| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Foss er delt mellom to forskjellige kart. Dette er utsnitt av disse to, som på beste måte er forsøkt tilpasset. G.S.

Foss nordre B
Fradelt N. Foss i 1690. Landskyld 3 huder.

Sammenføyd med hovedbølet igjen i 1706.

G.br., leilending
Abraham Rasmussen
fra Hoppestad nedre f. ca. 1667 bg. 1/10-1691. ”Abraham Rasmussen Fos 24 1/3 aar g.”
Br. i 1690.

G.br., leilending
Isak Rasmussen
fra Hoppestad nedre f. ca. 1670 bg. 30/5-1745. ”Isak Stegen, 84 aar.”
g1g 28/10-1694 Marthe Pedersdatter f. ca. 1670 bg. 9/5-1695. ”Isak Fosses qnde Marthe Pedersd. 25 aar g.”
g2g 18/7-1706 Ingeborg Halvorsdatter f. ca. 1672 bg. 6/12-1744. ”Isak Steges qde Ingeborg, 72 aar.”
1. Rasmus dpt. 28/4-1695 bg. 9/5-1695. ”Isak Fosses søn Rasmus 1 1/2 uge g.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Claus dpt. 31/3-1715.
3. Claus dpt. 28/2-1720 bg. 21/5-1720. ”Isak Stegens søn Claus 11 uger.”
Br. 1694.

F.f. Isak Fosses søn Rasmus: Jacob Jønneval, Gabriel Fos, Jacob Rasm. Fos, Peder Jønnevals qnd., Jahanne, Live Thoresd., Ronnou Nilsd. Otterholt.
F.f. Isak Stegens søn Claus: Aslak Kiise. Jacob Rising. Rasmus Fosqværn. Maren Aslaksdatter. Anne Halvorsdatter. Karen Hoppestad.
F.f. Isak Stegens søn Claus: Zacharias Fra?ntssøn (Fentersen?), Verner Qværn, Rasmus Grinj, Karen Hoppestad, Joh: Stegen.

Denne familien flyttet til Steigen u. Hoppestad i ca. 1705.

G.br., leilending
Jacob Rasmussen
fra Hoppestad nedre f. ca. 1670.
Br. i 1705.

Se denne familien på N. Rising(A).

Dette bruket ble i 1706 igjen lagt til hovedbølet på N. Foss.

Ingen beboere her i 1711 eller 1720.

(C) Gard Strøm.