ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen prestegjeld.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

Oppdatert 10.09.2023
 


| Kleiva før 1700 |
| Kleiva 1711 | Kleiva 1720 | Kleiva 1730 | Kleiva 1740 | Kleiva 1762 | Kleiva 1784 |
| Kleiva 1801 | Kleiva 1820 | Kleiva 1835 | Kleiva 1845 | Kleiva 1854 |


Bratsbergkleiva 1730 - Kleiva 1730
Konstruert etter opplysninger fra kirkebøker og skifter.


Familie 1.
Kleiva 1730.

Sagmester
Nils Isaksen Gulseth
fra Gulset(B) dpt. 23/9-1683 bg. 28/12-1777 i Siljan. "Nils Isachsen Saugen, 86 aar.", s.a. Isak Knudsen Gulseth.
g1g 11/10-1722 m. Gunhild Levorsdatter fra S. Riis dpt. 3/7-1687 død før 1730, d.a. Levor Knudsen Riis.
g2g 12/1-1730 m. enke Karen Iversdatter "fra Bratsbergkleven" f. ca. 1699 bg. 18/3-1783 i Siljan. "
Karen Iwersdatter Saugen, 84 aar."
1. Kirsten Nilsdatter dpt. 7/5-1724.
2. Else Nilsdatter dpt. 27/10-1726.
Barn i 2. ekteskap:
1. Gunhild Nilsdatter dpt. 17/6-1731.
2. Jon Nilsen dpt. 30/11-1732.
3. Kirsten Nilsdatter f. 1735.
4. Ingeborg Nilsdatter dpt. 19/5-1737 g.m. Jon Isaksen Løberg. Se S. Løberg(B).
5. Thomas Nilsen dpt. 29/9-1739.
6. Sophie Nilsdatter (tvilling) dpt. 23/4-1741 g.m. enkemann Halvor Pedersen Buer. Se Meen(A).
7. Karen Nilsdatter (tvilling) dpt. 23/4-1741 i Gjerpen.
8. Isak Nilsen dpt 3/5-1744 bg. 17/4-1790 i Siljan g. i Siljan 12/10-1776 m. Marthe Olsdatter fra Kløverød dpt. 14/9-1738 bg. i Siljan 30/5-1790. Bodde på Kløverød i Siljan.
9. Lars Nilsen dpt. 5/3-1747 i Siljan g.m. Sissel Hansdatter fra Røsaker(1). Bodde på Saga under Torsholt i Siljan.

F.f. Nils Isakssøns hiemdøbte Kirsten: Helge Gulsæt, Jacob Vadræt, Pernille Gulsæt, Ole Lies pige Ingeborg.
F.f. Nils Isakssøns Else: Helge Gulsæt, Per Skaven, Margrete Murmesters, Karen Levorsdatter.

F.f. Nils Isakssøns Gunnild: Knud Aasen, Nils Becheval, Isak Jacobssøn, Ole Hanssons qde og datter, Kleven.
F.f. Nils Isakssøns Jon: Hans Elefssøn, Micel Lerce, Aslak tambours qde., Sara Bratsberg.
F.f. Nils Isakssøns Kirsten: Aslak ------, Jens Amunssøn, Gunne Østenssøn, Ingebret Bøles qde., Gunnild, Maren Øfrum.
F.f. Nils Isakssøns Ingeborg: Isak Jacobssøn, Christen Skyer og qde., Marta Jacobsdatter Kleven.
F.f. Nils Isakssøns Thomas: Hans Echonrø, Ole Løberg, Aslak tambours qde., Barbara Micelsdatter.
F.f. Nils Isakssøns tvillinger Sophie og Karen: Halvor Follou, Simon, Nils Skaven, Anders Jacobssøn, Christen Skyers qde., Isak Jacobssøns qde., Anne Mognsdatter, Lisbeth Micelsdatter.
F.f.
Niels Isachsen Sougmester og Karen Iversdatters Lars: Jon Tosholtes kone Inger Nielsdatter, Kirsten Michelsdatter Øverbøe, Rasmus Tosholt, Jens Pedersen Tuvdal.

Karen Iversdatter var enke etter Lars Gundersen. Se Familie 7 - Kleiva 1720.

Denne familien flyttet til Siljan og bosatte seg på Saga under Torsholt.


Familie 2.
Kleiva 1730.

