| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Jønnevald
Gård nr. 52 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.01.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Jønnevald 3 - Jønnevald søndre
Gammelt løpenr. 135. Siden Norges matrikkel 1889: 52/3.

Utskilt fra hovedbølet i 1695.

Landskyld 2 huder.

Det senere bnr 3 (52/3) ”Jønnevald med Jønnevaldssåsen”.

Adresse i dag: Luksefjellv. 572, 3721 Skien.

Gården er slettet og består i dag av husene som er skilt ut og en golfbane (1997).

G.br., leilending
Jacob Pedersen Jønneval
fra Eriksrød f. ca. 1648 bg. 28/4-1736. ”Jacob Jønneval, 88 aar.”, s.a. Peder Eriksrød.
g. 7/11-1686 m. Marthe Christophersdatter f. ca. 1650 bg. 8/11-1739.
“Marta Jøneval, 98(!) aar.”
1. Lars Jacobsen Jønnevald dpt. 29/9-1686. Se nedenfor.
2. Maren Jacobsdatter dpt. 13/1-1689 g.m. Zacharias Clausen. Se Habakken under Foss.
3. Christopher Jacobsen dpt. 29/1-1691.
4. Malene Jacobsdatter dpt. 12/8-1694 g.m. Jost Jansen. Se N. Foss(A).
5. Peder Jacobsen dpt. 7/3-1697. Se Steigen under Hoppestad.
6. Christen dpt. 9/7-1702 bg. 5/11-1704. ”Jacob Jønnevalds Søn Christen 2 aar 17 uger gl.”
Br. 1695.

”Jacob Ersrøs s. Lauritz, avlet før de blev viet.”
F.f. Jacob Ersrøds datter Maren: Ole Hoppestad, Ouen Skreken, Gyri Stensdatter, Guri Ersrød.
F.f. Jacob Jønnevals søn Christopher: Johan Giertsen i Skieen, Ole Hoppestad, Lucas Tolfsen i Kleven, Anne Klokkers, Peder Jønnevals qvinde Johanne, Marthe Pedersdatter.
F.f. Jacob Jønnewals d. Malene: Peder Jønnewal, Morten Pedersen, Isak Hoppestad, Else Hoppestad, Guri Ersrø, Rønnof Nilsd. Otterholt.
F.f. Jacob Jønnevalds Søn Peder: Ole Hoppestad, Amun Ersrø, Jacob Rasmussen ved Stegn, Truls i Aasens qvinde Karen, Aslak Houens qvinde Barbara, Ole Hoppestads pige Anne.
F.f. Jacob Jønnevalds Søn Christen: Isak Moo, Amund Eriksrø, Ingebret Stenssen hos Isak Mo, Oluf Hoppestads qvinde Karen, Ellef Jønnevolds qvinde Olau, Truls Aases datter Pernille.

Marthe Christophersdatters alder er trolig av presten satt noe høyere enn virkeligheten.

Jacob Pedersen her hadde ei søster Else Pedersdatter som var gift med Ole Lauritzen på
øvre Hoppestad. Morten Pedersen på Kastet under Foss var også trolig en bror av disse.

Maren Povelsdatter f. ca. 1617 bg. 28/10-1690. ”Maren Povelsd. Enke paa Jønneval hos Jacob, 73 aar.”

”Jacob Jønneval” var fadder i april 1699 for Aslak Limis datter Live. Det var også Ole Hoppestad.

G.br., selveier
Lars Jacobsen Jønnevald
herfra dpt. 29/9-1686 bg. 20/6-1754. ”Lars Jønneval 69 aar.”
g. 1/11-1719 m. Maria Engelsdatter fra S. Oterholt dpt. 9/11-1684 bg. 1/4-1763. ”Lars Jønnevals enke 85(!) aar.”, d.a. Engel Amundsen.
1. Christen Larsen dpt. 25/8-1720. Se S. Grinilia under Bø i Luksefjell.
2. Engel Larsen dpt. 23/8-1722. Se nedenfor.
3. Maren Larsdatter dpt. 17/12-1724 g.m. Gulbrand Gislesen. Se Kreppa.
4. Karen Larsdatter dpt. 4/4-1728 g.m. Nils Eriksen. Se Orekåsa(A) under Oterholt.
Br. 1732.

