| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Frogner 2 - Frogner nordre - Frognerskogen
Gammelt løpenr. 165b.

Adresse i dag: Frogner Ring 38c, 3715 Skien.

Eiere etter kjøpm.
Peter Adtzlew: Hans Christophersen Blom fra 1806, Andreas Rougtvedt Blom fra  1823,
ingeniør
Johan Koren Christie ca. 1888, dr. Andreas Backer ca. 1900 og Gjerpen kommune 1914.

G.br., brennevinsbrenner, selveier av bygninger
Christian Petersen Frogner
fra Flensburg f. ca. 1768 d. 16/5-1832. Druknet i Skienselven.
g.m. Gro Olsdatter fra Setret under Rising dpt. 8/11-1801 d. 24/4-1874, d.a. Ole Torjersen Sætre.
1. Jørgen Peter Christiansen f. 30/10-1830 på Frognermyren. Se nedenfor.
Br. 1822.

Da Christian ble gravlagt, ble han kalt ”.... forhenv. Brændevinsbrænder.” 

1/6/1832       CHRISTIAN PEDERSSEN        Bamble Skifteprot. nr. *)
Frogner-       - brennevinsbrenner -                
Myhren          Arvinger: Enka Groe Olsdatter og sønnen Jørgen Christianssen 1 1/2 år.
u/N.Frogner   Laugverge: Hennens far Ole Torgerssen Sætre.
                       Verge: Jens Torssen Frogner.
Brt: 464 - 2 - 13
Net: 387 - 0 - 19
Jordegods: Jordstykket Slåttemyr u/S.Frogner, matr.nr. 78, verd 150 spd. Bruks- og besittelsesrett på John Erikstrup
og arvingers livstid av jordstykket Frognermyr u/nordre Frogner, matr.nr. 64, med påstående hus for 250 spd.
Enka g.m. Knut Jacobssen før skiftet var slutt.
*) A: BS 17 s.536-563-627. B: BS 21 s.43a-60b. C: BS 23 s.30-7?

Enka Gro Olsdatter ble g2g med Knud Jacobsen. Se nedenfor. 

G.br., selveier (av huset)
Knud Jacobsen
fra Tudal i Siljan f. ca. 1796 d. 23/3-1866, s.a. Jacob Olsen Tudal.
g. 27/9-1832 m. enke Gro Olsdatter fra Sætret u. Rising dpt. 8/11-1801 d. 24/4-1874, d.a. Ole Torjersen.
Forlovere: Jens Thorsen Frogner, Christen Sneltvedt.
1. Jacob Knudsen f. 20/4-1834.
2. Ingeborg Knudsdatter f. 27/6-1841.
Br. i 1835.

Gro's sønn fra forrige ekteskap, Jørgen Christiansen f. 1830 bodde her i 1835 og 1845.
Han overtok gården.
I F.T. 1845 var det nevnt at Knud Jacobsen var ”arvefast eier”, dette var gjennom sin
kone Gro. Både Gro og Knut døde her. Gro døde av giktfeber i følge kirkeboka.

G.br., forpakter, huseier
Jørgen Peter Christiansen Myhra
f. 30/10-1830 d. 18/5-1890 på Frogner, s.a. Christian Petersen og Gro Olsdatter ovenfor.
g. 7/12-1856 m. Ingeborg Johnsdatter fra Holla f. 4/3-1834, d.a. John Olsen Helgen og Berthe Christensdatter.
1. Johan Christian Jørgensen f. 6/6-1857.
2. Ole Peter Jørgensen f. 10/12-1858.
3. Martine Jørgensdatter f. 5/3-1861.
4. Gustav Jørgensen f. 10/4-1863.
5. Edvard Jørgensen f. 8/2-1866.
6. Inger Karoline Jørgensdatter Frogner f. 30/10-1869. Emigrerte til N. Amerika. Registrert den 30/8-1887.
Br. 1833.

Ingeborg Johnsdatter var på S. Frogner før de giftet seg. I 1865 bodde Jørgens gamle mor her og
hennes 2. ektemann Knud Olsen. Trolig med føderåd.

 
Fra Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løpenr.

Navn Gaard

Navn bruk

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

165b 

Frogner 

Frogner nordre 

Andreas Blom 

3 huder 2 skind 

3 dr 4 ort 21 skill. 

G.br., snekker, selveier (av huset)
Halvor Johnsen Frogner fra Holla f. 1813 d. 26/1-1875 på Frogner.
g.m. Ingeborg Larsdatter fra Skien f. 1822.
1. Ida Lovise f. 22/9-1851.
2. Laura Sophie f. 22/12-1854 d. 21/1-1857 på Frogner. Døde av lungebetennelse i følge kirkeboka.
3. Ida Lovise f. 17/12-1857 d. 20/2-1863 på Frogner.
4. Hulda Sophie f. 25/7-1859 d. 25/4-1860 på Frogner.
5. Johan Severin f. 16/11-1861 d. 5/10-1863 på Frogner.
6. Johan Severin Halvorsen f. 15/8-1864. Bodde her ugift i 1891. Kontorist ved amtskontoret.
7. Laurits Jonsen f. 10/1-1868. Bodde her ugift i 1891. Drev gården med sin mor.
Br. 1871.

