| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Berberg
Gård nr. 123 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.07.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Berberg nordre - Berberg 2 - Lensmannsgård
Gammelt løpenr. 421. Siden Norges matrikkel 1889: 123/2 m.fl.

Landskyld 1672: 5 huder.

Bruket som ble skilt ut fra hovedbølet i ca. 1672.

Denne gården var lensmannsgård i tiden 1712 - 1743.
Tingstue fra 1731 - 1744.

Adresse i dag: Tuftev. 59, 3721 Skien.

G.br., leilending
Harald Monsen Berreberg
fra Berberg f. ca. 1635 bg. 5/3-1707. ”Harald Berreberg 71 aar 10 maaneder.”, s.a. Mons Trondsen Berberg.
g. Maren (Engelsdatter?) f. ca. 1635? bg. 4/3-1719. ”Haral Berrebergs enche Maren 85 aar.”

1. Hans Haraldsen f. ca. 1662. Se S. Ås(A).
2. Dorthe Haraldsdatter f. ca. 1665 g1g m. Hans Iversen. Se S. Ås(B).
3. Mons Haraldsen f. ca. 1665. Se Kjær.
4. Gunder Haraldsen f. ca. 1678. Se S. Berberg.
5. Engel Haraldsen dpt. 26/12-1681 bg. 1/3-1699. ”Haral Berrebergs Søn Engel 16 aar g.”
6. Maren Haraldsdatter dpt. 5/10-1684 g.m. Peder Christensen. Se nedenfor.
Br. ca. 1672.

Før presten førte opp faddere:
Haral Berrebergs søn Engel.
Harald Berrbergs datter Maren.

Arbeider, innerst
Ingebret Gundersen
fra Dyrkoll(1) f. ca. 1670 bg. 23/11-1713. ”Ingebret Berreberg, 43 aar.”, s.a. Gunder Dyrkold.
g. 6/1-1694 m. Karen Stensdatter fra S. Berberg f. ca. 1659 bg. 30/3-1729. ”Ingebret Berrebergs Enche Karen 69 aar.”, d.a. Sten Berberg.
1. Anne dpt. 9/12-1694 bg. 2/7-1699. ”Ingebret Berrbergs d. Anne 4 1/2 aar g.”
2. Ole dpt. 4/4-1697 bg. 22/10-1715. ”Ingebret Berrebergs søn Ole 18 1/2 aar. Døde i barnekopper.”
3. Maren Ingebretsdatter dpt. 10/4-1701.
Br. 1693.

F.f. Ingebret Berrbergs datter Anne: Ole Bø, Jørgen Aarhuus, Claus Andersen fra Holm, Marthe Holm, Sophie Limi, Anne Stensdatter fra Berreberg.
F.f. Ingebret Berrebergs Søn Ole: Sten Berreberg, Gunder Haraldssen Berreberg, Ingebret Holms qvinde Marthe, Ole Bøes nu paa Sem hans qnde Anne Lisbeth, Sten Berrbergs datter Anne.

F.f. Ingebret Berebergs Datter Maren: Oluf Sem, Daniel Gundersen Dyrkol,
Rolf Skilbres qv. Johane, Gunil Stensdatter hos Isak Foss.

Skoskatten 1711: "Ingebret self, 4 (personer), kone 1 datter, 1 pige, 24 skilling."

Kilde: ”Fortegnelse paa de fattige og huusarme i Gierpen Sogn” av 4 juni 1727:
Karen Steensdatter 60 aar, Fød her paa Bereberg, er paa Holm. Vanfør og halter - Huusarm og Fattig. Kand lidet fortjene. Er Enke. En datter 22 aar er hos hende.”