F.f. Lars Jønnewals søn Christen: Halvor Otterholt. Per Eresrø, Per Jønnevol. Zacharias Haubachens qde. Jenert Otterholt.
F.f. Lars Jønwalds hiemdøbte søn Engel: Per Busk. Jost Fos. Christopher Jønwal, Per Stegens qde. Anna Jønnval.
F.f. Lars Jønnevalds datter Maren: Jost Fos, Halvor Otterholt, Henning Jønnevald, Per Stegens qde, Anne Jønnevold.
F.f. Lars Jønnevals Karen: Halvor Otterholt, Per Jacobssøn, Ole Grumstul, Zach.: qde, Anne Jønneval.


Det var Lars Jacobsen Jønnevald som i ca. 1750 oppførte nytt våningshus på gården.
Kona Maria var født på Jønnevald.

G.br., selveier
Engel Larsen Jønnevald
herfra dpt. 23/8-1722 bg. 6/1-1770. ”Engel Larsen f. Follestad 51 aar.”, s.a. Lars Jacobsen Jønnevald.
g1g 19/9-1747 m. Ragnhild Svendsdatter fra Gåshølen under Foss f. ca. 1722 bg. 9/9-1759. ”Engel Jønnevals kone 37 aar.”, d.a. Svend Turvildsen.
g2g 14/8-1760 m. Gunhild Rollefsdatter f. ca. 1725.
1. Jacob dpt. 11/6-1747 bg. 8/10-1747. ”Engel Larsens søn Jacob 18 uger.”
2. Karen Engelsdatter dpt. 28/7-1748. Fadder i 1789.
3. Svend Engelsen dpt. 26/12-1750. Se N. Skotland under Hyni
4. Lars Engelsen dpt. 13/5-1753 bg. 1/5-1796. "Laers Engelssøn fra Aasebakken, 43 aar." g. i Ø Porsgrunn 21/10-1783 m. Maria Rasmusdatter fra Ø. Porsgrunn dpt. 23/9-1764, d.a. Rasmus Davidsen.
    Barn 1. Birthe Maria Larsdatter dpt. 2/11-1783 i Ø. Porsgrunn.
    Barn 2. Maren Kirstine dpt. 12/2-1786 bg. 13/4-1786 i Gjerpen.
    Barn 3. Rasmus dpt. 2/12-1787 bg. 24/7-1791.
    Barn 4. Helene Larsdatter dpt. 10/5-1789 g. i Porsgrunn 16/4-1815 m. Erik Jacobsen, s.a. Jacob Torstensen. Bodde trolig i Porsgrunn/ Osebakken. 
5. Marthe Engelsdatter dpt. 30/11-1755 g.m. Lars NN. Hun bodde i V. Porsgrunn med 2 barn som enke i 1801.
6. Halvor dpt. 26/5-1758 bg. 10/10-1758. ”Engel Otterholts s. Halvor 15 uger.” NB! Presten har trolig skrevet feil her. Denne hører ikke hjemme på Oterholt.
7. Rasmus Engelsen dpt. 9/9-1759. Se N. Skotland under Hyni. Flyttet siden til V. Porsgrunn.
Barn i 2. ekteskap:
8. Jon Engelsen dpt. 19/4-1761. Se nedenfor.
9. Maria dpt. 2/2-1765 bg. 10/3-1765. ”Engel Larsens d. Maria 6 uger.”
10. Maria (Marthe) dpt. 10/8-1766 bg. 7/9-1766. ”Engel Larsens d. Maria 4 uger.”
11. Peder Engelsen dpt. 12/3-1769.
Br. 1754.

