ved
Gard Strøm

| HJEM | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.06.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kausanrød
Opprinnelig gammel husmannsplass under Grini. Gammelt løpenr. 468b. Fra Norges matrikkel 1886: 139/9.


Kausanrød 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
 

Kausanrød ligger ca. 220 m.o.h.

Trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000-1350) og het da sannsynligvis "Kausarnarud".

Den første beboer vi kjenner til som trolig var opphavet til navnet på gården:

Kaus-Arnie
brukte gården i gammelnorsk tid. i følge Gjerpen Bygds Historie bind I, s. 131.
Kaus-Arnie et gammelnorsk kallenavn som betyr ”Katte-Arne”.

Kausanrød var en gammel ødegård, som betyr at den lå øde etter "svartedauen".
Den ble tatt i bruk igjen noe før 1650. Oppkjøpt av eiere av S. Grini.
På denne tiden trolig først brukt som seter. Deretter bosatt av husmannsfamilier.

Landskyld i 1801: 2 kalveskind.

Alle husmannsplassene under S. Grini, som lå langs den nåværende Høgliveien, ble i 1819 samlet
under en ny gård, kalt ”Grini-Parcellerne”. Fra Norges matrikkel 1889 fikk disse eiendommene gårds-
nummer 139. Det føles riktig å behandle disse husmansplassene under Grini, hvor de fra gammelt av
hørte til.

Adresse 2022: Høgliv. 178, 3719 Skien.


Arbeider husmann
Halfuor (Halvor)
f. ca. 1599. Vi vet ikke noe om denne Halvor annet enn det
som står i sogneprestens manntall 1664:
”Kauserøe, en Rødning. Opsidder: Halfuor 65, en Stackarl.”
I tilsvarende manntall for 1666 er ikke Kausanrød nevnt, men Halvor er nevnt
som bruker også i skattematrikkelen av 1670.

Arbeider, husmann
Mogens
f. ca. 1637 bg. 1/3-1707. ”Mogens Kouserød 70.”
g.m. Anne.
1. Jacob Mogenesen g. 27/12-1699 m. Maren Andersdatter fra Bratsberg.
2. Ole Mogensen (Ole Monsen).
Br. i 1697, 1707.

Vielse i Gjerpen 4/10-1691. Mons Haralssøn og Marthe Olsdatter Høili.

Denne familien bodde, etter all sannsynlighet, tidligere på Høymyr.
”Mons Høimyrs qvinde Anne” var fadder for Aslak Gravlis barn i 1691.

Jacob (Mogensen) Kausanrød er nevnt som fadder i 1704.

Arbeider, husmann

Amund Jensen
f. ca. 1679 bg. 6/11-1737. ”Amun Kauserø, 58 aar.”, s.a. Jens Amundsen.
g. 19/9-1708 m. Karen Jonsdatter.
Forlover:
Jacob Mogenssen.
1. Kirsten Amundsdatter (g. 12/5-1739 m. Halvor Kjeldsen? Forl.: "
Niels Holm, Henric Dogsrø.")
Br. ca. 1705.

En av disse var på Kausanrød før de giftet seg. Amunds bror var Tor Jensen på Åmot.

Amunds far døde her: Jens Amundsen f. ca. 1641 bg. 14/7-1711. ”Jens Amundssøn fra Kouserø, 70 aar gl.”

Fra Skoskatten 1711: ”Amund Self, 3 (personer), kone, 1 dreng. 18 sk.”

6/3/1738       AMUND JENSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 351b.
Causanrød      Arvinger:                            
u/S.Grini      Enka Karen Jonsdtr.
               og deres datter Kirsten Amundsdtr.
               Farbroren Thor Aamodt var datterens verge.
               Enka fikk sin bror (halvbror?) Isak Høyli til laugverge.
Brt: 14 - 0 -  0
Net:  0 - 0 - 14 (!).

