ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Søndre Ås - Ås 1

Gammelt løpenr. 95a. Siden Norges matrikkel 1889: 13/1.

Landskyld 1690: 5 huder.

Seter: Lindal seter.

G.br., leilending
Hans Haraldsen Aas fra N. Berberg f. ca. 1662 bg. 27/5-1742. ”Hans Aas, 80 aar.”, s.a. Harald Monsen på Berberg.
g. 14/9-1690 m. Helvig Bæruldsdatter fra N. Holm f. ca. 1660 bg. 28/1-1740. ”Hans Aases qde Helvig, 80(!?)”, d.a. Bæruld Halvorsen Holm.
1. Maren Hansdatter dpt. 22/2-1691 g.m. Solve Christensen. Se N. Bø(C).
2. Halvor Hansen dpt. 26/2-1693. Se N. Limi.
3. Christen Hansen dpt. 2/2-1695. Se Engelrønningen u. Ås.
4. Rasmus Hansen dpt. 1/4-1697. Se S. Ås(B).
5. Ingeborg Hansdatter dpt. 3/12-1699 g.m. Engebret Thorsen. Se Roligheten under Sneltvedt.
6. Kirsten Hansdatter dpt. 29/9-1702 g.m. Halvor Aslaksen. Se N. Kise.
7. Anne Hansdatter dpt. 31/8-1704 g.m. Anders Tolfsen. Se Kastet under Foss.
8. Harald dpt. 29/4-1708 bg. 6/5-1708. ”Hans Aases søn Harald 10 dager.”
9. Inger dpt. 9/2-1710 bg. 22/4-1710. ”Hans Aases datter Inger 10 uger.”
Br. ca. 1690.

F.f. Hans Haralssens datter fra Søndre Aas, Maren: Gunder Aas, Erik Hoppestad, Hans Iversen Aas, Else Hoppestad, Pernelle Aas, Sibille Holm.
F.f. Hans Haralsens søn fra S.Aas, Halvor: Hans Iversen Aas, Erik Hoppestad, Hans Gundersen Aas, Else Hoppestad, Pernelle Aas, Ingebor Iversdatter.
F.f. Hans Hanssens (skal nok være Haraldsen G. S.) søn fra Aas, Christen: Erik Hoppestad, Hans Iversen Aas, Isak Moe, Karen Michel Isaksens, Nils Aases q: Pernelle, Anne Michelsd.
F.f. Hans Haralssen Aas, hans søn Rasmus: Erik Hoppestad, Ole Hoppestad, Gunder Haraldssen paa Berreberg, Jens Rasmussens Kiereste ved Porsgrund
      Pernelle Rasmusdatter og hendes søster Anne Rasmusdatter.
F.f. Hans Haralssen Aas datter Ingebor: Gunder Aas, Nils Aas, Gunder Haralssen Berrberg, Tollev Hoppestads qnde Karen, Gullek Møllers datter Inger.

F.f. Hans Aases datter Kirsten: Gunder Berreberg, Amon Erichsrød, Oluf Hoppestads qvinde Karen, Harald Berrebergs datter ........, Nils Aases qvinde Helvig.
F.f. Hans Aases datter Hanna: Isak Moo,
Lars Aas, Halvor Bøe, Tolf Hoppestads qvinde Karen, Gunder Berrebergs qvinde Maren, Anna Stensdatter Stege.
F.f. Hans Aases søn Harald: Ole Hoppestad, Ingebret Rosvald, Lars Gunderssen Aas, Christoffer Kiises qvinde Inger,
Gunder Berrebergs qvinde Maren.

F.f. Hans Aases datter Inger: Ole Hoppestad, Christoffer Kiise, Lars Aas, Inger Moo, Maren Haralsdatter Berreberg.

Dpt. 23/9-1703: ”Hans Aases uægte datter Maren afled med Marta Olsdatter.
Test: (Faddere) Gulbrand Gaasehølen. Rønnou Otterholt. Pous Gurj.” 


Det ble etter denne barnedåpen holdt skifte og eksekusjonsforretning den 27/11-1703 i følge dom av 24/11-1703.
Se her:

27/11-1703     HANS HARALDSSØN    Bamble Skifteprot. nr. 2, pag. 246a.
Søndre Aas    
Det ble skiftet "formedelst hand udj løsagtighed, i sit egteskab, avflet barn med Marte Olsdaatter,
efter videre derom forgangen domb, dat: 24. febr.(okt) sidstleden, som tilkiender ham, for hans begagne
forfarelse at straxis paa hans yderste formue".
Formuen ble delt mellom Kongen og kona med en 1/2 part på hver.
Brt: 93 - 3 - 14
Net: 44 - 1 -  1

Kilde: Skoskatten 1711.
S. Aas. Hans Haraldssen Self, 7, kone og 5 børn, 42 sk.