F.f. Engel Larssens db. Jacob fra Jønneval: Sven Fosses enke, Maren Halvorsdtr, Aslak Venstøb, Søren Halvorsen, Christen Larsen.
F.f. Engel Larsens pb. Karen fra Jønneval: Sven Fosses enke, Maren Larsdtr., Halvor Rasmusen, Christen Larsen, Turvil Svensen.
F.f. Engel Jønnevals db. Svend: Christen Jønnevals kone, Margrethe Eriksdtr, Henning Jønneval, Erik Pedersen, Turvil Svendsen.
F.f. Engel Jønnevals db. Lars: Nils Eriksens kone, Gunnil Halvorsdtr., Christen Jønneval, Turvil Svensen, Halvor Svensen.
F.f. Engel Jønnevals pb. Marthe: Christen Jønnevals kone, Maren Halvorsdatter, Christen Jønneval, Turvil og Halvor Svendsønner.
F.f. Engel Jønnevals db. Halvor: Svend Fosses enke, Christen Jønnevals kone, Henning og Christen Jønneval.
F.f. Engel Jønnevalds db. Rasmus: Christen Jønnevals kone, Karen Pettersdatter, Halvor Rasmusen, Ole Vetlesen.
F.f. Engel Jønnevals db. Jon: Gunder Aasens kone, Karen Nilsdtr., Christen Hafbachen, Ole Stulen, Anders Hansen.
F.f. Engel Larsens pb. Maria fra Follestad: Lisbeth Olsdatter, Maren Haagensdtr., Abraham Jansen, Sondre Kittilsen.
F.f. Engel Larsens pb. Marthe fra Follestad: Anne Maria Edvertsdtr., Dorthe Tollefsdtr., Abraham Svits, Knud Olsen, Ole Pedersen.
F.f. Engel Larsens db. Peder fra Follestad: Dorthe Tobiasdtr., Gunnil Engelsdtr., Henning Halvorsen, Abraham Jansen, Hans Thommesen.

Ved ”Extraskattmandtallet” 1762, bodde Engel Larsen her med sin kone og datter Karen.
Andre på gården: Hans gamle mor ”Lars Jønnevals Enche”, Henning Ellefsen og kone med
”fader Peder Jensen” og Halvor Svendsen med ”moder Jøran”.

Engel Larsen Jønnevald m/ familie flyttet til Follestad i ca. 1763.

9/8/1760       RAGNHIL SVENDSDATTER JØNNEVALD      Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 164a.
Jønnevald      Arvinger:                                           
                        Enkem. Engel Larssen Jønnevald og barna:
                       1. Svend Engelssen  12 år
                       2. Lars Engelssen    7 "
                       3. Rasmus Engelssen  1 "
                       4. Karen Engelsdtr. 13 "
                       5. Marthe Engelsdtr. 4 "
                       Faren selv verge for sine barn.
Brt: 19 - 1 - 12
Net:  4 - 0 -  4

Skogsarbeider
Jon Engelsen
herfra dpt. 19/4-1761 bg. 12/6-1814 i Ø. Porsgrunn, s.a. Engel Larsen Jønnevald.
g. 6/1-1787 m. Bodil Hansdatter dpt. 26/4-1753 i Skien, d.a. Marthe Jansdatter og smeddreng Hans Jonsen.
-   bg. 15/4-1787. ”Jon Engelsens dødf. dtr.”
1. Jens Johnsen dpt. 20/7-1788.

F.f. Jon Engelsens db. Jens fra Osebachen: Guri Nilsdtr., Tone Hansdtr., Peder Aslaksen, Jacob Olsen.

Denne familien bodde på Osebakken i 1788. I 1801 bodde familien i østre Porsgrunn.
Da var de skrevet som: ”John Engelsen, innerst, Tømmerhugger(42) og Bodil Hansdatter(50).
Barn: Jens(12). Opfostringsbarn: Helene Larsdatter(11).”
Helene Larsdatter er datter av Lars Engelsen. Se ovenfor.