Arbeider, husmann
Einar Thorbjørnsen
fra Vassbrekka under Grini dpt. 14/5-1719 bg. 17/10-1782. ”Einer Torbiønsen f. Vasbreche 71 aar.”, s.a. Thorbjørn Jansen.
g. 22/4-1744 m. enke Gunhild Gundersdatter f. ca. 1701 bg. 20/1-1776. ”Einer Torbiønsens kone 75 aar.”
1. Ole Einarsen dpt. 22/11-1744. Se Myre under Grini og Lysa under Sem.
2. Thorbjørn Einarsen dpt. 11/9-1746.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ener Torbiønssøns Ole: Jan Grinj, Gunder Sem, Per Grinj, Aslak Grinjs qde., Kirsten Kielsdatter.
F.f. Ener Torbiønsens barn fra BradsbergKlevens Torbiøn: Jan Grinis kone, Else Jonsdatter, Nils Axelsen Grinie, Anders Torsen, Peder Sørensen Grinie.

Sønnen her, Ole Einarsen, var i 1762 i tjeneste på Grini(21) hos Solve Engebretsen Grini.
Einar var ofte fadder for Claus Olsens barn på Vassbrekka under Grini. Einar bodde også hos Claus
på sine gamle dager og døde der. Claus eller kona må sannsynligvis ha vært i nær familie med Einar eller kona.

Arbeider, husmann/ selveier
Knud Olsen
(fra Gvammen i Tinn?) f. ca. 1709 bg. 13/2-1794. ”Knud Olessøn Kousenrøe 84 aar.”
g1g ca. 1736 m. enke Guri Olsdatter fra Tinn f. ca. 1699 bg. 29/7-1759. ”Guri Olsdatter Spaanem gl. 60 aar.”, enke etter Brynjulv Jonsson på S. Lurås.
g2g 29/12-1760 m. Kari Nilsdatter fra Tinn f. ca. 1733 bg. 24/4-1813. ”Knud Kausanrøes enke 80 aar.”
Forlovere: Herbjørn Gunnuvsen Spaanem og Knud Halvorsen Luuraas.
1. Helje Knudsdatter f. ca. 1739 d. før 1801. Hun hadde en uekte datter med en Knut: Ingeborg Knutsd. g.m. Ole Bjørnsen. Helje bodde på S. Lurås i Austbygde, Tinn.
2. Birgit Knudsdatter f. ca. 1741 gift og bodde i Tinn.
3. Ole Knudsen f. ca. 1744 bg. 23/1-1791. Se Agronomboligen under Gjerpen lille.
Barn i 2. ekteskap:
4. Jon Knudsen dpt. 17/5-1761 i Tinn bg. 10/1-1801. ”Jon Knudssøn Kousenrøe, anmeldt at være henimod 41 aar.”
5. Gudmund Knudsen dpt. 25/3-1763 i Tinn. Gudmund kjøpte Kausanrød av sin far. Se nedenfor.
6. Guro dpt. 7/12-1766 i Tinn bg. 21/8-1787.
”Knud Kausenrøes d. Guri 18 aar.”
7. Nils Knudsen dpt. 29/9-1769 i Tinn. Født på Spånheim. Se nedenfor.
8. Gro dpt. 20/4-1772 i Gjerpen bg. 14/8-1790. ”Knud Kousenrøes dtr. Groe 18 aar.”
Br. ca. 1771.

F.f. Knud Spaanems og Kari Nielsdatters barn kallit Jon: Helge Luuraas, Aslou Nielsd., Tosten Luuraas, Niels Luuraas og Gunmund Nielsen Einungbrekke.
F.f. Knud Spaanems og Kari Nielsdatters Søn Gunmund: Niels Luuraas, Knud Halvorsen Luuraas, Gunmund Nielsen, Aagoth Aanerud og Gunik Grimsrud.
F.f. Knud Olsen Spaanem og Kari Nilsdatters Dater kaldet Guro: Bergith Waaland, Aslou Dale, Aslou Jonsd., Ole Tostensen og Knud Halvorsen.
F.f. Knud Olsen Spaanem og Kari Nilsdatters Søn Nils: Aslou Nilsd., Gunnild Luuraas, Knud Luuraas, Halvor Luuraas og Knud Halvorsen.
F.f. Knud Kausenrøes pb. Groe: Giert Høylies kone, Saamund Høyelies kone, Giert Højelie, Halvor Sucha.

