ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skilbred - Skjelbrei
Gård nr. 126 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 14.05.2024
 


Tangen
Under gammelt løpenr. 430b.

Husmannsplass under Skilbred (under bnr 4).

Arbeider, husmann
Halvor Christensen
fra Skreua under Foss dpt. 23/8-1716 bg. 21/12-1777. ”Halvor Christensen fra Foss ejet 71(!) aar.”, s.a. Christen Halvorsen.
g. 27/9-1753 m. Karen Drengsdatter f. ca. 1712 bg. 11/3-1781. ”Halvor Christensen Fosses enke 69 1/2 aar.”
Br. ca. 1762.

Av ekstraskatt-manntallet 1762, kan vi se at ”husmand Halvor Christensøn med kone”, bodde her. De hadde status
som fattige. Det bodde et legdslem hos dem, Anne Jensdatter og en inderst, Mads Sørensen.

Senere bodde de på en plass under Foss. Trolig i Skreua.

Skomaker, husmann
Ole Torjersen
f. ca. 1758 d. 19/6-1787. ”Ole Torgiersen af Gierpen Sogn -døde i Sygehuuset 29 aar.”
g. 17/3-1781 m. Siri Evensdatter fra plass under Kleven f. ca. 1760 d. 29/10-1833 på Vattenberg, d.a. Even Torjersen. 
1. Ranghild bg. 10/9-1780. ”Siri Evendtrs. datter Ranghild aflet med geworben soldat Ole Torjersen 3 dage.”

Siri Evensdatter var 18 år da hun i 1778 ble konfirmert i Gjerpen kirke. Hun var da i tjeneste på Berberg.

Enka Siri Evensdatter (51- f. ca. 1750) bodde på Kåsa under Skilbred i 1801. Hun døde som legdslem på Vattenberg
under Prestegården. I skifte etter hennes far Even Torjersen på Lakehullet under Kleven i 1796, står det skrevet at hun
er ugift. Dette må være feil i avskriften. Dette er den eneste Siri Evensdatter som finnes i Gjerpen på denne tiden. Hun er
riktignok skrevet som Sigrid i skiftene etter begge hennes foreldre, men Siri og Sigrid gikk om hverandre på denne tiden.

Arbeider, husmann
Jon Torkildsen
.
g.m. Maren Torkildsdatter.
Br. ca. 1792.

Denne familien flyttet til Kåsa i Luksefjell.

Arbeider, husmann
Anders Torjersen
fra Skilbred(3) dpt. 7/4-1771 bg. 14/8-1802. ”Anders Torjerssøn u/Skilbred 31 1/3 aar.”, s.a. Torjer Olsen Skilbred.
g. 19/9-1793 m. Anne Olsdatter fra Myre under Grini
dpt. 26/1-1772 d. 9/5-1834 på Tangen, d.a. Ole Einersen.
1. Torjer dpt. 9/6-1794 bg. 28/8-1794. ”Anders Torjerssøns Skilbreds db. Torjer 3 mnd.”
2. Anne Andersdatter dpt. 19/7-1795.
3. Torjer dpt. 17/3-1799 bg. 15/2-1809. ”afdøde Anders Torjerssøn Skilbreds db. Torjer 9 11/12 aar.”
4. Ole Andersen dpt. 25/1-1801.
Br. ca. 1793.

F.f. Anders Torjerssøn fra Skilbreds Torjer: Nils Berrebergs k., Karen Svendsdatter, Ole Ejnerssøn, Nils Aasterøe, Jens Olessøn.
F.f. Anders Torjerssøn und. Skilbreds Anne: Anders Amundssøns k., Hedevig Halvorsdtr., Aslak Halvorssøn, Tord Jacobssøn, Anders Amundssøn.
F.f. Anders Torjerssøn fra SkilbredsTorjer: Ole Einerssøns k., Karen Sigursdtr., Anders Amundssøn, Tord Jacobssøn, Amund Anderssøn.
F.f. Anders Torjerssøn und. Skilbreds Ole: Ellev Olessøns k., Inger Olesdtr., Tord Jacobssøn, Amund Andersssøn, Ole Claussøn.

23/8-1802      ANDERS TORJERSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 12, side 614a.
Tangen            Arvinger:                            
u/Schielbred  Enka Anne Olsdatter og barna:
               1. Torgeir Anderssen 3 år.
               2. Ole Anderssen 1 1/2 "
               3. Anne Andersdtr.   7 "
               Enkas laugverge Ole Einarssen u/Grinie.
               Formynder for alle barna ble Isak Holm.
Brt:    6 - 3 - 13
Gjeld: 88 - 2 -  3 (insolvent).