Lensmann i Gjerpen
Peder Christensen Berberg
fra Furuvald dpt. 26/12-1686 bg. 5/8-1743. ”Peder Lensmand fra Berreberg, 56 aar 7 maaneder.”, s.a. lensmann Christen Rasmussen.
g. 13/7-1710 m. Maren Haraldsdatter herfra dpt. 5/10-1684 bg. 1/3-1755. ”Peder Berrebergs enke 70 aar.”
1. Anna Pedersdatter dpt. 12/10-1710 g. 16/6-1735 m. Jens Aabye. Jens Aabye (Limi) var lensmann rundt 1744.
2. Karen Pedersdatter d.e. dpt. 7/8-1712 g1g med Isak Aslaksen Gulseth. Se Gulset(A).
3. Ellen Pedersdatter dpt. 28/2-1714 g. i Ski i Akershus m. løyntnant Peder Larsen Aamodt fra Nes på Romerike. Bodde i Fredrikshald (Halden) i 1762.
4. Dorothea Pedersdatter dpt. 1/3-1716 g.m. Jon Jensen Møller.
5. Chrestense dpt. 20/2-1718. Død før 1752.
6. Maren Pedersdatter dpt. 1/4-1720. Død før 1752.
7. Karen dpt. 25/3-1722 bg. 17/4-1725. ”Peder Lænsmds. 2 børn Karen 3 aar 3 uger og…”
8. Pernille dpt. 2/7-1724 bg. 17/4-1725. ”… Pernille 1/2 aar 3 mnd. - Barnekopper.”
9. Karen Pedersdatter d.y. dpt. 31/3-1726 g.m. Solve Aslaksen Gulseth. Se Gulset(B).
10. Christen Pedersen dpt. 3/10-1728. Se Lund(2). Ble lensmann i Gjerpen som sin far.
11. Harald Pedersen dpt. 15/4-1731. Se Sem nedre.
Br. 1710.

F.f. Peder Berrebergs datter Anna: Rasmus Guldsmed, Nils Vendelbo, Hans Faareval, Borgemester Peder Simonssøns Kieriste, H: Ludvigs datter Karen.
F.f. Peder Lænsmands datter Karen fra Berreberg: Jens Høst, Jens Gram, Peder Olssøn i Scheen, Nils Knudssøns qvinde fra Scheen, Maria Flor.
F.f. Peder Lænsmands datter Ellen fra Berreberg: Christen Anderssøn, Cornelius, Jan Cappelen, Dorte Maria, Maren Fant.
F.f. Peder Lænsmds datter Dorothea: Mads Gram, Arne Jonssøn, Jørgen Ovenberg, Vendelboes qde., Postmesterens datter.
F.f. Peder Lænsmands datter Chrestense: Fogden Højer, Per Baar, Hans Krag, Fogdens Kiæreste, Capelens datter.
F.f. Per Lænsmands datter Maren: Fogden Sveder, Mons. Bergstad, Jan Capelen, Mad: Vorcums, Vendelboes datter.
F.f. Per Lænsmands datter Karen: Søren Kiærrich, Per Christenssøn, Hans Christenssøn, Per Bagges Kieriste, Vendelsboes datter.
F.f. Per Lensmands datter Pernille: Forvalter Vinter, Søren Christensen, Niels Gandrup, Vinters kieriste, Anne Vendelbo.
F.f. Per Lænsmands Karen: Lars Vinter, Søren Christenssøn, Nils Jenssøn, Vinters Kiriste, Karen Lolich.
F.f. Per Lænsmands Christen: Capit: Holmbo, Fogden Sveder, Ovenberg, Vinter, Elkær, Søren Christenssøn, Nils Jenssøn, Præstens Hustru, Mad: Vinters, Elkærs datter.
F.f. Lensmandens Haral: Kiærulf, Elkær, Vejer, Per Christenssøn, Lange, Erbo, Vellic, Mad: Vejer, Jomfru Lange.


Skoskatten 1711: "Peder Self, 5 (personer), kone, 1 barn, 1 pige, 1 dreng, 30 skilling."
En gamel enche Maren uden jord, 6 skilling"

Det ble skiftet etter Peder Lensmann på Berberg i oktober 1752.
 

