| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012. Heivannet nederst til høyre. Siljanveien til venstre.

Grinimyra - Myre
Husmannsplass under søndre Grini. Gammelt løpenr. 157.

I dag: 57/13.

Myre var beliggende på Gjerpen-siden av Heivannet og ble trolig ryddet av Ole Einarsen
rundt 1785-87. I mange år har dette kun vært et skogsområde uten boplass.

Arbeider, husmann
Ole Einersen
fra Kausanrød under Grini dpt. 22/11-1744 d. 5/1-1816. ”Ole Einersen, husmand u. Grini, 70 aar.”, s.a. Einar Thorbjørnsen.
g1g 7/1-1769 m. Anne Jensdatter fra Høymyr(1) dpt. 24/10-1745 bg. 7/1-1781. ”Ole Einersens kone f. Sems ejet 37 aar.”, d.a. Jens Nilsen Høymyhr.
g2g 27/10-1781 m. Gjertrud Gundersdatter fra Ulefoss sagbruk dpt. 30/5-1758 i Holla bg. 29/5-1792. ”Ole Ejnerssøns kone u/S. Grinie Gjertrud Gundersdtr. 35 aar.”, d.a. Gunder Hansen Kvennodden og Cathrine Madsdatter.
g3g 2/1-1793 m. Inger Halvorsdatter (ikke fra Gjerpen) f. ca. 1755 bg. 4/1-1809. ”Ole Ejnerssøns kone Inger Halvorsdtr. und. S. Grinie, meent at være over 50 aar.”
g4g 2/7-1812 m. Gunbjørg/ Gunbor Olsdatter f. ca.?
1. Jens Olsen dpt. 17/9-1769.
2. Nils dpt. 17/10-1770.
3. Anne Olsdatter d.e. dpt. 26/1-1772 g1g m. Anders Torjersen. Se Tangen under Skilbred.
4. Svend dpt. 15/1-1775 bg. 2/6-1787. ”Ole Einersens Søn Svend 10 1/2 aar.”
5. Kirsten dpt. 31/8-1777 bg. 14/9-1777. ”Ole Einersens d. Kisten 14 dager.”
6. Nils Olsen dpt. 31/8-1777.
Barn i 2. ekteskap:
7. Anne Olsdatter d.y. dpt. 14/4-1782 g2g 18/2-1827 m. enkemann Hans Andersen. Se Familie 67 - Fossum 1835.
8. Kirsten bg. 29/3-1786. ”Ole Einersens dtr. Kisten 3/4 aar.”
9. Simon dpt. 16/9-1787 bg. 14/8-1803. ”Ole Ejnerssøns db. Simon under S. Grinie 15 11/12 aar.”
10.
Hans dpt. 5/4-1792 bg. 29/6-1792. ”Ole Einerssøns db. Hans under S. Grinie 1/4 aar.”
Barn i 3. ekteskap:     
11. Gjertrud Olsdatter dpt. 29/9-1793.
12. Halvor dpt. 31/7-1796 bg. 14/5-1797. ”Ole Ejnerssøns db. Halvor under S. Grinie, 3/4 aar.”
13. Halvor Olsen dpt. 14/7-1799.
Br. ca. 1787.

F.f. Ole Einersens db. Jens fra Riising Ejet: Jens Høymyrs kone, Kisten Rollefsdatter, Nils Berreberg, Claus Olsen, Isak Høyelie.
F.f. Ole Einersens db.
Nils fra Riising Ejet: Clemet Rasmusens kone, Marthe Olsdtr., Jens Høymyr, Claus Olsen.
F.f. Ole Einersens pb. Anne fra Riising Ejet: Jens Høymyrs kone, Maria Johannisdtr., Einer Torbiønsen, Nils Berreberg.

