| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Kleven
Gård nr. 141 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.09.2023


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Kleven 11 - Storhaug
Gammelt løpenr. 477. Siden Norges matrikkel 1889: 141/11.

Utskilt fra Kleven(10) i 1807.

Adresse i dag: Storhaugv. 105, 3719 Skien.

Anders Eriksen Doxrød kjøpte denne eiendommen i 1807. Han bodde på Doksrød(1). Hans datter og eneste
arving Berthe Maria Andersdatter overtok denne gården samme år som hun ble enke etter sin første ektemann,
Nils Nilsen Gromstul.
Se Gromstulen(A) under Bø.
Berthe Maria bosatte seg her med sine barn og andre ektemann Johannes Andersen en gang etter 1835.

G.br., selveier
Johannes Andersen Kleven
fra Grønsten under Bø f. 9/12-1811 d. 28/2-1889 på Kleven, s.a. Anders Johannesen Grønsten.
g. 16/10-1834 m. enke Berthe Maria Andersdatter fra Doksrød(1) dpt. 18/1-1801 d. 8/11-1864 på Kleven, d.a. Anders Eriksen Doxrød.
Forlovere: "Jacob Larsen Grinie og Peder Madsen Bøe."

1. Nils Johannesen f. 31/10-1835.
2. Anders Johannesen f. 1/10-1841.

3. Maren Johannesdatter f. 2/8-1844.
Br. 1834.

F.f. Johannes Andersen under Bøe og Berthe Andersdatters Niels: Niels Halvorsen Lysa, Niels Andersen under Bøe, Christen Nielsen under Bøe, Anne Marie Johannesd. under Bøe, Anne Maria Engebretsd.

Det var Berthe Maria som eide denne eiendommen fra 1833. Hun var enke etter Nils Nilsen, husmann på Gromstul
under Bø. Alle deres barn er født der.

Kilde: Folketellingen 1835.
Ugift inderst, Ambra Abrahamsdatter (fra Fislerud under Grini) med sin sønn Abraham Pedersen f. 1823.
I 1845 bodde Ambra og Abraham i et hus under Doksrød. Det kan ha vært her.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

477

Kleven

Johannes Nielsen (!)

0 huder 3 skind

0 daler - 2 ort - 12 skilling


29/3-1855      ANNE KIRSTINE NIELSDATTTER            Bamble Skifteprot. nr. *)
Kleven         og ANDREA NIELSDATTER   
               Anne død 10.4.1854, Andrea 3.3.1854.
               Arvinger:
               1. Mora Berthe Marie Andersdtr. g.m. Johannes Anderssen.
               2. Søstera Inger Marie Nielsdtr. 24 år.
               3. Halvbror Niels Johannessen    19 ”
               Verge for Inger Marie: Torstein Olssen Kleven.
               Kurator for Niels ble Daniel Gregoriussen Lund.
Brt: 103 - 39
Net:  97 - 91.
               De avdødes far var Niels Nielssen Bøe.
*) A: BS 30 s.83. B: BS 106 s.142. C: BS 124 s.40.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

477

Kleven

Johannes Andersen

0 - 1 - 23

438b Doxrød ditto 0 - 0 - 16


G.br., leilending

Isak Christensen Kleven
fra N. Holm f. 30/7-1818 d. 20/11-1874 på Kleven, s.a. Christen Isaksen Holm.
g1g 14/4-1846 m. Marie Andersdatter fra Skilbred(3) f. 26/11-1820 d. 3/2-1857 på Holm, d.a. Anders Olsen Skilbred.
g. 5/11-1858 m. Inger Maria Nilsdatter fra Gromstulen(A) under Bø f. 19/2-1830 d. 16/12-1888 på Kleven, d.a. Nils Nilsen.
1. Anne Gurine Isaksdatter f. 18/6-1846 på Skilbred g.m. Ingebret Nilsen. Se Skilbred(4).
2. Anders f. 11/9-1850 på Skilbred d. 4/6-1852.
3. Kirstine f. 25/7-1853 på Holm.
4. Kirstine f. 6/7-1856 på Holm d. 27/1-1857 på Holm.
Barn i 2. ekteskap:
5. Nils Isaksen f. 15/8-1859 på Holm. Overtok gården.
6. Martin f. 20/2-1861 på Holm d. før 1868.
7. Christen Isaksen Kleven f. 1/3-1863. Se Doksrød(8).
8. Andreas Isaksen Kleven f. 27/12-1865.
9. Martin Bertinius Kleven (Martin B. Kleven) f. 26/10-1868. Bodde i Skien i 1891. Emigrerte til N. Amerika. Har stor etterslekt der.
10. Bertha Marie Isaksdatter f. 26/1-1872 g.m. slakter Halvor Mikkelsen Haugerød. Se Rising(3).
Br. 1858.

