| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Rising 1 - Presteenkesete - Klokkergård
Gammelt løpenr. 158. Siden Norges matrikkel 1889: 58/1 m.fl.

Utskilt fra hovedbølet Rising i ca. 1690.

Landskyld 1690: 2 huder.

Det var perioder det ikke var behov for en egen klokkergård. I disse periodene ble
gården leid ut til andre brukere.

Adresse i dag: Luksefjellv. 57, 3721 Skien.

G.br., leilending
Ole Guttormsen Riising
fra Skien f. ca. 1652 bg. 15/9-1697. ”Ole Guttormsen N. Rising 45 aar g.”
g. 1/1-1691 (trol. i Skien) m. Guri Jespersdatter.
1. Ingeborg dpt. 25/10-1691 bg. 5/7-1698. ”Ole Risings d. Ingebor, 7 aar g. i fattig Jord.”
2. Inger dpt. 15/10-1693 d. før 21/10-1697.
Br. ca. 1690.

F.f. Ole Risings datter Ingebor: Matz Gram, Nils Bradsbierg, Nils Søfrensen Sem, Marthe Sem, Maren Limi, Karen Povelsdatter Solum.
F.f. Ole Risings datter Inger: Gunder Grinni, Nils Bradsbierg, Anne Lauritz Liens qvinde, Valdemar Klokkers qnde Marie, Michel Murmesters pige Maren.

21/10-1697     OLE GUTHORMSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 2 side 79a.
N.Rising       Arvinger:                            
               Enka Guri Jespersdtr.
               Barn: Ingeborg Olsdtr.
Brt: 9 - 2 - 16
Net: 0 - 0 -  1

Klokker
Valdemar Pedersen Stub
f. ca. 1657 bg. 3/7-1704. ”Valdemar Klocher 47 aar 6 maaneder.”
g.m. Marie Jensdatter.
Br. 1698.

Valdemar Pedersen er 1. gang nevnt i Gjerpen kirkebok i mai 1692. Både han og hans kone ”Marie”
ble ofte brukt som faddere ved forskjellige barnedåper i tidsrommet 1692-1702.

En Peder Riising brukte denne gården fra ca. 1700 – 1707.

En Johan var bruker her i 1707.

Ole Larsen Rising d. 13/6-1711 i følge En liste over udyktige og avdøde soldater i Capt. Mathias Poulssøns kompani.

Klokker
Søren Christian Jenssøn Paus f. ca. 1677 bg. 13/8-1734. ”Søren Klocher, 57 aar.”
g. 14/10-1708 m. Johanna Olsdatter Bestilt fra Skien dpt. 30/4-1676 i Skien, d.a. Ole Andersen Bestilt. (Klokker i Skien).
Forlovere: "Halvor Olssøn og Peder Olssøn begge af Scheen."
1. Christian Sørensen Paus dpt. 5/10-1710 d. 20/12-1782 i Sauherad g. i Skien 31/3-1740 m. Kirsten Olsdatter.
    Da Christian S. Paus giftet seg var han kapellan i Holla. Han ble sogneprest i Sauherad i 1747 og var der resten av livet.
    Barn 1. Dorthea Paus dpt. 4/1-1741 i Holla g. 1770 m. Georg Friderich Stockmann i Skien.
    Barn 2. Søren Christiansen Paus dpt. 30/8-1742 i Holla g. i Skien 26/1-1781 m. Kirsten Dorthea Realfsdatter.
    Han var skipperborger i Skien. De fikk datteren Maren Fransisca Paus som skrev boken "Fra en Svunden Tid." Se også Borgestad.
    Barn 3. Maren Johanne f. 1746 bg. 21/5-1770 i Sauherad.
    Barn 4. Frans Cudrio Paus dpt. 30/6-1748 i Sauherad d. 1773. 
    Barn 5. Johanne Paus f. 1751 d. 1833 g. i Skien 9/12-1785 m. enkem., kjøpmann Christopher Blom.
    Barn 6. Kirsten Margrethe Paus dpt. 23/3-1755 i Sh. g.m. Fredrik Christophersen Blom. Se Falkum(1) og Gjerpen Prestegård.
Br. i 1708, 1734.

F.f. Klocheren Søren Jenssøns søn Christian: Borgmester Wejer, Jacob Turman, Mons: Grønvold, Mad: Børting, Jomfru Malene Kliim.