?/10-1752      PEDER CHRISTENSSEN BERBERG      Bamble Skifteprot. nr. 4, side 416a.
Berberg        Arvinger: Enka Maren Haraldsdatter og barna:
               1. Christen Pederssen, myndig, ”nærværende”.
               2. Harald Pederssen 22 år,      ----”----.
               3. Anne Pedersdtr. ”fraværende” g.m. avd. Jens Aabye.
               4. Karen Pedersdtr. ”nærværende” g.m. Gunder Gulset.
               5. Elen Pedersdtr. ”fraværende” g.m. løytnant Aamodt.
               6. Dorthe Pedersdtr. ----”----   g.m. Jon Jenssen møller.
               7. Karen Pedersdtr. g.m. Solve Gulset, nærværende.
Enka tok til laugverge Seignr. Jens Severin Schweder.
For Harald ble broren Christen Pederssen curator.
Ellen Pedersdtr. var g.m. hr. lieutnant Aamoth (”Hamock”) hvis kommisjon her i stervboet byskriver Engelbret Hanssen skal ha påtatt seg.
Brt: 723 - 2 - 20
Net: 395 - 3 -  5
Jordegods:
a. I nordre Limi 2 huder m.b. og herl. (med hus etc.) ifølge skjøte fra Hans Christenssen i Hagsteens fahret (Hakasteinsfaret), dat. 8.3.1735, tingl. 24.4.1735. Verdi 150 rdlr.
b. I Lund 2 1/2 hud med bygsel og herlighed over samme, samt 1/2 hud som Kvelle kirke skal være tilhørende, med sine påstående husebygninger. Verdi 270 rdlr.
    Auktionsskjøte dat. 4.5.1737, tingl. 25.7.1737.

Leilending
Harald Pedersen herfra dpt. 15/4-1731.
Br. 1753. Se Sem nedre.

Gården var fremdeles i Jernverkets eie. 

G.br., leilending
Mons Tevesen Berreberg
fra N. Fossum dpt. 12/10-1732 bg. 21/1-1764. ”Mons Berreberg 31 ½ aar.”, s.a. Teves Monsen.
g. 17/7-1760 m. Marthe Abrahamsdatter fra N. Rising(A) f. ca. 1738 bg. 18/2-1764. ”Mons Berrebergs enke 25 aar.”, d.a. Abraham Jacobsen Rising.
1. Maren dpt. 15/2-1761 bg. 22/2-1761. ”Mons Berrebergs d. Maren 14 dage.”
2. Abraham Monsen dpt. 2/2-1762.
Br. 1759.

F.f. Mons Berrebergs pb. Maren: Teves Monsens kone, Gunder Holms kone, Christian Bradsberg, Christian Høst, Jacob Riising.
F.f. Mons Berrebergs db. Abraham: Abraham Riisings enke, Nils Jansens kone, Gunder Holm, Gunder Tevesen, Jacob Riising.

Mons Tevesen ble kalt for ”Mons Berreberg” i kirkeboka, første gang i desember 1759.

TO HALVBRØDRE - SAMME FAR - FORSKJELLIGE MØDRE.

Barnedåp i Gjerpen krk. 8/10-1758: Ole Monsen.

Ingebor Olsdatters uægte db. Ole fra Schielbred. Barnefader: Mons Tevesen.
Test: Gunder Schielbreds kone, Anne Olsdtr., Ole Jørgensen, Christen Vattenberg.

Barnedåp i Gjerpen 3/8-1760: Gunder Monsen.

Marthe Thorsdatters uægte db.
Gunder. Barnefader: Mons Tevesen.
Test: Ole Thorsens kone, Marthe Pedersdatter, Jan Jensen, Ole Jansen.

Ole Monsen vokste opp på Skilbred og Gunder Monsen vokste opp på Furuvald. Et stykke fra hverandre, men ikke for langt.
Disse brødrene holdt mye i sammen og var stadig faddere for hverandres barn,når de ble voksne.
Gunder Monsen ble leilending på Furuvald(B) og Ole arbeidet på Fossum jernverk.
Se Familie 62 - Fossum 1801.

23/2-1764      MOGENS TEVESEN BERREBERG og      Bamble Skifteprot. nr. 6b, side 361b.
Berreberg      hustru MARTHE ABRAHAMSDATTER         
              
Arvinger:
               Deres eneste barn Abraham Monssen 2 1/4 år.
               Formynder farbroren Anders Tevesen på Nordre Fossum.
Mor til avd. kone Marthe - Anne Nielsdtr. Rising - bar løsøret fram.
Brt: 295 - 3 - 13
Net: 111 - 2 -  9.

Berberg nordre ble delt i 2 bruk i 1760-åra. Hvert bruk med en landskyld på 2 1/2 tønne.
Se Løpenr. 422 (nedenfor) og løpenr. 423.