Arbeider
Lars Prossen
fra Rønningen øvre u. Søli dpt. 6/4-1710 d. før 1745, s.a. Pros Nilsen og Berthe Larsdatter.
g. 24/9-1730 m. Ingeborg Jensdatter fra Follaug(A) dpt. 29/7-1708, d.a. Jens Andersen Follou.
Forlover: "Hans Bøle."
1. Anders Larsen dpt. 4/3-1731. Se Familie 40 - Kleiva 1762.
2. Berthe dpt. 19/9-1734 bg. 19/11-1734. ”Lars Prosens Birte, 13 uger.”
3. Inger Larsdatter dpt. 19/9-1734 d. før feb. 1743.
4. Jens f. ca. 1735 bg. 27/9-1739. ”Lars Prossøns Jens, 4 aar.”
5. Maren f. ca. 1737 bg. 14/10-1742. ”Lars Prosens Maren, 5 aar.”
6. Isak dpt. 6/6-1739 d. før feb. 1743.
7. Nils bg. 17/12-1741. ”Lars Prosens Nils.”
8. Berthe Larsdatter dpt. 17/6-1742 g.m. Jens Helliksen. Se Familie 25 - Kleiva 1784.

F.f. Lars Prossens Anders: Hans Bøle, Halvor Folloug, Nils Prossens qde, Birte Bøle.
F.f. Lars Prosens tvillinger Birte og Inger: Nils og Hans Bøle, Hans og Nils Follou, Hans Grotens qde. Lars Ingbretssøns qde., Jacob Isakssøn og Nils Lerces døtre.
F.f. Lars Prosens Jens: ------ Lars Løberg, ---- og qde., Boel Bøle, Kirkeboken er desverre nesten helt utslitt her.
F.f. Lars Prosens Isak: Halvor Follou, Nils Bøle, Boel Prosdatter, Lisbeth Micelsdatter.

F.f. Lars Prosens Birte: Nils Justssøn Smit, Has, Mad.
Monr. (d.e. Monrath), Bagges datter Dorte.

Deres barn var døpt i Gjerpen. I 1745 var ”Lars Prosens enke” fadder.

Berthe Larsdatter (mor til Nils og Lars Prossønner, samt Boel Prosdatter i Solum) hadde en søster,
Anne Larsdatter på Lid som døde i 1742. Det ble holdt skifte etter henne den 5/2-1743 på Lid. Det
var der nevnt at Lars Prossen, som var død, hadde barna Anders, 9 år og Berthe 1. år. Verge for
barna var Hans Bøhle.

Enka Ingeborg Jensdatter ble kanskje g2g med enkem. Christen Hansen. Se Familie 18 - Kleiva 1762.


Familie 3.
Kleiva 1730.

Arbeider
Knud Pedersen Aasen
f. ca. 1702 bg. 25/9-1736. ”Knud Aasen, 34 aar.”
g. 22/4-1726 m. Martha Isaksdatter ”fra Kleven” f. ca. 1693 bg. 3/5-1742. ”Knud Aases Enche Marta, 49 aar.”
1. Nils Knudsen dpt. 6/4-1727. Se Lønnemyra under Klepp.
2. Maren Knudsdatter dpt. 16/10-1729 g.m. Ole Larsen. Se Familie 40b - Kleiva 1784.
3. Else Knudsdatter f. sommeren 1732 g.m. Jacob Hansen Lien. Se Meenslia.
4. Christopher Knudsen f. sommeren 1736.

F.f. Knud Aasens Nils: Christen Klep, Nils Aasen, Nils Bechevals qde, Anne Klep.
F.f. Knud Aases Maren: Christen Klep, Jacob Kleven, Aslaks qde og Anne paa Kleven.
F.f. Knud Aasens Else: Nils Becheval, Nils Isakssøn, Aslak Danielssøns qde. Anne Persdatter, alle fra Kleven.
F.f. Knud Aasens Christopher: Christen Klep, Ole Højsæt, Nils Klep, Nils Kleps qde., Anne Gulsæt.


Familie 4.
Kleiva 1730.

Arbider
Ole Mogensen Rose
f. ca. 1701 bg. 7/4-1743. ”Ole Rose, 42 aar.”
g. 5/2-1724 m. Kirsten Corfitsdatter fra Bratsbergkleiva f. ca. 1700, d.a. Corfitz Jungersen. Se Familie 7 - Kleiva 1711.
Forlovere: Jacob Isakssøn og Nils Knudssøn.
1. Mogens dpt. 24/12-1724 bg. 10/7-1740. ”Ole Roses Mogns, 16 aar. -druchnede.”
2. Karen Olsdatter dpt. 25/11-1725.
3. Borger Olsen Rose dpt. 27/12-1726. Se Familie 22 - Kleiva 1762.
4. Corfits Olsen Rose dpt. 29/9-1732.
5. Maren dpt. 12/6-1735 bg. 17/12-1741. ”Ole Roses Maren  6 aar.”
6. Barbara Olsdatter dpt. 26/10-1738.
7. Lars Olsen Rose dpt. 13/1-1740. Se Familie 34 - Kleiva 1784.