Det var ingen spøk å sette ”uægte barn” til verden i gamle dager: Fra en barnedåp i Gjerpen den 5/1-1716:
”U=ægte barn fra Kleven Kirsten. Testes (faddere): Ingebret Erikssøn,
Nils Bøle, Elefs qde Maren, Anne Andersdatter.
Moderen Maren Jonsdatter, Kommen fra Eger, og komen til Peder Knudssøn og der fødde barnet i Søren Klochers, Nils Bøles og Peder Knudssøns overværelse og paahør d. 5 Januarij, bekiente til barnefader Hans Knudssøn fra Bergenhuus Leen, hvilchet før daaben blef Fogden Højer tilkiendegivet ved Peder Knudssøn, og efter daaben overgivet Lensmanden ved Klocheren.”

G.br., leilending
Jacob Rasmussen
fra Hoppestad nedre f. ca. 1670 bg. 14/4-1724. ”Jacob Rising 54 aar.”, s.a. Rasmus
g. 17/3-1697 m. Guri Jensdatter fra Holla f. ca. 1670
bg. 26/3-1744. "Anders Grinis moder Gurj, 84 aar." (Alderen er trolig satt for høyt. GS).
”Cautionsmænd for hende var Ole Hoppestad og Erik Hoppestad.”
1. Rasmus Jacobsen dpt. 9/5-1697. Se N. Rising(B).
2. Anders Jacobsen dpt. 3/10-1700. Se N. Grini(B).
3. Abraham Jacobsen dpt. 13/4-1704. Se nedenfor
.
4. Anne Jacobsdatter dpt. 26/12-1707 g.m. Jan Sørensen Grinie. Se S. Grini(7).
Br. ca. 1709.

F.f. Jacob Rasmussens søn ved S. Frogner Rasmus: Erik Hoppestad, Isak Fos, Ole Hoppestads qvinde Karen, Halvor Jenssøns qnde Live, Frans Cudrios tienistepige.
F.f. Jacob Fosses Søn Anders: Martin Kastet, Elev Jønneval, Ole Hoppestads stifsøn Aslak og hans Moder Karen, Halvor T...ges qnd. Live, Gunne Stensdatter hos Isak Fos.
F.f. Jacob Fosses søn Abraham: Isak Fos, Gullich Møller, Isak Moes dreng Ingebret,
Gabriel Fosses qvinde Maren, Sten Stegens datter Gunnild.
F.f. Jacob Grumstulens datter Anna: Nils Otterholt, Isak Mustvet, Hans Erikssøn fra Moo, Isak Moes qvinde Ingri, Mogens Hopestads qvinde Marchen.

Guri var tidligere i tjeneste på Franz Cudrios avlsgård, S. Frogner. ”Jacob Rasmuss. ved Stegn og
Guri Jensd. fra Hollen Sogn, tien paa Frans Cudrions avlsgaard.”

Familien bodde videre bl.a. på møllerplassen Steigen under Hoppestad og på Gromstulen(A) under Bø,
før de bosatte seg på N. Rising i ca. 1709.

Fra ”skoskatten” 1711:
Nordre Rising: Jacob Self, 7, kone, 4 børn, 1 pige, 42 sk.

G.br., leilending
Abraham Jacobsen Riising
herfra dpt. 13/4-1704 bg. 4/12-1758. ”Abraham Riising 46 aar.”
g. 9/4-1733 m. Anne Nilsdatter fra S. Holm(7) dpt. 2/2-1710 bg. 31/1-1786. ”Abraham Riisings enke 78 aar.”, d.a. Nils Engebretsen Holm.
1. Jacob Abrahamsen dpt. 25/5-1733. Se nedenfor.
2. Martha dpt. 18/9-1735 bg. 1/7-1737. ”Abraham Risings Marta, 2 aar.”
3. Martha Abrahamsdatter f. mai/juni 1738 g.m. Mons Tevesen. Se N. Berberg.
4. Isak dpt. 3/9-1741 bg. 12/7-1742. ”Abraham Risings Isak, 1/3 aar.”
5. Guri dpt. 16/6-1743 bg. 20/10-1748. ”Abraham Riisings dtr. Guri 6 aar.”
6. Anne dpt. 5/6-1746 bg. 20/8-1752. ”Abraham Riisings dtr. Anne 5 aar.”
7. Isak dpt. 9/3-1749 bg. 13/4-1749. ”Abraham Riisings s. Isak 5 uger.”
8. Isak Abrahamsen dpt. 4/10-1750. Se Familie 5 - Falkum 1801.
Br. ca. 1726.

