ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

 

Oppdatert 23.11.2020


Kart fra
Skog og landskap 2015.
 


Bø 15 - Bø vestre
Se tidligere M. Bø(A).

Dette bruket ble i 1889 matrikulert til bnr 3. Sammenføyd med alle Bø-eiendommene i 1918 og utskilt igjen som bnr 15.


Bø vestre. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).Adresse 2020: Valebøvegen  85 og 81 (ny kårbolig), 3721 Skien.

Bonde, leilending

Ingebret Nilsen Bø fra Økterstulen i Luksefjell f. 23/4-1844 i Økter, s.a. Nils Engebretsen.

g. i Efteløt krk. i Sandsvær 11/4-1873 m. Lovise Simensdatter fra Hagen under Ånnestad i Sandsvær f. 30/4-1840 i Efteløt, Sandsvær., d.a. Simen Jensen og Karen Kirstine Larsdatter.

1. Anna Sofie f. 1/6-1873 i Sandsvær d. 14/3-1878 på Bø.

2. Nils f. 23/3-1879 d. 5/9-1879 på Venstøp.

3. Nils f. 23/12-1884 d. 19/12-1885 på Venstøp.

Bruker 1875.

 

Tjenestefolk i 1875: Aaste Tollefsdatter Stovdalen fra Sauherad f. 1846 og Hans Simonsen fra Hagen under
Ånnestad i Sandsvær f. 27/2-1853. Dette var Lovises yngre bror som siden kom til Venstøp(60) ”Løvstad”.

Ingebret Nilsen var ikke tilstede i ved folketellingen. Gårdens besetning 1875: 1 hest, 3 kuer og 1 sau.

 

Les om konas slekt i Sandsværs Historie, bind 3, side 473.
 

 

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 15”. Utgitt på Skavan Miniforlag.

Andreas Kristensen fra Skogsrød vokste opp her hos Ingebret Nilsen Bø. Han fortalte Jon Grinilia følgende historie, som han hadde hørt av sin fosterfar:
"Mens Nils bodde på Økterstulen fikk han en meddelelse fra Amerika at han hadde arvet 100 spesiedaler etter en slektning der. Pengene var kommet til Larvik og måtte hentes der. Far og sønn gikk da til fots fra Økterstulen til Skien. På vegen dit gikk de den vestre Fjellvann-stranda og tok, på Kalvebekk, skreppa full av ørret. Denne ble solgt i Skien for å få seg mat og losji. Dagen derpå dro de så til Larvik for å hente arven, men kommen der manglet de legimitasjonsbevis og måtte tilbake til Økterstulen. (Herfra har jeg rettet opp litt ellers blir historien usammenhengende. G.S.). Da de for annen gang kom tilbake til Skien fra Larvik, denne gangen med arven, kjøpte de med seg mjøl til brødbaking. De gikk så over heia til Rød i Siljan. Der fikk de bakt brød av mjølet og endelig kunne de, med brødbakingen på ryggen og resten av arven, vende heimat til Økterstulen. Hvorfor de bakte brød i Siljan, kom av at kona til Nils just var død og der var bare to småjenter hjemme som ikke greide å bake, samt et par gutter."
(Dette må ha skjedd i 1862. G.S.).
 


Andreas Kristensen skrev seg som voksen for Andreas Bøe. Se N. Grinilia i Luksefjell.

Familien Ingebret Nilsen Bø bodde i 1891 på Venstøp: Se Familie 17 - Venstøp 1891. I 1910 bodde de på Hyni(16) "Skotland".

Bonde, forpakter

Ole Nikolai Olsen Wirgenes fra Virgenes(2) i Hvarnes, Hedrum (nå Larvik kommune) f. 23/4-1832, s.a. Ole Madsen Wirgenes og Berte Pauline Fleischer. Se Hedrum, bind III, side 938.

g. i Hedrum kirke 5/8-1858 m. Anne Kirstine Nilsdatter fra Kiste i Siljan f. 26/1-1840 (dpt. 8/3), d.a. Nils Andersen Kiste og Birthe Olsdatter.

1. Nils Oluf Olsen f. 15/4-1859 på Virgenes.
2. Johan Anton Olsen f. 24/11-1860 på Virgenes.
3. Martinius Adolf Olsen f. 15/12-1863 på Virgenes.
4. Ditlev Bernhard Olsen f. 8/3-1868 på Virgenes. Han var ugift huslærer i Gjerpen 1891.

5. Anton Martinius Olsen f. 16/9-1872 på Kirkerud i Hvarnes, Hedrum. Døpt i Larvik.

6. Johan Adolf Olsen f. 31/7-1875 på Kirkerud.

7. Paul Kristian Olsen f. 15/12-1877 på Kirkerud.

8. Berthe Mathilde Olsdatter f. 1882.

9. Olufine Andrine Olsdatter f. 1884.

Bruker 1889.


Tjenestepike her i 1891: Emma Kristine Andersdatter, f. 1861 i Rølland i Sverige.


Ole Nikolai Olsen Wirgenes med familie, drev gården Virgenes(2) i Hedrum fra 1858-1870. Se Folketellingen for Hedrum 1865. Han solgte
Virgenes til sin bror i 1872 og kjøpte gården Kirkerud, også i Hvarnes sogn. Kirkerud eide han til 1884.
Se også Hedrum, bind III, side 1030.


