| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 16.06.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Frogner 11 - Frogner søndre - Småbruksskolen
Gammelt løpenr. 166.


Frogner bnr 11. Foto: Gard Strøm 29/8-2012.


Eier fra 1797: Skipsfører Christian Monrad, som bodde i vestre Porsgrunn.

Kjøpmann, sagbrukseier, skipsreder, trelasthandler, konsul og selveier
Christopher Hansen Blom f. 9/2-1800 i Skien d. 10/4-1879 på Frogner. ”Consul Christopher Hansen Blom, død paa Frogner i Gjerpen, begravet i Skien”, s.a. Hans Christophersen Blom. Se Lagmannsgården.
g1g på Mæla 6/11-1823 m. Maria Elisabeth Cappelen fra Mæla store f. 28/10-1796 d. 27/8-1834, d.a. Didrich von Cappelen.
Forlovere: "Grosserer Diderik Cappelen, Proqurator Andreas Blom."
g2g i København 4/9-1838 m. Louise Caroline Lund f. 1814 d. 1880.
1. Elisabeth Cathrine Blom f. 12/2-1824 d. 27/7-1921 g. 25/11-1848 m. Christian Fredrik Scheel.
2. Marie Severine Blom f. 8/11-1825 (døpt. 4/1-1826 i Skien) d. 1913 g. 1847 m. Thorvald Olsen. 5 barn.
3. Didrikke Cappelen Blom f. 21/7-1829 g.m. Gerhard Didrik Hofgaard. Se Løberg(2).
4. Hanna Didrikke f.
5. Diderik Cappelen Blom f. 23/7-1834. Se Bratsberg(1).
Barn i 2. ekteskap:
6. Mariane Elisabeth Blom f. 8/3-1840 g.m. enkemann Andreas Cathrinius Backer. Se nedenfor.
7. Cathrine Frederikke Blom f. 25/12-1841 g.m. Johan Koren Christie. Se Lagmannsgården.
8. Louise Christopha Blom f. 1851 g.m. NN Heimbeck.
Br. 1823.

Christopher Hansen Blom fikk bygd nye standsmessige bygninger her. Den opprinnelige hovedygningen var på en etasje (se nedenfor). Han brukte først Frogner som avlsgård og landsted. Siden flyttet han hit med sin familie. Med sin første kone arvet han sagbruk i Skien og gårdene Bratsberg med Ekornrød og Follestad med Kolkin m.fl.
Chr. H. Blom eide også Reperbanen på Mæla, hvor de fabrikerte tauverk.


         
Christopher Hansen Blom         Samme mann i voksen alder

Kilde: J. A. Schneider bind III.
”Familiens førstemand var Christopher Hansen Blom (1800 - 1879) eier av Bratsberg (som han arvet med sin første hustru Marie Elisabeth Cappelen ved hendes far Didrik von Cappelens død i 1828) og Frogner, hvis vakre bebyggelse med den prægtige poppelalle skyldes ham. Han eiet ogsaa den mægtige (nu forsvundne) reberbane paa Mela og var efter svigerfarens død vistnok byens første kjøbmand (!!!); storthingssuppleant i 1838.”

 
Den opprinnelige hovedbygningen som ble oppført på Frogner av Chr. H. Blom på 1820-tallet.


  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Navn bruk

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skylddaler)

165a Frogner Frogner nordre Christopher H. Blom 

10 skind

1 - 0 - 6

166

Frogner 

Frogner søndre 

ditto

4 huder 

7 - 2 - 11 

171 Bratsberg Sanssouci ditto   0 - 2 - 0
172 ditto Elsdyrstykket no. 1 ditto   0 - 2 - 0
188 ditto Bratsberg ditto   0 - 2 - 12
194 ditto Tosten og et Jordstykke ditto   0 - 2 - 0
196 ditto Capitteljordet, halve Hestehaugen og et Jordstykke ditto   2 - 2 - 20
214 ditto Hustomter og Grunde til Bratsberg gaard ditto   1 - 1 - 22

 
  Før matrikkelen 1874 hadde Christopher Hansen Blom overført mesteparten av sine eiendommer til sin eneste
  sønn Diderik C. Blom. Se Bratsberg(1).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier eller bruger

Revidert skyld

165a Frogner nordre Christopher H. Blom  1 - 1 - 20
165d ditto ditto 0 - 3 - 11

166 

Frogner søndre 

ditto

9 daler - 3 ort - 19 skilling

171 Bratsberg - Sanssouci ditto 0 - 2 - 22
172 ditto - Elsdyrstykket no. 1 ditto 0 - 2 - 22


I sidebygningen bodde i 1875 disse ansatte:
Gartner Eivind Johannessøn fra Moss f. ca. 1849 "i Smaalenene" (Østfold).
Tjenestepike Ragnhild Hansdatter fra Nes i Sauherad f. ca. 1839.
Agronom Ole Edvard Olsen (gift) f. ca. 1847 i Tune i Smaalenene.

