ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 14.12.2018

Nykås
Tidligere husmannsplass under Mo.


Nykås september 1973. Innsendt av Ann Marit Bjørnelv 2017.

Adresse i dag: Stulenv. 630, 3721 Skien.

Arbeider, husmann
Lars Haagensen fra Plassen under Ås f. ca. 1715 bg. 9/11-1777. ”Lars Haagensen 62 aar.”, s.a. Haagen Jansen.
g. 14/1-1743 m. Kirsti Aanesdatter fra Slettene under Mo f. ca. 1714 i Sauherad bg. 24/2-1765. ”Lars Haagensens kone 51 aar.”
1. Randi dpt. 15/3-1744 bg. 30/5-1744. ”Lars Haagenssøns Ragnild, 9 uger.”
2. Maren Larsdatter dpt. 15/3-1744 g.m. enkemann Thomas Gundersen. Se Bratsberg(63) "Langeland".
3. Haagen dpt. 4/12-1746 bg. 22/12-1748. ”Lars Haagensens s. Haagen 2 1/2 aar.”
4. Randi Larsdatter dpt. 25/3-1749. Ugift.
5. Johanne Larsdatter dpt. 7/11-1751 g.m. Rasmus Mortensen. Se Habakken under Foss.
6. Karen Larsdatter dpt. 2/2-1754 g.m. Ole Larsen. Se Familie 38 - Fossum 1801.
7. Christen bg. 18/1-1756. ”Lars Haagensens s. Christen 1 dag.”
8. Hans dpt. 2/7-1757 bg. 28/12-1757. ”Lars Haagensens s. Hans 1/2 aar.”
Br. ca. 1748.

F.f. Lars Haagenssøns tvillinger Randi (og) Karen (Maren G.S.): Haagen Haagenssøn, Torjer Onissøn, Haral Rasmussøn, Ingebret Econrøs qde. Birte, Rønnich Flittis qde. Karen Andersdatter.
F.f. Lars Haagensens dr.barn Haagen: Maria Christophersdatter, Helvig Hansdatter, Haagen Haagensen, Torger Aanesen.
F.f. Lars Haagensens pb. Randi fra Moe Ejet: Halvor Rasmusens kone, Marthe Jansdtr., Haagen Haagensen, Torger Aanisen, Peder Knudsen.
F.f. Lars Haagensens pb. Johanne: Friderich Hansens kone, Margrethe Eriksdatter, Haagen Haagensen, Jens Gundersen, Anders Halvorsen.
F.f. Lars Haagensens pb. Karen: Peder Knudsens kone, Anne Jansdatter, Haagen Haagensen, Abraham Gundersen.
F.f. Lars Haagensens db. Hans fra Moe Ejet: Abraham Gundersens kone, Karen Petterdtr., Haagen Haagensen, Jens Eriksen.

Denne familien bodde trolig her fra ca. 1748. Lars Haagensen og hustru med datteren Maren Larsdatter, over 12 år
bodde på Nykås i 1762 (Ekstraskattmanntallet). Det er logikk i at hans nevø Hans Haagensen overtar plassen etter ham,
og/eller at de i en periode bodde her sammen.

Arbeider, husmann
Hans Haagensen Nykaas fra Plassen u. Ås dpt. 15/10-1741 bg. 30/4-1809. ”Hans Haagenssøn und. Moe 67 1/2 aar.”, s.a. Haagen Haagensen.
g. 28/12-1765 m. Karen Sørensdatter fra Sørbø(7) "N. Stensåsen" f. ca. 1734 bg. 20/12-1804. ”Hans Haagenssøns kone und. Moe Karen Sørensdtr., 70 1/2 aar.”
1. Karen Hansdatter dpt. 10/8-1766 g.m. Nils Tollefsen. Se Familie 17 - S. Brekke 1801.
2. Søren Hansen dpt. 24/4-1768. Se nedenfor.
3. Halvor dpt. 26/12-1770 bg. 1/4-1771. ”Hans Haagensens s. Halvor 3 mnd.”
4. Inger Hansdatter dpt. 22/3-1772.
5. Halvor dpt. 19/2-1775 bg. 4/12-1785. ”Hans Haagensens s. Halvor 11 aar.”
Br. ca. 1765.

