ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Høymyr
Gård nr. 132 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til post@gamlegjerpen ved Gard Strøm.Oppdatert 21.04.2024
 


Høymyr nordre - Høymyr 1
Gammelt løpenr. 443. Etter delingen fra hovedbølet i 1815: 443a. Siden Norges matrikkel 1889: 132/1 m.fl.


Høymyr bnr 1 på 1950-tallet. Foto: Familien.


Adresse 2024: Gravliv. 68 og 46 (kårbolig), 3719 Skien.

G.br., leilending

Anders Olsen Højmyr
f. ca. 1677 bg. 24/12-1741. ”Anders Højmyr, 64 aar.”
g1g 20/5-1711 m. Martha Haraldsdatter ”fra Limi” f. ca. 1682 bg. i Skien 24/8-1724. ”Anders Høymyrs Kone begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 42 aar.”, d.a. Harald NN.
g2g i Skien 14/6-1725 m. Berthe Thomasdatter f. ca. 1672 bg. 6/1-1742. ”Anders Højmyrs qde Birte, 70.”
1. Maren Andersdatter dpt. 15/11-1711.
2. Harald Andersen dpt. 2/7-1714.
3. Ole Andersen dpt. 23/8-1716.
4. Karen Andersdatter dpt. 11/12-1718.
Bruker ca. 1717.

F.f. Anders Olssøn fra Limis Maren: Ingebret Bratzberg, Gunder Lien (Limi?), Erik Lerches qvinde, Gunder Østenssøns qde.
F.f. Anders Røsagers Harald: Søren Klocher, Isak Sneltved, Præstens Hustru Barbara, Hr: Ludvigs datter Pernille.
F.f. Anders Røsagers Ole: Aslak Bratsberg og Ingebret Bratsberg, Hans Halvorssøn, Anders Krabbes qde., Ludvigs datter af Scheen.
F.f. Anders Høimyrs Karen: Jacob Rising, Isak Højelj, Ole Luxefield, Albret Lyngaas qde., Maren Graflj.

Denne familien flyttet til Skien før 1724. Anders Højmyr var fadder i 1729 for Ole Luxefields barn og i 1734 for
Nils Haraldsens Inger fra Kleven.

G.br., leilending
Jørgen Eriksen Højmyr
fra Torsholt i Siljan f. ca. 1703 bg. 21/4-1743. ”Jørgen Follestad, 41 aar.”
g. i Siljan 22/10-1724 m. Anne Olsdatter
dpt. 1706 bg. 13/3-1743. ”Jørgen Follestads qde Anne 44 aar og barnet Ole.”
Forlovere: ”
Errick Povelssøn Torsholt og Gullick Gunderssøn Engelstad.”
1. Karen dpt. 20/2-1729 bg. 4/4-1743. ”Jørgen Follestads Karen, 13 aar.”
2. Erik Jørgensen dpt. 4/2-1731. Se Familie 1 - Frogner 1801.
3. Torbor dpt. 8/3-1733 bg. 5/5-1743. ”Jørgen Follestads Stenbor, 11 aar.” Feilskriving av presten igjen.
4. Maria dpt. 15/1-1736 bg. 12/4-1743. ”Jørgen Follestads Maria,”
5. Ole dpt. 18/2-1739 bg. 13/3-1743. ”Jørgen Follestads qde Anne 44 aar og barnet Ole.”
6. Jacob dpt. ca. 17/12-1741 bg. 2/3-1743. ”Jørgen Follestads barn.”
Br. 1729.

F.f. Jørgen Højmyrs Karen: Isak Højelj, Tomas Sørenssøn, Anders Sems qde., Ingeborg Frogner.

F.f. Jørgen Højmyrs Erik: Jan Sem, Ole Lyngaas, Matis Graflis qde.
F.f. Jørgen Højmyrs Torbor: Lars Rising, Isak Kilen(?), Svend Graflis qde., Margrete Bugodt.
F.f. Jørgen Højmyr Maria: Zacharias Graflj, Poul Putten, Christopher Ougestads qde., Anne Kleven.
F.f. Jørgen Høgemyrs Ole: Lars Glinj, Per Gu----- hos ---- og qde., Magnild hos Capelen.
F.f. Jørgen Højmyrs Jacob: Aslak Grini, Dideric Capelens dreng, Jan Grinis qde., Ingeborg i Præstegaarden.