F.f. Abraham Risings Jacob: Anders Rising, Hans Hoppestad, Christian Holm, Jan Grinis qde. Kirsten Nilsdatter.
F.f. Abraham Risings (Marta): Rasmus Rising, Løve ------, Christian Holm, Jan Grinis qde., ------.
F.f. Abraham Risings Marta: Christian Holm, Anders og Nils ----- Grinis qde.
Anun Grinj.
F.f. Abraham Risings Isak: Rasmus Rising, Jan Venstøb, Nils Nilssøn, --- Grinis qde., Anne Kirsten Jensdatter.
F.f. Abraham Risings Gurj: Jan og Nils Grinj, Rasmus Rising, Christian Venstøbs qde. Marta Holm.
F.f. Abraham Riisings p.b. Anne: Tosten skoemagers kone og Berthe Clausdatter fra Scheen, Nils Grinie, Christian Venstøb, Ole Hansen.
F.f. Abraham Riisings db. Isak: Jan Grinies kone, Sara Larsdtr., Rasmus Riising, Jan Berreberg, Engebret Sem.
F.f. Abraham Riisings db. Isak: Mad. Monrad, Marthe Cudrio, Hans Brangstrup, Hans Arnesen, Simen Schweder.

28/2/1759      ABRAHAM JACOBSSEN nordre RISING    Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 42b.
N.Rising       Arvinger: Enka Anne Nielsdatter og barna:
               1. Jacob Abrahamssen, myndig.
               2. Isak Abrahamssen     9 år.   
Broren verger.
               3. Martha Abrahamsdtr. 22 ” .    Mora   --”-- .
               Enkas laugverge Christen Bratsberg.

Brt: 86 - 2 - 2
Net: 75 - 0 - 2

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Canselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en rettslig
besiktigelse over alle eiendommene.

Besiktigelse av N. Rising den 20 August 1735 (avskrift Jan Christensen).

Anno 1735 dend 20 Augustij blef Rætten af Sorenskriveren og de foranmeldte Laugrættismænd, sadt og betient paa NORDRE RIISSING, skyldende 4 Huuder, Gjerpen Kirkegods, med bøxel forsammen efter de høye Adelaeske Arvingers forlangende at besigte, siden det med Kirken er soldt til hr. Cancelie Raad Leopoldus, og var da tilstæde paa de høye Adelaers Arvinger paa Procurator S.(enjor) Peder Christensen, som anviiste Rætten til besigtigelse
1. Abraham Jacobsens Stuehuus bestaaende af 1 firelaftet huus, med afskieldt kaave, med Skorsteen i stuen og 3 Vinduer med een tilbygt Suale for udgangen, og derudj een liden afskieldt kaave, Skieltøkt paa S. Ende og hoentækt tag, der aldt var i god stand.
2. Dend Norderste af Laden med ½ m dele udj Laaven gl., og i nogenledis skikelig stand, forsiunet med honnetag.
3. Fæehuuse, med honnetag paa, med tilbygt Souestald, og Svinesti, gamel, men vel forsiunet med honnetag.
4. Een nye Hæstestald med honnetag, i god stand.
5. 1 gl høeladde brøstfældig, men vel forsiunet med honnetag.
6. 1 dito i samme stand.
7. Et Veedskiul jndbydt til Stuehuuset med honnetag paa.

(1) Rasmus Jacobsens Stuehuus 4re laftet, med tilbygt Boe Stue med Skorsteen udj, og 2de Vinduer, Skiultææt paa Ø. Siide og S. Ende tækt med hoen gl. og til deels brøstfældig.
2. dend S. Ladd og halve Love i slet Stand, med honntag paa, og tilbygt høe skygge af dehler og hon.
3. 1 4re laftet stald med afskødt høeladde, hoentækt, og i god stand.
4. Fæehuuset ogsaa tækit med hoentag, Ligeleedis i passabel Stand.
5. Et Vedskiul tilbygt Abraham Jacobsens gl. høeladet, med hoentag paa.

Agger og Eng er af maadelig bonnitet noget vaad og høyland, men vel hæfdet og jg.....t ingen slags skoug, icke eengang til Brænde og giærdefang. Og som her intet var meere at forætte og beskrive, saa blef Rætten ophævet.