G.br., selveier
Halvor Halvorsen
fra Århus i Seljord dpt. 21/1-1731 bg. 13/12-1806. ”Halvor Jønnevold, meldt at være ved 75 aar.”, s.a. Halvor Aarhuus.
g. 30/6-1757 m. Gro Jonsdatter fra Bestul dpt. 15/5-1731 i Gransherad bg. 4/5-1805. ”Groe Jonsdtr. Jønnevold, meent at være ved 76 aar.”, d.a. Jon Torkildsen.
1. Halvor dpt. 1/11-1758 bg. 12/5-1758. ”Halvor Lyngaasens søn Halvor 14 dage.”
2. Maren dpt. 13/1-1760 bg. 15/6-1779. ”Halvor Jønnevals datter Maren 19 1/2 aar.”
3. Halvor dpt. 8/3-1761 bg. 5/4-1761. ”Halvor Lyngaasens s. Halvor 5 uger.”
4. Jon dpt. 29/3-1762 bg. 27/6-1762. ”Halvor Lyngaasens s. Jon 10 uger.”
5. Marthe Halvorsdatter dpt. 4/9-1763 g.m. Nils Gregoriussen Semb. Se M. Sem.
6. Anne Halvorsdatter dpt. 1/4-1766 g.m. Daniel Gregoriusen. Se nedenfor.
7. Halvor dpt. 22/1-1769 bg. 29/1-1769. ”Halvor Lyngaasens s. Halvor 8 dage.”
8. Aslaug Halvorsdatter dpt. 4/2-1770 g1g m. Jan Halvorsen. Se Tufte(3).
Br. 1772.

F.f. Halvor Lyngaasens db. Halvor: Biøn Fieldalens kone, Aslov Halvorsdtr., Halvor Lyngaasen, Just Døxerøe, Jisle Halvorsen.
F.f. Halvor Lyngaasens pb. Maren: Frans Glørsmyrs kone, Aslov Halvorsdatter, Ole Ersrøe, Biøn Fieldalen, Jisle Halvorsen.
F.f. Halvor Lyngaasens db. Halvor: Biøn Fieldalens kone, Ole Ersrøes kone, Gregorius Lund, Frans Glørsmyr, Sivert Nilsen.
F.f. Halvor Lyngaasens db. Jon: Biøn Fieldalens kone, Helje Halvorsdatter, Biøn Fieldalen, Halvor Ersrøe, Jisle Jønneval.
F.f. Halvor Lyngaasens pb. Marthe: Frans Glørsmyrs kone, Inger Jørgensdatter, Halvor Ersrøe, Jisle Jønneval, Hans Rasmusen.
F.f. Halvor Lyngaasens pb. Anne: Gregorii Lunds kone, Anne Jørgensdtr., Jisle Jønneval, Frans Glørsmyr, Siur Omoth.
F.f. Halvor Lyngaasens db. Halvor: Biøn Fieldalen(s kone?), Gunnil Zachariædatter, Jisle Jønneval, Gregorius Lund, Siur Omoth.
F.f. Halvor Lyngaasens pb. Aslov: Frans Glørsmyrs kone, Christine Biønsdatter, Halvor og Ole Ersrøe, Jisle Jønneval.

Denne familien bodde på V. Lyngåsen fra 1757 til 1772. Alle barna ble født der.

G.br., selveier
Daniel Gregoriusen Jønnevald
fra Lund dpt. 2/2-1766 d. 3/1-1819 på Jønnevald, s.a. Gregorius Simonsen Lund.
g. 8/10-1789 m. Anne Halvorsdatter herfra dpt. 1/4-1766 d. 14/7-1836 på Jønnevald, d.a. Halvor Halvorsen.
1. Gregorius Danielsen dpt. 17/10-1790. Se Lund(7). Han var skolelærer på Fossum.
2. Halvor dpt. 19/8-1792 bg. 29/9-1810. ”Daniel Jønnevolds db. Halvor 18 1/12 aar.”
3. Simon Danielsen dpt. 1/1-1795. Se nedenfor.
4. Maren Gurine Danielsdatter dpt. 27/11-1796 g1g m. Simon Simonsen Lund.
Se Lund.
5. Johan Danielsen dpt. 15/2-1801.
6. Ingeborg Danielsdatter dpt. 7/5-1807 g.m. Halvor Nilsen. Se Lyngåsen(1).
Br. 1792.