Denne familien flyttet til Follestad hvor nesten hele familien, i løpet av noen uker, døde av en sykdom.

G.br., leilending
Jens Nilsen Høymyr
fra M. Venstøp(A) dpt. 30/4-1713 bg. 25/4-1772. ”Jens Høymyr 65 aar.”, s.a. Nils Torjersen.
g1g 6/12-1736 m. Anne Nilsdatter fra Venstøp? f. ca. 1701 bg. 23/2-1763. ”Jens Høijmyrs kone 61 aar.”
g2g 3/11-1764 m. enke Anne Pedersdatter fra Mustvedt(1) dpt. 14/4-1721 bg. 18/11-1775. ”Jens Højmyrs enke 59 ½ aar.”,
d.a. Peder Jensen.
1. Nils Jensen dpt. 27/9-1737 i Skien kirke. Se Berberg(A).
2. Isak Jensen dpt. 4/10-1739. Se Gaupåsen øvre under Frogner.
3. Ole dpt. 4/6-1743 bg. 10/5-1744. ”Jens Højmyrs Ole, 1 aar.”
4. Anne Jensdatter dpt. 24/10-1745 g.m. Ole Einersen. Se Myre under Grini.
5. Gunhild dpt. 16/6-1748 bg. 8/12-1748. ”Jens Højmyrs dtr. Gunnil ½ aar.”
Barn i 2. ekteskap:
6. Rollef dpt. 7/7-1765 bg. 8/9-1771. ”Rollef Jensen f. Højmyr 7 aar.”
Br. 1743.

F.f. Jens Venstøbs Søn Niels fra Gierpen: Peder Arvesens kone, Maren Mortensdatter, Tord Torgersen, Arve  Venstøb og Gunner Nilssen fra Gierpen.
F.f. Jens Nilssøns Isak fra Falcum: Arve Venstøb, Hans Mela, Gunder Grinis qde., Marta Holm.

F.f. Jens Højmyrs Ole: Aslak og Nils Grinj, Jørgen Nilssøn, Arve Grinis qde., Marta Nilsdatter.

F.f. Jens Højmyrs Anne: Niels Grinj, Torcel Omot, Arve Grinis qde., Maren Levorsdatter.

F.f. Jens Højmyrs pb Gunnil: Jørgen Klevens kone, Inger Larsdtr, Nils Grinie, Even Nilsen.
F.f. Jens Høymyrs db. Rollef: Lars Muustvets kone, Kisten Rolfsdatter, Nils Jensen, Isak Jensen, Jens Rollefsen.

Jens Højmyr var fadder i 1744 for Jon Tvetens datter Ragnhild og for Arne Grinis sønn Tor. 
For Arve Limis sønn Hans i 1746, for Halvor Puttens Aslak i 1747. 

Hans andre kone var enke etter Rollef Thorsen (Rolf Thorsen) på Trollsås under Grini.
 

6/9-1764       ANNE NIELSDATTER HØYMYR        Bamble skifteprot. nr. 6b, side 447b.
Høymyr         Arvinger: Enkem. Jens Nielssen og barna:
               1. Niels Jenssen (feilaktig står det Jens Nielssen) gift og myndig.
               2. Isak Jenssen, gift i Siljan og myndig.
               3. Anne Jensdtr. 18 år. Faren formynder for henne.
Brt: 12 - 3 - 16
Net:  1 - 1 - 16.

29/11-1775     ANNE PEDERSDATTER     Bamble skifteprot. nr. 9, side 328a.
Høymyhr        Arvinger: Barna:                    
               1. Thor Rolfssen, myndig.
               2. Peder Rolfssen 20 år.
               3. Kirsten Rolfsdtr. g.m. Halvor Saamundssen.
               4. Marthe Rolfsdtr. 22 år.
Formynder for Peder ble morbroren Jens Tudahl.
----”---- -”- Marthe ble Niels Jenssen Berreberg.
Brt: 20 - 0 - 4
Net:  3 - 1 - 4.