Oppgiven Indflytnings Datum: Høst 1839.
Anmeldelses Datum: 14/6-1841.
Navn, alder:
Ole Johnsen, uk., 30.
Halvor Johnsen, uk., 28.
Opgiven Hensigt: Snedkerarbeid (begge).
Fra hvilket Sted og hvor Født: Holden Sogn.
Hvor den Indflyttede Opholder sig: N. Brækkej.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier eller bruger

Revidert skyld
Daler - Ort - Skilling

165b 

 Frogner nordre

Andreas Bloms enke 

 0

4

12


  Tjenestedreng i 1891: Ludvig Ludvigsen f. 1874.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

62 

165b 

Frogner  

Frogner nordre 

 J. Christie

 0-4-17

 2 mark 32 øre

Johan Myhra f. ca. 1862 i Gj.
g.m. Margrethe Holm f. 1857 i Gj.
1. Lars Sakkarias Myhra f. 1886 i Skien.
2. Maren Johanne Myhra f. 1889 i Skien.
3. Martin Holm Myhra f. 1892 i Skien. Fikk en sønn, Martin Werner Myhra i 1910 med Karine Sem fra Berget ved Holmsveien. Han emg. alene til USA i ca. 1910.
4. Bjarne Frogner Myhra f. 1894 i Skien.

Johan Myhra var ”vognmand og stationsholder” i Skien i 1900. De bodde i Ligata. Det var hele 5 ansatte
”vognmandskusker” samt ei tjenestejente i huset. De skal visstnok ha slektsnavnet sitt etter Frognermyra.


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 62

 2

 Frogner

 Frognerskogen

Distriktslæge A. Backer 

1 mark 08 øre 

 
Gjerpen kommune kjøpte også denne eiendommen i 1914 av distriktslege Andreas Backer.
Samme år fikk Edvard Oredalen kjøpt dette bruket.

Arbeider v/ Union, selveier
Edvard A. Oredalen
fra Oredalen under Sneltvedt (Edvard Oredalen) f. 27/10-1869 d. 7/7-1957, s.a. lærer Andreas Olsen Oredalen.
g. 16/6-1892 m. Johanne Torgersdatter fra Sem f. 25/5-1869 d. 18/7-1957, d.a. husmann Torger Nilsen Sem.
1. Maren Oredalen f. 4/5-1893 på Berg.
2. Andreas Oredalen f. 17/10-1894 på Berg. Se Frogner(53) ”Frogner lille”.
3.
Ragna Oredalen f. 4/3-1896 på Berg, g. 1/1-1920 m. smed Abraham Skilbred fra Frogner. Bodde på Bøle.
4. Trygve Oredalen f. 17/10-1897 på Berg. Se Rising Terrasse 25 under Rising.
5. Minda Oredalen f. 30/4-1899 g. 26/1-1924 m. forpakter Paul Jensen. Se Løberg(18) "Storemyr".
6. Otto Oredalen f. 16/10-1902. Emigrerte til USA den 7/3-1924.
7. Ester Oredalen f. 5/9-1904 (tvilling) d. 20/7-1912 av difteri.
8. Jenny Oredalen f. 5/9-1904 (tvilling) g.m. Ole Hauen.
9. Olaf Oredalen f. 16/9-1910. Overtok eiendommen.
Br. 1914.

F.f. Sliberiarbeider Edvard Andreasen Oredalens Maren: Mariane Sørbø, Andreas Olsen Oredalen, Anders Torgersen Skien, Fredrik Fredriksen Skien.

Mange takk til Håkon Ø. Sølland for god hjelp med denne familien.

Edvard Oredalen var tidlig aktivt med i arbeiderbevegelsen i Gjerpen. Han var medlem av
Gjerpen kommunestyre og hadde flere verv.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 62

2

Frogner nordre

Edv. Oredalen 

0 mark 1 øre

Selveier
Olaf Oredalen
herfra f. 16/9-1910 d. 24/7-1982.
g.m. Borghild C. Jensen f. 16/11-1909.
1. Reidun Oredalen f. 27/5-1943. Overtok eiendommen.
Br. 1957.

Ernst Olav Myhre f. 1939.
g.m. Reidun Oredalen f. 1943.

Skjøtet er tinglyst på Reidun Myhre. Reidun Myhre er bosatt på Nenset i 2008.

Frognerskogen har opphørt som gårdsbruk.

Noen utskilte eiendommer herfra:
Bnr 1 ble utskilt i 1826. Se Frogner(11).
Bnr 3 ble utskilt i 1841. Se Frogner(3).
Bnr 4 ble utskilt i 1851.
Bnr 5 ble utskilt i 1851. Se Frogner(5).
Bnr 6 ble utskilt i 1852. Se Frogner(6).
Bnr 7 ble utskilt i 1852. Se Frogner(7).
Bnr 15 ble utskilt i 1895. Se Frogner(3).
Bnr 18 ble utskilt i 1900.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.