ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.04.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Sem 15 - Lysa
Tidligere husmannsplass under Sem midtre.

Utskilt fra bnr 1 i 1905 som bnr 15 ”Lysa”. Tidligere ikke skyllsatt.

Tidligere adresse: Høgliv. 145, 3719 Skien.
Ny adresse: Lysaveien 50, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Ole Einarsen
fra Kausanrød under Grini dpt. 22/11-1744 d. 1/5-1816, s.a. Einar Torbjørnsen.
Br. ca. 1780.

Ole Einarsen var trolig rydningsmann her og den første kjente brukeren. Tidligere bodde han på Løvås under Rising.
Deretter ryddet han plassen Myre under Grini, hvor han bodde i 1801. Ole var gift hele 4 ganger. Se Myre under Grini.

Arbeider, husmann
Halvor Saamundsen
fra Høgli øvre under Grini dpt. 3/2-1748 i Sauland sogn i Hjartdal bg. 7/7-1797 på Lysa. ”Halvor Saamundssøn u/Nedre Sem 50 aar.”, s.a. Saamund Thorbjørnsen.
g. 30/10-1769 m. Kirsti Rollefsdatter fra Trollsåsen under Grini dpt. 26/3-1747 bg. 10/12-1809. ”Enken Kirsten Rollevsdtr. f. Lyse und. Nedre Sem, meent at være 65 aar.”, d.a. Rollef Thorsen.
1. Torbjørn Halvorsen dpt. 7/10-1770. Se nedenfor.
2. Anne dpt. 11/7-1773 bg. 27/3-1774. ”Halvor Saamundsens d. Anne 3/4 aar.”
3. Rollef Halvorsen dpt. 3/12-1775.
4. Jens Halvorsen dpt. 30/7-1780. Se nedenfor.
5. Anne Halvorsdatter dpt. 9/10-1785.
Br. ca. 1784.

F.f. Halvor Høyelies db. Torbiøn: Jens Høymyrs kone, Marthe Rollefsdtr., Asle Rejersen, Halvor Jonsen.
F.f. Halvor Saamundsens pb. Anne fra Høyelie: Anne Saamundsdtr., Marthe Rollefsdtr., Somund Høyelie, Peder Rollefsen.
F.f. Halvor Saamundsens db. Rollef fra Riising Ejet: Ole Torchelsens kone, Anne Saamundsdatter, Ole Gundersen, Ole Olsen.
F.f. Halvor Saamundsens db. Jens under Riising: Halvor Tvetens kone, Thor Andersens kone, Ole Knudsen, Søren Hansen.
F.f. Halvor Saamundsens pb. Anne fra Sems Ejet: Tormoe Jonsens kone, Bergith Nilsdatter, Ole Sørbøe, Ole Svendsen.

Denne familien bodde tidligere på Høgli øvre, under Grini i ca. 15 år. Enka bodde her i 1801 med sønnene
Thorbjørn(31), som drev plassen, Rollef(26) og datteren Anne(14).

Arbeider, husmann
Ole Olsen Lysa
fra Tinn f. ca. 1751.
g. 25/1-1783 m. Maren Herbrandsdatter fra S. Lundsåsen dpt. 27/1-1760 i Gransherad bg. 24/10-1804. ”Ole Olessøn Lyses kone, Maren Herbrandsdtr. under Nedre Sem, sagt at være 45 aar.”, d.a. Herbrand Petersen.
1. Gunhild Olsdatter dpt. 20/10-1782 g1g m. NN, g2g m. Rønnik Olsen. Se Fekjan under Dale i Luksefjell.
2. Anne Olsdatter dpt. 7/3-1790 g. 1814 m. Isak Paulsen fra S. Berg født på Drengen i Luksefjell. Ble boende på S. Nes i Nes, Sauherad.
3. Gro dpt. 30/11-1794 bg. 27/9-1795.
”Ole Olessøns pb. Groe u/Nedre Sem 10 mnd.”
4. Ole Olsen dpt. 16/11-1796.
Br. 1790.

F.f. Maren Herbrandsdtrs uægte pb.
Gunhild fra Lund. Til barnefader udlagt Ole Olsen fra Tind: Margith Asbiønsdtr, Siri Herbrandsdatter, Niri Rejersen, Thor Halvorsen.

F.f. Ole Olsens pb. Anne u/Nedre Sem: Ingeborg Olsdtr., Siri Herbrandsdtr., Petter Herbrandsen, Nils Knudsen.
F.f. Ole Olessøns pb. Groe u/Nedre Sem: Nils Rønningens k., Marthe Christensdtr., Halvor Saamundssøn, Ole Torjerssøn, Peter Herbrandssøn.
F.f. Ole Olessøns db. Ole u/nedre Sem: Peder Herbrandssøns kone, Harald Pederssons kone, Nils Knudssøn, Peder Herbrandssøn, Torbjørn Halvorssøn.