G.br., skogsarbeider, leilending
Anders Christensen Højmyr
f. ca. 1734.
g1g nn
g2g i Gjerpen 10/10-1792 m. Inger Christensdatter f. ca. 1747
1. Hans dpt. 20/7-1777 bg. 18/10-1778. ”Anders Høymyrs s. Hans 1 aar 12 uger.”

2. Berthe dpt. 5/12-1779 bg. 6/7-1780. ”Anders Høymyrs d. Berthe 7 mnd.”

3. Gunhild Andersdatter dpt. 10/3-1782 g.m. Anders Olsen fra Hobek under Rising. Se Skilbred(3).
4. Anne Carine Andersdatter dpt. 20/3-1785.
5. Hans Andersen f. 1792.
Bruker ca. 1777.

F.f. Anders Christensens db. Hans fra Højmyr: Anders Ammundsens kone fra Berreberg Ejet, Inger Christensdtr, Gunder Hansen, Lars Fransen, Peder Christensen.
F.f. Anders Christensen Højmyrs pb. Berthe: Even Sneltvets kone, Rønnov Christophersdtr., Ole Christensen, Jacob Kleven, Peder Christensen.
F.f. Anders Højmyrs pb. Gunhild: Anders Berrebergs kone, Inger Christensdtr., Ole Chrisensen, Isak Christensen, Lars Nilsen.
F.f. Anders Højmyrs pb. Anne Carine: Ole Christensens kone, Inger Christensdatter, Isak Holm, Anders Eriksen, Halvor Sigursen.

Denne familien flyttet trolig til vestre Porsgrunn i ca. 1792-95. Det bodde en tømmerhugger Anders Christensen som
leieboer i et hus under Klyve på vestsiden i 1801.
Kona var Inger Christensdatter og de hadde ei datter på 15-16 år som het Anne Carine. Hos dem bodde også Anders
sin ”broderdatter” Karen Olsdatter, 25 år.  Det kan bety at Anders hadde en bror som het Ole Christensen.

Didrik Cappelen i Skien solgte Høymyr i 1795 til Elling Olsen.

G.br., selveier

Elling Olsen Høimyhr
fra (Haug i Drangedal f. ca. 1748?) d. 16/7-1835, trolig s.a. Ole Jensen Haug og Amborg Christensdatter To.
g. 14/10-1779 m. Ingeborg Gjertsdatter fra Høgli nedre under Grini dpt. 4/2-1756 i Hjartdal d. 11/11-1840, d.a. Gjert Olsen Højlie.
1. Gjert dpt. 9/7-1780 bg. 16/3-1783. ”Elling Olsens s. Giert 2 aar.”
2. Anne bg. 20/7-1783. ”Elling Højelies hj.db. d. Anne 1 ½ dag.”
3. Gjert Ellingsen dpt. 20/3-1785. Se Høymyr(2).
4. Ole dpt. 12/5-1788 bg. 28/6-1795. ”Elling Olessøns db. Ole f. Høymyr 7 ½ aar.”
5. Lars Ellingsen dpt. 21/4-1791. Overtok gården.
6. Ole Ellingsen dpt. 12/7-1795. Se Skilbred(1).
7. Halvor Ellingsen dpt. 26/12-1798. Se Ø. Sokka.
Bruker ca. 1787. Eier 1795.