F.f. Daniel Jønnevalds db. Gregorius: Nils Sems k., Sara Gregoriedtr., Erik Gravlie, Torkild Limie, Jan Tofte, Ole Olessøn Bestuel.
F.f. Daniel Gregoriisøn Jønnevalds db. Halvor: Halvor Fielddalens k., Sara Lund, Simon, Erik og Zacharias Gregoriisønner.
F.f. Daniel Gregoriisøn Jønnevalds db. Simon: Jan Toftes k., Sara Lund, Nils Sem, Simon Lund, Aslak Stulen.
F.f. Daniel Gregoriussøns pb. Maren Gurine f. Jønnevold: Zacharias Lies k., Karen Aslaksdtr. Simon Lund, Nils Sem, Anders Limie.
F.f. Daniel Gregoriissøns db.
Johan f. Jønnevold: Nils Sems k., Inger Aslaksdtr., Søren og Jan Tofte, Halvor Fjelddalen, Halvor Anderssøn.
F.f. Daniel Gregoriissøns pb. Ingebor f. Jønnevold: Christian Limies k., Groe Nilsdtr., Jan Tofte, Isak Grinie, Zacharias Berreberg, Børge Halvorssøn.

G.br., selveier
Simon Danielsen Jønnevald
herfra dpt. 1/1-1795 d. 20/2-1855 på Jønnevald.
g1g 20/10-1820 m. Dorothea Pedersdatter fra S. Limi(A) dpt. 22/6-1800 d. 22/3-1836 på Jønnevald, d.a. lensmann Peder Christensen Limie.
Forlovere: "Hans J. Gasmand, Peder Zakariassen Gravelie."
g2g 3/10-1837 m. Maren Christine Lund fra Lardal f. ca. 1805 d. 13/4-1855 på Jønnevald, d.a. Christian Andreas Lund i Lardal.
Forlovere: "Hans Iskasen Grinie og Snedker Niels Nielsen."
1. Daniel Peter Simonsen (Daniel Peter Simonsen Jonnevald) f. 27/4-1821 d. 10/12-1901. Han emigrerte til N. Amerika mai 1843. Se Presteattest av 3/5-1843.
    Han bosatte seg i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin g. i Ashippun 22/6-1847 m. Inger Margrethe Gregoriusdatter fra Tufte(3). 4 barn.
2. Karen Andrea Simonsdatter f. 2/6-1824. I Christiania i 1855.
3. Sophie Hedvig Simonsdatter f. 4/5-1832. På Vivestad i Lardal i 1855.
4. Kirsten Dorthea Simonsdatter f. 2/3-1834. Emigrerte til N. Amerika 21/4-1856. ”Pigen Kirsten Dorthea Simonsdatter Jønnevald 22 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
5. Christen Gregorius f. 18/6-1838 d. 22/10-1838.
6. Christen Gregorius Lund Simonsen f. 2/2-1840. Overtok bruket.
Br. 1819.

Maren Christine er sønnedatter til lensmann Christen Pedersen Lund. Hun ble født og
vokste opp på gården Engelstad i Svarstad i Lardal. Hennes morfar var lensmann
Ingebret Christophersen Foss i Lardal. Simon Danielsen forpaktet og bodde på N. Foss
fra ca. 1842. Før 1855 kom han igjen til Jønnevald.

Som farbror til Daniel Nikolai Gregoriussen Lund, ble Simon D. Jønnevald formynder for ham, da han
mistet begge sine foreldre bare 12 1/2 år gammel. Daniel vokste derfor opp her. Se Lund(7).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

 135

Hjønnevald 

 Simon Danielsen

2 huder 

 2 daler - 2 ort - 20 skilling


24/4-1855         SIMON DANIELSSEN            Bamble Skifteprot. nr. *)
Jønnevald    og MAREN CHRISTENSDATTER LUND 
               - Han d. 20.2.1855, hun 13.4.1855 -
               Arvinger: Simons barn i 2 ekteskap:
            A. Med 1.kone Dorthea Pedersdatter:
               1. Daniel Simonssen        30 år, i Amerika.
               2. Karen Andrea Simonsdtr. 27 ” , i Christiania.
               3. Sophie Simonsdtr.       25 ” , i Laurdahl (Lardal).
              
