ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.03.2019


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.
 

Sneltvedt 10
Gammelt løpenr. 402b. Siden Norges matrikkel 1889: 115/10.

Skilt ut fra S. Sneltvedt(E) i 1873 og solgt til bondeselveie. Her ble det bygd nye hus.

Adresse i dag: Sneltvedtv. 270, 3719 Skien.

G.br., selveier
John Olsen Sneltvedt
fra S. Sneltvedt(E) f. 22/10-1842 d. 23/5-1897, s.a. Ole Johnsen Sneltvedt.
g. 26/10-1877 m. Live Nilsdatter fra Langerød under Berberg f. 7/11-1855 på Riisrønningen, d.a. Nils Haraldsen.
1. Nils Johnsen Sneltvedt f. 18/9-1878. Se nedenfor.
2. Gunhild Johnsen Sneltvedt f. 23/12-1880 g. 9/4-1919 m. enkem. og politimann Edvard Løberg. Se hustomt under Løberg(25) ”Fædraheim".
3. Aaste Marie Sneltvedt f. 30/8-1883 g.m. Peder Jensen Løberg. Se Løberg(25) ”Fædraheim”.
4. Olaf Johnsen Sneltvedt f. 12/8-1886. Emigrerte til Amerika. Død der før 1957.
5. Hans Johnsen Sneltvedt f. 14/1-1889 d. 27/7-1964 g.m. Maren Øverland f. 18/7-1884 d. 17/2-1971. Se Lagård under Frogner.
    Makeskiftet med Sverre Søllands tidligere eiendom ved Frognerhaven.
6. Laura Johanne Sneltvedt f. 10/2-1892 g.m. Gullik Sørbø. Se Kreppa.
7. Kristine f. 13/12-1894 d. 30/12-1894.
8. Otto Sneltvedt f. 21/6-1896 død før 1949.
Br. 1873.

John Olsen Sneltvedt eide også Roligheten nedre i tiden 1895-1898.

  Norges Matrikel november 1874 (før delingen):

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

402b

Sneltvedt søndre

John og Andreas Olsen

2 daler - 0 ort - 20 skilling 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

10

402b

Sneltvet

søndre

Jon Olsen

1 - 1 - 1

2 mark 79 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets navn

Eier

Matrikelskyld

115

10

Sneltvet

søndre

Live Nilsdatter (enke)

2 mark 79 øre

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Nils Johnsen Sneltvedt
herfra f. 18/9-1878 d. 11/12-1967.
g.m. Thora Karoline Dahl fra Frogner(7) f. 26/1-1886 d. 20/7-1949, d.a. g.br. Nils Helgesen Dahl.
1. Leif Sneltvedt f. 26/10-1918 d. 22/2-1996 g. 11/8-1951 m. Linda Anette Leonharda Andreassen fra Tysfjord f. 12/10-1924. Bodde i Prinsensg. 60 i Bodø.
2. Thor Sneltvedt f. 29/12-1920. Overtok eiendommen.

3. Judith Sneltvedt f. 3/4-1922 d. 31/3-1999 g.m. Nils Thorsen f. 29/3-1921.
Bosatt i Rising Terrasse.
Br. 1919.

Se også Bratsberg(71).

Thoras farfar var sersjant og g.br. Helge Tovsen Dahl dpt. 13/6-1791 d. 22/5-1852.
Farmor var Marthe Marie Spærbakken. Hennes oldeforeldre på farfars side var Tov Olsen Dahl g.m. Aslaug Helgesdatter Saaheim fra Tinn.
Tov Olsen var s.a. Ole Tovsen Stensrud, senere Dahl. Han var døpt i Gransherad og døde på Dahl.

Nils og Thora hadde adoptivsønnen, Hjalmar Johannesen (han var deres nevø og sønn av Nils’ søster
Gunhild). Han bygde huset Sneltvedtv. 259. Emigrerte senere til Calgary i Canada.

Gården er revet. Sneltvedtv. 268 er i dag en utskilt hustomt (115/48).

Sekretær i Langesundsfjordens indremisjonsselskap
Thor Sneltvedt herfra f. 29/12-1920 d. 17/1-2003.
g.m. Inger Åse Andresen fra Bølevn. 176,  f. 27/6-1927 d. 28/11-2013, d.a. stasjonsmester Alf Lorentz Andresen og Benny Kristine Johannesen.
1. Liv Sneltvedt f. 1950 g.m. Steinar Lund fra Trondheim f. 1949. Bosatt i Sneltvedtv. 273.
2. Torunn Sneltvedt f. 1954 g.m. Gunnar Husan fra Rennebu f. 1947. Bosatt i Oslo. Han var statsminister Bondeviks sekretær. Ekteskapet oppløst.
    Barn 1. Ingrid Husan f. 1975.
    Barn 2. Live Husan f. 1977.
3. Nils Terje Sneltvedt f. 1959. Overtok gården.
Br. 1949.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

10

Sneltvedt

Thor Sneltvedt

2 mark 27 øre17. mai 1961. Sneltvedt skole helt til venstre, Sneltvedt(10) i midten og Sneltvedt(7) til høyre.
Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Administrerende sjef
Nils Terje Sneltvedt f. 1959.
1. Ole Sneltvedt.
Br. 1988.

Fra denne eiendommen har det blitt utskilt og solgt til en del tomter.
Sneltvedt skole ble i sin tid bygd på en tomt utskilt herfra.

Jorda er i dag bortleid (2013).


Hustomter
Utskilt fra gnr 115 - bnr 10.


 

 


(C) Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no