G.br., leilending
Jacob Abrahamsen Rising
herfra dpt. 25/5-1733 bg. 2/4-1793. ”Jacob Abrahamssøn Rising 63 aar.”, s.a. Abraham Jacobsen.
g. 30/6-1762 m. Anne Olsdatter f. ca. 1735 (d. 25/10-1826 på ”Egelund Fjeldet” i Solum?)
1. Guri Jacobsdatter dpt. 22/8-1762 d. 23/3-1824 på Holtanplass u. Bolvik i Solum g. i Solum 27/12-1791 m. Anders Clausen. Bodde på Hustvedtkåsa.
2. Abraham Jacobsen dpt. 14/4-1765 g1g 17/7-1792 m. Kirsten Pedersdatter f. ca. 1762 bg. 7/11-1792. “Abraham Jacobssøns kone Kirsten Pedersdtr.
    u/S.Falchum 30 ½ aar.“ Abraham ble g2g i Skien m. Inger Jacobsdatter f. ca. 1764. Ingen barn i 1801. Bodde da i “Lunde Strædet“ i Skien.
3. Mons Jacobsen dpt. 6/9-1767 d. 1/10-1832 på Brekka under Fjære i Solum g. i Solum 15/7-1820 m. Anne Hansdatter fra Bakkane i Solum dpt. 27/10-1776. Bodde på Brekka i Solum.
4. Halvor dpt. 21/10-1770 bg. 20/1-1771. ”Jacob Risings s. Halvor 14 uger.”
5. Ole bg. 12/1-1772. ”Jacob Riisings s. Ole 1 dag.”
6. Ingeborg dpt. 26/12-1774 bg. 2/4-1780. ”Jacob Riisings d. Ingebor 4 1/2 aar.”
7. Ole dpt. 28/6-1778 bg. 8/11-1778. ”Jacob Riisings s. Ole 18 uger.”
8. Nils dpt. 5/3-1780 bg. 19/3-1780. ”Jacob Riisings s. Nils 14 dage.”

9. Jacob dpt. 21/4-1782 bg. 19/6-1785. ”Jacob Riisings s. Jacob 3 1/4 aar.”
Br. 1762.

F.f. Jacob Riisings pb. Guri: Mons Berrebergs kone, Else Olsdatter, Jan Grinie, Gunder Holm, Ole Abrahamsen.
F.f. Jacob Riisings db. Abraham: Abraham Falchums enke, Anne Halvorsdtr., Christian Bradsberg, Gunder Tevesen, Ole Abrahamsen.
F.f. Jacob Riisings db. Mons: Abraham Falchums enke, Marthe Gundersdatter, Christen Limie, Ole Falchum, Søren Grinie.
F.f. Jacob Riisings db. Halvor: Anders Feldbereeders kone, Ole Falchums kone, Gunder Holm, Nils Christiansen, Nils Abrahamsen.
F.f. Jacob Riisings pb. Ingebor: Ole Falchums kone, Anne Gundersdatter, Anders Christiansen, Jørgen Abrahamsen, Isak Abrahamsen.
F.f. Jacob Riisings db. Ole: Abraham Falchums enke, Siri Halvorsdtr., Ole Riising, Nils Christiansen Limie, Erik Pedersen.
F.f. Jacob Riisings db. Nils: Jørgen Falchums kone, Guri Jacobsdtr., Nils Svennungsen, Abraham Monsen, Nils Gundersen.

F.f. Jacob Riisings db. Jacob: Nils Schougserøes kone, Guri Jacobsdatter, Ole Falchum, Abraham Monsen, Abraham Jacobsen.


Enka Anne Olsdatter (66) bodde i 1801 i Hustvedtkåsa under Hustvedt i Melum, hos sin
svigersønn Anders Clausen og sin datter Guri Jacobsdatter. Det er ikke sikkert det er henne
vi har funnet død i ”Egelund Fjeldet” i Solum i 1826, men det stemmer med alderen.

Mulige Anne Olsdatter-kandidater, utenfor Gjerpen:
1. Ole Olsen Flaatten og Maria Andersdatters d. Anne dpt. 18/7-1734 i Eidanger krk. Faddere: Maria Andersdatter Øerevig, Aaste Olsdatter Flotten, Olle Olsen, Halvor Pedersen Saltboeden, Joen Børresen Schaverager.
2. Ole Larsen Kvisla og Ellen Villumsdatters d. Anne dpt. 31/5-1735 i Siljan krk. Faddere: Birthe Larsdatter Qviselen, Birthe Larsdatter ved Verchet, Gunder Næhset, Tollef Michelsen Qviselen.
3. Ole Holtes datter Anne dpt. 12/9-1736 i Eidanger krk. Faddere: Lars Lundes kone, Anne Andersdatter, Erich Lunde, Anund Traaholt.