Denne familien bodde først på S. Lurås i Tinn som Knut arvet etter sin far. I 1759 kjøpte Knud
gården Spånheim. Hans første kone Guri døde der i 1759. Der bodde familien til de flyttet til
Gjerpen i ca. 1771.

Tinn kirkebøker er bevart fra 1717. Fra 1734 er det dessverre en lakune på hele 23 år, men fra
1757 og framover er bøkene igjen komplette.

Arbeider, husmann

Nils Knudsen Høglie (Kausanrød)
herfra dpt. 29/9-1769 i Tinn d. 7/11-1807. ”Nils Knudssøn Høgelie, meldt at være 38 aar.”
g. 12/11-1795 enke Karen Jensdatter fra Lundsåsen dpt. 31/10-1756 d. 18/5-1833 på Kausanrød, trolig d.a. Jens Thomasen.
1. Karen Kirstine Nilsdatter dpt. 7/8-1796 g.m. John Torstensen fra øvre Høgli.

F.f. Nils Knudssøn Kousenrøes pb. Karen Kirstine: Anders Hanssøns k., Guri Olesdtr., Nils Knudssøn, Gudmund Knudssøn, Isak Grinie.

Nils giftet seg med enka etter Svend Aslaksen på Høgli nedre. Karen flyttet trolig til sin datter
Karen Kirstine på Kausanrød da hun ble enke 2. gang.

29/4-1808      NIELS KNUTSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 15, side 123b.
Kousenrød      Arvinger: Enka Karen Jensdatter og datteren
u/Grini            Karen Kirstine Nilsdtr. 12 år.
               Formynder ble frenden Nils Knutssen Rønningen.
               Enkas laugverge ble Nils Olssen Hougerød.
Brt: 731 - 2 - 12
Net: 327 - 2 -  8
Jordegods: a. Pl. Kousenrød, 2 skind m.b. og hus og herl., verd 400 rdl.
                     b. Boet eiet en løkke m/skog i gd. søndre Grini, verd 60 rdl.

Avdødes brødre var Jon (død) og Gudmund. Enkas 1.mann het Svend Aslakssen. De har en sønn, Aslak.

f. 1731 bg. 1/7-1804. ”Enken Maren Olesdtr. f. Kouserøe, meldt at være ved 73 aar.”

26/1-1801      JOHN KNUTSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 12, side 491a.
Kausenrød      Arvinger:                            
u/S.Grini      Mora Kari Nielsdatter
(matr nr 54)   og avdødes søsken:
               1. Gudmund Knutssen, myndig.
               2. Niels Knutssen    --”-- .
(Laugverge for mora.)
               3. Halvbror Ole Knutssen, død, 3 barn:
                 a. Ole Olssen, myndig.
                 b. Knut Olssen, myndig.
                 c. Guri Olsdtr. 20 år.
                 Formynder farbroren Nils Knutssen Høgelie.
               4. Halvsøster Bergithe Knutsdtr. gift, bor i Tinn pr.gj.
               5. -----”---- Helje Knutsdtr., død. en uekte datter:
                 a. Ingeborg Knutsdtr. g.m. Ole Bjørnssen.
Brt: 173 - 2 - 16
Net:  26 - 2 - 18
Jordegods: Avdøde og broren Gudmund hadde kjøpt pl. Kausenrød av faren, Knut Olssen. 1 skind i plassen ble nå taksert for 140 rdl.

G.br., leilending
Helje Eriksen fra Slettene under Mo f. ca. 1769, s.a. Erik Heljesen.
Helje Eriksen bodde her med sin familie i tiden 1798-1801.
Se Hasledalen u. Gulset.

Trolig legdslem (ikke i familien) i 1801: Enka Karen Nilsdatter f. ca.  1734. Enke etter
Knud Olsen Kausanrød.

Hans Tormodsen med familie bodde på Kausanrød i 1803. Se Kikut under Rising.

