| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Foss er delt mellom to forskjellige kart. Dette er utsnitt av disse to, som på beste måte er forsøkt tilpasset. G.S.
 

Kutterød
Gammelt l.nr. 138. Utskilt fra lille Foss. Landskyld 3 huder.

1950: 53/3 "Kutterød".

Også kalt vestre Foss. Beliggende øst for Hoppestadelven og vest for
Luksefjellveien ved Foss mellom.

Stabburet som sto på Kutterød, ble for flere år siden solgt og flyttet til Grini(70) ”Nordgarden".

Aslak og Jan Halvorssønner på Tufte kjøpte eiendommen av Løvenskiold-Fossum i 1806.
Halvor Andersen Tufte
eide den fra 1813, Andreas Blom fra 1820. Han solgte den til
bonden Hans Madsen. Se nedenfor.

En begravelse i Gjerpen kirkebok:
Birthe Nilsdatter f. ca. 1749 bg. 10/5-1807. ”Enken Birthe Nilsdtr. f. Kutterøe, meent at være ved 58 aar.”

G.br., selveier
Hans Madsen
trolig fra Heddal f. ca. 1777 d. 19/11-1837 i Kutterød.
g. i Heddal 31/10-1805 m. Tone Gundersdatter f. ca. 1773 d. 15/3-1847 i Sverige u. Mo. ”Hans Kutterøes Enke Thone Gundersd. Sverrig und. Moe, 74 aar.”
1. Mads f. 12/8-1806 i Nykaas i Heddal.
2. Marie Hansdatter f. 20/2-1808 i Nykaas i Heddal g.m. Harald Andersen Limi. Se Limi(1).
3. Anne Hansdatter f. 30/10-1810 i Nykaas Heddal g.m. Aslak Halvorsen. Se Sverige u. Moe.
4. Mads Hansen f. 14/10-1813 på Jelset i Holla. Se nedenfor.
5. Ingeborg Hansdatter f. 27/1-1816 i Holla g.m. Christen Larsen. Se Vestermo u. Mo.
Br. 1828. 

En Hans Madsen (24) var blant 8 tjenestefolk hos g.br. Ole Olsen Haavi i Heddal i 1801.
”Thone Gundersdatter” (28) var i samme folketellingen i tjeneste hos g.br. Hans Bjørnsen
 på Nøsterød i Heddal.

Denne familien er registrert innflyttet fra Jelset i Holla til Gjerpen i juli 1828 med 4 barn.
Datteren Marie bodde her i 1835 med sin mann Harald Andersen og deres førstefødte
Maren på 5 måneder. Enka flyttet siden til sin datter på N. Limi.   

9/12/1837      HANS MADSSEN FOSS       Bamble Skifteprot. nr. *)
Foss lille     - død 26.(!)11.1837 -                    
               Arvinger:
               Enka Tone Gunnarsdatter og barna:
               1. Mads Hanssen 24 år.
               2. Marie Hansdtr. g.m. Harald Anderssen Lund.
               3. Ingeborg Hansdtr. g.m. Christen Larssen Moe.
               4. Anne Hansdtr. 27 år.
               Enkas laugverge ble Abraham Halvorssen Hoppestad.
               Kurator for Mads ble Helge Larssen Foss.
               Formynder for Anne ble Chr. Larssen Moe.
Brt: 1025 - 4 - 20
Net:  208 - 0 - 15
Jordegods: 3 huder i Lille Foss eller også kalt Kutterød, matr.nr. 49, Ny skyld 2 - 4 - 8 m. hus og herl. verd 800 spd.

*) A: BS 18 s.81b. B: BS 21 s.298.
C: BS 23 s.318.