F.f. Ole Mognssøns søn Mogns fra Kleven: Ole Janssøn, Lars Follou, Christian Perssøn i Scheen, Jacob Isakssøns qde Kleven, Johanne Andersdatter ibid:
F.f. Ole Mognssøns Karen: Ole Jonssøn, Søren Skriver, Vinters Kieriste, Ide Hichman.
F.f. Ole Mognssøns Børger fra Kleven: Lars Stephenssøn, Ingebret Lerce, Micel Lerces qde., Birte Tolfsdatter.

F.f. Ole Roses Corfits: Nils Isakssøn, Simon og qde., Dorte Bratsberg.
F.f. Ole Roses Maren: Nils Janssøn, Nils Isakssøn, Simons qde., Maria Jacobsdatter.
F.f. Ole Roses Barbara: Simon Corfits, Lars Tomissøn, Per Smeds qde., Marta Jacobsdatter Kleven.

F.f. Ole Roses Lars: Mads Murmester og søn, Ingebret Bratsberg, Jens Madssøns qde. Karen Nilsdatter.

Enke Kirsten Corfitsdatter ble g2g med Jon Jacobsen Løberg. Se S. Løberg(A).


Familie 5.
Kleiva 1730.

Arbeider

Hans Ellefsen
f. ca. 1686 bg. 24/6-1749. ”Hans Ellefsen f. Bradsb.Kl. 63 aar.“
g. nn f. ca. 1689 bg. 24/5-1750. ”Hans Ellefsens enke 61 aar.”
1. Halvor Hansen dpt. 19/6-1729.
2. Ingeborg Hansdatter dpt. 26/4-1734 g.m. Abraham Isaksen. Se Familie 33 - Kleiva 1762.
3. Elling Hansen dpt. 7/10-1736.
4. Anne Hansdatter dpt. 13/11-1740. 

F.f. Hans Ellefssøns Ingeborg: Ole Knudssøn, Nils Perssøn, ----- Birte, Marta Jacobsdatter.
F.f. Hans Elefssøns Elling: Ingebret Bommen, Halvor Follou, Knud Ingebretssøn, Matis qde. Birte Ellingsdatter.
F.f. Hans Elefssøns Anne: Ingebret Lyche, Ole Knudssøn, Jacob Ingebretssøn, Anders Amunssøns qde., Lisbet Nilsdatter.

Hans Ellefsen hadde ei søster, Anne Ellefsdatter på Kleiva som var gift med Knud Paulsen. Se Familie 5 - Kleiva 1740.


Familie 6.
Kleiva 1730.

Tambour (trommeslager)
Aslak Danielsen
fra Gromstulen(A) under Bø dpt. 4/10-1705 bg. 4/6-1741. ”Aslak tambour, 36 aar.”, s.a. Daniel Gundersen Bøe.
g. i Skien 21/7-1729 m. Anne Ellefsdatter f. ca. 1705.
1. Anders dpt. 6/4-1730 bg. 6/3-1740. ”Aslak tamburs Anders, 10 aar. Barnekopper.”
2. Daniel Aslaksen dpt. 11/11-1731. Se Familie 28 - Kleiva 1762.
3. Ellef dpt. 31/1-1734 bg. 7/3-1740. ”Aslak tamb(ours) Elef, 4 aar.”
4. Jens Aslaksen dpt. 1/1-1736.
5. Knud Aslaksen dpt. 26/1-1738. Se Familie 3 - S. Brekke 1762.
6. Gullik bg. 20/3-1740. ”Aslak tamborus Gullic, 12 uger.”

F.f. Aslak Danielssøns Anders: Hichman, Jens Sveder, Caspar Bechers Kieriste, Christen Stars søster.
F.f. Aslak Danielssøns Daniel: Christen Larssøn, Jacob Lerce, Nils Lerces qde., Inger Kleven.
F.f. Aslak Tambours Eluf: Christen Larssøn og qde., Anders Borge, Marta Tofte.
F.f. Aslak Tambours Jens: Anders Amunssøn, Gunder Grumstulen, Christen Larssøn og qde., Maren Grumstulen.
F.f. Aslak Tamboures Knud: Christen Larssøn, Gunder Danielssøn, Anders Amundssøn og qde., Maren Danielsdatter.

Kilde: Trolovelsen i Skien kirke 6.(?) juli 1729.
"Aslach Danielssen fra Gierpen Sogn og Anne Ellefsdatter, forlovere; Monsiur Ole Rasmussen og Giert Charhof."

