ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 01.09.2018


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 

Frogner 25 - Myrvold - Frogner lille
62/25. Utskilt fra Frogner(11) i 1914.

Gammel adresse: Sneltvedtv. 26. Adresse i dag: (fra 1997): Tunemsv. 20, 3715 Skien.

Våningshuset er oppført i ca. 1825 og fungerte tidligere som bolig for kusken på Frogner hovedgård.
Låven er av betydlig nyere dato.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
Skjøte fra overretssagfører Gustav Larsen paa vegne af Mariane Backer, til Solve Paulsen for kr. 5000.- dat. 1., tingl. 15. april 1914. Landskyld: 1 mark 45 øre."

Småbruker, skogbetjent (skovfoged), gårdsformann, selveier
Solve Paulsen
f. 6/7-1839 på "Waal" i Lardal, Vestfold d. 26/12-1919 på Frogner av hjerneslag, s.a. Paul Olsen under "Waal" og Mari Olsdatter.
g. i Siljan kirke 28/12-1874 m. Ellen Andrine Andersdatter fra Ekeberg i Vivestad sogn, Ramnes prestegjeld, Vestfold f. 29/10-1838 d. 20/10-1891 på Frogner, d.a. Anders Abrahamsen og Gunhild Andrea Ellefsdatter.
1. Peder Anton f. 8/9-1875 på Saga under Torsholt i Siljan d. 28/1-1876 på Saga.
2. Peder Anton Solvesen f. 16/1-1877 på Saga i Siljan.
3. Laurits Solvesen f. 7/10-1878 på Saga i Siljan.

4. Edvard Solvesen f. 14/2-1880 på Saga i Siljan.

Br. (ca. 1890). Eier 1914.

Solve Paulsen var skogbetjent for Tresckow i den tiden han bodde i Siljan. Der bodde de på gården Saga under Torsholt.
Han var gårdsformann på S. Frogner under folketellingen 1891.

Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910.

Han døde som småbruker og enkemann her i 1919.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
Skjøte fra Solve Paulsens selvskiftende arvinger og ved P. Frogner, ifølge samtidig hermed tinglyst fuldmakt og påtegnet
attest, til Andreas Andresen herpå bnr 42 for kr. 21.000, dat. 1 mai, tinglyst 15. desember 1920.”

Andreas Andresen.
Br. 1920.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Andreas Andresen til Arthur Larsen Røsaker for kr. 24.000.- på dette bruk og bnr 42, dat. 27 april, tinglyst 18. mai 1921.”

Kilde: Familien.
Det er på det rene at Arthur Røsaker (nedenfor) aldri har bodd her. Han bygde huset Sneltvedtlia 1 på Sneltvedt og
bodde alltid der. Han kjøpte denne eiendommen i 1921. Hans familie blir tatt med her, siden han ikke bodde på noen
gård i Gjerpen, men i et hus.

Småbruker, selveier
Arthur Larsen Røsaker
fra S. Røsaker(3) f. 13/3-1894 d. 5/12-1968, s.a. Lars E. Røsaker.
g. 30/5-1925 m. Anna Gaarden fra Sneltvedt(13) ”Gården” f. 30/12-1895 d. 17/11-1952, d.a. Andreas Sneltvedt (Gaarden).
Forlovere: "Lars E. Røsaker og Kirsten Evensen Sneltvedt."
1. Maren Røsaker f. 7/4-1926. Overtok eiendommen.
2. Kirsten Røsaker f. 1927.
3. Lars Røsaker f. 1934. Bosatt på Borgetun i Skien.
Br. 1921.

Gårdens besetning i 1950: 1 hest, 2 kyr, 2 griser, 2 sauer og 20 høner.

Gårdens grenser på 1950-tallet i følge Arthur Røsaker:
”Nord: Egeland (Frogner 6), øst: S. Frogner (Gjerpen Småbrukersskole), syd: Lagård (Sølland), vest: Bøiesen m.fl.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 62

25

Frogner - Myrvold 

Arthur Larsen Røsaker 

1 mark 45 øre 

 62 42 ditto (myrjord) ditto 0 mark 04 øre


Selveier
Maren Rui f. Røsaker fra Sneltvedtlia 1 (se ovenfor) f. 7/4-1926 d. 13/10-2017.
g.m. Halvard Rui fra Grønnerød(3) f. 19/7-1921 d. 10/5-2003, s.a. Olav Halvorsen Rui.
1. Anna Rui.
2. Gina Rui. Se S. Grønnerød.
Br. 1969.

Maren Rui kjøpte leilighet i Lie aktivitetshus på Lie i Skien på sine eldre dager og flyttet dit. Hun var i mange sammen-
henger til stor hjelp for "Gamle Gjerpen".

Se hele familien på S. Grønnerød(3).

Maskinentrepenør
Richard Steen-Hansen
fra Rødborge i Skien (Borgeåsen) f. 1981, s.a. fotograf Arild Hansen.
g.m. Anne Grete f. 1983.
Br. 2005.

Richard Steen-Hansen kjøpte eiendommen av enka Maren Rui i ca. 2005.
Han driver firmaet Steen-Hansen Maskin AS.

 (C) Gard Strøm.