| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sneltvedt 13 - Gården - Sneltvedt nordre
Landskyld 1615: 4 huder.


Gammelt løpenr. 403. Siden Norges matrikkel 1889: 115/13.

Adresse i dag: Sneltvedtv. 218, 3719 Skien.

Tidlige eiere.
Trond Sneltvedt (leilending på Sneltvedt søndre) eide i 1615 2 huder 2 skinn i N. Sneltvedt, Oluf Kaalstad i
Holla (i dag: Nome) eide 1 hud 9 skinn.
I 1624 er det Tollef Holm som er eier av alle de 4 hudene i nordre Sneltvedt. Peder Kleven i Eidanger er
nevnt som eier av 3 huder i 1645/47, Anders Kaalstad i Holla 1 hud.
Hr. Jacob Hansen, tidligere kapellan i
Skien kjøpte disse 4 hudene i 1652. Han ble siden sogneprest i Fyresdal. Videre eiere: David Davidssøn 1680,
Christen Hanssen Aarup 1682, rådmann Christopher Jørgensen Flood i Skien 1691, Peder Pedersen
Flood
1710, Peder Jensen fra Seljord 1739.
Deretter kjøpte kanselliråd Herman Løvenskiold 2 huder i 1740 og de resterende 2 huder i 1743.
Løvenskiold-Fossum eide dermed også nordre Sneltvedt fram til 1873.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Nørdre Sneltued som en enche wed naffn Marte bruger, schylder 4 huder. Deraff eir Peder Kleffuen i Edanger
3 huder med bøxell, och Anders Kalstad i Hollen sogen en hudt. Er en ringe gaard,  och quinden wed jngen middell.
Er lagt for 1/2 gaardt, penge 3 dr. Peder Kleffuen Bygger.”

Tidlige brukere.
Leilending Povel d. ca. 1641, bruker i 1611 og 1639. Hans enke Marthe i 1642 og 1651.
Brukeren Neri Torssøn var nevnt i 1620.

Delt i 2 bruk på begynnelsen av 1650-tallet.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1655:
”Levord och Gregorius Sneltued i Gierpen Sogenn, tilfunden enn hver at bøede 1 dr for Schydtsfers forsømmelse, Er Pennge - 2 dlr.”


Levor og Ole
(Olluff) brukte hver sin like store part av nordre Sneltvedt i 1654 og 1665.
Ole var bruker av hele gården (N. Sneltvedt) i 1670.

Gravlagt i Gjerpen den 10/2-1685. ”Jahan Levorsen Sneltvet, 25 aar.” (f. ca. 1660).

Fra skattematrikkelen 1670-71:
”N. Sneltued Olluff bruger schylder 4 hdr. som herr Jacob i Førisdahl med bøxell ehr ejende, giffuer schatt 8 Rdr.”

G.br., selveier
Christen Hanssøn Aarup
f. ca. 1626 bg. 31/3-1691. "
Christen Hanssen Aarop fra N. Sneltvet 64 aar g."
Br. 1682.

G.br., leilending
Gregorius Olsen.
g.m. Sara Lucasdatter.
Br. 1690.

Denne familien bodde her til 1703. Se familien på Lund.

Deretter var det eieren, rådmann Christopher Jørgensen Flood i Skien, som brukte N. Sneltvedt til avlsgård i
tiden 1692-1703. En ukjent Gunder brukte gården fra 1703-1708. Deretter  Knud Knudsen fra 1708.

G.br., leilending
Gunder NN
.
Br. 1703.

G.br., leilending
Knud Knudsen.

g. 7/4-1709 m. Maren Jahansdatter (Jansdatter).
1. Kirsten Knudsdater dpt. 27/7-1710.
Br. 1708.

F.f. Knud Sneltveds datter Kirsten: Ingebret Bratsberg, Nils Janssøn, Isak Janssøns qvinde Maren, Aslak Bergs datter Maren.