Se også søsteren Siri Herbrandsdatter i Kastdalen under Sem. Ole Olsen Lysa var forlover da Rønnik Olsen
Haugedal (på Fekjan under Dale i 1829) giftet seg med enka Gunhild Olsdatter. Datteren her.

Arbeider, innerst
Jens Halvorsen
herfra dpt. 30/7-1780 d. 6/3-1832 på Osebakken, s.a. Halvor Saamundsen.
g. 6/11-1806 m. Dorthe Augonsdatter fra Augons plass under Strømdal f. ca. 1769 d. 25/12-1847 på Lid. ”Slog sig ihjel ved et fald.”, d.a. Augon Rasmussen.
Forlovere: "Peder Mælum, Christopher Nirissen."
1. Inger Jensdatter dpt. 10/5-1807.
2. Halvor Jensen f. 23/3-1810.

F.f. Jens Halvorssøns Inger u/S. Mælum (Mæla): Rasmus Ovessøns k., Ingebor Halvorsdatter, Halvor Gertssøn, Søren Danielssøn, Jon Jonssøn.
F.f. Jens Halvorssøns drenge barn Halvor fra Aasebakken: Johanne Severine Andersdatter, Kirsten Johannisdatter, Even Halvorssøn, Rollev Halvorssøn, Greger Torbjørnssøn.

En av ektefellene bodde på S. Mæla før de giftet seg. Dette ekteparet flyttet siden lenger syd i Gjerpen.

Arbeider, husmann
Torbjørn Halvorsen
herfra dpt. 7/10-1770 d. 4/4-1846 i Puttedalen ved Puttekås, s.a. Halvor Saamundsen.
g. 31/5-1803 m. Berte Marie Nilsdatter f. ca. 1777 d. 24/4-1857 på Tveten.
Br. 1803.

Se denne familien i Puttedalen under Rising.

Arbeider, husmann
Nils Halvorsen
f. ca. 1790 d. 15/4-1845 under Bø.
g1g 21/8-1812 m. Anne Rasmusdatter f. ca. 1781 d. 18/9-1835 på Lysa.
g2g i Siljan 22/3-1840 m. Margrethe Jacobsdatter f. ca. 1806, d.a. Jacob Nilsen.
1. Karen Torbine f. 29/7-1816.
2. Engebret Nilsen f. 20/6-1821.
Br. 1812.

F.f. Husmand Niels Halvorsen Lysa og Anne Rasmusdatters Karen Torbine: Birte Olsd., Marte Nielsd., Gunder Bentsen, Niels Nielsen, Ellef Rasmussen.
F.f. Niels Halvorsen o Semb-Eje og Anne Rasmusdatters Engebret: Pige Anne Jacobsd. Semb, pige Thore Johnsd. ib., Christian Pedersen ib., Niels Nielsen Bøe, Gunder Bærulfsen Semb.

Enkemannen Nils Halvorsen flyttet vinteren 1835 til en plass under nordre Bø.

Arbeider, husmann
Gunder Bentsen
fra Tudal i Siljan dpt. 4/3-1781 i Gjerpen d. 15/1-1838 på Lysa, s.a. Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter. Se Båserød(2).
g. 30/3-1818 m. Anne Jonsdatter fra Bestul f. 12/2-1792, d.a. Jon Olsen Bestul.
Forlovere: "Gregorius Nielsen Semb, Anders Olsen Hobek."
1. Jørand Marie Gundersdatter f. 25/11-1816 i Sandsvær g.m. Nils Larsen Kjær. Se Familie 25 - Kleiva 1845.
2. Ingeborg Karine Gundersdatter f. 2/3-1819 på Sokka g.m. tollbetjent Andreas Christinius Haraldsen fra Sem. Se Familie 3 - Mæla 1875.
3. Anne Gundersdatter f. 3/8-1823 på Lysa g. i Skien krk. 1865 m. enkemann Just Sørensen. Se Familie 45 - N. Brekkejord 1845.
4. Bent Gundersen f. 1/6-1826.
5. John Gundersen f. 5/3-1829 g. i Skien 11/12-1853 m. Ingeborg Andersdatter fra Ulefoss f. ca. 1832, d.a. Anders Andersen.
    Forlovere: "Tjener Ole Pedersen af Gj. og Jens Sørensen Blegebakken. "
    Barn 1. Anders Johnsen f. 29/10-1855 i Lysa, g. i Johannes menighet i Kristiania 1/5-1881 m. Oline Johansdatter f. 1858 i Stange, Hedemark (d.a. Johan Taalesen).
6. Turine f. 1/3-1834 d. 18/4-1845 på Lysa.
Br. ca. 1822.