F.f. Hans Haagensens pb. Karen fra Moe Ejet: Frans Glørsmyrs kone, Karen Haagensdatter, Haagen Haagensen, Nils Sørensen, Christen Halvorsen.
F.f. Hans Haagensens db. Søren fra Aas Ejet: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensdtr, Lars Haagensen, Halvor Sørensen, Jan Haagensen.
F.f. Hans Haagensens db. Halvor fra Aas Ejet: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensdtr., Haagen Haagensen, Halvor Stulen, Jan Haagensen.
F.f. Hans Haagensens pb. Inger fra Moe Ejet: Friderich Hansens enke, Karen Haagensdtr., Abraham Gundersen, Jan Haagensen.
F.f. Hans Haagensens db. Halvor fra Moe Ejet: Jan Haagensens kone, Anne Halvorsdatter, Abraham Gundersen, Christen Sørensen, Lars Haagensen.

Karen hadde tre brødre i Gjerpen som vi kjenner til: Halvor Sørensen på V. Stulen,
Christen Sørensen på Geitebua u. Bø og Nils Sørensen som giftet seg med enka
Furuvald.

Jørgine Nilsdatter, 12 år, fosterdatter og datterdatter, bodde her i 1801.
Maren Hansdatter dpt. 22/6-1800 var Inger Hansdatters barn.

F.f. Inger Hansdtrs. Maren Hansdatter "NB! uægte pigebarn" u/Moe: Zacharias Slettenes k., Søren Hanssøns k., Lars Gullikssøn, Søren Hanssøn, Halvor Leegaas.

Arbeider, husmann
Søren Hansen Nykaas herfra dpt. 24/4-1768 d. 25/11-1814, s.a. Hans Haagensen Nykaas.
g. 15/10-1799 m. Helvig Isaksdatter fra N. Sætret u. Luksefjell dpt. 11/6-1764 d. 9/10-1849, d.a. Isak Guldbrandsen Sætret.
1. Isak Sørensen dpt. 14/12-1800. Se nedenfor.
2. Halvor Sørensen dpt. 6/2-1803. Se V. Haugerød.
3. Hans Sørensen dpt. 17/11-1805. Se Liajordet under Holt.
4. Anders dpt. 26/12-1808 bg. 23/10-1810. ”Søren Hanssøns db. Anders und. Moe 1 ¾ aar.”
Br. 1810.

F.f. Søren Hanssøn u/Moes db. Isak: Jens Forevolds k., Randi Larsdtr., Halvor Janssøn, Rasmus Nilssøn, Lars Gullikssøn.
F.f. Søren Hanssøn u/Moes db. Halvor: Halvor Nilssøns k., Inger Hansdtr., Anders og Halvor Nilssøn, Halvor Halvorssøn.
F.f. Søren Hanssøns db. Hans u/Moe: Margit Leegaas, Inger Hansdatter, Hans Haagenssøn, Hans Gullikssøn, Jens Nilssøn.
F.f. Søren Hanssøns db. Anders u/Moe: Inger Hansdtr., Karen Andersdtr., Lars Christenssøn, Hans Gullikssøn, Halvor Larssøn.

G.br., leilending
Isak Sørensen Nykaas herfra dpt. 14/12-1800 d. 17/8-1873.
g. 6/10-1837 m. Karen Kristine Bæruldsdatter fra Slettene under Mo dpt. 30/3-1800 d. 13/6-1872, d.a. Bæruld Haagensen.
1. Karen Isaksdatter f. 22/12-1839. Se nedenfor.
2. Marie f. 17/1-1843 d. 24/6-1848.
Br. 1838.