En av foreldrene var, ifølge kirkeboka, på Menstad før de ble gift.
Etter 1710 er ikke denne familien lenger å finne i Gjerpen.

En ukjent Henrik festet gården fra 1710 til ca. 1723.

En barnedåp i Gjerpen han var fadder i:

10/3-1715. Ole Isakssøns datter Karen fra Sneltved. Test: Isak Sneltved, Henrig Sneltved, Jacob Isakssøns qde. fra Kleven, Karen Eresrø.

Deretter brukte eieren Peder Pedersen Flood den som avlsgård fram til 1745.
Senere brukere følger nedenfor i kronologisk orden.

G.br., leilending
Halvor Gundersen
fra Røsaker(1) dpt. 19/4-1716 bg. 6/12-1789. ”Halvor N. Sneltvet 76 1/2 aar.”, s.a. Gunder Guttormsen.
g. (ikke i Gj.) med Inger Evensdatter f. ca. 1721 bg. 19/8-1781. ”Halvor Sneltvets kone 60 1/2 aar.”
1. Kirsten Halvorsdatter f. ca. 1739 g.m. Nils Andersen Grønsten. Se Ø. Sokka.
2. Even Halvorsen dpt. 15/3-1741. Se nedenfor.
Br. 1745.

F.f. Halvor Muustveds Even: Gunner Røsager og søn Ole,  -------- qde., Karen Jonsdatter.

Denne familien bodde tidligere på Mustvedt. De er ikke funnet gift i Gjerpen, Eidanger, Solum, Siljan,
Holla, Sauherad eller Skien.  

5/8-1790       HALVOR GUNNARSSEN         Bamble skifteprot. nr. 11, s. 485b.
N. Sneltvedt      Arvinger, Barna:
               1. Even Halvorssen, myndig, bor på gården.
               2. Kirsti Halvorsdtr. død, etterlatt seg:
                  a. Anne Maria Nilsdtr. 14 år.
                  b. Else Nilsdtr.       10 ”
                  Formynder er faren Nils Anderssen.
Brt:    34 - 3 -  4

Gjeld: 132 - 1 - 23 (insolvent). Gården nordre Sneltvedt tilhørte Løvenskiold.

G.br., leilending
Even Halvorsen Sneltvedt
herfra dpt. 15/3-1741 bg. 28/11-1805. ”Even Halvorssøn f. N. Sneltved 64 2/3 aar.”
g. 26/10-1762 m. Lisbeth Andersdatter fra Setre i Luksefjell dpt. 15/2-1739 bg. 17/11-1808. ”Enken Lisbeth Andersdtr. f. N. Sneltved 69 1/4 aar.”, d.a. Anders Torsen.
1. Inger Evensdatter dpt. 31/8-1766 g.m. Ole Christensen. Se Bugot under Sneltvedt.
2. Anders Evensen dpt. 16/9-1770.  Se nedenfor.
Br. ca. 1795.

F.f. Even Sneltvets pb. Inger: Jon Sneltvets kone, Kisten Halvorsdtr., Halvor Sneltvet, Christopher Venstøb, Ole Gundersen.
F.f. Even Sneltvets db. Anders: Nils Venstøbs kone, Kisten Halvorsdatter, Ole Gundersen, Anders Kielsen, Hans Berg.

Tjenestepike i 1801: Anne Maria Nilsdatter(25). Even var født på Mustvedt.

G.br., leilending
Anders Evensen Sneltvedt
herfra dpt. 16/9-1770 d. 24/4-1826. ”Gik ud fra sit hus d. 24. apr. og funits d. 25. juni.”
g. 29/9-1801 m. Inger Larsdatter fra Skyer(1) dpt. 27/4-1777 d. 12/2-1855 på Sneltvedt, d.a. Lars Svenkesen Skyer.
1. Ragnhild Andersdatter dpt. 3/10-1802 g.m. Gregorius Halvorsen Fjeldalen. Se Fjelldalen(4) "Fjelldalen store".
2. Halvor Andersen dpt. 18/3-1804. Tjente i Bjørkedalen i 1855. Han var da ugift.