Johan Octavio Cappelen kjøpte hele S. Ås (10 huder) i 1729 av Anders Rasmussen i Skien. 
og solgte eiendommen til kanselliråd Herman Løvenskiold i 1742.

G.br., leilending
Hans Larsen Aas fra S. Ås(B) dpt. 9/12-1703 bg. 18/1-1776. ”Hans Larsen Aas 73 1/2 aar.”, s.a. Lars Arnesen Aas.
g. 23/10-1738 m. Karen Rasmusdatter fra Furuvald dpt. 12/12-1717 bg. 6/9-1757. ”Hans L. Aases kone 39 aar.”, d.a. Rasmus Christensen Furuvald.
1. Halvor dpt. 17/7-1740. Trolig død som barn.
2. Dorthe bg. 28/4-1743. ”Hans Aases Dorte 11 uger.”
3. Dorthe Maria Hansdatter dpt. 5/4-1744 g.m. Nils Christophersen Venstøp. Se N. Venstøp(B).
4. Halvor Hansen dpt. 6/11-1746. Se nedenfor.
5. Inger Hansdatter dpt. 11/6-1747 bg. 1/3-1766. ”Hans Aases d. Inger 19 aar.”
6. Karen Hansdatter dpt. 8/2-1750 g.m. Halvor Larsen Venstøp. Se N. Venstøp(A).
7. Maren dpt. 29/10-1752 bg. 18/3-1753. ”Hans L. Aases dtr. Maren 21 uger.”
8. Lars Hansen dpt. 27/1-1754 bg. 9/3-1774. ”Lars Hansen f. Aas 21 aar.”
9. Maren Hansdatter dpt. 25/3-1756 bg. 2/3-1774. ”Maren Hansdtr. f. Aas. 19 aar.”
Br. ca. 1738.

F.f. Hans Larssøn Aas's Halvor: Lensmanden, Jan Jostssøn, Jon Claussøn, Jens Aabyes qde. Dorte.
F.f. Hans Aases Dorte Maria: Rasmus Aas, Solve Rosval, Christen Fossums qde., Anne Persdatter.
F.f. Hans Larsen Aas's barn Halvor: Gunder Gulsets kone, Helvig Hansdatter, Solve Rosval, Halvor Gløssmyr, Haral Rasmusen.
F.f. Hans L. Aases pb. Inger: Engebret Dyrchols kone, Zidsel Pedersdatter, Rasmus Aas, Christen Fossum, Anders Halvorsen.
F.f. Hans Larsen Aases pb. Karen: Engebret Dyrchols kone, Zidsel Pedersdtr., Christen og Peder Fossum, Morten Rasmusen.
F.f. Hans Larsen Aases pb. Maren: Solve Rosvolds kone, Ingebor Gundersdatter, Engebret Dyrchol, Morten Faarevol, Frans Rasmusen.
F.f. Hans Larsen Aases db. Lars: Ole Aases kone, Karen Larsdtr., Frans Glørsmyr, Berulf Christensen, Anders Halvorsen.

F.f. Hans Larsen Aases pb. Maren: Morten Faarevalds kone, Maren Engebretsdtr., Solve Rosval, Ole Aas, Rasmus Engebretsen.

Ekstraskattmanntallet 1762:
Eiere av både søndre og nordre Ås med tillhørende husmannsplasser:
Captain Rasch og hans svoger kanselliraad Løvenskiold.
Oppsitter: Hans Larsen med følgende barn over 12 år, Halvor, Dorte og Inger.

G.br., leilending
Halvor Hansen Aas herfra dpt. 6/11-1746 d. 16/3-1819. ”Halvor Hansen Aas, forhv. leilending, 80 aar.”, s.a. Hans Larsen Aas.
g. 20/8-1765 m. Margrethe Halvorsdatter fra Gløsmyr dpt. 15/6-1738 d. 21/7-1817. ”Margrethe Halvorsd. Gift med Halvor Hansen Aas, 80 aar.”, d.a. Halvor Tollefsen.
1. Lars Halvorsen dpt. 10/11-1765. Se nedenfor.
2. Halvor dpt. 22/3-1767 bg. 10/5-1767. ”Halvor Aases s. Halvor 7 uger.”
3. Anders Halvorsen dpt. 12/5-1768. Se S. Oterholt.
4. Inger dpt. 6/10-1771 bg. 2/3-1774. ”Halvor Hansen Aases d. Inger 2 1/2 aar.”
5. Hans Halvorsen dpt. 3/10-1773. Se nedenfor.
6. Halvor dpt. 3/9-1775 bg. 15/6-1779. ”Halvor Hansen Aases s. Halvor 3 1/4 aar.”
7. Rasmus dpt. 14/12-1777 bg. 24/6-1779. ”Halvor Hansen Aases s. Rasmus 1 1/2 aar.”
8. Rasmus Halvorsen dpt. 2/7-1780 d. 3/3-1839 på Hogstad i Siljan g. 29/12-1812 m. Maren Malene Aslaksdatter fra Stulen(B) dpt. 9/4-1786.
    Brukte Hogstad nedre fra 1813. Se Bygdebok for Siljan side 578.
    Barn 1. Aslak Rasmussen (på Hogstad) f. 19/7-1813.
    Barn 2. Maren Rasmusdatter f. 20/10-1815.
    Barn 3. Halvor Rasmussen f. 3/9-1819. Se S. Oterholt.
    Barn 4. Hans Rasmussen (på Hogstad) f. 16/8-1829.
Br. ca. 1765.