G.br., selveier
John Torstensen Kausanrød
fra Løvås under Rising dpt. 6/5-1781 d. 14/9-1827 på Kausanrød, s.a. Torstein Jonsen.
g. 17/10-1815 m. Karen Kirstine Nilsdatter fra Høgli nedre under Grini dpt. 7/8-1796 d. 4/6-1858 på Kausanrød, d.a. Nils Knudsen (herfra).
Forlovere: "Gudmund Knudsen Kausanrød, Aslak Svendsen Høglie."
1. Thorsten Johnsen f. 30/4-1816. Se nedenfor.
2. Niels Johnsen f. 29/4-1819. Overtok gården.
3. Anne Kirstine Johnsdatter f. 13/5-1825 d. 26/8-1901 på Kausanrød. Ugift.
Br. 1804.

Fra Gjerpen KB: ”Ole (Ole Henriksen) ("Uægte"), f. 21/1-1833, Moder: Enke Karen Kirstine Nielsd. Kausanrød, Fader: Uk. Henrik Ellefsen Ramsmyr.”

Hans mor, Anne Madsdatter bodde her med sin sønn John Torstensen i 1801.
I 1835 bodde enka her med sine 3 barn, samt lille Ole Henriksen(3). Han bodde
her også i 1845. Ole Henriksen kom siden til Kleven(7).

John Torstensen eide Kausanrød, samt 1 ½ skinn i Høgli (l.nr 469). Enka var eier ved matrikkelen 1838.
Da John Torstensen døde i 1827 var han skrevet som John Torstensen Høglie, med bopel Kausanrød.

G.br., dagarbeider, selveier
Gudmund Knudsen
herfra dpt. 25/3-1763 i Tinn d. 18/9-1846 på Høgli.
g. 15/2-1798 m. Live Andersdatter "fra Høgli" f. ca. 1765 d. 24/2-1833 på Kausanrød.
1. Karen Gurine Gudmundsdatter dpt. 15/7-1798 d. 29/12-1865 på Rikshospitalet g. i Fredriksværn (Stavern) 11/12-1838 med enkemann Christoffer Sørensen.
    Barn 1. Helene Marie Andersdatter f. 14/9-1833 i Stavern d. 30/12-1918 i Oslo (far: soldat Anders Jensen). Hun ble gift Paulsen. Bodde i Helgesensg. 44 i Oslo.
    Barn 2. (i ekteskap med Chr. Sørensen) Kirsten Thorine Christoffersdatter f. 15/11-1839 i Stavern d. 11/7-1913 i Smedgangen 1 i Oslo.
Bodde her i 1833.

F.f. Gudmund Knudssøns pb. Karen Gurine u/S.Breche: Margit Jensdtr., Ingebor Pedersdtr., Nils Knudssøn, Ole og Knud Olessøn.

Tusen takk til Mette Værnes for utfyllende opplysninger!

Gudmund var soldat i 1798 da han giftet seg. De bodde først i et på Søndre Brekkejordet. Se Familie 18 - S. Brekke 1801.

G.br., selveier, tidligere husmann

Thorsten Johnsen
herfra f. 30/5-1816 d. 22/2-1902 i Fjelldalen(1), s.a. John Torstensen Kausanrød.
g. 7/4-1842 m. Anne Turine Halvorsdatter fra Gravli(3) "Putten" f. 22/12-1815 d. 11/5-1871 i Høgli, d.a. Halvor Eriksen.
1. Anne Karine Torstensdatter f. 19/7-1842 på Kausanrød g.m. Ingvald Hansen Teigen. Se Sem(15) "Lysa".
2. John Torstensen f. 18/12-1845 på Høgli. Se Høgli øvre.
3. Halvor Torstensen f. 18/11-1847.
4. Nils Thorstensen f. 25/5-1849 g. i Porsgrunn 15/3-1874 m. Elise Halvorsdatter fra Fossum i Gjerpen f. 14/2-1851. Se Familie 66 - Fossum 1865.
     Han var i 1900 laborant ved et apotek i Kristiania. De bodde da i 4. etasje i Løkkev. 13.
     Barn 1. Theodor Andreas Høgeli f. 18/3-1876 i Porsgrunn.  
     Barn 2. Carl Høgeli f. 1879 i Skien. Han hadde arbeide i en bokhandel i Kristiania i 1900.
     Barn 3. Hilda Høgeli f. 1880 i Skien.
5. Anne Thorine f. 25/5-1851 d. 10/10-1852 på Høgli.
6. Johan Torstensen f. 10/8-1853. Ugift. Skrev seg for Johan Torstensen Høgli. Se Fjelldalen(1).
7. Hanna Thorine Torstensdatter f. 10/11-1856.
Br. ca. 1845.