F.f. Elling Olsens db. Giert fra Højelie: Jacob Olsens kone, Torbor Giertsdtr., Gregers Muustvet, Jacob Olsen, Jens Kleven.
F.f. Elling Højelids (Høymyrs) db. Giert: Tosten Højelies kone, Torberg Giertsdatter, Gregers Muustvet, Ole Hobech.
F.f. Elling Olsens db. Ole fra Højmyr: Ole Asbiønsens kone, Ingebor Jørgensdtr., Jørgen Olsen, Ole Giertsen.
F.f. Elling Olessøn Høymyrs db. Laers: Ole Hobæks k., Ingebor Jørgensdtr., Jacob Holmen, Anun Jørgenssøn Høgelie, Ole Jertssøn.
F.f. Elling Olessøns db. Ole fra Høymyr: Anun Høgelies k., Gunnil Petersdtr., Jacob Holmen, Ole Hobæk, Ole Gjertssøn.
F.f. Elling Olessøns db. Halvor f. Høymyr: Ole Asbjørnssøns k., Inger Jensdtr., Jacob Olessøn, Anund Jørgenssøn, Jon Torstenssøn.

Se Ole Jensen Haug i Drangedal Slektsregister (Bjørn Edvind Holte), bind I, side 256.

Denne familien bodde tidligere på Høgli under Grini. Han ble siden den første selveiende bonde på Høymyr.
Etter å ha forpaktet Høymyr siden ca. 1787, kjøpte han gården i 1795 av Didrik Cappelen.

Ellings søsken og hvor de befant seg i 1812:
Kilde: Skifteregister for nedre Telemark - Holla (Gjermundsen) s. 209.
Jacob Olsen
Holmen under Rising.
Live Olsdatter g.m. Peder Rasmussen - på Tveithegna under Tveit i Holla.
Ellef Olsen i Arendal.
Gunnhild Olsdatter g.m. Hans Rasmussen på Røybekk under Tveit i Holla.
Halvsøsken: 
Thore Olsdatter g.m. Halvor Olsen Vaskaas – bosatt i Gråten i Solum.
Anne Olsdatter g.m. Kittil Knudsen på Nesodden under Ytterbø i Holla.

Ole Gjertsen dpt. 13/12-1767 i Hjartdal bg. 13/3-1796. ”Ole Giertssøn Høymyr 28 aar.” Dette var Ingeborgs ugifte
bror fra Høgli(1).

Kilde: Skifter i Holla (Gjermundsen/ Darrud).

TVEITHEGNA

Under Tveit i Drangedal 1812.

Liv Olsdatter, død; enkemann Peder Rasmusen; ingen livsarvinger; hennes søsken arver: 1. eldste bror Jacob Olsen på plassen Holmen under Rising i Gjerpen, død, vært gm. Aslaug Gundersdatter, barn: a. Ole Jacobsen, myndig; b. Thore Jacobsdatter 22 år; 2. broren Elling Olsen, gift, bor på gården Høymyr i Gjerpen; 3. broren Ellef Olsen, gift, bor i Arendal; 4. søstera Gunnild Olsdatter gm. Hans Rasmussen Røybekk; 5. halvsøstera Thore Olsdatter gm. Halvor Olsen Vaskaas, bor i Gråten i Solum; 6. halvsøstera Anne Olsdatter gm. Kittil Knudsen Nesodden. Formynder for Thore Jacobsdtr.: Elling Olsen Høymyr.

Høymyr(2) ble skilt ut herfra i 1815. Dermed ble størrelsen på denne gården halvert til en landskyld på 6 skind (1/2 hud).

G.br., selveier
Lars Ellingsen Høimyr
herfra dpt. 21/4-1791 d. 6/8-1880 på Høymyr.
g. 29/7-1824 m. Inger Karine Nilsdatter fra M. Sem dpt. 7/3-1802 d. 25/2-1848. ”Død i Barselsæng paa Høimyhr.”, d.a. Nils Gregoriussen Semb.
1. Nils Larsen Hoimyr f. 23/7-1825. Emigrerte til N. Amerika våren 1849. Se Presteattest av
30/4-1849.
2. Elling Larsen f. 21/1-1827 d. 2/6-1852 på Høymyr. Uift. Var bokholder.
3. Marthe Larsdatter (tvilling) f. 24/12-1828 d. 15/7-1852 på Høymyr. Ugift.
4. Ingeborg (tvilling) f. 24/12-1828 d. 3/11-1841 på Høymyr.
5. Maren Gurine Larsdatter f. 12/4-1831 g.m. Elling Halvorsen Sokka. Se Ø. Sokka.
6. Margrethe Larsdatter f. 3/11-1833 g.m. John Aslaksen. Se Kjær(9).
7. Inger Andrea Larsdatter f. 6/8-1836 d. 11/2-1852 på Høymyr.
8. Gregorius Larsen Høimyr f. 11/4-1839. Overtok gården.
9. Halvor Larsen Høimyr (tvilling) f. 12/2-1842. Bodde her i 1865. Var lærer.
10. Ingeborg Larsdatter (tvilling) f. 12/2-1842 g.m. David Jacobsen Skilbred. Se Skilbred(4).
11. Marthe Christine Larsdatter f. 20/10-1844. Bodde her i 1865.
12. Christian f. 20/2-1848 d. 30/4-1858 på Høymyr. Se skiftet nedenfor.
Eier 1815. 