4. Dorthea Simonsdtr.      23 ” , i Vivestad (Vestfold).
                  Tilsynsverge for de 4: Daniel Gregoriussen Lund.
            B. Med 2.kone, nå avd. Maren Christensdtr.:
               5. Christen Simonssen 16 år.
                  Formynder: P. Pederssen junior og Halvor Nielssen Lyngåsen.
Brt: 1500 -  0
Net: 1404 - 57
*) A: BS 30 s.87.
B: BS 106 s.140-214. C: BS 124 s.114.


L.nr. 135 ble delt før 1865. Dette bruket fikk l.nr. 135a. Det utskilte bruket, l.nr. 135b. Se Jønnevaldsåsen.

G.br., selveier
Kristen Gregorius Simonsen Jønnevald
(Kristen Simonsen Jønnevald) herfra f. 2/2-1840 d. 3/9-1930, s.a. Simon Danielsen Jønnevald.
g. 12/11-1861 m. Karen Gundersdatter fra Rød under Kise f. 8/8-1838 d. 29/1-1919, d.a. Gunder Eriksen.
1. Maren Mathilde Kristensdatter f. 13/8-1862 g.m. Ole Pedersen Myhra. Se Myra under Nøklegård.
    Deres sønn, Peder Jønnevald overtok senere denne gården etter sin morfar Kristen og onkel Gunnar.
2. Simon Kristensen Jønnevald f. 4/4-1866 d. 26/8-1893.
3. Gunnar Kristensen Jønnevald f. 8/4-1871. Se nedenfor.
Br. 1855 m/ verge.

Han skrev seg for Kristen Simonsen Jønnevald og ble kalt for Kristen Jønnevald.
Tjenestejente på gården i 1865: Ingeborg M. Eriksdatter fra Siljan (16).
Denne familien bodde i 1891 på Kutterød under Foss.
Kristen Jønnevald bygde i 1918 huset Luksefjellv. 783, utskilt fra denne eiendommen.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier eller bruger

Revidert skyld

135 

Jønnevald (søndre) 

Christen G. Simonsen 

 1 - 3 - 14

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

52 

135 

Jønnevall       

 Jønnevall (søndre)

 Kristen G. Simonsen

 2 - 2- 20

4 mark 43 øre 

 
  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

52 

3

Jønnevall

Jønnevall (søndre) 

 Kristen L.(!) Simonsen

 4 mark 14 øre


Fra Luksefjellminner nr. 8, Skavan miniforlag. Se framsiden.
Kristen Jønnevald
(Varden 1/2-1930).
Kristen Jønnevald fyller den 2. februar 90 år. Han er en gammel gjerpensokning. Kjent av alle i bygden, i alle fall på Ophaugen.
Han bodde i mange år som jordbruker på Jønnevald. Her mottok Kristen og hans hustru Karen med sin store gjestfrihet folk fra by og land som sine gjester og mange vil nok minnes de hyggelige stunder om sommer-aftenerne på Jønnevald.
Gården drev han sammen med sin sønn Gunnar, men da Karen var død, solgte de gården til dattersønnen. Selv flyttet de op i sitt nybygg i åsen ved Oterholdt. Her har de ryddet op en liten jordvei, som kunne føde en ku. Gunnar har også giftet sig og gamle Kristen kan nu fryde sig ved å leke med sin lille sønnesønn.
Kristen har aldri deltatt i det offentlige liv i bygden, men alltid vært meget interessert. Som ivrig jeger og fisker tilbrakte han ofte sine fristunder i skogen og mang en morsom jakthistorie, kan han fortelle. Like til i fjor ble han sett med fiskestangen oppe ved Fjellvannet.
Frisk og kjekk er den gamle mann, om enn hørselen har avtatt noe. Der er visselig mange, som vil sende den gamle hedersmann sin hilsen og gratulasjon til den 2. februar.