3. Even dpt. 26/12-1806 bg. 17/11-1808. ”Anders Evenssøns db. Even  ibid 1 11/12 aar.”

4. Lisbeth f. 15/3-1810 bg. 12/9-1810. ”Anders Evenssøns pb. Lisbeth f. N.Sneltved 1/2 aar.”
5. Even Andersen f. 12/3-1812. Bodde i Solum i 1843 og 1855.
6. Lars Andersen f. 19/3-1815. Bodde på N. Brekkejordet. Se Familie 35 - N. Brekke 1845.
7. Lisbeth f. 22/9-1817 d. 27/10-1817.
8. Lisbeth Andersdatter f. 28/5-1819 d. 6/10-1842. Lisbeth døde som ugift tjenestepike på søndre Løberg.
Br. 1805.

F.f. Anders Evenssøns Ragnil f. N. Sneltved: Søren Røsagers kone, Kirsten Larsdtr., Ole Bugot, Nils Aamot, Jens Hanssøn.
F.f. Anders Evenssøns db. Halvor f. N.Sneltved: Søren Røsagers k., Kirsten Larsdatter, Isak Larssøn, Jens Hanssøn, Lars Jonssøn.
F.f. Anders Evenssøns db. Even f. N.Sneltved: Ole Bugots k., Kirsten Larsdtr., Søren Røsager, Isak Larssøn, Jens Hanssøn.
F.f. Anders Evenssøns pb. Lisbeth f. N.Sneltved: Ole Bugots k., Marthe Abrahamsdtr., Svend Olessøn, Jens Hanssøn, Jens Abrahamssøn.
F.f. Anders Evenssøns db. Even f. N.Sneltved: Ole Bugots k., Kirsten Larsdtr., Ole Bugot, Christen Olessøn, Jens Abrahamssøn.

27/4-1826      ANDERS EVENSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 16, side 134a.
N.Sneltvet     - bortebleven og formodentlig død - 
               Arvinger:
               Enka Inger Larsdatter og barna:
               1. Halvor Anderssen    22 år.
               2. Eivind Anderssen    14 "
               3. Lars Anderssen      11 "
               4. Ragnhild Andersdtr. 23 "
               5. Lisbet Andersdtr.    7 "
               Enkas laugverge broren Isak Larssen Skyer.
               Verge: Morbroren Jens Hanssen Ballestad.
Brt:   142 - 0 - 19
Gjeld: 329 - 1 - 19 (Insolvent).      
Gården tilhørte Fossum jernverk.

G.br., leilending
Einar Olsen Sneltvedt
fra Sneltvedt(1) dpt. 6/10-1805 d. 12/6-1895 på Sørbø, s.a. Ole Einersen Sneltvedt.
g. 28/5-1827 m. Gurine Larsdatter fra Ødesneltvedt dpt. 16/11-1806 d. 2/12-1887 på Kjær, d.a. Lars Gregersen.
Forlovere: Halvor Doxrød og Christen Doxrød.
1. Inger Maria f. 25/8-1827 d. 17/3-1828 her.
2. Ole Einarsen Gordon f. 26/1-1829 d. 1889. Emigrerte til Fruitland, Michigan 23/5-1849 og etablerte gårdsbruk der. Han ble g1g i Fruitland 1859 m. Hannah Brady som døde tidlig, g2g i 1862 m. Emily Halverson (1833-1910).
     Barn 1. Ida Gesine Caroline Gordon f. 8/9-1868 d. 23/3-1944. Var lærer ved Gordon School, som ble bygget på farens grunn.
     Barn 2. Harrison E. Gordon f. 22/9-1872 d. 18/12-1924. Ble en suksessrik farmer i Fruitland, Michigan.
     Barn 3. Emmalinda O. Gordon (Linda Partridge) f. 22/10-1875 d. 8/10-1945 g. i 1911 m. John Roger Partridge (1871-1952). Ingen barn, men et fosterbarn.
3. Lars Einarsen Gaarden f. 20/2-1831. Se nedenfor.
4. Anders f. 26/2-1833 d. 23/9-1834. Døde av Kikhoste.
5. Inger Marie f. 19/6-1834 d. 31/1-1840 på Sneltvedt.
6. Anders f. 5/4-1837 d. 12/9-1842 på Sneltvedt.
7. Maren Einarsdatter f. 1/8-1839 g.m. lærer Andreas Olsen Oredalen. Se Oredalen under Sneltvedt.
8. Inger Marie Einarsdatter f. 29/1-1841 g.m. Kristian Halvorsen Mustvedt. Se Mustvedt(2).
9. Ingeborg Einarsdatter f. 20/11-1843 g.m. Jørgen Amundsen Høgli Kjær. Se Kjær(1).
10. Marthe Marie Einarsdatter f. 29/12-1845 g.m. Lars Larsen Leppen. Se Løberg(11) ”Leppen”.
11. Anders Einarsen f. 4/5-1848. Se Sørbø(3).
12. Isak f. 14/7-1850 d. 17/11-1850.
13. Isak f. 1/7-1852 d. 6/1-1853.
Br. 1836.

