| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Klepp
Gård nr. 85 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 385.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 18.04.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Lønnemyra
Husmannsplass under Klepp.

Ingen beboere her i 1762.

Lønnemyra ser ut til å være et plass-navn som har forsvunnet.

Arbeider, husmann u. jord
Hans Vernersen
"fra Grimholt i Hvarnes, Hedrum, Vestfold" f. ca. 1746 bg. 5/4-1789. ”Hans Værnsen u/Højsæt 43 aar.”
g1g i Gjerpen 28/5-1776 m. Kirsten Jacobsdatter fra Grimholt i Hvarnes, Hedrum, Vestfold f. ca. 1746 bg. 15/1-1786. ”Hans Vernersens kone 40 aar.”
g2g i Gjerpen 26/8-1786 m. Aslaug Larsdatter ”fra Lie ejet”.
1. Jacob Hansen dpt. 27/12-1776 i Hedrum.
2. Walborg Hansdatter dpt. 22/2-1778 i Siljan.
3. Maria Hansdatter dpt. 16/4-1781 i Eidanger.
4. Marthe Margrethe Hansdatter dpt. 5/10-1783.
Barn i 2. ektesk:
5. Verner Hansen dpt. 24/2-1788.
6. Hans dpt. 1/11-1789 bg. 8/2-1790. ”Hans Værensens barn 15 uger.”
Br. i 1786.

F.f. Hans Weresen Kruges søn Jacob: Karen Ossestad, Anne Stoeland, Olle Stoeland, Even Ossestad, Peder Jacobsen Grimholdt.
F.f. En fremmed, Hans Wernsen Grimholt af Hwarnæs Sogn og k. Kirsten Jacobsdatters Walborg:
Karen Larsdtr. Gurholt, Pernille Olsdtr. ibid, Fin Pedersen Tweten, Ole Andersen Gurholt, Bertel Hansen ibid.
F.f. En omløbende Hans Wernesen og k. Kirsten Jacobsdatters Maria: Anne Hansdtr. Solie, Karen Stenersdtr. Kiøndal, Stener Nilsen ibid., Ole Jonsen Solie.

F.f. Hans Værnersens pb. Marthe Margrethe fra Lie Ejet: Hans Jacobsens kone, Aslof Larsdtr., Anders Jacobsen, Nils Trolsaaes, Hans Lie.
F.f. Hans Værnersens db. Værner u/Klep: Jacob Sørensens enke, Marthe Tollefsdatter, Anders Olsen, Marthe Tollefsdtr.
F.f. Hans Værnersens db. Hans u/Højset: Lars Olsens kone, Anne Maria Friderichsdtr., Even Højset, Søren Christiansen, Nils Sørensen.

Hans Værnersen og hans første kone er første gang nevnt i Gjerpen
kirkebok i april 1782.
Aslaug Larsdatter er ikke konfirmert i Gjerpen, Solum eller Eidanger.
Enka bodde ikke i Gjerpen i 1801.

31/3-1786      KIRSTI JACOBSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 137b.
Lønnemyhren    Arvinger:                            
u/Klepp        Enkem. Hans Wærnerssen og barna:
               1. Jacob Hanssen   10 år.
               2. Walborg Hansdtr. 8 ”
               3. Maria Hansdtr.   4 ”
               4. Marthe Hansdtr.  3 ”
               Formynder for barna ble Christian Hanssen Høyseth.
Brt:   2 - 1 - 14

Gjeld: 3 - 0 -  0 (insolvent).

G.br., leilending
Nils Knudsen
fra Bratsbergkleiva dpt. 6/4-1727 bg. 4/5-1771. ”Nils Knudsen Klep 43 aar.”, s.a. Knud Pedersen Aasen. Se Familie 3 - Kleiva 1730.
g1g 9/11-1758 m. Maria Nilsdatter (Maren Nilsdatter) fra Klepp(B) dpt. 13/10-1734 bg. 7/5-1768. ”Nils Knudsen Kleps kone 34 aar.”, d.a. Nils Gundersen.
g2g i Eidanger kirke 15/6-1769 m. Anne Olsdatter fra Smekkerød u. Prestegården i Eid., d.a. Ole Larsen og Elen Eriksdatter. Se Eidanger Bygdehistorie b.1, side 148.
Forlovere: "Ole Larsen Lanner og Halvor Åltvedt."
1. Anne Nilsdatter dpt. 1759.
2. Knud Nilsen dpt. 16/11-1760. Se Familie 3 - Borgestad 1801.
3. Berthe Nilsdatter dpt. 21/11-1762 g1g m. Lars Christensen Skifield. Se Familie 3b - Borgestad 1801.
4. Nils Nilsen dpt. 21/7-1765.
Barn i 2. ekteskap:
5. Ole Nilsen dpt. 2/2-1770. Se Bratsberg(36) ”Ekornrød”.
6. Maren Nilsdatter dpt. 26/12-1771 i Eidanger.
Br. til 1771.

F.f. Niels Knudsens db. Knud fra Klep: Christian Høysets kone, Else Knudsdtr., Ole Larsen, Lars Lie, Lars Hansen.
F.f. Niels Knudsens pb.
Berthe fra Klep: Christen Kleps kone, Else Knudsdtr., Halvor Aaltvet, Ole Larsen, Halvor Nielsen.
F.f. Niels Kleps db. Niels: Jacob Lies kone, Anne Nielsdatter, Ole Larsen, Hans Nielsen.
F.f. Nils Kleps søn Ole: Christen Kleps kone, Elen Olsdatter, Tollef Høysæt, Ole Larsen, Lars Olsen.
F.f. Afdøde Nils Knudsen Klep af Gjerpen Sogn og kone Anna Olsd., Smecherød, pb. Maren: Anne Erichsd.
Lanner, Gunil Amundsd. Lillegaard, Ole Smecherøe, Erich og Sto Olsen, Smecherød. 

7/5/1771       NIELS KLEP          Bamble skifteprot. nr. 7, s. 50a.
Klep           Arvinger:
               Enka Anne Olsdatter og barna:
               1. Knut Nielssen   11 år.
               2. Niels Nielssen   6 ”
               3. Ole Nielssen     1 ”
               4. Anne Nielsdtr.  12 ”
               5. Berthe Nielsdtr.
8 ”
Formynder for Knut og Niels: morbroren Hans Nielssen Klep.
Formynder for Ole: Jacob Aaltvet.
     ----”---- -”- Anne og Berthe: Jacob Hanssen Lie.
Halvor Aaltvet ble laugverge for enka.
Brt:    84 - 3 -  6
Gjeld: 120 - 1 - 20 (insolvent).
Jordegods: 1 7/8 skind i Klep, solgt på auksjon for 31 - 1 - 6.

Enka Anne Olsdatter ble g2g i Brevik kirke den 14/9-1775 med ungkar Halvor Jansen fra Bamble.
Forlovere: Erik Olsen Klepp og Lars Buer.

Arbeider, husmann

Hans Nilsen
f. ca. 1751.
g.m. Aslaug Nilsdatter f. ca. 1751.

Dette ekteparet bodde alene på en av husmannsplassene u. Klepp i 1801.

(C) Gard Strøm.