G.br., selveier
Gunnar Kristensen Jønnevald
f. 8/4-1871 d. 17/12-1960.
g.m. Petra Isaksdatter fra Rød i Siljan f. 24/7-1887 d. 11/12-1958.
Br. 1916.

Gunnar Jønnevald kjøpte huset etter Tov Norborg i Luksefjellv. 598 under Jønnevald i 1940 og flyttet dit.

G.br., selveier
Peder Jønnevald
fra Myra under Nøklegård f. 25/7-1891 d. 22/8-1963, s.a. Ole P. Myra og Maren Mathilde f. Jønnevald (herfra).
g. 15/5-1912 m. Karen Marie Holm ”Maia” fra N. Holm f. 28/7-1891 d. 8/12-1978, d.a. Torjus Johnsen Holm.
Forlovere: Fedrene.
1. Oddmar Jønnevald f. 27/8-1912 på Mæla. Se Luksefjellv. 568 under Jønnevald.
2. Torjus P. Jønnevald f. 2/12-1917. Overtok bruket.
Br. 1918.

Da de giftet seg kalte han seg for Peder Olsen Kastet. Hans far var oppført som Ole Pedersen Kastet. Selv bodde
han på Mæla før de ble gift. Han var da fabrikkarbeider. Han skrev seg for Peder Kastet også da sønnen Oddmar
ble døpt.
Han kjøpte som "Peder Kaste" Frogner(53) "Frogner lille" i 1914, men solgte den igjen, med fortjeneste i 1918. De
tok etter gammel tradisjon familienavnet Jønnevald etter at de kom hit i 1918.

Peder Jønnevald hadde flere tillitsverv i Gjerpen kommune.


Jønnevald søndre ca. 1945. Skannet fra Norske Gårdsbruk i Telemark 1955.

Gårdens våningshus er opprinnelig fra ca. 1750. Senere påbygd. Nåværende uthus ble bygd i ca. 1850 og ombygd
i 1927. Bryggerhus og hønsehus er fra 1938 og stabburet ble oppført i 1873.
Plassen ”Jønnevaldsåsen” har hørt til gården fra gammel tid.

Gårdens besetning på 1950-tallet: 2 hester, 10 kyr, 2 kalver, 5 griser, 80 høner og 2 kalkuner. (Opplysninger gitt til
"Norske Gårdsbruk, Telemark, 1955").

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 52

3

Jønnevall (søndre)

Peder Olsen Kaste 

 3 mark 73 øre

Gårdes grenser i følge Peder Jønnevald, ca. 1953:
”Grenser mot Foss og nordre Jønnevald, Myhra og Nøklegård.”

G.br., selveier
Torjus P. Jønnevald
herfra f. 2/12-1917 d. 31/8-1990.
g. 21/1-1950 m. Erna Charlotte Timland fra Holm(9) f. 29/6-1928 i Helgen i Holla d. 12/5-2018, d.a. g.br. August Timland.
Forlovere: "Snekker Helge Bjørbek, Melum og sydame Ella Kverndalen, Melum."
1. Bjørg Jønnevald f. 1950 g.m. Asbjørn Dahle fra Tørdal i Drangedal. Se Luksefjellv. 783 under Jønnevald.
2. Øyvind Jønnevald f. 1952. Se Holm(9).
3. Anne Marit Jønnevald f. 1955 g.m. Øystein Bang. Se Luksefjellv. 582 under Jønnevald.

Br. 1957.

Nedlagt som gårdsbruk på 1990-tallet og husene er skilt fra.
Jordene ble i ca. 1995 omgjort til golfbane.
Enka Erna Jønnevald var i januar 2010 bosatt i Håvundv. 19 i Skien.

(C) Gard Strøm.