F.f. Halvor Aases db. Lars: Nils Venstøbs kone, Inger Hansdtr., Christopher Venstøb, Ole Aas, Isak Halvorsen.
F.f. Halvor Aases db. Halvor: Ole Aases kone, Karen Halvorsdtr., Ole Aas, Nils Venstøb, Isak Halvorsen.
F.f. Halvor Hansens db. Anders fra Aas: Ole Knudsens kone, Karen Halvorsdtr., Halvor og Ole Aas, Nils Venstøb.
F.f. Halvor Hansens pb. Inger fra Aas: Nils Venstøbs kone, Karen Hansdtr., Halvor Aas, Ole Aas, Lars Hansen.
F.f. Halvor Hansen Aases db. Hans: Nils Venstøbs kone, Maren Hansdtr., Isak Aas, Ole Aass, Halvor Halvorsen.
F.f. Halvor Hansen Aases db. Halvor: Nils Venstøbs kone, Karen Olsdtr., Nils Venstøb, Isak Aas, Halvor Halvorsen.
F.f. Halvor Hansen Aases db. Rasmus: Nils Venstøbs kone, Magnil Larsdatter, Nils Venstøb, Isak Aas, Halvor Venstøb.
F.f. Halvor Hansen Aases db. Rasmus: Halvor Venstøbs kone, Ole Hoppestads datter, Isak Aas, Christen Olsen, Nils Christophersen Venstøb.

Det ser ut som at sønn nr. 8, Rasmus Halvorsen var soldat da han i 1802 (22 år gammel) ble far til et barn som ble døpt i Gjerpen den 27/6-1802:
"Maren Jonsdatters uægte drengebarn Halvor fra S. Aas. Til barnefader udlagt Rasmus Halvorssøn, soldat fra S. Aas.
Faddere: Peder Nøklegaards kone, Karen Rasmusdatter, Ole Olessøn, Mads Christenssøn, Halvor Isaacssøn."

Maren Jonsdatter kom fra Stulen(A) og var d.a. Jon Pedersen. Hun ble siden gift med Jan Pedersen Bøe. Se M. Bø(A).
Sønnen Halvor Rasmussen vokste opp på M. Bø(A) og kom siden til N. Jønnevald som leilending.

G.br., leilending
Hans Halvorsen Aas herfra dpt. 3/10-1773 d. 27/3-1824 på S. Ås, s.a. Halvor Hansen Aas.
g. 11/2-1802 m. Karen Nilsdatter fra Furuvald dpt. 10/9-1775 d. etter 1845, d.a. Nils Sørensen Furuvald.
Forlovere: "Halvor Hansen Aas og Ole Gulbrandsen."
1. Inger Hansdatter dpt. 4/4-1802. Bodde hos sin søster Margrethe på Fossum til de utvandret til N. Amerika i 1865.
2. Maren Hansdatter dpt. 4/3-1804 d. 29/9-1854 i Ashippun, g.m. Rasmus Jensen. Se Furuvald.
3. Halvor dpt. 23/3-1806 bg. 14/10-1810. ”Hans Halvorssøns db. Halvor f. S.Aas. 4 7/12 aar og ....”
4. Nils dpt. 14/4-1808 bg. 14/10-1810. ”... og hans db. Nils ibid 2 1/2 aar.”
5. Randi Hansdatter f. 20/1-1811 g.m. Christen Christophersen. Se Rød under Kise.
6. Margrethe Hansdatter f. 31/5-1813 g.m. Hans Rasmussen fra Fossum. Se Familie 2 - Fossum 1845.
7. Lars Hansen f. 5/11-1815. Se Familie 7 - Mæla 1845.
Br. ca. 1802.