Thorstein Johnsen (30), hans hustru Anne Turine (31) og barna Anne Karine (4) og John (1), er registrert i en attest
for utvandret til Amerika i mars 1847. De må ha ombestemt seg et sted på veien, for de er registrert innflyttet igjen
allerede i juni 1848.

På sine gamle dager bodde enkemannen Thorsten Johnsen hos sin sønn i Fjelldalen. Se Fjelldalen(1).

G.br., selveier
Niels Johnsen
Kausanrød herfra f. 29/4-1819 d. 20/11-1898, s.a. John Torstensen Kausanrød.
g. 30/5-1850 m. Ingeborg Marie Jørgensdatter fra Grinihaven f. 25/8-1824 d. 29/8-1904 på Kausanrød, d.a. Jørgen Thorbiørnsen.
1. Karen Kirstine Nilsdatter f. 4/6-1850 g.m. Steinar Johnsen. Se Marker(B).
2. Anne Johanne Nilsdatter f. 2/10-1852 d. 6/1-1883 på Kausanrød. Ugift.
3. John Nilsen f. 26/5-1855. Se nedenfor.
4. Kirsten Marie Nilsdatter f. 3/9-1857 d. 4/1-1910 g.m. Andreas Tygesen Kjær. Bodde i Ole Kallemsg. i Skien. Se Kjær(8).
5. Jørgen f. 21/1-1863 d. 6/8-1864.
6. Ingeborg f. 20/8-1863 d. 28/1-1863 (Tvilling).
Br. 1862.

Niels sin ugifte søster, Anne Kirstine Johnsdatter f. 1824, bodde her i 1895.

Norges matrikkel 1889: 139/9 Kausanrød. Landskyld: 3 ort, revidert til 1 mark, 76 øre. Eier: Nils Jonsen.

G.br., selveier
John Nielsen
Kausanrød herfra f. 26/5-1855.
g. 16/4-1899 m. Inger Sofie Simonsdatter fra Marker(C) f. 26/1-1873, d.a. Simon Olsen Marker.
Forlovere: "Steinar Trolsaas, Simon Marker."
1. Nella Kausanrød f. 9/5-1899 d. 25/6-1980. Bodde for det meste her. Flyttet på sine eldre dager til byen. Ugift.
2. Niels Johnsen f. 5/9-1908. Overtok gården, men bodde på Rising.
Br. 1893.

Johns mor, Ingeborg bodde her med føderåd i 1900.

Selveier

Niels Johnsen
herfra f. 5/9-1908 d. 15/6-1983.
g. 1947 m. enke Klara Agnethe Økter fra Økter(6) f. 2/1-1909 i Siljan d. 14/4-2004, d.a. Anton Sigvart Larsen Økter.
1. John Øystein Johnsen Kausanrød f. 1950. Overtok Kausanrød.
Br. 1948.

Klara Agnethe var enke etter Trygve Økter Grini fra Grini(2) f. 21/5-1902. Se Rising Terrasse 36 under Rising.

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Niels Johnsen: Marker i nord, skog i øst, Høymyr i syd og vest.


Kårbolig. Byggeår 1979.
Adresse: Høgliv. 174, 3719 Skien.


Gammelt og nytt på Kausanrød. "Ny" kårbolig er gul. Skannet fra "Gårdsbruk i Telemark IV", Foyn forlag. Etter tillatelse.

Selveier

John Øystein Johnsen Kausanrød
fra Rising Terrasse 36 f. 1950.
g.m. sykepleier Aud Hege Olsen fra Løvsjø i Eidanger, Porsgrunn f. 1951.
1. Kristian Johnsen Kausanrød f. 1969.
2. Tom Johnsen Kausanrød f. 1974.
Br. 1977.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) Gard Strøm.