G.br., selveier
Mads Hansen Kutterøe
herfra f. 14/10-1813 på Jelset i Helgen, Holla d. 31/12-1842 på Kutterød, s.a. Hans Madsen.
g. i Holla 25/10-1839 m. Aaste Olsdatter fra Vale i Valebø, Holla f. 20/5-1815, d.a. Ole Johnsen Vale og Anne Andersdatter.
1. Anne Thurine f. ca. 1840 d. 10/9-1841 i Kutterød.
2. Hans Madsen f. 5/9-1841 i Kutterød d. 21/3-1842 i Kutterød.
3. Maren Hansine Madsen f. 7/5-1843 i Kutterød. Emg. med sin mor til Amerika.
Br. 1838.

Aaste Olsdatter kom fra Vale i Valebø (den gangen i Holla) og er registrert innflyttet i oktober 1839.
Hun ble tidlig enke og var ikke lenger i Gjerpen i 1845.
Hun flyttet tilbake til Holla og emigrerte derfra med sin datter Maren Hansine til Amerika 8/5-1844
med S/S Salvator fra Porsgrunn.
De kom først til Heart Prairie før de bosatte seg i Richmond twp, Walworth county, Wisconsin.
Hun giftet seg igjen der i 1851 med Thomas Lunde (trolig fra Valebø).

13/1/1843      MADS HANSSEN               Bamble Skifteprot. no.*)
Foss vestre     Selveier, død 31.12.1842         
(Kutterød)     Arvinger:
               Enka Aaste Olsdatter og avdødes søsken:
               1. Marie Hansdtr. g.m. Harald Anderssen Limie.
               2. Anne Hansdtr. g.m. Aslak Halvorssen Sverig.
               3. Ingeborg Hansdtr. g.m. Christen Larssen Moe vestre.
               Enkas laugverge: Abraham Hanssen (Halvorssen?) Hoppestad.
               Tilsynsverge: Halvor Christopherssen Glende.
               Enka meldte fra at hun var fruktsommelig, og hun fikk en datter kalt Maren Hansine.
Brt:   808 - 0 - 15.
Gjeld: 950 - 2 - 19 (Insolvent).
Jordegods: 3 huder eller 2 skylddaler 1 ort 8 sk. av gd. Foss mellom, nytt matr.nr. 50, gl. nr.49, løpenr. 138, takst 600 spd.

*) A: BS 18 s.335b. B: BS 22 s.51. C: BS 24 s.62b.

Barnedåp i Gjerpen:
Carl Andreas Madsen (NB), f. 27/5-1837, Pige Ingeborg Ammundsd. fra Berberg, Tiente paa Wattenberg; angiver som Barnefader uk. Mads Hansen Kuttere.

Ny barnedåp året etter:
”Hans (NB), f. 18/12-1838, Pigen Ingeborg Amundsd. paa Fossum; Angiver som Barnefader uk. Mads Hansen Kuttere. Anmeldt af Barnets Moder. Andet Leiermaal.

Begravelse 5 måneder senere:
”Hans Madsen, d. 18/5-1839, 5 mnd., Skilbred, Uægte barn af Mads Hansen Kutterøe og Ingeborg Amundsd.”

Kutterød var ubebodd i 1845. Eieren var Aslak HalvorsenSverige u. Mo.
Simon Danielsen
(Se S. Jønnevald), kjøpte eiendommen i 1849, deretter
Christen Lund Simonsen
fra 1855 og Hans Hauen i 1866.

Fra matrikkelen 1838. Landskyld: 3 huder (en forholdsvis stor eiendom). Eier: Mads Hansen.
Kutterød ble drevet sammen med N. Foss og mellom Foss fra 1866.
Kjøpt opp igjen av Løvenskiold-Fossum før 1889.
Fra matrikkelen 1889: 53/3 ”Kutterød”. Landskyld  (skyldmark) 4 mark 30 øre. Eier Leopold Løvenskiold.
Det var ingen bosetning her i 1900.

Fra matrikkelutkastet 1950: 53/3 "Kutterød". Skyldmark 4 mark 30 øre. Eier: Gjerpen kommune.

Stabburet herfra står i dag på Grini(70) "Nordgarden".

(C) Gard Strøm.