F.f. Lars Ellingsen Høimyrs Niels: Gregorius Lunds kone, Maren Nielsd., pige Ingeborg Danielsd. Jønnevald, Gregorius Tufte, Giert Høimyr, Niels Christensen Limi.
F.f. Lars Ellingsen Høymyrs Elling: Gregorius Lunds kone, pige Ingeborg Danielsd. Jønnevald, Gregorius D. Lund, Halvor N. Lyngaasen, Christian Isaksen Lund.
F.f. Lars Ellingsen Høimyrs Tvillinger Marthe: Halvor Lyngaases kone, pige Anne Pedersd. Lyngaasen, Halvor N. Lyngaasen, Ole Ellingsen Skilbred, Ole M. Kastdal.
F.f. Lars Ellingsen Høimyrs Tvillinger Ingeborg: Giert Høimyrs kone, pige Ingeborg Aslaksdatter Tveten, Halvor E. Gravlie, Gregorius E. Gravlie, Just E. Gravlie. 
F.f. Lars Ellingsen Høymyrs Maren Gurine: Halvor Lyngaasens kone, pige Anne Pedersd.Lyngaasen, Halvor N. Lyngaasen, Halvor Sukka, Halvor T. Putten.
F.f. Lars Ellingsen Høimyrs Margrethe: Halvor Sukkens kone, pige Christine Christiansdatter Limi, Niels og Lars Christianssønner Lund, Halvor Nielsen Lyngaasen.
F.f. Lars Ellingsen Høymyhrs Inger Andrea: Karen Nilsdatter Kleven, pige Gunborg Jensdatter Høumyhr, Gregorius Nielsen Tufte, Halvor Nielsen Lyngaas, Niels Limi.
F.f. Lars Ellingsen Høimyhrs Gregorius: Halvor Nielsen Lyngaasen og kone, Ingeborg Danielsd., Daniel Gregoriussen, Jan Christiansen Limi, p. Christine Christiansd. Limi.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

443a

Høymyr

Lars Ellingsen

6 skind

1 daler - 2 ort - 3 skilling

5/6-1848       INGER KARINE NIELSDATTER   Bamble Skifteprot. nr. *)
Høymyhr.     Arvinger: Enkem. Lars Ellingssen og barna:
               1. Niels Larssen                23 år.
               2. Elling Larssen               21 ”
               3. Gregorius Larssen             9 ”
               4. Halvor Larssen                5 ”
               5. Christian Larssen           1/4 ”
               6. Marthe Larsdtr.          19 1/2 ”
               7. Maren Gurine Larsdtr.       
17 ”
               8. Margrethe Larsdtr.           15 ”
               9. Inger Andrea Larsdtr.        12 ”
               10. Ingeborg Larsdtr.            5 ”
               11. Marthe Kristine Larsdtr. 3 1/2 ”
Tilsynsverge for Niels: Farbror Ole Ellingssen Skilbred.
Kurator for Elling: Farbror Halvor Ellingssen Sukka.
Formynder for de andre: Morbror Halvor Nielssen Lyngåsen.
Brt: 596 - 4 -  6. Net: 572 - 4 - 16.
Jordegods: 1 skylddaler 2 ort 3 1/2 sk. eller gl.skyld 1/2 hud i Høymyhr, matr.nr.142, l.nr.443a. Takst 500 spd.
*) A: BS 30 side 21. B: BS 20 side 158b. C: BS 25 side 184b.