Enka Anne Olsdatter ble g2g med Christen Olsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Christen Olsen
d. før 1835.
g. 24/10-1806 m. enke Anne Olsdatter fra Myre under Grini
dpt. 26/1-1772 d. 9/5-1834 på Tangen, d.a. Ole Einersen.
Forlovere: Isak Holm og Ole Claussøn.
Br. 1806.

Arbeider, husmann
Ole Christensen
fra Skilbred(3) dpt. 15/11-1795 d. 22/12-1843 på Tangen, s.a. Christen Andersen Skilbred.
g. 28/12-1827 m. Kirsten Andersdatter fra Rønningen under Meen dpt. 9/11-1800, d.a. Anders Hansen.
Forlovere: "Niels Børresen Semb, Elias J. Aarhuus."
1. Anders Olsen f. 4/9-1828. Se Rønningen under Sneltvedt.
2. Christen Olsen f. 3/1-1831.
Se Familie 15 - Ø. Borge 1875.
3. Isak Olsen f. 23/3-1835. Se Familie 16 - Ø. Borge 1875.
Br. i 1835.

Denne familien bodde på en plass under Bratsberg fra 1827- ca. 1834. De bodde her i 1835.
Enka bodde i et hus på Tangen med de 3 sønnene i 1845.

Dagarbeider, husleier
Reier Andersen
fra Gåshølen under Foss f. 2/12-1823, s.a. Anders Reiersen Foss.
g. 10/11-1854 m. Marthe Thorsdatter fra Tufte(4) ”Hjelsmyr” f. 21/10-1824 på Stavholt i Lunde i Telemark, d.a. Thor Gunnuldsen.
Br. i 1865.

Se denne familien på Tufte(4) ”Hjelsmyr”.

I bryggerhuset bodde i 1865 den ugifte Mari Larsdatter f. ca. 1800 i Gjerpen. ”Nyder Understøttelse af Fattigkassen.”
Det samme gjelder Kari Vetlesdatter (Karen) f. ca. 1786 i Solum.

Dagarbeider, husmann uten jord (husleier)
Johannes Torkildsen
fra Åsen(1) f. 18/4-1821 d. 15/2-1889, s.a. Torkild Jonsen.
g.
9/9-1853 m. Aaste Svenkesdatter fra Lia und. Bjerva i Helgen (Holla) f. 13/2-1821 d. 10/5-1882 på Skilbred, d.a. Svenke Olsen Bjerven og Inger Bentsdatter.
1. Johannes (tvilling) f. 27/1-1853 d. 1853 ”Døde før Daabens bekræftelse.”
2. Svenke (tvilling) f. 27/1-1853 d. 1853 ”Døde før Daabens bekræftelse.”
3. Inger Bertea Johannesdatter f. 25/2-1854 på Åsen under Foss g.m. Lars Anundsen. Se Doksrød(7).
4. Tilde Sophie Johannesdatter f. 4/5-1856 på Bratsbergkleiva g.m. Anders Magnus Pettersen fra Sverige. Se Familie 15 - Venstøp 1900.
5. Torkild Johannesen f. 15/1-1858 i Fjelldalen. Utflyttet til Eidanger i april 1888. ”U.k. Torkel Johannesen Skjelbred f. 1858”.
6. Nella Karine Johannesdatter f. 29/6-1865 på Skilbred.
Bruker i 1875.

Aaste Svenkesdatter (28) er meldt innflyttet fra Bjerva i Holla, til Mæla i Gjerpen våren 1849.
Både Johannes og Aaste var i tjeneste på Tufte før de giftet seg.
Denne familien flyttet mye rundt den første tiden og bodde der det var arbeid å få. De bodde
her i 1865 og i 1875.

Aaste søster, Karen Svenkesdatter f. 1810 ble den 4/5-1854 gift i Gjerpen med enkemann
Christen Kjøstolsen fra Borgen i Holla.
Hun hadde vært i tjeneste på Mæla og Christen bodde på Follestad.

En barnedåp i Gjerpen kirke:
Johan Johannesen (NB), 3/6-1847, Pige Maren Olsd., Fjelddalen, Angiver som Barnefader: Johannes Torkildsen under Tufte.

Tangen har visstnok ikke vært bosatt etter familien Johannes Torkildsen.

Plassene Tangen og Kåsa var begge ubebodd i 1910.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no