| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Limi
Gård nr. 56 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.05.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Den rette veien som går gennom kartet fra sør til nord er Luksefjellveien. Den gården til venstre for veien,
midt på kartet, som er kalt Limi, er feilskrevet og skal være Hjellen.

Limi 1 - Limi nordre

56/1,9. Gammelt løpenummer 146a.

Videreføring av det gamle Limi nordre.

Adresse i dag: Luksefjellv. 262, 3721 Skien.

G.br., forpakter
Harald Andersen Limie
herfra f. 24/9-1809 d. 4/2-1883 på Limi, s.a. Anders Nilsen Limie.
g1g 21/4-1835 m. Marie Hansdatter fra Kutterød under Foss f. 20/2-1808 på Nykås i Heddal d. 16/9-1850 på Limi, d.a. Hans Madsen.
Forlovere: "Hans Madsen Kutterød, Niels Sørensen Tufte."
g2g 5/3-1857 m. Signe Gurine Gjertsdatter fra Høymyr f. 10/3-1828, d.a. Gjert Ellingsen Høymyr.
1. Maren Karine Haraldsdatter f. 14/7-1835 på Kutterød under Foss d. 26/10-1854.
2. Hans Haraldsen f. 27/10-1838 på Petersborg under Mæla.
3. Andreas f. 15/1-1842 uunder Mæla d. 1/4-1847 på Leppen under Løberg.
4. Anne Thorine f. 19/12-1845 på Leppen d. 3/7-1846.
Barn i 2. ekteskap:
5. Andreas Haraldsen f. 4/11-1860. Overtok bruket.
6. Maren Karine Haraldsdatter f. 26/3-1866.
Br. 1854.

Harald og Marie Limi bodde i 1838 og i 1842 på Petersborg under Mæla. I 1845 bodde de med
sine 4 små barn i et hus på Leppen under Løberg.

Gnr 130 brn 1 "Gunborgdalen" var i 1891 i denne gårdens eie. Gunborgdalen har vært seter
under Limi fra gammel tid. I perioder var det også bosetning der. Den behandles som gnr 130.

13/3/1855      MAREN HANSDATTER            Bamble Skifteprot. nr. *)
Nordre Limi    - død 16.9.1850 -                    
               Arvinger:
               Enkem. Harald Anderssen
               og sønnen Hans Haraldssen 16 år.
               Formynder ble farbroren Gunder Anderssen.
               En datter, Maren Carine Haraldsdtr. døde 26.10.1854.
Brt: 917 - 90
Net: 139 -  8
Jordegods:
Boets eiende halvdel 1 hud 9 skind eller 2 skylddaler 1 ort 20 sk. av gd. nordre Limie, matr.nr. 84, nytt nr. 54,
l.nr. 146 og 3 skind eller 3 ort 23 sk. av gd. Guundbjørnsdal, matr. nr.129, nytt nr. 140, l.nr. 440, verdsatt u/
skiftet med påhefte av føderåd til stervboenkemannen. 800 spd.
Enkemandens far Anders Nielssen Limi hadde også føderåd.
*) A: BS 31 s.72.
B: BS 106 s.135. C: BS 124 s.37.

5/7/1883       HARALD ANDERSSEN LIMI           Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Limi           Arvinger:                            
               Enka Signe Gjertsdatter og barna:
               1. Andreas Haraldssen, myndig.
               2. Maren Haraldsdtr. 17 år.
                  Verge ble Gunder Anderssen Limi.
               3. Sønnedatter Maren Hansine Hansdtr. 16 år, i Amerika.
Brt: Kr. 1.205,80
Net: Kr. 1.157,06
*) B: Gj 4 s.145b. C: Gj III s.301.

G.br., selveier
Andreas Haraldsen Limi
herfra f. 4/11-1860.
Br. 1891.
Ugift.

I 1891 hadde Andreas overtatt gården. Dette ble ikke tinglyst før i 1897. Han bodde her ugift i
1891 med sin mor (med føderåd) og ugifte søster, Maren Karine Haraldsdatter.
Andreas H. Limi solgte gården ut av slekta den 15/11-1905 for kr. 13.500.-

G.br., selveier
Martin Pedersen Fjeldalen Limi
(Martin Limi) fra Fjelldalen(2) f. 24/1-1871 d. 12/4-1950, s.a. Peder Olsen Fjelldalen.
g. 22/1-1896 m. Inger Karine Pedersdatter fra Kjøya under Fjelldalen f. 23/6-1876 d. 2/3-1955, d.a. skredder Peder Pedersen Fjelddalen.
1. Peder M. Limi f. 6/6-1897. Se Berberg(14) "Sørheim".
2. Andreas M. Limi f. 9/2-1899 g.m. Øybjørg Pedersen fra Venstøp(16).
3. Ingeborg Limi f. 6/1-1901 g.m. Bernhard J. Oterholt. Se Luksefjellv. 740 under Foss.
4. Anne Limi f. 24/1-1903 i Fjelldalen g.m. Andreas Eriksrød. Se Limihøgda 39 under Hjellen.
5. Mathias Limi f. 8/5-1905 på Sem d. 30/11-1993 g.m. Astrid Jacobsen fra Kaasa i Kilebygda f. 5/12-1901 d. 26/1-1994. Gravlagt på Nenset kirkegård.
   
Barn 1. Else Limi.
    Barn 2. Dagny Limi.
    Barn 4. Boye Limi f. 1933.
    Barn 4. Finn William Limi f. 11/5-1936 d. 12/8-1986.
    Barn 5. Ragnar Limi f. 1942.
6. Inger Kirstine Limi f. 27/11-1907 d. 1/11-1990. Ugift. Bodde her sammen med sin bror Arne.
7. Ole M. Limi f. 4/7-1910. Se Berberg(14) "Sørheim".
8. Arne M. Limi f. 27/1-1913. Overtok gården.
9. Ivar Limi f. 13/2-1915 d. 4/10-1990. Se Luksefjellv. 287 under Limi. Se også nedenfor.
10. Boye Limi f. 8/5-1917. Bodde i Engravv.
21 på Borgestad.
Br. 1905.

Denne familien bodde tidligere på Martin Limis farsgård, Fjelldalen(2).

G.br., selveier
Arne M. Limi
herfra f. 27/1-1913 d. 7/6-1984.
Br.  1955.

Arne Limi var ugift og bodde her sammen med sin søster Inger Kirstine ("Kristine Limi")

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 262 (Gnr 56, bnr 1) er solgt for kr 220.000 fra til Ivar Limi (21.10.1985). Salget omfatter også
andel av Gnr 54, Bnr 23. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 56, bnr 9."

Selveier
Ivar Limi herfra f. 13/2-1915 d. 4/10-1990.
Br. 1985.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 262 (Gnr 56, bnr 1) er solgt for kr 400.000 fra Ivar Limi til Sparebanken Pluss (15.03.1993).
Salget omfatter også Gnr 54, Bnr 23. Overdragelsen omfatter også Gnr 56, bnr 9."
Fra Grunnboka
: "Luksefjellvegen 262 (Gnr 56, bnr 1) er solgt for kr 420.000 fra Sparebanken Pluss til Bjarne Limi (08.09.1993).
Salget omfatter også Gnr 54, Bnr 23. Salget omfatter også Gnr 56, bnr 9."
Fra Grunnboka
: "Luksefjellvegen 262 (Gnr 56, bnr 1) er overdradd fra Bjarne Limi til Annelies Ursula Limi-Tschanz (08.10.2009)."

.
Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.

(C) Gard Strøm.