Hedrum bygdebok har valgt å skrive gårdsnavnet Virgenes for "Vergenes". Norges matrikkel 1950 skriver Wirgenes.


Arbeider, leieboer

Paul Nilsen fra Lardal f. 1834.

g.m. Elen Larsdatter fra Sandsvær f. 1837.

1. Hans Paulsen f. 1865 i Vivestad. Skogsarbeider og ugift bodde hjemme i 1900.

Beboere 1891.

 

Denne familien tilhørte den Jarlsbergske menighet (DELK). I 1900 hadde de 3 av sin datters barn boende her:
1. Hilda Elise Evensdatter f. 1893 i Rakkestad,
2. Einar Herman Evensen f. 1897 i Kristiania,
3. Pauline Helene Kristoffersdatter f. 1888 i Ramnes.
Tjenestepiken Hilda Christiansdatter (fra Kreppa) f. 1/4-1878 bodde også her i 1900.

 

Bonde, leilending, senere selveier

Lars Kristensen Bø fra S. Bø(B) f. 14/8-1858 d. 17/1-1948, s.a. Christen Christensen.

g. 30/12-1888 m. Anne Andersdatter fra S. Skotland under Hyni f. 26/11-1851 d. 15/1-1930, d.a. skomaker Anders Ellefsen.

1. Kristian Martinius Larsen f. 1/8-1891. Se nedenfor.

2. Edvard f. 6/9-1893 d. 21/8-1898.

Bruker 1891.

 

Andre beboere i 1891: Anne Andersdatters far, skomaker og forpakter Anders Ellefsen,
Annes brordatter Olga Elise Andreasdatter f. 30/10-1880 i Skien. Senere g.m. Peder Johansen Nykaas. Se Hoppestad(16) "Nykaas".
Tjenestejente 1891: Julie Annette Edvardsdatter f. 1875.
Losjerende: Jordbruksarbeider Anders Tidemansen f. 1868 i Sandsvær.


I 1900 bodde fremdeles Annes niese Olga Andreasdatter her. Nå stod hun oppført som tjenestepike.
En gjetergutt, Andreas Olsen f. 1888 var også her under folketellingen desember 1900.

Murer, leilending
Hans Aas (Moen) fra Kvam i Nord-Fron, Oppdal f. 11/8-1853, s.a. Rannaug Andersdatter og Ole Iversen.
g. i Gjerpen 9/6-1887 m. Nella Lovise Sørensdatter fra Siljan f. 6/5-1863, d.a. Søren Nilsen.
1. Olaf Aas f. 26/5-1889.
2. Hjalmar Aas f. 29/9-1899.
Bruker i 1910.

Her er det trolig flere barn.

Fra vielsen i Gjerpen kirkebok, kan vi se at Hans Aas opprinnelig het Moen, at han ble født i Nord Fron
og at han ble konfirmert i Kvam i Gudbrandsdalen 18/4-1868. Hans yrke var da "graastensmurer" og
han bodde på Aas i Kvam.

I klokkerbok for Kvam i Nord-Fron (1851-1886) ser vi følgende barnedåp:
"Hans Olsen f. 11. August 1853, daabsdato 18. Sept. Uægte. Forældre: Pigen Rannaug Andersdatter "Veibuaaen"(?) i
Almendingen, der angav som Barnefader Ungkarl Ole Iverson Lunde. Begges første Leiermaal."

Bonde, selveier
Kristian Marthinius Larsen Bø
(Kristian Bø) herfra f. 1/8-1891 d. 29/8-1970, s.a. Lars Kristensen Bø.
g.m. Kristine Tidemandsen fra Bøle f. 3/4-1894 d. 14/3-1986, d.a. Johannes Tidemansen. Se Nedre Ilenv. 4 under Bøle.
1. Edvard Johannes Bø f. 19/4-1916. Overtok gården.
2. Lars Andreas Bø f. 5/10-1918. Se Venstøphøgda 148 under Venstøp.
Eier
1927.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra godseier Herman Løvenskiold til Kristian Larsen Bø paa dette bnr m.m. for kr. 30.000, dat. 30/3-1928, tinglyst 30/3-1928."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 10

15

Bø vestre

 Kristian Larsen Bø

2 mark 90 øre

 123 15 Vestre Bø Skogstykke  ditto 0 mark 10 øre

 

Bonde, selveier

Edvard Johannes Bø (Edvard Bø) herfra f. 19/4-1916 d. 21/10-1993, s.a. Kristian Bø.

g. i Brevik 26/12-1941 m. Ella Serine Zakariassen fra Brevik f. 4/9-1912 d. 15/8-1995, d.a. murer Svend August Zakariassen. Se Hoppestadv. 48 under Venstøp.

1. Astri Kristine Bø f. 1942.

2. Sissel Elisabeth Bø f. 1944 g.m. Rolf Ingebret Kise. Se Valebøv. 66.

3. Anne Marie Bø f. 1952 g.m. Jan Jørgensen. Se nedenfor.

Eier 1963.


Kårbolig
Valebøv. 81, 3721 Skien.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 81 (Gnr 10, bnr 15) er overdradd for kr 410.000 til Anne Marie Bø Jørgensen (21.03.1988).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 10, bnr 33. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 123, bnr 15."


Selveier
Anne Marie Bø Jørgensen herfra f. 1952.
g.m. Jan Jørgensen f. 1949.
Eier 1988. 

 

Jorda er bortleid. Det er også det gamle våningshuset.

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no