I Jacob Abrahamsens tid her, ble denne gården utlagt til presteenke-sete. Prosten David Monrad,
solgte den i 1772 til Tallak Halvorsen (fra Vegårshei?) og Ole Olsen.
Dette salget ble ikke godkjent av kongen og salget måtte avlyses. Tallak ble ikke boende, men Ole
fortsatte her som leilending. Se N. Rising(B).

Gårdsarb., leilending
Mads Ditmansen
fra Gulbrandsrød u. Skjee i Stokke, Vestfold dpt. 28/3-1769 bg. 2/12-1809. ”Mads Ditmanssøn f. N. Riising, sagt at være ved 39 aar.”, s.a. Ditman Henriksen og Berte Jacobsdatter.
g. 2/1-1799 m. Hedevig Thorsdatter fra Hagen under Gjerpen lille dpt. 22/9-1776 d. 3/3-1855, d.a. Thor Halvorsen Hagen.
Forlovere: "Tord Halvorssøn og Torjer Rasmussøn."
1. Daniel Madsen dpt. 10/3-1799 g1g i Skien 9/11-1826 m. Anne Nilsdatter f. ca. 1801 d. 28/8-1829 i Skien, 29 år gml.,
    Daniel ble g2g i Skien 29/4-1830 m. Maren Kirstine Jørgensdatter f. ca. 1802.
2. Johannes Madsen dpt. 2/8-1801. Se Familie 2 - Gulset 1865.
3. Ingeborg Madsdatter dpt. 30/9-1804 g1g i Skien 27/12-1826 arb. Johannes Tygesen Ingeborg ble g2g med Arne Isaksen. Se Familie 61 - Kleiva 1845.
4. Thor Madsen f. 5/5-1807 d. 27/6-1826. Tjente hos forvalter Schonning på Fossum. Døde der 18 år gammel.
Br. ca. 1799.

F.f. Mads Dithmanssøns db. Daniel u/Gjerpen lille: Ingebor Torsdtr., Guri Torjersdtr., Kittil Muustved, Halvor Tordssøn, Lars Halvorssøn.
F.f. Mads Dithmanssøns. db.
Johannes f. N. Rising: Gunnil Rejersdtr., Gunnil Tordsdtr., Tord Halvorssøn, Halvor Tordssøn, Nils Olessøn.
F.f. Mads Dithmanssøns pb. Ingebor f. N. Riising: Anne Torkildsdtr., Gunnil Thorsdtr., Ole Christenssøn, Ole Olessøn, Halvor Gertssøn.
F.f. Mads Ditmanssøns db. Thor f. N. Riising: Gunnil Thorsdtr., Else Knudsdtr., Halvor Thorssøn, Frideric Janssøn, Peder Nirissøn.

Mads Ditmandssøn i 1801: ”Arbeider paa Gaarden”.

Enka Hedevig Thorsdatter ble g2g med Mons Olsen. Se nedenfor.

Gårdsarbeider, leilending
Mons Olsen fra Grini(2) dpt. 17/7-1785 d. ca. 1814, s.a. Ole Monsen Grini.
g. 16/6-1812 m. enke Hedevig Thorsdatter fra Hagen under Gjerpen lille dpt. 22/9-1776 d. 3/3-1855, d.a. Thor Halvorsen Hagen.
Forlovere: "Ole Monssøn, Niels Sørenssøn Grinie."
1. Johanne f. 28/2-1812 bg. 7/9-1812. ”Mons Olessøns pb. Johanne f. N. Riising 4 uger.”
2. Mads Monsen f. 11/9-1813. Se Familie 56 - Fossum 1835. Se også Familie 30 - Borgestad 1845.

F.f. Mons Olessøns pb. Johanne f. N.Rising: Ingebor Jensdtr., Magd. Elisabeth Abrahamsdtr., Tron Olessøn, Halvor Thorssøn, Ole Hanssøn.
F.f. Mons Olsen og Hedevig Thorsdtr.’s db. Mads f. Nordre Riising: Svend Olsens k., Ane Nilsdtr., Ole og Anders og Ole Halvorsen.