G.br., arbeider, leilending
Jens Amundsen fra Søli øvre(B) dpt. 1/3-1733 bg. 24/8-1782. ”Jens Berreberg 50 1/2 aar.", s.a. Amund Tollefsen Sølie.
g. i Eidanger juni 1762 m. Maria Larsdatter fra Nøklegård i Eidanger dpt. 23/3-1738 bg. 18/3-1810, 71 aar gml., d.a. Lars Anderssøn og Maren Isaksdatter Nøklegård.
Forlovere: "Haral Sølie og Engebret ......? fra Gjerpen."
1. Maren Jensdatter dpt. 8/7-1764.
2. Amund Jensen dpt. 16/11-1766.
3. Lars dpt. 22/10-1769 bg. 8/8-1779. ”Jens Berrebergs s. Lars 10 aar.”
4. Lars Jensen dpt. 30/9-1781 g. i Eidanger 9/9-1817 m. Mette Margrethe Amundsdatter. Se Leirhølen under Nøklegård i Eidanger.
Br. ca. 1766.

F.f. Jens Sølies pb. Maren: Anders Nøglegaards kone, Inger Amundsdatter, Amun Sølie, Isak Sølie, Anders Amundsen.
F.f. Jens Berrebergs db.
Amun: Christen Lunds kone, Ole Eichaasens kone, Hans Strømdal, Tollef Berreberg, Ole Amundsen.
F.f. Jens Berrebergs db.
Lars: Peder Hansens kone, Maren Ammundsdtr., Christian Holm, Haral Pedersen, Jacob Ammundsen.
F.f. Jens Berrebergs db. Lars: Gunder Holms kone, Anne Nilsdtr., Svend Engelsen, Lars Engelsen, Ole Berreberg.

Jens kom hit fra Søli i ca. 1766 samtidig som hans bror Tollef Amundsen kom til Berberg(B).
Senere kom broren Ole i 1773 til S. Berberg og broren Anders i 1775 til Haugen(A) under Berberg.

Enka Maria Larsdatter ble g2g med enkemann Engebret Nilsen Baugerød. Se Baugerød(1).

Halvor Bjørnsen fra Fjelldalen store bodde her og brukte N. Berberg fra ca. 1783 - ca. 1804.
Se Fjelldalen(4) "Fjelldalen  store".

G.br., leilending
Amund Olsen
fra S. Berberg dpt. 29/1-1775 d. 4/12-1819 på Berberg, s.a. Ole Amundsen Berberg.
g1g 22/9-1803 m. Karen Sigurdsdatter fra Skilbred(4) dpt. 20/6-1779 bg. 13/10-1814. ”Kari Sigurdsdtr., gift med Amund Berreberg 35 aar.”, d.a. Sigurd Torkildsen.
Forlovere: "Sigurd Kittilsrød, Simon Jonsen."
g2g 28/10-1817 m. Hedvig Jensdatter fra Kleven(1) dpt. 13/6-1791, d.a. Jens Zachariasen Kleven.
Forlovere: "Christopher Halvorsen Glende, Jørgen Børresen Semb."
1. Ingeborg Amundsdatter dpt. 26/12-1803 g.m. enkemann Hans Olsen Sætre. Se Høgås ved Sætre under Rising.
2. Ole dpt. 15/4-1805. Død som liten.
3. Marthe Maria dpt. 1/1-1807 d. 5/3-1826. ”Drukned ved at falde i Hoppestadelven.”

4. Ole Amundsen dpt. 11/12-1808.
5. Gunhild Amundsdatter f. 20/11-1809.

6. Maren Amundsdatter f. 1/4-1812 g.m. skomaker Anund Brynildsen. Se Familie 29 - N. Brekke 1845.
7. Simon Amundsen f. 1/5-1814. Se Familie 7 - Strømdal 1845.
Barn i 2. ekteskap:
8. Karen Amundsdatter f. 14/2-1818.
-   bg. 20/12-1818. ”Anund Olsen og Hedevig Jensd.'s dødfødte Pigebarn, Berreberg.”
9. Anne Amundsdatter f. 23/6-1820 g.m. Halvor Olsen. Se Orekåsa(A) under Oterholt.
Br. 1804.