Alle opplysninger om etterkommere i USA er gitt av Kay McGuire, Madison, Wisconsin. Mange takk!

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

403

Snelthveit nordre

Einer Olsen

4 huder

4 daler - 2 ort - 4 skilling

Enka etter Anders Evensen (ovenfor), Inger Larsdatter (69), bodde her i 1845 med føderådskontrakt.
Tjenestefolk 1845: Gurine Halvorsdatter (18) og Inger Andrea Olsdatter (12).

På sine eldre dager flyttet Einar og Gurine til sin datter og svigersønn på Kjær(1).


Einer Olsen Sneltvedt og Gurine Larsdatter på 1880-tallet.
Foto: M. Rosenland i Skien.

Eier av originalfoto: Janet Kachur Geronime (deres tip-tip-oldebarn) i Iola, Wisconsin.

Ifølge familietradisjonen var det kona Gurine fra plassen Ødesneltvedt, som begynte å bruke navnet ”Gården” på dette gårdsbruket. Når hun var på besøk hos slekt og venner, sa hun aldri at hun skulle hjem igjen til Sneltvedt, men at hun skulle ”hjem til gården”. Siden ble dette navnet hengende ved Sneltvedt nordre. Gården ble deretter brukt som både gårdsnavn og slektsnavn.

Gårdsarbeider, innerst
Lars Einarsen Gaarden/Gordon
herfra f. 20/2-1831 d. 19/4-1922 i Nelsonville, Wisconsin.
g. 12/1-1854 m. Maren Larsdatter fra Kjær(7) f. 30/12-1827 d. 1904 i Nelsonville, Wisconsin, d.a. Lars Tygesen Kjær.
Forlovere: "Lars Johannesen Ødesneltvedt, Gunder Larsen Kjær."
1. Ole Larsen Gordon f. 3/6-1854 g. i Nelsonville med Inger Marie Gundersdatter fra Frogner(8).
2. Lauritz Edvard f. 14/1-1857. Han døde like før ankomst til Quebek, Canada. Gravlagt der.
3. Gusta f. 29/2-1860 død på overfarten til Canada. Atlanterhavet ble hennes gravsted.

Denne familien bodde her til de emigrerte til Amerika i mars 1862 med "mellomlanding" i Quebek, Canada.
Anders Larsen Kjær (22 ½) var også med på reisen. De bosatte seg ved Nelsonville, Wisconsin hvor han
kjøpte jord og drev som farmer. Lars brukte familienavnet Gordon. Gården fikk navnet "The Gordondale Farm".