F.f. Hans Halvorssøns pb. Inger f. S.Aas: Lars Halvorssøns enke, Pernelle Abrahamsdtr., Anders og Rasmus Halvorssøn, Rasmus Nilssøn.
F.f. Hans Halvorssøns pb. Maren f. S.Aas: Gunnild Christophersdtr., Pernelle Abrahamsdtr., Rasmus Nilssøn, Anders og Rasmus Halvorssøn.
F.f. Hans Halvorssøns db. Halvor f. S.Aas: Gisle Aases enke, Inger Larsdtr., Anders og Rasmus Halvorssøn, Rasmus Nilssøn.
F.f. Hans Halvorssøns db. Nils f. S.Aas: Gunnil og Anne Hedevig Christopherdatter, Ole Olessøn, Anders Halvorssøn, Jens Forevold.
F.f. Hans Halvorssøns pb. Randi f. S.Aas: Gunnil Aas, Maren Aslaksdatter, Anders og Rasmus Halvorssøn, Lucas Aslakssøn.

F.f. Hans Halvorsens pb. Margrethe f. Søndre Aas: Gisle Aases enke, Maren Aslaksdatter, Rasmus og Anders Halvorsen, Hans Larsen.

Enka Karen Nilsdatter (74) var føderådskone i 1845 hos Peder Bærulfsen på denne gården.

30/8/1824 HANS HALVORSSEN Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 13b.
Søndre Aas Arvinger:
u/Fossum Enka Kari Nilsdatter og barna:
jernverk     1. Lars Hanssen 8 1/2 år.
                    2. Inger Hansdtr. 22 "
                    3. Mari Hansdtr. 20 "
                    4. Randi Hansdtr. 13 "
                    5. Margrethe Hansdtr. 11 "
Formynder for alle: Farbror Rasmus Halvorssen Hoppestad. (Skal være Hogstad i Slemdal. G.S.).
Enkas laugverge ble Rasmus Nilssen Kise.
Brt: 153 - 3 – 20.
Net: 58 - 3 – 20.

G.br., innerst
Lars Halvorsen herfra dpt. 10/11-1765 bg. 28/1-1801. ”Lars Halvorssøn f. S.Aas 35 1/4 aar.”, s.a. Halvor Hansen Aas.
g. 24/9-1794 m. Gunhild Christophersdatter fra V. Haugerød dpt. 22/3-1772 d. 19/5-1850 på S. Ås, d.a. Christopher Isaksen.
1. Hans dpt. 16/8-1795 bg. 13/12-1795. ”Laers Halvorssøns db. Hans f. S. Aas 1/3 aar.”
2. Hans Larsen dpt. 15/1-1797. Se nedenfor.
3. Christopher Larsen dpt. 17/2-1799 . Se Øvre Hoppestad(B).
4. Ingeborg Larsdatter dpt. 17/2-1799 g.m. Ole Johannesen Bøe. Se M. Bø(B).

F.f. Laers Halvorssøns db. Hans fra S.Aas: Anders Halvorssøns k., Anne Hedevig Christophersdtr., Rasmus Berreberg, Ole Olessøn, Hans Halvorssøn.
F.f. Laers Halvorssøns Hans f. S.Aas: Erik Kiises k., Anne Hedvig Christophersdtr., Nils Berreberg, Hans Hougerøe, Ole Olessøn.

F.f. Lars Halvorssøns Tvillinger Christopher og Ingebor f. S.Aas: Erik Kiises k., Maren Hansdtr.,Nils Berreberg, Ole Nilssøn Aas, Rasmus Halvorssøn,
      Anders Halvorssøns k., Pernille Abrahamsdtr., Ole Olessøn Aas, Gisle Franssøn, Hans Halvorssøn.

Enka Gunhild Christophersdatter ble g2g med em. Gisle Fransen på N. Ås(A). Se der.

4/6/1805 LARS HALVORSSEN Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 242a.
Søndre Aas Arvinger: Enka Gunhild Cristophersdatter og barna:
    1. Hans Larssen 9 år.
    2. Christopher Larssen 7 ”
    3. Ingeborg Larsdtr. 6 ”
Søndre Aas var leilendingsgods u/Fossum verk. Enka og barna var hos avdødes far Halvor Hanssen Aas.

28/12/1852 INGEBORG OLSDATTER AAS Bamble Skifteprot. nr. *)
Aas Arvinger: Enkem. Jens Olssen og avdødes barn etter 2 ekteskap:
A. Etter 1.ekteskap med John ...... :
    1. Aslak Johnssen 23 1/2 år. Formynder for
    2. Ole Johnssen 20 1/2 ” alle: Morbroren
    3. Anne Johnsdtr. 26 ” Christopher Larssen
    4. Ingeborg Johnsdtr. 18 1/2 ” Hoppestad.
    5. Maren Johnsdtr. 16 ”
B. Etter 2.ekteskap med Jens Olssen:
    6. Christopher Jenssen 12 år. Formynder for
    7. Isak Jenssen 9 1/2 ” alle: Farbroren
    8. Ole Jenssen 6 ” Halvor Olssen Aas.
    9. Inger Marie Jensdtr. 3 1/2 ”
Brt: 122 - 117
Net: 5 - 81.
*) A: BS 31 s.61? B: BS 20B s.30. C: (1850-54) 228.