F.f. Amund Olessøns pb. Ingebor fra Berreberg: Even Nilssøns k., Maria Sigursdtr, Erik Berreberg, Zacharias Jacobssøn, Zacharias Olessøn.
F.f. Amund Olessøns db. Ole f. Berreberg: Maren Olesdtr., Anne Sigursdtr., Even Kleven, Zacharias Olessøn, Aslak Halvorssøn.

F.f. Amund Olessøns pb. Marthe Maria f. Berreberg: Maren Olestr., Maria Sigursdtr., Zacharias Olessøn, Tron Nilssøn, Christen Christianssøn.
F.f. Amund Olessøns db. Ole f. Berreberg: Anne og Ingebor Sigursdtr., Zacharias Olessøn, Zacharias Jenssøn, Halvor Christianssøn.
F.f. Amund Olessøns pb. Gunnil f. Berreberg: Zacharias Berrebergs k., Ingebor Sigursdtr., Torkild Torstenssøn, Torkild Sigurssøn, Ellev Olessøn.
F.f. Amund Olessøns pb. Maren f. Berreberg: Ole Otterholts k., Gunnil Olesdtr., Zacharias Berreberg, Zacharias Jenssøn, Ellev Olessøn.

F.f. Aamund Olsen og Karen Sigurdsdtr. Berrebergs Simon: Ole Otterholts k., Gunild Olsdtr., Zacharias Olsen, Halvor Christensen, Ole Sigurdsen.

Amund Olsen ble i des. 1817 far til barnet Amund Amundsen. Mora var den ugifte jenta,
Ragnhild Amundsdatter Høgli. Se Høgli øvre under Grini.

Enka Hedevig Jensdatter ble g2g med Jacob Abrahamsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Jacob Abrahamsen
fra Kløverød(2) i Siljan dpt. 17/7-1798 trolig d. i Siljan før 1865, s.a. Abraham Isaksen Kløverød og Anne Iversdatter Rustad.
g. 28/6-1821 m. enke Hedevig Jensdatter fra Kleven(1) dpt. 13/6-1791, trolig d. i Siljan før 1865, d.a. Jens Zachariasen Kleven.
Forlovere: "Ole Jensen Moe, Arve Berreberg. Bruden Enke after afgagne Amund Olsen Berreberg. Brudgommen døbt i Siljan 17. juli 1798.”
1. Abraham Jacobsen f. 22/9-1822 på Berberg g. i Siljan 21/3-1847 m. Anne Olsdatter fra Flittig under Mo, d.a. Ole Levorsen Flittig.
    De bodde litt på Tormodsrød i Siljan før de emigrerte til N. Amerika i 1947.
2. Jens Jacobsen f. 21/8-1825. Emigrerte fra Siljan til N. Amerika i 1849.
3. Jon Jacobsen f. 23/3-1828 i Siljan.
4. Jacob Jacobsen f. 10/11-1831 i Rustad, Siljan.
Br. 1821.

Denne familien flyttet til Siljan sommeren 1825 med sine barn Abraham og Jens, samt Hedevigs
barn Karen og Anne Amundsdøtre.
De bosatte seg på plassen Rustad under Tormodsrød. Hedevigs svigerinne, Anne Halvorsdatter
g.m. Zacharias Jensen Kleven, født på Rustad i Siljan. Se Siljanboka (Asbjørn Bakken) side 567.

G.br., leilending
Nils Halvorsen
f. ca. 1781 i Siljan d. 30/1-1869 på Ballestad som enkemann.
g.m. Marthe Nilsdatter fra S. Holm(7)
dpt. 14/3-1790 d. før 1869, d.a. Nils Gundersen Holm.
Br. 1831. Se Ballestad(51).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

422

Berreberg

Niels Halvorsen

2 tønder 6 sættinger

3 daler - 3 ort - 18 skilling

Denne familien flyttet før 1845 til Ballestad(51).

Dette bruket var ubebodd i 1845.

Jorda ble brukt av Ole Jensen og Ole Zachariassen ”som Underbrug i Fældesskab.”
Se Ole Jensen med familie på Berberg(B).

Mathias Sørensen.
Br. 1850.

G.br., leilending
Jacob Thorstensen
fra Steinsholt i Lardal f. ca. 1810.
g.m. Inger Andrine Berntsdatter fra Lardal f. ca. 1829.
Br. 1850.