På turen over havet brøt det ut nervefeber (tyfus) om bord og mange mennesker døde. Deriblant to av
deres barn, Lauritz Edvard og Gusta.
De bodde først ett års tid på gården til Lars sin eldre bror Ole i Fruitland i Michigan.
Da familien kom fram til Nelsonville og fikk etablert seg der, fikk de mange barn og begge de avdøde
barna ble selvsagt oppkalt, som skikken var.


Maren og Lars Gordon i Nelsonville, Wisconsin.

Nekrolog over Lars Einarsen Gaarden.
"Lars Einarsen Gaarden avgik ved døden i Nelsonville, Wisc. den 19. april 1922 i den høie alder 91 aar. Han var føtt paa Gaarden (Nordre Sneltvedt) i Gjerpen 1831, hans forældre Einar Olsen Gaarden og Gurine var leilændinger under kammerherre L. Løvenskiold, Fossum. Han reiste til Amerika i 1862 og drev som farmer i Wisconsin i mange aar.Hans hustru Maren Larsdatter var føtt paa Kjær i Gjerpen og døde for flere aar siden. De hadde 7 barn, hvorav 5 er i live og i gode stillinger.Sommeren 1906 var han hjemme paa besøk sammen med Abraham Waller (fra Valler i Eidanger) og Lars Nilsen Løberg, begge disse er ogsaa døde.
Da disse tre veteraner fik se sit gamle fødeland efter mange aars fravær, var de glade og fornøide for at de kunde komme paa sine barndoms kjendte steder, og glade vendte de tilbake til deres hjem og kjære i Amerika for naar døden kom at hvile der sammen med sine kjære.
Her i Norge lever en bror og søster av Lars Gaarden, nemlig bygmester Anders Einarsen Sørbø, Mæla i Skien. Han er rask og rørlig, arbeider hver dag og er nu 74 aar. Ingeborg Kjær, enke efter Jørgen A. Kjær, er 79 aar, hun utfører daglig en husmors arbeide og plikter, og humøret er lyst og godt. Disse to er nu igjen av en stor søskenflokk."
O.

G.br., selveier
Even Olsen Gaarden
fra Sørbø(3) f. 4/3-1823 på M. Løberg d. 21/12-1906, s.a. Ole Evensen Sørbø.
g. 13/9-1849 m. Mariane Anundsdatter fra Skogsrød f. 11/8-1829 på Løberg d. 23/11-1893, d.a. Anund Isaksen.
1. Isak Evensen f. 30/11-1849. Se Øvrum(4).
2. Ole Evensen f. 30/12-1852. Se Meen(38).
3. Andreas Evensen f. 20/4-1857. Overtok gården.
4. Ida Bertea Evensdatter f. 4/1-1861 g1g m. Hans Olsen. Se Ødesneltvedt.
5. Maren Evensdatter f. 25/9-1870 g.m. Kristian Isaksen Berberg. Se N. Berberg.
Br. 1873.

Even Gården med familie bodde tidligere på Sørbø hvor de 2 første barna ble født. De 3 neste barna ble
født på N. Ballestad(24) ”Myra”. Der bodde de med hans svigerfar til de kjøpte denne gården av Løvenskiold i 1873.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

403b

Sneltvedt nordre

Even O. Ballestad

2 daler - 2 ort - 7 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

13

403b

Sneltvet

nordre

Even Olsen

2 - 4 - 19

6 mark 34 øre

Even eide også Ballestadmyra etter sin svigerfar fra 1887 og fram til 1900.