Isak ble far til barnet Hans Andreas Isaksen på Slettene under Mo, som døde 11 mnd. gammel den 22/2-1834.
I 1835 ble han igjen far til et udøpt pikebarn som ble født på Glenna 4. februar, og som døde der 14/2-1835.
Moren til sistnevnte barn var Karen Ingvoldsdatter.

Tømmermann, arbeider fast på Foss hovedgård, leilending
Johan Nikolaisen Nykaas fra Kongsberg f. 21/12-1834 d. 6/11-1886, s.a. baker Nikolai Jahnsen Dahl (f. 1807) og Johanne Marie Gulliksdatter Winge (1810-1839) på Kongsberg.
g.m. 14/10-1862 m. Karen Isaksdatter herfra f. 22/12-1839 d. 12/2-1920 på Slettemo ved Skogplassene i Solum, d.a. Isak Sørensen Nykaas.
1. Isak Johansen Nykaas f. 21/6-1863. Se Petersborgv. 2 under Rising.
2. Johanne Marie Johansdatter Nykaas f. 27/10-1864 g.m. Martin Josef Jensen. Bodde en tid i Dypedal under Oterholt. Se Familie 2 - Rising 1900.
3. Nils Johansen Nykaas f. 6/12-1866. Se Gjerpen lille(41) "Solheim"
4. Karen Sofie Johansen Nykaas f. 14/3-1869 g.m. skredder Anders Nilsen fra Flittig. Se Hoppestadv. 417 under Ås.
5. Peder Johansen Nykaas f. 20/2-1875. Se Hoppestad(16).
6. Halvor Johansen Nykaas f. 1/10-1876. Se nedenfor.
7. Inga Kirstine Johansen Nykaas f. 17/1-1880 g.m. Kristian Olsen Flittig f. 14/12-1886. Se Flittig under Mo.
8. Andreas Johansen Nykaas f. 26/8-1883 d. 10/1-1961 g.m. Agnes Knutsen Norstog fra Mo i Telemark f. 28/1-1882 d. 26/6-1959.
    Andreas emigrerte til N. Amerika i 1909, var typograf og arbeidet i norsk- og engelsktalende aviser. Bodde i Grand Fork, N. Dakota.
    Barn 1. Gudrun Nykaas f. 7/5-1912 g.m. Ed Lamphere fra Minneapolis f. 11/9-1911. Bodde i Minneapolis, Minnesota.
    Barn 2. Bjarne Nykaas f. 2/2-1915 d. aug. 1927.
Br. 1871.

Johan Nykaas ble født på Kongsberg, men oppfostret på Lialøkka under Godal i Luksefjell. På Nykås hadde de på
1860-tallet 3 kuer. Om vinteren hadde de i tillegg 4-5 sauer. Han brukte også jorda på Liajordet under Holt fra 1871
fram til området der ble tilplanta med skog i 1875.

Etter Jon Grinilia på 1950-tallet. Tilgjengeliggjort av Hans Aas i "Luksefjellminner", Skavan miniforlag:

Karen Isaksdatter fortalte fra barndommen:
- En høst vi hadde skåret byggåkeren og satt kornet på staur, var bjørnen kommet om natta og revet opp kornstaurene og slengt dem hit og dit. -
Hun kunne også fortelle fra sine foreldres tid:
- I uåret 1812 stod kornet lenge ute på staur. Tilslutt måtte det tas inn i frossen tilstand og treskes med stav. Vi malte det, men det var ikke til å bake med. Mor gråt og baka. -

Skogsarbeider, leilending
Lars Pedersen.
g.m. Aaste Ambrosdatter fra Sauherad.
Br. i 1900. Se Venstøp(31) ”Katteberget”.