Mons var soldat da han giftet seg med enka etter Mads Ditmansen. Mons ble trolig borte i
Napoleons-krigen eller på sjøen. Han er ikke registrert død i Gjerpen kirkebøker.

Enka Hedevig Thorsdatter ble g3g med Nils Pedersen. Se nedenfor.

Gårdsarb., leilending
Nils Andreas Pedersen
fra Baugerød(B) dpt. 23/9-1781 d. 3/6-1820 på N. Rising, s.a. Peder Nilsen Baugerød.
g. 12/11-1815 m. enke Hedevig Thorsdatter fra Hagen under Gjerpen lille dpt. 22/9-1776 d. 3/3-1855. ”Enken Helvig Thorsdatter, Brækkejordet, 79 aar.”, d.a. Thor Halvorsen.
Forlovere: "Søren Thorsen under Lille Gjerpen, Peder Nirisen Vattenberg."
1. Johanne f. 27/3-1816 d. 16/4-1821 på N. Rising.
2. Monsine Nilsdatter f. 22/2-1818 på N. Rising.
3. Nils Nilsen f. 28/10-1820 på N. Rising. Matros i 1845.
Br. 1815.

Nils Pedersen var nylig dimitert korporal, da han giftet seg i 1815.

Enke Hedevig Thorsdatter ble g4g med Ole Andersen fra Holla. Se Familie 21 - S. Brekke 1845.

Eneste beboer på nordre Rising i 1835, var innerst og enke Anne Thorsdatter (55) og
hennes datter, Marthe Olsdatter(16). Anne Thorsdatter var enke etter Ole Torkildsen.
Se Buslåtten under Venstøp.

Fra Norges matrikkel 1838:
Løpenr. 158, Rising nordre, ”Gjerpens Ænkesæde”. ”Opsidder” Provst Rode.
Landskyld 2 huder. Ny skyld: 1 daler - 1 ort - 22 skilling.

Ved FT 1845 var det også nevnt at dette, l.nr. 158, var brukt av presten Rode og at det var
Gjerpen enkesete (presteenkesete).

Eneste beboer i 1845, var enka Anne Thorsdatter, nå 65 år gammel og med fattigunderstøttelse.

Denne gården var Gjerpen kirkes presteenkesete fra 1768 til 1846. Løvenskiold solgte eiendommen
til Lars Halvorsen Aas i 1846. Han solgte igjen eiendommen til sin bror Halvor Halvorsen i 1854.

G.br., selveier
Lars Halvorsen Aas
(Lars Aas) fra N. Ås(A) f. 10/10-1810 d. 9/10-1859 som vognmann i Larvik, s.a. Halvor Isaksen Aas.
g. i Solum krk. 6/6-1834 m. Anne Karine Pedersdatter fra Rennesund i Kilebygda, Solum dpt. 8/9-1805 d. i Larvik etter 1865, d.a. Peder Isaksen og Mari Jensdatter.
1. Maren Karine f. 26/9-1834 på Bratsbergkleiva. Døde tidlig.
2. Inger Andrea Larsdatter f. 2/3-1838 på Bratsbergkleiva.
3. Halvor Larsen f. 17/3-1841 på Bratsbergkleiva. Var vognmann i Larvik i 1865.
4. Peder Larsen f. 1/7-1843 på Petersborg. Var sjømann i Larvik i 1865.
5. Lars Larsen f. 30/1-1846 på Grini. Var sjømann i Larvik i 1865.
6. Johan Jørgen Larsen f. 4/11-1848 på N. Rising. Bodde sammen med mora i Larvik i 1865.
Br. 1846.

Anne Karine ble født på Rambekk under Grøtvik i Solum. Familien flyttet senere til Rennesund i Kilebygda
hvor hun vokste opp.
Denne familien bodde tidligere på Bratsbergkleiva (1834-1842). Siden bodde de på Petersborg under Mæla
(i 1843) og på Grini 10 (1844-1846).

Lars Aas bodde her til de flyttet til Brunlanes våren 1854. I innflyttingslista i Brunlanes, var det nevnt at de
hadde kjøpt gård der. Familien flyttet derfra 2. februar 1859 til Larvik.
I Brunlanes kirkeboks utflyttingsliste (1846-1862) s. 360, står det ”Halvor Larsen Ingerid”, men det er nok
feilskrevet for Lars Halvorsen, for konas navn og alle barna stemmer. Han døde som vognmann i Larvik i 1859.
Enka bodde i Larvik med barna i 1865.