Gunder ble født i ei stue på Båserød(2).

Fra Sandsvær kirkebok da Jørand Marie ble døpt i Hedenstad kirke den 26/10-1816:
"Gunder Bentsen fra Hjerpen Sogn, Uægte barn med pigen Anne Johnsdatter fra samme Stæd deres Datter Jørrand Marie født 25. Nov.
Faddere: Siul Rogstad og Kone, pige Tore Johnsd., Poul Olsen Rogstad, Ole Olsen ibid."
F.f. Gunder Bentsen

Enka Anne Jonsdatter ble g2g med Thomas Eriksen. Se nedenfor. 

Skredder, husmann
Thomas Eriksen Lysa
fra Ulefoss i Holla f. 28/9-1815 d. 4/7-1897 på Kreppa, s.a. Erik Hansen ved sagene på Ulefoss og Marthe Pedersdatter.
g. 28/12-1841 m. enke Anne Johnsdatter fra Bestul dpt. 12/2-1792, d.a. Jon Olsen Bestul.
Br. 1842.

Thomas Eriksen er registrert innflyttet fra Skien til Gjerpen i juni 1841 som ungkar og skreddersvenn.
Det var nevnt at han var født i Holla og at hans oppholdssted i Gjerpen var Lysa under Sem.
Under folketellingen 1845, bodde Thomas og Anne her alene. I 1865 bodde de i et hus under Tufte.

Sagarbeider, huseier
Hans Ingvaldsen
fra Høyset i Siljan f. 1815 d. 5/2-1876 på Sem, s.a. Ingvald Nilsen Høiseth.
g. 30/7-1846 m. enke Ingeborg Jacobsdatter fra N. Teigen under Mo f. 14/3-1818 d. 13/10-1876 på Sem, d.a. Jacob Petersen Teien.
1. Ingvald Hansen f. 9/4-1847 i N. Teigen under Mo. Se nedenfor.
2. Karen Hansdatter f. 17/2-1849 på Teigen g.m. Halvor Jahnsen Doksrød. Se Doksrød(6).
3. Anne Kirstine f. 4/3-1851 d. 26/12-1852 på Teigen.
4. Anne Kirstine Hansdatter f. 14/4-1853 på Teigen g.m. Peder Olsen Grini. Se Siljanv. 32 under Grini.
5. Ingeborg Hansdatter f. 12/12-1855 på Sem.
6. Peder Hansen f. 25/9-1858.

Br. 1855.

Denne familien bodde 8-9 år på N. Teigen under Mo før de kom hit i 1855.
Ingeborg Jacobsdatter var enke etter Jens Olsen på N. Teigen.

Sagarbeider, huseier
Ingvald Hansen Teigen herfra f. 9/4-1847 d. 20/11-1875 på Sem.
g. 16/9-1870 m. Anne Karine Torstensdatter fra Kausanrød under Grini f. 19/7-1842, d.a. Thorsten Johnsen.
1. Ida Andrea Ingvaldsdatter Teigen f. 16/8-1870 i Lysa g.m. Halvor Pedersen Fjelddalen. Se Fjelldalen(2).
2. Hans f. 24/2-1872 i Lysa d. 26/4-1876 under Sem.
3. Thora Ingvaldsdatter f. 17/2-1874 d. 20/5-1877 under Sem.
4. Ingeborg Ingvaldsdatter f. 14/1-1876 under Sem g.m. enkemann Hans Riis Fjeldalen. Se Fjelldalen(10).
Br. ca. 1870.

Arbeider, innerst
John Gundersen
d. 1878.
g.m. Marte Trondsdatter f. ca. 1831 d. 18/2-1875 på Lysa u. Sem.
Bodde her i 1875.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skifte efter husmand John Gundersen, hvorved boets hus paa plads Lysa er udlagt jorddrotten,
kirkesanger M. Øvrom, dato 19. november, tingl. 4. desember 1878."

Tømmerhugger, leilending
Halvor Kristoffersen
fra Ljøterud i Sandsvær f. 1855, s.a. Christopher Halvorsen Ljøterud.
g. i Gjerpen 26/12-1883 m. Kari Gulliksdatter "fra Bestul" f. 29/4-1864 i Fortgang under Kiken, d.a. pike Anne Johnsdatter og ungkar Gullik Gulliksen Stugo.
1. Kristian Halvorsen f. 24/7-1884 på Økter i Luksefjell.
2. Anne Marie Halvorsen f. 1886 Gj.
3. Anne Kristine Halvorsen f. juli 1890 Gj.
Br. ca. 1884.