22/10-1859     CHRISTIAN LARSSEN HØYMYHR   Bamble Skifteprot. nr. *)
Høymyhr        - myndling, 11 år gammel -           
               Avd. formynder var Halvor Nielssen Lyngaasen.
               Arvinger: Avdødes far og søsken:
               1. Faren Lars Ellingssen Høymyhr.
               2. Niels Larssen     33 år, i Amerika.
               3. Gregorius Larssen 20 ”
               4. Halvor Larssen    17 ”
               5. Maren Larsdtr. g.m. Elling Halvorssen Sukken.
               6. Margrethe Larsdtr. g.m. Jon Aslakssen Trolsås.
               7. Ingeborg Larsdtr.         17 år.
               8. Marthe Christine Larsdtr. 15 ”
Halvor N. Lyngåsen var også formynder og tilsynsverge for de øvrige.
Brt: 35 - 97
Net: 32 - 71.
*) A: ? B: BS 106 side 537.
C: BS 124 side 499.

G.br., selveier
Gregorius Larsen Høimyr
herfra f. 11/4-1839 d. 1930.
g. 12/1-1871 m. Gurine Halvorsdatter fra Ø. Sokka f. 19/5-1841 d. 28/5-1886 på Høymyr, d.a. Halvor Ellingsen Sokka fra Høymyr.
1. Inger Karine Gregoriusdatter Høimyr f. 20/3-1873 d. 21/9-1961. Ugift. Bodde her på gården.
2. Ingeborg Marie f. 30/9-1875. Død ung.
3. Lars Gregoriusen Høimyr f. 21/2-1878. Overtok gården.
4. Halvor Gregoriusen Høimyr f. 2/1-1881. Trolig den ”Halvor Høimyr” som i 1930 eide Monradsg. 1 i Skien (nordre Brekkejordet).
5. Kristian Gregoriusen Høimyr f. 28/8-1884.
6. Gregorius Gunelius Høimyr ”Gregors” f. 24/5-1886 g. 15/10-1912 m. Johanne Marie Bugot f. 1891. Bygde huset Siljanv. 139B på Åmot (134/26).
Eier 1870.

Gurine og Gregorius var søskenbarn. Gurine døde fire dager etter at hun ble mor til sønnen Gregorius i mai 1886.
Enkemannen Gregorius Høimyr, som bare var 47 år gammel, giftet seg aldri igjen.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

443a

Høimyr

Gregorius Larsen

1 daler - 2 ort - 1 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

132

1

443a

Høimyr

Høimyr

Gregorius Larsen

1 - 2 - 3

3 mark 63 øre


Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

132

1

Høimyr

Høimyr

Gregorius Larsen

3 mark 63 øre


Se folketellingen 1910.

Historier fortalt av Gregorius Larsen Høimyr.

På denne eiendommen ligger et jorde kalt ”Potetbakken”. Ifølge Gregorius Høimyr, skal de første potetene som kom til grenda, eller gården, være satt her. I gamle dager var bekkens naturlige leie under denne bakken. Da man tok opp potetene om høsten, tømte man hver bøtte i bekken for å skylle potetene reine for jord. Dette gjorde at alle potetene råtnet, da man visstnok lot dem ligge for lenge i bekken. Poteter ble etter dette dømt for udyrkbart her på stedet og det tok derfor lang tid før det igjen ble satt poteter på Høymyr, enda bakken vender mot syd og det er ypperlig potetjord der.

En annen historie fra gamle Gregorius, forteller at på ei myr i nærheten av eiendommen er det et sted som ble kallt for ”Brudehølet”, hvor det tidligere gikk en eldgammel ridevei over ei ”kovlebru”. En hest med en brudekledd kvinne som kom ridende, sakk ned i myra og ble borte. Bruden klarte seg imidlertid, ifølge sagnet, og ble forhåpentligvis lykkelig gift.