Utflytting fra Gjerpen April 1854.
Lars Halvorsen Rising, 43 ½ og Karine Pedersd., 49.
Inger Andrea Larsd., 16.
Halvor Larsen, 13.
Peder Larsen, 10 ¾ - f. 1/7-1843.
Lars Larsen, 8 – f. 30/1-1846.
Johan Jørgen Larsen, 5 ½ - f. 4/11-1848.
Til Brunlaugnæs. Att. 7/4-1854.

G.br., selveier
Halvor Halvorsen Rising
fra N. Ås(A) f. 9/3-1814 d. 27/11-1881, s.a. Halvor Isaksen Aas.
g. i Brunlanes 20/11-1840 m. Maren Sofie Hansdatter fra Brekke i Brunlanes f. 24/11-1815 d. etter 1875, d.a. Hans Johnsen Brekke og Karen Martinsdatter.
1. Karen Regine Halvorsdatter f. 13/7-1840 på Brekke i Brunlanes.
2. Helvig Marie Halvorsdatter f. 4/6-1842 u. Gumserød i Brunlanes.
3. Inger Kirstine Halvorsdatter ”Stina” f. 2/3-1844 u. Gumserød i Brunlanes. ”Udyktig til at Arbeide, Sindsvag.” Ugift. Bodde hjemme.
4. Hans Jørgen Halvorsen Rising f. 3/12-1846 u. Gumserød i Brunlanes. Overtok gården.
5. Christian Halvorsen Rising f. 20/8-1848 på Rising. Bodde på ”Blegebakken” (Bakken) i Skien.
6. Maren Sofie f. 15/6-1851 død samme år på Rising.
7. Anton Martin f. 16/10-1852 d. 4/11-1852 på Rising.
8. Anton Martin f. 2/5-1854 d. 14/5-1854 på Rising.
9. Hanne Sofie Halvorsdatter f. 30/8-1856. Ugift. Bodde hjemme.
10. Marine Halvorsdatter f. 13/3-1859.
11. Anton Halvorsen Rising f. 8/1-1862.
Br. 1854.

Halvor leide gården av sin bror fra 1848 inntil han kjøpte den i 1854. 

Innflyttet April 1848. Anmeldt: 30/8-1848.
Navn, alder og fødested:
Halvor Halvorsen Aas, 34, Gjerpen
Maren Sophie Hansd., 33, Brunlaugnæs
Deres børn:
Karen Regine, 8, Brunlaugnæs
Helvig Marie, 6, Brunlaugnæs
Inger Kirstine, 4 ½, Brunlaugnæs
Hans Jørgen, 1 ¾, Brunlaugnæs
Hvorfra indflyttet: Tanum Sogn. Att. fra Pr. Aall, dat. 14/6-1848.
Til: Rising Nordre.


Det kan se ut som Halvor Halvorsen flyttet til gården Brekke i Tanum sogn i Brunlanes noe før 1840.
Han kom trolig i tjeneste dit. Etter kort tid, forelsket han seg tydligvis i datteren på Brekke og de fikk et
barn 13/7-1840, 4 måneder før de giftet seg.

Maren Sofie og datteren, Inger Kirstine var såkalte ”gjendøpere” i FT 1865.
Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 2 kuer og 2 sauer.

Andre beboere på gården i 1865:

Arbeider, husleier
Nils Andreas Thorsen
fra Klosterhaugene i Solum dpt. 11/5-1800 i Solum d. 5/10-1880 som fattiglem på Grini, s.a. Thor Andersen fra Nyhus i Solum og Pernille Nilsdatter.
g. 18/9-1828 m. Maren Knudsdatter fra plass under Ø. Prestholt i Nes, Sauherad dpt. 3/5-1801 i Sh. d. 17/1-1866 på Grini, d.a. husm. Knud Ellefsen og Kari Knudsdatter.
Br. i 1865.

Ved FT 1865 var det nevnt at Maren Knudsdatter hadde vært ”Sindsvag fra sit 35te aar.”
Ei enke, Kari Olsdatter fra Sauherad(42 år), bodde her og passet henne. Hennes sønn
Anders Nilsen(12) var også her. Han var født i Gjerpen.