Jacob Thorstensen og kona Inger Andrine er registrert innflyttet fra Steinsholt i Lardal, våren 1850.

G.br., enkemann, leilending
Gunder Aslaksen Berberg fra Søntvedt i Siljan f. 2/3-1792 d. 30/1-1858, s.a. Aslak Søntvedt.
g.m. Ingeborg Andersdatter fra Afsøla i Siljan dpt. ca. 1795 død i Siljan før våren 1854.
1. Ole Gundersen f. 1/1-1825 på Avsøla i Siljan. Se nedenfor.
2. Anne Marie Gundersdatter f. 6/7-1828 på Avsøla i Siljan g.m. Søren Jørgensen Holm. Se M. Holm.
3. Peder Gundersen f. 10/10-1836 på Avsøla i Siljan.
Br. 1854.

Kilde: Innflytningsprotokollen i kirkeboka.
Vaaren 1854.
Enkemand Gunder Aslaksen f. 2/3-1792
Børn efter Ingeborg Andersdatter:
Ole Gundersen. Konf. 16/9-1840, f. 1/1-1825.
Anne Marie Gundersd. Konf. 31/7-1847, f. 6/7-1828.
Peder Gundersen. Konf. 19/10-1851, 10/10-1836.
Hensigt: For at bruge gaard.
Fra Afsøla, Slemdal.
Til: Berberg, Gjerpen.
Attest fra Sognepræst Bruun af den 6. September 1857.
 
Gunder Aslaksen døde her av "nervefeber" mindre enn 4 år etter at han kom hit.

G.br., leilending
Ole Gundersen
herfra f. 1/1-1825 på Avsøla i Siljan d. 10/11-1887 på Holt, s.a. Gunder Aslaksen Afsøla og Ingeborg Andersdatter.
g1g i Siljan 14/6-1859 m. Marie Guttormsdatter fra Siljan f. 21/6-1829 på Søntvedt d. 3/7-1865 på Berberg, d.a. Guttorm Larsen fra V. Bø(1) i Luksefjell.
g2g i Siljan 16/9-1867 m. Anne Nilsdatter fra Siljan f. 8/12-1830 på Skilbred d. etter 1892, d.a. Nils Olsen Skjelbred og Maren Hansdatter.
Br. 1860.

Tjenestefolk her i 1865: Karen Guttormsdatter fra Siljan (29) - trolig svigerinne, Maren Olsdatter (17 år).
I 1870 flyttet denne familien til S. Ås(B).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

421

Berreberg

H. Løvenskiold

1 daler - 4 ort - 21 skilling


Fra Tinglysingsprotokollen:
"Delings og skyldelingsforretning, hvorved bnr 9 er udskilt, afholdt 2. juni, tingl. 4. juni 1886."
"Skjøde fra Kammerherreinde Løvenskiold til Isak Olsen Berberg paa dette brug og gnr 127 (Holm) bnr 11, hvori er bemerket, at kjøberen
for de solgte eiendommers vedkommende vedtager de af Fossum værks eier indgaaende forpligtelser i anledning af anlæg af ny vei
fra Lund til Glenna og at samme paa forlangende holder halvt Gjærde (ikke brugsgjærde) mod Fossum eiers tilstødende eiendom,
dat. 14. april, tingl. 1 sept. 1886".

G.br., selveier
Isak Olsen Berberg
f. 6/1-1825.
g.m. Kirsti Gulliksdatter fra Siljan prestegård f. 6/2-1829, d.a. Gullik Olsen og Birthe Olsdatter.
Br. 1886. Se S. Berberg.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

123

1

(420,421,422,423a)b

Bæreberg

Bæreberg N.

H. Løveskiold

4 - 4 - 15

6 mark 66 øre

123 3 (420,421,422,423a)c ditto Skov ditto 5 - 2 - 3 7 mark 31 øre


Fra Tinglysingsprotokollen:
"Kjøbekontrakt fra Isak Olsen til sønnen Kristian Isaksen paa dette brug og gnr 127 (Holm) bnr. 11, for kr. 6.350 og livsvarig brugsret,
eller i tilfælde føderaad til sælgeren og hustru, dat. 5., tingl. 14. sept. 1893."
"Skjøde fra Isak Olsen til sønnen Kristian Isaksen paa dette brug og gnr 127 (Holm) bnr 11 for kr. 6.350, og forøvrigt efter foranstaaende
kontrakt, dat. 18. januar, tingl. 15. febr. 1898."