G.br., skogfogd (”skaufut”), leilending
Hans Larsen Aas herfra dpt. 15/1-1797 d. 26/3-1840 på Skauen under Gimsøy i Solum, s.a. Lars Halvorsen Aas.
g. 3/9-1824 m. Marie Evensdatter fra M. Bøle dpt. 3/11-1799 d. 17/2-1878 under Gjemsø kloster i Solum, d.a. lærer Even Olsen Bøhle.
Forlovere: "Engebret Bøhle, Halvor Bøhle."
1. Margrethe Hansdatter f. 28/11-1824 g.m. Halvor Hansen på Klosterhaugene i Solum.
2. Lars Hansen Aas f. 16/12-1825 d. før 1878 g.m. NN. Barn 1. Hans Larsen Aas.
3. Even Hansen f. 8/10-1827 på Skauen under Gjemsøe i Solum.
4. Kirsten Gurine Hansdatter f. 28/3-1829 under Gjemsø i Solum g.m. tollfullmektig M. Melsom (i Skien?).
5. Inger Hansdatter f. 23/10-1830 u. Gjemsø. Bodde hos sin ste-morfar på Bøle i 1840.
6. Johannes Hansen f. 13/5-1833 under Gjemsø. Se Ballestad(24).
7. Halvor f. 29/3-1835 i Solum.
8. Halvor Hansen Aas f. 22/8-1837 på Kjerringteigen i Solum g. 26/7-1866 i Gransherad som ”skovfuldmægtig” med Karen Maria Olsdatter "fra Solum" f. 16/5-1842, d.a. Ole Trondsen.
    Halvor Hansen Aas ble skogfogd for Cappelen og bodde på Helleberg søndre i Gransherad fra før 1865.
9. Hanna Hansdatter Aas f. 9/5-1840 i Solum (konf. okt. 1854 i Solum krk. med adresse Gjemsøe) g.m. Lars NN. Barn 1. Karen Larsdatter.
Br. 1824.

Denne familien bodde her kun en 3 års tid. Hans og Marie Aas, med barna Margrethe og Lars, flyttet til
Kjerringteigen i Solum (Gråten) i 1827, i følge presteattest dat. 27/12-1827.
Ved barnedåpen til sønnen Halvor i 1835, var Hans oppført som ”Oldermand Hans Larsen Aas paa
Skoven under Giemsøe Kjerringteigen.”

I 1837: ”Huusmand Hans Larsen Aas, Saugen Gjemsøe Kloster.” Ved skiftet i 1840 ble han
kalt skogfogd. Han hadde trolig sitt arbeide i Hans Cappelens skoger i Solum.
Ved Maries død ble hun i Solum kirkebok skrevet som Marie Evensdatter Aas.

7/4-1840     HANS LARSEN   Nedre Telemark Skifteprot. nr. 26, side 593.
Skaugen pl. Enke: Marie Evensdtr.
u/ Gimsøy   Han var skogfogd og døde den 26 forrige maaned.
Kloster        Deres børn:
                1. Lars Hansen 14 år.
                2. Even Hansen 12 år.
                3. Johannes Hansen 7 år. Verge for barn fra 1 til 4 ble farbror
                4. Halvor Hansen 2 ½ år. Kristopher Larsen Hoppestad.
                5. Anne Margrete Hansdtr. 15 år. Verge for de 3 siste barn ble morbror.
                6. Kirsten Hansdtr. 10 år. Ole Evensen Sørbye (Sørbø) i Gjerpen.
                7. Inger Hansdtr. 7 ½ år, var hos bestefar (Stebestefar), Halvor Andersen Bøhle i Gj.
Løsøret ble solgt på auksjon for 20 spd. 110 sk. Det var mye gjeld, bl.a til Hans Cappelen på vel 143 spd.

1/6-1878 MARIE EVENSDATTER AAS   Gjerpen Skifteprot. nr. 3 side 300.
Aas        og mannen HANS LARSSEN
              - han arb.mann, død tidl. -
              Arvinger: Barn og barnebarn:
            1. Sønnesønn Hans Larssen.
            2. Margrethe Hansdtr. g.m. Halvor Hanssen Klosterhaugen.
            3. Kirsten Hansdtr. g.m. toldfullm. M. Melsom.
            Verge for ”de umyndige barn”: Halvor Johannessen Bøle.
            4. Sønnen Even Hanssen.
            5. Sønnedatter Karen Larssen.
            6. Sønnen Halvor Hanssen.
            7. Sønnedatter Ida Marie g.m. Ulrik Cudrio.
        Nr. 7 er datter av Johannes Hanssen Ballestad og Petronelle Dorthea Eriksdtr.
        ”Alle arvingene var forlikt om at dattera Kirsten Hansdtr. Aas skulle få seg utlagt alle boets eiendeler mot å overta gjeld og omkostn.
        Hun begjærte så og fikk seg boet ekstrahert.”