Se denne familien på Vassbrekka under Grini.

G.br., tømrer, selveier
Hans Jørgen Halvorsen Rising
herfra f. 3/12-1846 på Gumserød i Tanum, Brunlanes d. 5/1-1903 på Rising, s.a. Halvor Halvorsen Rising.
g1g i Skien 5/6-1876 m. Anne Berntine Isaksdatter fra Gulset(17) "Nyhus" f. 1/4-1849 d. 28/2-1879 på Rising, d.a. slakter Isak Ellefsen.
Forlovere: Knud Kristensen Grini, Kristian Halvorsen Blegebakken.
g2g m. Randi Helleksdatter fra Bø i Telemark f. 23/7-1875 d. 14/6-1962, d.a. smed Hellek Haraldsen og Anne Tollefsdatter.
1. Herman Jørgensen Rising f. 20/7-1876 d. 1963? g. i Skien 28/12-1900 m. Maria Jacobsdatter f. 1881 i Gj., d.a. Jan Jacob Nilsen.
    Herman ble trolig g2g m. Amanda (1879 – 1963). Herman bodde i Skien og var hjulmaker.
Barn i 2. ekteskap:
2. Halvor Rising f. 27/12-1900.
3. Anne Rising f. 27/7-1903 g.m. Nils Skilbred. Se Skilbred(4). Se også nedenfor.
Br. ca. 1880.

Anne Berntine Isaksdatter var født på Svarverplassen under Tufte og vokste opp på Gulsetgården Nyhus.
Han ble under folketellingen 1900 skrevet for Jørgen Rising.

Se folketellingen 1900.

Norges matrikkel 1889: Gnr 58 brn 1. Landskyld 3 mark 33 øre. Eier: Hans J. Halvorsen.

Enka Randi Helgesdatter ble g2g med enkemannen Jørgen Engrav. Se nedenfor.

G.br.
Jørgen Jørgensen Engrav fra Engrav i Lunde i Telemark f. 1853 d. 1945.
g1g m. Bergit Johannesdatter fra Heddal f. ca. 1855 d. 17/8-1909.
g2g 11/11-1911 m. enke Randi Helleksdatter fra Bø i Telemark f. 23/7-1875 d. 14/6-1962, d.a. smed Hellek Haraldsen og Anne Tollefsdatter.
Br. 1903.

I 1900: Randi bodde her med Hans Jørgen Risings søsken, Stina Halvorsdatter Rising f. 1844 i Brunlanes og
Hanna Halvorsdatter f. 1856 i Gjerpen. Begge ugifte.

Randi Risings mor, Anne Tollefsdatter døde hos sin datter på N. Rising den 2/7-1903. Det var i KB nevnt at hun
var født på Stulen i Bø pr.gj. i 1837 og at hun tidligere hadde bodd på ”Kjønaasmyr”?

1910: Randi og barna Halvor og Anne Rising, samt hennes far, smed og gårdsarbeider Hellek Haraldsen f. 12/1-1847.
Videre, tjenestejentene Gunda H. Rising f. i Bø 5/9-1877 (søster) og Kari Ellingsen fra Bø f. 26/1-1868 (fattiglem).
Stina Halvorsen Rising bodde her fortsatt. Helt feil fødselsdato i FT 1910. Hun var fattiglem og "bortsatt til familien".

Randi Engrav beskrev gårdens grenser slik på 1950-tallet:
”Nord: Vegen Petersborg, øst: Luksefjellvegen, syd: Einar Sem (søndre Rising), vest: Jernbanen.

Nils I. Skilbred
fra Skilbred(4) f. 6/11-1896 d. 27/4-1950, s.a. Ingebret Nilsen Skilbred.
g.m. Anne Rising herfra f. 27/7-1903 d. 16/10-1987, d.a. Hans Jørgen Rising.
1. Randi Skilbred f. 1940. Se nedenfor.
Br. 1936.

Odd-Bjørn Kverndalen f. 13/11-1938 d. 20/12-2003.
g.m. Randi Skilbred herfra f. 1940.
Br. 1973.

Det hører fremdeles skog til gården (40 mål), beliggende på Høgås og Høgda.
Det har det blitt utskilt mange hustomter herfra. Se Rising 1950.


Luksefjellv. 57 - Nordre Rising. Foto: Jan Christensen nov. 2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2010.                                                                                                               Luksefjellveien

(C) Gard Strøm.