G.br., selveier

Kristian Isaksen Berberg
fra S. Berberg f. 20/3-1869 d. 24/2-1959, s.a. Isak Olsen Berberg.
g. 29/12-1893 m. Maren Evensdatter fra Sneltvedt(13) ”Gården” f. 25/9-1870 d. 31/12-1930, d.a. Even Olsen Gaarden.
Br. 1893.

Kristian var døpt for Christian, men brukte selv Kristian. De hadde ingen barn, men en pleiesønn, Lars Bertenius Berberg.
Lars B. Berberg overtok gården i 1954.
Kristian I. Berberg ble styremedlem i Gjerpen sparebank rundt 1938. Han drev også med hesteavl. Kristian ble æresmedlem
i Grenland hesteavlsforening. Han hadde også flere tillitsverv i Gjerpen kommune.


Kristian Berberg i 1938 (1869-1959).

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Kontrakt mellem eieren af denne eiendom og eieren af gnr 54 bnr 8 (Tufte), hvorved sidstnævnte tillades at opføre en brønd paa denne
eiendom mod betaling kr. 100, med forskjellige forpligtelser paa begge sider, dat. 28. aug., tingl. 9. sept. 1901."


Berberg nordre sett mot øst med Skrehelle i bakgrunn. Foto: R. Nyblin. Eier av foto: Maren Rui.

Se folketellingen 1900.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skylddelingsforretning afholdt 30. nov., tingl. 9. des. 1903, hvorved er uskilt bnr 10 "Norheim" af skyld 1 mark 39 øre."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

123

2

Bæreberg

Bæreberg nordre

Kristian Isaksen

4 mark 83 øre

123 3 Bæreberg Skog Kammerherre L. Løvenskiold 7 mark 31 øre


Se folketellingen 1910.

Kristian Berberg beskrev på 1950-tallet gårdens grenser slik:
”Mot syd til søndre Berberg, vest til Tufte, mot nord til Glenna og mot øst til Holm.”

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skylddelingsforretning avholdt 13., tingl. 20. januar 1915, hvorved til Gregar Nielsen er utskilt bnr 13 "Kosveien"(!) av skyld 0 mark 93 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 30/6-1931, tingl. 25/7-1931, hvorved til Berberg Pelsdyrfarm A/S er utskilt bnr. 19 "Lia" av skyld 0 mark 50 øre."
"Ifølge forannevnte skylddeling har bnr 19 rett til vei samt til at ta sand paa dette bruk på den øvre side av bygdeveien."
"Kjøpekontrakt fra Kristian Berberg til Gjerpen kommune på et grustak på dette bruk (grunnen medfølger ikke salget) og inneholdene rett for
Gjerpen kommune til opplagsplass for avfall på selgerens eiendom m.m., dat. 25/10-1845, tingl. 8/11-1945."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

123

2

Bæreberg nordre

Kristian Isaksen Berberg

3 mark 40 øre

127 11 Holm - Skovstykke Kristian Isaksen 0 mark 13 øre
123 19 Bæreberg - Lia Lars Berberg 0 mark 50 øre


G.br., selveier

Lars Bertenius Berberg
herfra f. 27/4-1905 i Fjelldalen(10) d. 10/12-1984, s.a. Hans Halvorsen Riis Fjelddalen.
g.m. Ingebjørg Hegland f. 15/2-1915 d. 28/2-1980.
1. Maren Helga Berberg f. 1937.
2. Eldbjørg Berberg f. 1938.
3. Kari Berberg f. 1942.
Br. 1954.

Lars Berberg var pleisønn på gården og vokste opp her hos Kristian og Maren Berberg.

Fra Grunnboka: "Andel av Tuftevegen 59 (Gnr 123, bnr 2) er overdradd til Maren Helga Heimdal (10.12.1974).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 127, bnr 11."

Selveier
Maren Helga Heimdal herfra f. 1937.
Br. 1974.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.