G.br., selveier
Andreas Evensen Gaarden
herfra f. 20/4-1857 d. 28/11-1911.
g. 1/8-1884 m. Kirsten Hansdatter fra Bugodt under Sneltvedt f. 15/7-1864 d. 26/5-1935, d.a. Hans Isaksen.
1. Marie Kirstine Gården f. 31/10-1884 d. 30/4-1954 g.m. Nils Olsen Sørbø f. 11/10-1888 d. 17/3-1976. Se Bratsberg(71).
2. Eivind Gården f. 10/1-1887 d. 14/6-1936. Ugift. Se M. Sem.
3. Isak Andreassen Sneltvedt f. 8/2-1889. Se Berg(1).
4. Hans f. 19/4-1889 d. 19/4-1889.
5. Hans f. 27/1-1892 d. 9/3-1892.
6. Hans A. Sneltvedt f. 10/6-1893. Se Kjær(12) "Nordkjærra".
7. Anna Sneltvedt f. 30/12-1895 g.m. Arthur Røsaker f. 13/3-1894. Bygde huset Sneltvedtlia 1. Kjøpte også Frogner(25) ”Myrvold”.
8. Olaf f. 29/3-1898 d. 1/4-1898.
9. Yngvar Sneltvedt f. 1/9-1899 d. 1930. Ugift. Død i USA.
10. Arnt Kristoffer Gården f. 4/3-1903. Se nedenfor.
11. Sigrid Sneltvedt f. 23/6-1905 d. 29/1-1976. Ugift.
12. Harald Gården f. 9/7-1907. Se M. Sem.
Br. 1894.


Andreas Evensen Gaarden og Kirsten Hansdatter. Brudebilde 01.08.1884. Innsendt av Gregorius Skilbred jr. 2013.


Gården-brødrene 1908. Innsendt av Øyvind Sneltvedt 2014. Fra venstre foran: Harald, Arnt, Yngvar. Bak: Isak, Eivind og Hans.


Brødrene Gården fra venstre: Arnt Gården, Harald Gården og Hans A. Sneltvedt (f. Gården). Innsendt av Øyvind Sneltvedt 2013.

Eventuelle barnebarn kan finnes i etterslektstreet til Even Olsen Gården.
Samlet og registrert av Per Sverre Øvrum. Skien bibliotek.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

115 

13

Sneltvet

Sneltvet nordre

Andreas Evensen

6 mark 34 øre

Andreas Gaarden bygde det nye innhuset her i 1905. Det gamle innhuset lå på østsiden av veien.

Se folketellingen 1910.


Blyanttegning av Gården (Harald Gården 1927). Eier av original: Andreas og Gerd Inger Gården.

G.br., selveier
Arnt Kristoffer Gården
herfra f. 4/5-1903 d. 29/11-1980.
g.m. Gudrun Haugerød fra Ø. Haugerød(1) f. 21/3-1903 d. 17/2-2002, d.a. Andreas Mikkelsen Haugerød.
1. Andreas Gården f. 1943. Overtok gården.

2. Ragnhild Gården f. 1946 g.m. Arild Amundsen f. 2/9-1940.
Bosatt i Stavern.
Br. 1936.

Både Arnt Gården og broren Harald Gården giftet seg med hver sin søster fra Østre Haugerød.

Arnt Gården beskrev i ca. 1950 gårdens grenser slik:
”Til gårdene Berg i vest, nord mot Mustvedt og Ødesneltvedt, Øst Oredalen og mot syd Sneltvedt.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

13

Sneltvedt nordre

Arnt A. Sneltvedt (Arnt Gården)

6 mark 34 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Sneltvedtvegen 218 (Gnr 115, bnr 13) er overdradd til Andreas Gården (18.04.1972)."

G.br., selveier

Andreas Gården
herfra f. 1943.
g. 1969 m. Gerd Inger Venstøp fra Grini(14) "Vassbrekka" f. 1949, d.a. John Venstøp.
1. Heidi Gården f. 1971.
2. Hilde Gården f. 1974.
3. Anne Gro Gården f. 1977.
Br. 1972.


Familien Gården 1987. Tilhører familien.

Andreas Gården og kona Gerd Inger, eier flere hus og gårder i nærheten. Bl.a. Gerd Ingers barndomshjem Grini(14),
Roligheten under Sneltvedt, skogteigen Ramsmyr og Berg midtre.

Andreas Gården avsluttet med kvegdrift i 2011.


Sneltvedt bnr 13 "Gården". Foto: Gard Strøm 25. april 2013.


Kart fra Nibio.no

(C) Gard Strøm.