G.br., leilending
Peder Bæruldsen fra Slettene under Mo dpt. 29/5-1791 d. 29/5-1855 på Ås, s.a. Bæruld Haagensen.
g1g 19/9-1815 m. Berthe Larsdatter (fra Ballestad?) f. ca. 1791 d. 1/6-1842 på Ås.
Forlovere: "Ole Pedersen Gaasehølen, Anders Johnsen Moe."
g2g 10/9-1846 m. enke Torborg Gundersdatter fra Furuvald(2) dpt. 18/11-1804. Hun døde i El Paso, Pierce co., Wisconsin., d.a. Gunder Monsen Furuvald.
1. Inger Kirstine Pedersdatter f. 26/10-1817 på Slettene under Mo g.m. sagbruksarbeider Johan Andersen Havbakken f. 1814 d. 27/5-1897. Bodde i Skien. Ingen barn.
2. Aslak Pedersen f. 20/6-1821 d. 17/12-1902. Se nedenfor.
3. Jens Pedersen f. 16/1-1825 g.m. Ingeborg Lucasdatter. Se Rønningen under Stulen.
4. Lars (tvilling) f. 25/1-1828 på S. Aas. Døde som nyfødt.
5. Karen Pedersdatter (tvilling) f. 25/1-1828 på S. Ås g.m. enkemann Jens Olsen Aas f. 26/4-1813. Se nedenfor.
6. Lars Pedersen f. 28/9-1830 d. 29/9-1890. Se nedenfor.
7. Maren Karine Pedersdatter f. 16/6-1833 g. i Ashippun, Wisc. 19/4-1857 m. Hans Rasmussen Furuvald. Se Furuvald.
8. Peder Pedersen f. 7/3-1836 d. 1904 emigrerte med sine 2 søsken Lars og Maren i 1856. Gift i Ashippun, Wisconsin med
    Margareth Rasmusdatter Furuvald f. 29/2-1832 d. sep. 1894. Peder var g.br. De skrev seg for Peter og Marg Peterson i USA.
    Barn 1. Maria Peterson f. 1863.
    Barn 2. Caroline Peterson f. 1864 g.m. John Cannel.
    Barn 3. Rachel Peterson f. 1873 g.m. George A. Connel.
Barn i 2. ekteskap:
9. Berthe Maria Pedersdatter f. 5/4-1847 g. (i Amerika) m. Edward Olson. Berthe emg. i 1856.
    Barn 1. Annah Olson g.m. Charles Sorenson.
    Barn 2. Otto Olson.
    Barn 3. Adolph Olson.
Br. 1826.

F.f. Peder Bærulfsen og Birte Larsd., Slettene u. Moes pb. Inger Kirstine: Ole Gaasehølens kone og Mari Larsdatter, Ole Pedersen Gaasehølen, Haagen og Halvor Beruldsønner u. Moe.

Denne familien bodde tidligere på Slettene under Mo. Enka Karen Nilsdatter hadde føderåd her i 1835 og 1845.
Hun var enke etter Hans Halvorsen Aas (ovenfor).
Barn nr. 5 Karen Pedersdatter er utelatt blant døpte. Men hun er tvilling med Lars som døde før dåpen.
Vi ser av hennes konfirmasjon i april 1848 at fødselsdato, sted og foreldre stemmer.
Det finnes dessverre av og til slike feil i både kirke- og klokkerbøkene.

Torborg Gundersdatter var enke etter Isak Halvorsen på Kåsa under Dyrkoll.

”Enke Torbor Gundersdatter Furuvald 51 aar”, emigrerte til N. Amerika 17/4-1856 sammen med datteren
Berthe Maria fra 2. ekteskap og sønnen Gunder Isaksen fra første ekteskap.
De bosatte seg i Waupaca county i Wisconsin.

14/2-1856  PETER BÆRULFSSEN     Bamble Skifteprot. nr. *)
Aas.         - Leilending -
               Arvinger: Enka Torberg Gundersdatter og barna:
            1. Lars Pederssen
            2. Peder Pederssen
            3. Maren Karine Pedersdtr.
Enkas laugverge: Ole Jacobssen Furuvald.
Brt: 192 - 72
Net: 29 - 29 1/2.
*) B: BS 106 s.224. C: BS 124 s.107.