Et annet sted her kalles ”Lakahølet” og ”Lakabekk”. Forhistorien skal visstnok være at en mann kom kjørende med ei sildetønne på vogna. Sildetønna falt i bekken og sild og lake rant ut.

Det fortelles også at der hvor gamleveien en gang endte, finnes et sted som blir kalt ”Likekra”. Det var hit de bar kistene med sine døde og plasserte dem på ”Likekra” for videre transport til kirkgården med hest og vogn.


G.br., selveier

Lars Gregoriusen Høimyr
herfra f. 21/2-1878 d. 15/1-1968.
g. 15/7-1914 m. Hilda Christiansdatter fra Kreppa f. 1/4-1878 d. 3/8-1918, d.a. Christian Jansen Kreppa.
Forlovere: "Johan Kr. Kreppa, Halvor Gregoriusen Høimyr."
1. Karl Georg Høimyr f. 12/5-1917. Overtok gården.
Br. 1912.

Hilda Høimyr døde tidlig av tuberkulose.

G.br., selveier

Georg Karl Høimyr (Georg Høimyr) herfra f. 12/5-1917 d. 22/11-1984.
g. 23/6-1948 m. Karoline Eriksrød fra Tufte(10) ”Mauråsen” ved Jønnevald f. 6/10-1916 d. 27/8-1992, d.a. Peder Johnsen Eriksrød.
Forlovere: "Husmor Karen Johannessen, Gravli og linjearbeider August Johannessen, Gravli. "
1. Mary Helene Høimyr f. 1949 g.m. Ivar Rønningen. Bosatt i Siljan.
2. Kari Grete Høimyr f. 1950 g.m. Ole Reidar Karlsen. Bygde nytt hus her og overtok gården.
Br. 1941.


Karoline og Georg Høimyr. Foto: Familien.

  Matrikkelutkastet 1950 (for hele Høymyr):

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

132

1

Høimyr

Georg Karl Larsen Høimyr

3 mark 62 øre

132 2 Høimyr Martin og Karl Sokka 3 mark 93 øre
132 3 Kjellsbo (hytte) Inge Auråen 0 mark 01 øre
132 4 Bjerkhaug Martin og Karl Sokka 0 mark 02 øre


"Tante Karrine" med småjentene Mary og Kari (se dem nedenfor som voksne i bunader). Foto: Familien.

Lars sin ugifte søster, Inger Karine Høimyr, bodde på gården og hjalp til der hun kunne.

Det har ikke vært gårdsdrift her etter Georg Høimyrs brukertid. Jorda leies bort.


"Jentene" fra nordre Høymyr: Kari og Mary. Foto: Privat (fra Facebook).


Kårbolig ble oppført i 1972/73. Den ble utskilt som frittliggende enebolig i 1995.
Adresse: Gravliv. 46, 3719 Skien.

Maskinentrepenør, selveier
Ole Reidar Karlsen Høimyr
(Ole Reidar Karlsen) fra Skien f. 1948, s.a. Thor Karlsen fra Fredrikstad f. 4/4-1921 d. 9/4-2009.
g. 19/12-1971 m. Kari Grete Høimyr herfra f. 1950, d.a. Georg Karl Høimyr.
1. Jarle Karlsen Høimyr f. 1972. Bosatt på hovedgården.
2. Thor Christer Høimyr Karlsen f. 1975 samboer med Anita Lilius fra Jønkøping, Sverige. Bosatt ved Kikut.
    Barn 1. Colin Lilius Høimyr f. 2003.
Br. 1972.


Kari og Ole Reidar Karlsen Høimyr sommeren 2014. Kilde: Facebook, med tillatelse.


Rørlegger, selveier

Jarle Karlsen
Høimyr herfra f. 1972, s.a. Ole Reidar Karlsen og Kari Høymyr.
g. 15/9-2001 m. Merete Oterholt fra Gulset f. 1973.
1. Andrea Oterholt Høimyr f. 1997.
2. Henrik Oterholt Høimyr f. 2002.
Br. 1999.

Jarle overtok gården i 1999. Ekteskapet er oppløst.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no