964 m. Bjørg Jørgensen fra Skien f. 25/6-1933 i Kragerø.
1. Knut Baugerød f. 1967. Overtok eiendommen.
Br. 1960.

Fra Grunnboka: "Fjelldalsvegen 327 (Gnr 142, bnr 10) er overdradd fra Hans Riis Baugerød til Bjørg Baugerød (16.09.2002). Overdragel-
sen omfatter også Gnr 142, bnr 11. Overdragelsen omfatter også Fjelldalsvegen 342 (Gnr 142, bnr 18). Overdragelsen omfatter også Gnr 142,
bnr 33 Overdragelsen omfatter også Fjelldalsvegen 293 (Gnr 142, bnr 36). Overdragelsen omfatter også Fjelldalsvegen 371 (Gnr 142, bnr 37)
."

Fra Grunnboka: "Fjelldalsvegen 327 (Gnr 142, bnr 10) er solgt for kr 724.000 fra Bjørg Baugerød til Knut Baugerød (24.07.2012). Salget om-
fatter også Gnr 142, bnr 11. Salget omfatter også Fjelldalsvegen 342 (Gnr 142, bnr 18). Salget omfatter også Gnr 142, bnr 33. Salget omfatter og-
så Fjelldalsvegen 293 (Gnr 142, bnr 36). Salget omfatter også Fjelldalsvegen 371 (Gnr 142, bnr 37)."

Selveier
Knut Baugerød f. 1967.
Br. 2012.

Ikke bosatt her i 2014, men hans mor bor her.

(C) Gard Strøm.