Landskyld 1838: Gammel skyld: 5 huder 6 skinn (eller 5 ½ huder). Ny skyld: 7 daler, 0 ort, 23 skilling.

Arbeider, innerst
Aslak Pedersen herfra f. 20/6-1821 d. 17/12-1902, s.a. Peder Bæruldsen Aas.
g. 28/10-1847 m. Karen Maria Østensdatter fra Plassen under Dyrkold f. 26/4-1818, d.a. Østen Larsen.
1. Berthe Aslaksdatter Peterson f. 14/2-1848 på Ås. g.m. farmer og kvegoppdretter Rasmus Hansen fra Fossum f. 20/4-1843 d. 14/4-1909.
    De emigrerte i 1864 til N. Amerika. Bodde i Ellsworth, Dodge co., Wisconsin.
    Barn 1. Henry Anthon Hanson f. 30/6-1869 d. 27/2-1952 g1g m. Petra Christine Jensdatter f. 1/6-1866 på S. Ås(B), g2g m. Anna M. Madson f. 5/10-1878 d. 21/9-1938.
    Barn 2. Charles (Karl) Martinius Hanson f. 14/1-1872 i Ellsworth d. 10/3-1939 g.m. Ida Agnethe Olson fra Dodge city f. 11/10-1878 d. 25/2-1963.
    Barn 3. Peter Bernhard Hanson f. 14/1-1875 i Ellsworth d. 5/3-1951 g.m. Clara Bertina Anderson fra Ellsworth f. 18/6-1879 d. 19/7-1960.
    Barn 4. Richard Severin Hanson f. 4/11-1879 d. 21/10-1945 g.m. Mary Elisabeth Hines f. 25/12-1874 d. 20/9-1957.
    Barn 5. Otto Hanson f. 13/8-1881 d. 2/2-1952 g.m. Alma Anderson f. ? d. 10/2-1974.
2. Anne Margarethe Aslaksdatter f. i Ellsworth g.m. Lars Rasmussen.
    Barn 1. Minnie Rasmusson.
    Barn 2. Clara Rasmusson.
3. Peter A. Peterson f. 2/4-1852 i Dodge city d. 8/9-1884.
4. Stina Peterson g.m. Oscar Sandford.
    Barn 1. James Sandford.

Aslak Pedersen, kona og datteren Berthe emigrerte til N. Amerika i juni 1848 med S/S ”Valhalla”. Se Presteattest av 15/5-1849.
De slo seg ned i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin.

Opplysninger om Amerikanske data har jeg mottatt fra amerikanske etterkommere.

Arbeider, innerst
Lars Pedersen Aas herfra f. 28/9-1830 d. 29/9-1890, s.a. Peder Bæruldsen Aas.
g. 27/9-1855 m. Kirsten Halvorsdatter fra Plassen under Ås f. 14/2-1831, d.a. Halvor Johnsen.
1. Mary Peterson f. i Amerika g.m. Christopher Christopherson.
2. Peter L. Peterson f. i Amerika g.m. Sophia Christopherson.
3. Lewis Peterson f. i Amerika.
4. Carl Peterson f. i Amerika.

Lars skal visstnok ha forpaktet en av Mo-plassene fra han giftet seg og til de emigrerte til N. Amerika i 1856.
De reiste sammen med Lars sine søsken Peder og Maren Karine. De bosatte seg i Ashippun, Dodge Co.,
Wisconsin. Lars kjøpte jord og ble farmer der. Se Presteattest av 17/4-1856.

Landskyld 1838: 5 huder 6 skinn (eller 5 ½ huder).
Ny skyld: 7 daler, 0 ort, 23 skilling. Eier: Løvenskiold.

