| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert: 13.08.2017


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.
 

Hoppestad 16 - Nykås
Br. nr. 16 og 20. Utskilt fra Hoppestad(2) i 1905.

Bygningene ble oppført fra 1905/1906.

"Skjøte fra Lars P. Hoppestad til Peder J. Nykaas på gnr 12, bnr 30 for kr. 3.130,00.- dat. 17/4-1916. Tingl. 10/5-1916."

Landskyld: 0 mark 75 øre.

Adresse i dag: Hoppestadv. 389, 3721 Skien.  

G.br., snekker hos Løvenskiold, selveier
Peder Johansen Nykaas fra Nykås under Mo f. 20/2-1875 d. 11/2-1920, s.a. Johan Nikolaisen (Nykaas) fra Kongsberg.
g. 22/11-1901 m. Olga Elise Andreasdatter fra Skien f. 30/10-1880 d. 4/11-1958, d.a. arbeider Andreas Andersen f. 1858 og Ingeborg Marie Nilsdatter f. 1858.
Forlovere: Nils Johansen Nykaas og Lars Christensen Bø.
1. Karen Marie Nykås f. 29/10-1902 g. 7/1-1928 m. Martinius Wighus fra Holla. Bodde på Vadrette under Strømdal.
2. Johan f. 15/6-1907 d. 23/12-1929.
3. Andreas Nykås f. 10/1-1910. Bygde hus her. Se Hoppestadv. 395.
4. Isak Nykås f. 30/7-1914. Overtok eiendommen.
5. Astrid f. 12/9-1918 d. 24/6-1937.
Br. 1909.

Da Peder og Olga giftet seg i Gjerpen kirke var det nevnt at han var sliperiarbeider, bodde på Ås og
at han var født på Nykås. Hun bodde da på Bø og var trolig i tjeneste der.

G.br., selveier
Isak Nykås herfra f. 30/7-1914 d. 24/10-1986.
g.m. Solveig Aasland fra Flåbygd i Lunde i Telemark f. 12/7-1916.
1. Per Nykås f. 1946. Overtok eiendommen.
Br. 1949.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 389 (Gnr 12, bnr 16) er overdradd til Per Nykås (10.10.1980). Overdragelsen omfatter også andel av
Hoppestadvegen 387 (Gnr 12, bnr 118)."

Maskintekniker, selveier
Per Nykås herfra f. 1946.
g.m. Berit Solheim fra Solum f. 1946.
1. Vebjørn Nykås f. 1973. Overtok gården.
2. Kathrine Nykås f. 1976. Se Hoppestadv. 379.
Br. 1980.

Per Nykås førte opp en ny bolig på utskilt hustomt. Huset fikk adresse Hoppestadv. 387.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 389 (Gnr 12, bnr 16) er solgt for kr 800.000 fra Per Nykås til Vebjørn Nykås (11.06.2007)."

Selveier
Vebjørn Nykås herfra f. 1973.
Br. 2007.


Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

(C) Gard Strøm.