Snekker, tømmermann, forpakter
Halvor Johansen Nykaas (Halvor J. Nykaas) herfra f. 1/10-1876 d. 26/11-1958.
g1g 6/1-1901 m. Anna Dorthea Olausdatter fra N. Teigen under Mo f. 19/1-1877 d. 20/9-1907, d.a. Olaus Guldbrandsen Teigen.
Forlovere: "Olaus Guldbrandsen Teigen og Daniel Pedersen Mo."
g2g m. Maren Tøraa fra Fjære sogn ved Grimstad f. 10/1-1888 d. 13/2-1976, d.a. sjømann og småbruker Johan Martin Martinsen Tøraa f. 21/6-1858 d. 15/5-1936 og Torine Bolette Nilsdatter f. 16/9-1860 d. 25/3-1934.
1. Johan f. 29/1-1902 d. 6/5-1906.
2. Karen Nykaas f. 6/9-1903 g.m. Anders Grindlia f. 10/2-1902. Se Jønholt under Jønnevald.
Barn i 2. ekteskap:
3. Bertha Nykaas f. 1/4-1912. Se nedenfor.
4. Margit Nykaas f. 6/10-1913 g.m. Ole O. Eriksrød f. 24/1-1909. Se N. Eriksrød.
5. Esther Nykaas f. 1/4-1916 g.m. Lars Marinius Ekornrød f. 19/7-1915. Se Luksefjellv. 719 under Jønnevald.
Br. 1909.


Halvor Nykaas og Anna Dorthea Teigen 6. januar 1901.                     Halvor Nykaas og Maren Tøraa. Bildene innsendt av familien.

I 1901 var Halvor Nykaas i arbeide ved Ås tresliperi. Hans andre kone Maren Tøraa hadde 4 søsken i Gjerpen.
Det var Bertha Mathilde som var g.m. Hans Holt, Jenny Gunhilda g.m. Peder G. Brennseter og Thordis
g.m. Johannes Stulen. Se N. Stulen. Deres bror Nils Tøraa var lærer på Mo skole.

Snekker, forpakter
Tov Holmbakken fra Holmbakken under Foss f. 28/8-1909 d. 6/7-1988, s.a. Torkild Tovsen Holmbakken.
g.m. Bertha Nykaas herfra f. 1/4-1912 d. 28/2-1988, d.a. Halvor Johansen Nykaas.
1. Edith Holmbakken f. 1943 g.m. Olav Kjell Dahle f. 1940.
    Barn 1. Anita Dahle f. 1963.
    Barn 2. Svanhild Dahle f. 1968.
Br. 1950.

Tov Holmbakken bygde, sammen med svigersønnen, hus på Jønnevald i 1966 og flytta dit.

Eiendommens grenser, beskrevet på 1950-tallet:
”Nord: Holtliene, øst: Vestermo, syd: Lauskauen, vest: Leikås.”

Skogsarbeider, forpakter
Christian Pedersen
fra Danmark f. 1/1-1916 d. 29/12-2004.
g.m. Helene fra Hedmark f. 7/11-1917.
1.
Anne Marit Pedersen f. 1956 i Sauherad.
2. Helge Pedersen f. 1959  i Sauherad. Se Valebø 762 i Valebø.

Br. 1966.


Christian Pedersen bodde tidligere i Sauherad. Han kom til Stulenv. 471 i 1962. Han leide Nykås fra 1966.


Christian Pedersen på låvebrua i forbindelse med elgjakta høsten 1974. Ungene ser på. Innsendt av Anne Marit Pedersen 2017.


Nykås sommeren 1974. Innsendt av Anne Marit Pedersen 2017.

Det er ikke lenger gårdsdrift her. Jordene er i dag tilplanta med skog. 
Like syd for våningshuset er det rester etter ei stue med kjøkken.

Løvenskiold solgte Nykås i 2005 til Ronny Bang for kr. 1.250.000.- (Kilde: Offentlig eiendomsregister).

Selveier
Ronny Bang fra Luksefjellv. 582 under Jønnevald f. 1976, s.a. Øystein Bang.
samboer m.
Annette Fillingsnes.
Eier 2005.


(C) post@gamlegjerpen.no