1891: Losjerende Anne Johnsen fra Sauherad ugift, spinner og vever f. 1837.
Dette er mor til Kari Gulliksdatter.

Gråstensmurer, gårdsarbeider, leilending
Knut Andreas Høiessen
fra Tørdal i Drangedal f. 1858.
g.m. Beate Johansdatter fra Sverige f. 1851.
1. Marie Kristine Andreasen f. 1889 i Porsgrunn.

Se folketellingen 1900.

Fra Tinglysingsprotokollen:
Skjøde fra Ebbe Øvrom til Andreas Pedersen for kr. 4.000.-, dat. 28. juli 1905, tingl. 27. januar 1906."

G.br., selveier
Andreas Pedersen Lysa
fra Ulefoss i Holla f. 21/3-1847 d. 13/3-1923 i Lysa, s.a. Peder Eriksen fra Tufte i Holla og Anne NN.
g.m. Gurine Olsdatter fra Tinne i Heddal f. 15/4-1854, d.a. Ole Knudsen Tinne og Anlaug NN.
1. Anette Pedersen Lysa f. 24/11-1878 d. 14/11-1978 g.m. Hjalmar Olsen f. 19/3-1885 d. 10/9-1963. Bodde i Langangen i Eidanger.
2. Anna Marie Pedersen Lysa f. 27/6-1880 d. 19/11-1962. Ugift. Bodde her sammen med sin bror Ole.
3. Ole Pedersen Lysa f. 21/3-1882 i Holla. Overtok gården.
4. Elise Pedersen Lysa f. g.m. skipper Isak Abrahamsen. Deres sønn Isak Petter overtok Lysa i 1964. Se nedenfor.
5. Hans Edvard Lysa f.  2/6-1892 d. 12/12-1960 g.m. Inga f. 16/10-1900 d. 2/2-1955. Bodde i Ø. Porsgrunn. Han var malermester.
6. Augusta Pedersen Lysa d. før 1950. Ugift.
Br. 1905.

Familien har familiegravsted på Gjerpen kirkegård.

Se folketellingen 1910

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eiere

Skyldmark

121 

15

Sem - Lysa

Anette Olsen, Anna Lysa, Ole Lysa, Elise Abrahamsen, Hans Lysa. 

0 mark 60 øre


G.br., selveier

Ole Pedersen Lysa
herfra f. 21/3-1882 i Holla d. 24/2-1966.
Br. i 1950. Ugift.

Ole Pedersen Lysa beskrev i 1950 gårdens grenser slik:
”Nord: Lyngåsen, øst: Høymyr, syd: Gravli, vest: Einar Sem.”

Fra Grunnboka: "Andel av Lysavegen 50 (Gnr 121, bnr 15) er overdradd til Isak Petter Lysa (13.07.1964)."

G.br., selveier
Isak Petter Lysa
f. 2/6-1920 d. 3/10-2006, s.a. skipper Isak Abrahamsen og hustru Elise f. Pedersen Lysa.
g.m. Edith fra Florida, USA.
Br. 1964.

Ekteskapet ble oppløst uten barn.


Brudebilde av Isak Lysa og hans amerikanske Edith. Foto: Privat.

Isak Lysa drev gården med melkekyr fram til 2002. Han hadde også noe skog rundt gården.

Uthuset ble påtent av en nabo ei natt i 1972, som nettop hadde blitt fratatt sine dyr pga vanskjøtsel.
Flere av dyrene til Isak Lysa brant enten inne eller måtte avlives p.g.a. skader.

Fra Grunnboka: "Lysavegen 50 (Gnr 121, bnr 15) er overdradd fra Isak Petter Lysa til Leif Andreassen, Bjørg Thomassen,
Elin Kongerød, Jorun Andreassen Luukkonen, Per Wolfgang Romanowski, Lillemor Gurine Evison, Kari Nielsen, Brita Fedog,
Bjørn Olav Jensen, Benn Rune Jensen og Tom Helge Jensen
(11.01.2007)."

Fra Grunnboka: "Lysavegen 50 (Gnr 121, bnr 15) er solgt for kr 1.100.000 fra Leif Andreassen, Bjørg Thomassen, Elin Kongerød,
Jorun Andreassen Luukkonen, Per Wolfgang Romanowski, Lillemor Gurine Evison, Kari Nielsen, Brita Fedog, Bjørn Olav Jensen,
Benn Rune Jensen og Tom Helge Jensen til Øystein Semb og Birgitte Semb (17.01.2007)."

Selveiere
Øystein Semb f. 1974.
g.m. Birgitte f. 1977.
Br. 2007.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.                                                  Høgliveien

(C) Gard Strøm.