Isak bodde på Holm i første ekteskap og på Kleven i det andre. De bodde her i 1865 sammen med
Inger Marias stefar Johannes Andersen, som var selveier her. 

5/12-1857      MARIE ANDERSDATTER HOLM          Bamble sk.prot. *)
Holm           - død 3.2.1857 -                  
Arvinger: Enkem. Isak Christenssen Holm og en datter Anne Gurine Isaksdtr. 11 1/2 år.
Formynder: Bestefaren Anders Olssen Skilbred.
Brt: 330 -  0
Net: 294 - 32.
*) A: ? B: BS 106 s.359. C: BS 124 s.265.

18/1-1875      ISAK KRISTENSSEN KLEVEN           Bamble Skifteprot. nr. *)
Kleven         Arvinger: Enka Inger Marie Nilsdatter og barna:
                    (Laugverge: Kirkesanger Øvrom)
               1. Anne Gurine Isaksdtr. g.m. Ingebret N. Kittilsrød.
               2. Niels Isakssen          15 år.
               3. Christen Isakssen       12 ”       Verge for alle
               4. Andreas Isakssen         9 ”       umyndige:
               5. Martin Bertinus Isakssen 6 ”       Anders Erikssen
               6. Berte Marie Isaksdtr.   
3 ”       Kleven.
Brt: 847 - 108
Net: 593 -  46.
Jordegods: Gd. Skjelbred, matr.nr. 136, l.nr.429 av skyld 2 ort 23 sk. utlagt enka for 650 spd.
*) B: Gj 3 s.131b. C: Gj III s.121b.


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

141

11

477

Kleven

(Storhaug)

Johannes Andersen

0 - 2 - 12

1 mark 01 øre


G.br., selveier

Nils Isaksen Kleven (Baugerød
) herfra f. 15/8-1859 på Holm d. 4/6-1932, s.a. Isak Christensen Kleven.
g.m. Anne Karine Pedersdatter fra Nøklegård(3) ”Myhra” f. 21/2-1862, d.a. Peder Andersen Myra.
1. Inger Marie Baugerød f. 28/12-1889 g.m. Malakias Thorsen. Se Rising(3).
2. Isak Baugerød f. 10/10-1891. Se Marker(A) under Grini. Han skrev seg for Isak Baugerød Marker.
3. Peder N. Baugerød f. 8/1-1893. Se Fjelldalen(10) ”Hegna”.
4. Kristian Nilsen Baugerød f. 4/1-1898. Se Baugerød(2).
Br. 1888.

Kilde: Folketellingen 1891.
Tjenestedreng Otto Pedersen f. 1878 og barnepiken Gunhild Sofie Sigurdsdatter f. 1879. 

Nils Isaksen Kleven kjøpte i 1901 gården Baugerød(2) og flyttet dit.

G.br., meieriarbeider, selveier
Nils Nilsen fra M. Lien under Smedsøya i Sauherad f. 3/5-1850, s.a. Nils Torsteinsen og Birgit Nilsdatter.
g. i Gjerpen 20/4-1777 m. Anne Dorthea Danielsdatter fra Siljan f. 5/10-1854, d.a. Daniel Danielsen Gurholt og pike Inger Lovise Ellefsdatter.
1. Nils Nilsen f. 18/9-1877 på Hyni.
2. Inger Marie Nilsen f. 7/5-1881 på Sem.
3. Ludvig Nilsen f. 24/7-1884 på Sem.
4. Ole Nilsen f. 15/2-1889 på Tufte.
5. Anna Nilsdatter f. 1891.
6. Halvor Nilsen f. 1894.
7. Bertel Nilsen f. 1897.
Br. ca. 1900.