F.f. Ole Einersens db.
Sven fra Riising Ejet: Jens Høymyrs enke, Maria Johannisdatter, Einer Torbiønsen, Nils Berreberg.
F.f. Ole Einersens tvillingbørn fra Riising Ejet, Nils og Kisten: Anders Olsens kone, Clemet Rasmusens kone, Giertrud Gundersdtr., Kirsten Nilsdtr., Tormoe Jonsen, Jon Friderichsen, Peder Kausenrøe, Claus Olsen, Søren Hansen.
F.f. Ole Einersens pb. Anne fra Riising Ejet: Claus Olsens kone, Simen Jonsens kone, Claus Olsen, Clemet Rasmusen.

F.f. Ole Einersens db. Simen fra Grinie Ejet: Inger Olsdtr., Anne Serine Clausdatter, Gullich Amundsen, Ole Clasen, Rasmus Clemetsen.
F.f. Ole Einerssøns db. Hans u/S. Grinie: Birgit Kielsdtr., Karen Sørensdtr., Rasmus Hanssøn, Albert Claussøn, Nils Berreberg.

F.f. Ole Einarssøns pb. Gjertrud u/S. Grinie: Bergit Kittilsdtr., Kirsten Clausdtr., Claus Olessøn, Peder Rasmussøn, Albert Claussøn.
F.f. Ole Einerssøns db. Halvor u/S. Grinie: Anders Torjerssøns k., Karen Clausdatter, Ole og Albert Claussøn, Jens Olessøn.
F.f. Ole Einerssøns db. Halvor u/S. Grinie: Anne Sørine Clausdtr., Ingebor Jensdatter, Peder Hanssøn, Søren Grinie, Nils Olessøn.

Ole Einarsen/ Einersen var i 1802 verge for sin datter, enke Anne Olsdatter på Tangen u. Skilbred.
Den avdøde mannen var Anders Torjersen.

Søking etter opphavet til kone nr. 2, Gjertrud Gundersdatter, har så langt resultert i ett treff i Holla kirke:
Gunder Hansen Kvennodden fra Ulefoss sagbruk og Cathrine Madsdatter døper Gjertrud den 30/5-1758.

Den 4. kona Gunbjør/ Gunbor fikk ett treff i FT 1801 på N. Kvelde mellom i Hedrum i Vestfold.
Hun var i tjeneste der og 27 år gammel. 

3/5-1781       ANNE JENSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 294a.
Lysa u/Sem     Arvinger: Enkem. Ole Einarssen og barna:
               1. Jens Olssen 12 år.
               2. Svend Olssen 6 ”
               3. Nils Olssen  4 ”
               4. Anne Olsdtr. 9 ”
Formynder for sønnene ble faren.
  ----”----    for Anne ble Nils Jenssen Berreberg.
Brt:   11 - 3 -  4
Gjeld: 11 - 3 - 12 (insolvent, mangler 8 skilling på full dekning.)

4/12-1792      GJERTRUD GUNNARSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 667a.
Myhre          Arvinger:                            
u/S.Grini      Enkem. Ole Einarssen og barna:
               1. Simon Olssen, 5 år.
               2. Anne Olsdtr. 10 ”
               Faren er selv verge for barna.
Brt: 43 - 3 -  4
Net: 26 - 1 - 18
Jordegods: Plassen Myhre u/S. Grini, 1/4 skind m.b., verd 36 rdl.

Landskyld 1801: 1/4 skinn.

Norges matrikkel 1838.
Løpenr. 157 Grinimyren. Landskyld 1 ort 12 sk. Eier: Peder Haraldsen.

Norges matrikkel 1889.
57/13 Myren. Skyldmark (landskyld): 1 ort 12 sk. Rev. til 0 mark 45 øre. Eier: Jan Solvesen.

Norges matrikkel 1905.
57/13 Myren. Skyld: 0 mark 45 øre. Eier: Andreas Nilsen Grini. Se Grinihaven.

Jeg kjenner ikke til andre som har bodd her fast senere. Gard Strøm.

(C) Gard Strøm.