Kilde: Vielsen i Skien kirke 21. juli 1729.
"d. 21.Julyus. Aslach Danielssen og Anne Evensdatter, fød paa Bradsberg Kleven. Copuleret i Chor(et) (Kl.) 7 alene."

28/9-1741      ASLAK DANIELSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 4, side 106b.
u/S.Brekke     Arvinger: Enka Anne Olsdatter (Skal være Ellevsdatter ifølge trolovelse og oppkalling av en sønn).
                     og barna:
               1. Daniel Aslakssen 10 år
               2. Jens Aslakssen    6 ”
               3. Knut Aslakssen    3 ”
               Til verge utpekte enka seg Halvor Follaug.
Brt:   14 - 0 - 18
Gjeld: 21 - 1 -  0 (insolvent).

Jeg har lett etter Anne Ellefsdatters dåp uten resultat i kirkebøker for: Gjerpen, Holla, Solum, Siljan, Eidanger.
Det lar seg ikke gjøre å lete i Skien pga en stor lakune i aktuelle år.


Familie 7.
Kleiva 1730.

Arbeider
Thor Torjersen
f. ca. 1697 bg. 11/10-1767. ”Thor Torjersen 70 aar.”
g. 1/1-1734 m. Anna Margrethe Eriksdatter fra Bugodt under Sneltvedt dpt. 18/5-1710 bg. 18/12-1763. ”Thor Torjersens kone 58 aar.”, d.a. Erik og Anne Bugodt.
Forlovere: "Hans Kleven og Isak Lyngaas."
1. Erik Thorsen dpt. 12/9-1734. Se Familie 34 - Kleiva 1762.
2. Gøran Thorsdatter dpt. 16/12-1736 g. i Holla krk. 1765 med Hans Hansen Kaalstad. Bodde på Kålstad i Helgen, Holla.
3. Torjer Thorsen dpt. 25/9-1740. Se Familie 35 - Kleiva 1762.
4. Anne Thorsdatter dpt. 7/3-1745.

F.f. Tor Torgerssøns Erik: Lars Torjerssøn, Jørgen Højmyr, Isak Kiær, Svend Graflis qde. Ingeborg Grinj.
F.f. Tor Torjerssøns Gøran: Jan Grinj, Jan Grinis qde. Ingeborg ---
F.f. Tor Torjerssøns Torger: Erik Ta-----, Per Erikssøn, Anders Sems qde. Ingeborg Eriksdatter.

F.f. Tor Torgerssøns Anne: Lars -------, Johanes Lund(?), Bent Skræders qde.
Pernille Rasmusdatter.


Familie 8.
Kleiva 1730.

Arbeider
Gunder Olsen Lie
fra Snipetorp i Skien? d. ca. 1744 i Skien?
g. i Skien 28/6-1735 m. Margrethe Bentsdatter Laested fra Skien f. ca. 1699 bg. 3/4-1779.
1. Karen Gundersdatter dpt. 5/2-1736.
2. Anne Cathrine Gundersdatter dpt. 27/3-1740 g. i Skien 4/10-1764 m. sagmester Thomas Hansen.
3. Magnhild Gundersdatter dpt. 26/11-1741 g. i Skien 12/5-1774 m. sagdreng Peder Jacobsen.
4. Anne Maria Gundersdatter dpt. 31/10-1743.

F.f. Gunder Olssøns Karen: Johan og Bent Stranden, Hans Bratsberg, Solves Anne i Scheen, Maria Gudm(undsd.)
F.f. Gunder Olsens Anne Catrine: Aslak og Ingebret Bratsberg, Bent Bentsøns qde. Karen Olsdatter.
F.f. Gunder Olssøns Magnild fra Kleven: Nicolai Smit, Nils Aslakssøn, Per Janssøns qde. Maren Sølj.
F.f. Gunder Olssøns Anne Maria fra Bratsbergkleven: J.F.Monrad, Per Juul, Bugge, Mad: Vissetorp, Beijers datter.

25/4/1744      GUNDER OLSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 337b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Margrethe Bentsdatter Lasted og barna:
               1. Karen Gundersdtr.          8 år
               2. Anna Catharina Gundersdtr. 4
         
     3. Magnhild Gundersdtr.   2 1/2
          
     4. Anna Maria Gundersdtr.     2 ”.
        
      Verge ble enkas bror Bent Bentssen Laested i Skien.
Brt: 73 - 0 - 23
Net:  1 - 3 -  7

 Enke Margrethe Bentsdatter ble g2g med hjulmaker Christian Asmussen fra Christiania. Se Familie 9 - Kleiva 1762.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no