G.br., leilending
Christian Evensen
fra Kløverød i Siljan f. 27/8-1826 i Ø. Porsgrunn d. 3/6-1897, s.a. Even Christensen fra Kløverød og Ingeborg Evensdatter fra Holla.
g. i Siljan 10/6-1855 m. Anne Guttormsdatter fra Søntvedt i Siljan f. 30/5-1834 d. 4/3-1912,
d.a. Guttorm Larsen Søntvedt fra V. Bø(1) i Luksefjell.
1. Ingeborg Marie Christiansdatter f. 5/10-1855 på Kløverød i Siljan
g. i Siljan 5/12-1873 m. Gullik Hansen. Se Familie 19 - Venstøp 1875.
2. Anne Margrethe Christiansdatter f. 25/9-1857 på Ås
g1g m. Olaus Kristensen. Se Familie 1 - Rising 1891.
3. Even Christiansen f. 15/12-1859
g. i Siljan 21/10-1884 m. Ingeborg Maria Pedersdatter fra Afsøla i Siljan f. 1861, d.a. Peder Gundersen. Han var snekker, bosatt i Skien.
4. Lars Christiansen f. 8/1-1862
g. 1907 m. Trine Larsdatter Kaasene. Bodde i Siljan.
5. Jacob f. 23/2-1864 d. 4/3-1864 på Ås.
6. Marthe Gurine f. 10/2-1865 d. før 1870.
7. Hans Martin Christiansen f. 14/8-1867.
8. Elise Gunelia Christiansdatter f. 8/3-1870 på Kløverød. Gift
til gården Helland på Jæren.
9. Jacob (tvilling) f. 20/2-1873 på Kløverød d. 21/2-1873, 1 ½ dag gml.
10. Christian (tvilling) f. 20/2-1873 på Kløverød d. 22/2-1873, 2 dager gml.
11. Anders Christian Christiansen f. 18/3-1874.
Til Kløva i Siljan.
12. Hella Caroline Christiansdatter f. 11/12-1877
g. 1911 m. Kristian Jacobsen Solli.
13. Jacob Christiansen f. 12/6-1880 g. i Gjerpen 23/7-1903 m. Hulda Kirstine Pedersen fra Skien. Han var
tømrer, bosatt i Skien.
Br. 1856.

Tjenestefolk i 1865: Inger Karine Pedersdatter (21) og Hans Gundersen (16). Begge fra Gjerpen.

Denne familien flyttet tilbake til Siljan i 1870 da han overtok farsgården Kløverød. Christian var da 46 år og Anne var 38.

Hans Halvorsen.
Br. 1867.

G.br., leilending
Hans Christophersen Hoppestad
fra Hoppestad øvre(B) f. 14/4-1845 d. 30/10-1868 på Ås, s.a. Christopher Larsen Hoppestad.
Br. 1868.

Hans Hoppestad døde før han rakk å etablere seg. Han ble bare 23 ½ år gammel. Hans søster og
hennes mann Peder Hansen fikk leie denne gården etter ham. Se nedenfor.

G.br., vognmann, leilending
Peder Hansen
fra Island i Siljan f. 10/9-1844 d. etter 1900, s.a. Hans Pedersen Island og Maren Helvig Gulliksdatter.
g1g 24/8-1869 m. Elise Christophersdatter fra øvre Hoppestad(B) f. 24/11-1842 d. 19/8-1882 på Ås,
d.a. Christopher Larsen Hoppestad (herfra).
Forlovere: "Jacob Hansen Island og Rollef Nilsen Foss."
g2g 24/8-1884 m. Karen Marie Hansdatter fra Berberg(8) "Åsen" f. 29/7-1839, d.a. Hans Jacobsen.
1. Hans Christian Pedersen f. 7/1-1870. Se Skifjell(9) "Kåsa".
2. Inger Marie f. 20/4-1872 d. 12/7-1876 på Ås.
3. Maren Gunelia Pedersdatter f. 24/10-1874 på Ås
g.m. Anders Torgersen. Bodde visstnok på Frogner.
4. Lars Pedersen Aas f. 23/6-1876.
Se Frogner(5).
5. Jacob Pedersen Aas f. 14/4-1879
g.m. Ellen NN. Bodde først i Trondheim, siden i Oslo.
6. Marie ”Maie” f. 6/7-1881 d. 19/1-1882 på Ås.
Br. 1869.

Den eneste ved navn Peder Hansen i Siljan i 1865, var tjenestedrengen på Vanebo. Han var da 22 år (f. ca. 1843).
Peder var trolig født på Tveitan i Siljan og vokste videre opp på Ø. Island som faren overtok på åremål etter sin
svigerfar i 1847. Se Siljanboka s. 553.

1875: Eier av gården var fru H. Løvenskiold. Peder bodde her med sin kone og 3 barn som leilendinger.
Andre beboere: Enka Anne Marie Davidsdatter (Elises mor) f. 1804, ble forsørget av Peder.
Tjenestepike: Inger Torine Reiersdatter f. 1856. Dyr: 1 hest m/føll, 6 kyr, 7 ungdyr, 4 sauer og 1 gris.
Dette må derfor etter tiden og sammenligning med andre gårder, ha vært en veldrevet gård hvor familien
hadde det godt.

Peder Hansen giftet seg på ny i 1884 og flyttet til Uthaugen hvor han forpaktet Meen(28) i 1891.
Videre forpaktet han Vallerdalen u. Meen i 1900. Han er ikke funnet død i Gjerpen.
Peder og hans andre hustru bodde begge på Ås før de giftet seg.

Jacob Olsen Aas.
Br. ca. 1880. Se S. Ås(B).

Mesteparten av jorda her ble utskilt og omregulert i 1883.
Skogen ble beholdt av Løvenskiold - Fossum.

Se heretter Ås(2).


(C) Gard Strøm.