Skogsarbeider, leilending
Daniel Pedersen Kleven
fra N. Grinilia under Bø i Luksefjell f. 13/5-1859 på S. Teigen, s.a. Peder Johannesen.
g1g i Siljan 20/3-1888 m. Gunhild Marie Andersdatter fra Søntvedt i Siljan f. 14/3-1860 på Avsøla d. 23/4-1898 på Glenna, d.a. Anders Gundersen og Inger Marie Eriksdatter.
Forlovere: "Anders Gundersen, Anund Vetlesen Snurren."
g2g 21/4-1906 m. Oline Marie Pedersdatter fra Plassen under Dyrkoll f. 18/7-1875, d.a. pige Gunhild Torkelsdatter Dyrkold og ungkarl Peder Nilsen Gjelstad.
Forlovere: "Hans Riis Fjelddalen og Jørgen Holm."
1. Peder Danielsen f. 3/9-1888 i Listul d. 26/4-1905 på Kleven. Døde av tæring.
2. Dortea f. 19/3-1890 i Listul d. 28/12-1890 på Listul.
3. Anders Danielsen f. 14/4-1892 i Brennseter d. 6/4-1908 på Kleven. Ugift.
4. Inger Marie f. 12/5-1894 i Brennseter d. 5/12-1894 på Brennseter.
5. Dagny Marie f. 1/1-1896 i Fossum d. 23/8-1896 på Fossum.
6. Gunhild Marie f. 13/9-1897 på Glenna d. 13/9-1898 i Skien.
Barn i 2. ekteskap:
7. Gunhild f. 6/11-1906 på Kleven.
8. Paula Elverhøy f. 7/12-1907 på Kleven g.m. Oskar Myrvang. Bodde på Saga under Torsholt i Siljan.
9. Torkild Elverhøy f. 9/6-1911 på Kleven g.m. Hildeborg Tingstad. Bodde i Solum.
10. Peder Elverhøy f. 23/4-1913 i Vassenden under Mo g.m. Hanne Josefine Andersen. Bosatt i Solum.
Br. 1905.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

141

11

Kleven

Kleven

Nils Nilsen

0 mark 98 øre

 

Denne familien flyttet veldig mye rundt på forskjellige plasser og småbruk i Gjerpen. Daniel Pedersen og den første kona bodde på Listul fra 1888-1892. På Brennseter fra 1892-1895. De var på Fossum senere i 1895 og på Glenna i 1897/98.
Under folketellingen 1900, bodde enkemannen Daniel Pedersen og sønnene Peder og Anders på den midlertidige Mo skole (Luksefjellv. 997). Da Daniel giftet seg for andre gang bodde han her. Her bodde de fra 1905-1912. I 1913 bodde familien på Vassenden under Mo, da sønnen Peder ble døpt i Luksefjell kapell.
Daniel Pedersen med familie flyttet derfra til gården S. Kjølnes i Siljan og bodde der til de igjen måtte flytte i 1919 p.g.a. oppdemming av Gorningen. Da flyttet de til Elverhøy i Siljan hvor de ble boende.

Selveier
Nils Andersen.
Br. 1913.

Selveier
Halvor H. Groven
.
Br. 1915.

Selveier
Elling K. Neset
.
Br. 1918.

Selveier
Halvor H. Groven
.
Br. 1929.

Selveier
Anders O. Berberg
.
Br. 1938.

Selveier
Ellen Christensen.
Br. 1940.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

141

11

Kleven

Fru Ellen Christensen

0 mark 54 øre


Filmprodusent, selveier

Nils Reinhardt Christensen
.
Br. 1954.

Christensen overtok eiendommen etter sin mor Ellen.


Kleven bnr 11. Kalt "Storhaug" fra begynnelsen av 1950-tallet. Foto: Skien kommunes Historiske arkiv, Bergsland.

Bedriftsøkonom, agronom, programprodusent for Nrk TV
Bjørn Solbakken
fra Bøle f. 1940.
g.m. Grethe Aagoth Gudbrandsen fra Skien f. 1943.
1. Stine Solbakken. Journalist.
Br. 1972.

Bjørn Solbakken og kona drev i mange år eggproduksjon med frittgående høns i et stort hønsehus.

Denne gården er drevet sammen med Kleven(22), samt Gunborgdalen(3).
I 1996 kjøpte han også Kleven(6).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.