Eier: Christopher Hansen Blom.

Gårdens besetning i 1875: "
4 heste, 1 okse, 14 kjør, 3 kalve, 3 faar."

Bnr. 12 "Myren" ble utskilt og solgt herfra i 1876. Se Frogner(12) "Myra".

Distriktslege, amtslege
Andreas Cathrinus Backer fra Larvik f. 26/10-1830 d. 10/3-1913 på Frogner, s.a. konsul Andreas Bacher i Larvik.
g1g i Holmestrand 29/11-1856 m. Ellefine Gustava Backer fra Holmestrand f. 12/2-1837, d.a. kjøpmann Hans Backer.
Forlovere: "Kjøpmann G. G. Ulrichsen og kjøpmann Hovelsrud."
g2g i Gjerpen 27/12-1884 m. Mariane Elisabeth Blom herfra f. 8/3-1840, d.a. Christopher Hansen Blom.
Forlovere: "A. Hauge, Diderik C. Blom."
1. Hans Bacher f. 1857 i Drammen.
2. Jan Bacher f. 15/11-1859 i Sande pr.gj. Se Bratsberg(1).
3. Paul Bacher f. 1860 i Trysil.
4. Anna Backer f. 1864 i Trysil.
5. Marie Backer f. 20/12-1866 i Horten.
Br. 1884.

Da de giftet seg i Holmestrand kirke i 1856, var Andreas Bacher ”candidat i medisin” og bodde i Drammen.
Da familien Backer bodde i Horten i 1865 var Andreas ”Compagniechirurg” og de holdt til i ”Langgaden no. 5.”


Foto: Widerøe-Polarfly 17/5-1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.
 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 62 1 165a Frogner Frogner nordre Dr. Backer  1 - 0 - 6   3 mark 52 øre
 62 4 165d Frogner Frogner nordre Dr. Backer  0 - 2 - 18   1 mark 78 øre

 62

11

166

Frogner       

Frogner søndre 

Dr. Backer 

 7 - 2 - 11

25 mark 17 øre 

 
Bnr 13 "Gaupåsen nordre" (nedre) ble utskilt og solgt i 1890. Se Gaupåsen nedre.
Bnr 14 "Gaupåsen søndre" (øvre) ble utskilt og solgt i 1890. Se Gaupåsen øvre.
Bnr 19 ble utskilt og solgt i ca. 1890. Se Frogner(5).
Bnr 22 "Vonheim" ble utskilt og solgt i 1909. Se Frogner(22) "Vonheim".

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

62 

 1

Frogner 

Frogner nordre 

Distriktslæge A. Backer 

3 mark 52 øre 

62  2 Frogner Frognerskogen   --------- " --------- 1 mark 08 øre
62  4 Frogner Frogner nordre   --------- " --------- 1 mark 78 øre
62 11 Frogner Frogner søndre   --------- " --------- 21 mark 69 øre


Bnr. 1, og 4 ble sammenføyd med bnr 11 i 1914.

Gjerpen kommune kjøpte disse eiendommene i 1914.
Følgende eiendommer ble utparsellert og solgt samme år:
Bnr 24 "Tunem".
Bnr 25 "Myrvold".
Bnr 26 "Lagård".
Bnr 27 "Thunheim".
Bnr 30 "Sølland". Sammenføyd 1914 med bnr 16 og 17.
Bnr 53 "Lille Frogner".

I tillegg ble det utparsellert en mengde hustomter her fra 1914 og fremover.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

62 

 11

Frogner søndre 

Telemark Fylkeskommune 

4 mark 54 øre 

Gården ble i flere år benyttet til "Gjerpen småbruksskole". Senere husmorskole. Til tider begge deler.

De norske Stompa-filmene, ved Nils Reinhardt Christensen, ble for en stor del tatt opp her på 1960-tallet, hvor byg-
ningene var "Lauvåsen pensjonatskole". 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

 (C) Gard Strøm.