ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 09.05.2020


Bratsberg 36 - Ekornrød - Eikonrød
Gammelt løpenr. 205 og 206. De senere bnr 35 og 36.


Privat foto av Ekornrød. Fra boka "Sånn var'e på Bøle" (Thorbjørn Wahlstrøm 1999).
Dette huset var tollvaktstasjon fra 1915-1958.                 


Eiendommen grenset til Follestad i nord og til Ekornrød søndre under Bøle i syd. Til elva Skien - Porsgrunn i vest og
til fjellet mot Bratsberg i øst.

Opprinnelig leilendingsbruk under kongens gård Bratsberg(1). Senere husmannsplasser.
Samme eiere som Bratsberg(1) til ca. 1900.

Opprinnelig landskyld: ½ hud (1661).

Tidlig delt i ett Ekornrød nordre (løpenr. 205) og ett Ekornrød søndre (løpenr. 206).  Til enkelte tider
har det vært opp til flere familier boende her på samme tid. For det meste arbeiderfamilier.
Det er umulig å vite hvem som bodde hvor.

Det fantes også en Ekornrød plass under Bøle, samt 2 Ekornrød-plasser under Mo.

G.br., leilending
Peder Rasmussen
Br. i 1661.

Fra almindelig jordebok for Gjerpen 1661:
”Echunrød, Peder Rasmussen bruger, førige wnder Foloug schylder ½ hud. Ko. Ma. med bøxel eyende.
Ingen herlighed thill.”

Eikonrød (betaler i skatt 1661):
Peder Rasmussen
bruger,
Arbeidspenge – 1 mark 21 skilling
Smørleeding – 1 mark
Meell – 2 mark
Er – 2 m 2 s 1 alb.

Bruker i 1703: Fru Anna Pultz.

Heretter går det lang tid før vi igjen finner beboere her.

Arbeider, husmann
Peder Halvorsen
fra Hauen(A) dpt. 15/3-1705 bg. 17/6-1751. ”Peder Eichonrøe 47 aar.“, s.a. Halvor Trondsen.
g. 28/5-1748 m. Maren Nilsdatter trolig fra Stensåsen dpt. 8/9-1720, d.a. Nils Tormodsen.
1. Lars Pedersen dpt. 22/12-1748.
2. Gunhild Pedersdatter dpt. 20/6-1751.
Br. 1748.

F.f. Peder Eichonrøes db. Lars: Ole Buers kone, Gunnil Isaksdtr., Nils Schyer, Borger Ballestad, Tollef Nilsen.
F.f. Peder Eichonrøes pb. Gunnil: Anders Jacobsens kone, Maren Hansdtr., Engebret og Ole Bøle, Ole Andersen.


Enka Maren Nilsdatter ble g2g med Nils Hansen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Nils Hansen
f. ca. 1729 bg. 27/9-1808. ”Nils Hanssøn Eikornrøes f. Bradsb.Kl., sagt at være henved 80 aar.”
g1g 18/4-1758 m. enke Maren Nilsdatter trolig fra Stensåsen dpt. 8/9- 1720 bg. 3/6-1764. ”Nils Eichonrøes kone 44 aar.“, trolig d.a. Nils Tormodsen og Gunhild Anundsdatter.
g2g 25/10-1764 m. Berthe Jonsdatter f. ca. 1715 bg. 29/3-1778. ”Nils Eichonrøes kone 63 aar.“
Br. 1758.

Vi kan se av ”Extraskattmanntallet” 1762 at Nils Hansen og hustru bodde på Ekornrød under Bratsberg.
Av skiftet nedenfor, kan vi se at Maren Nilsdatter var enke etter Peder Halvorsen og at hun hadde 2 barn med han.
 

14/7-1764      MAREN NIELSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 429a.
Ekornrød       Arvinger:                            
               Enkem. Niels Hanssen
               og hennes barn etter 1.ektskap med Peder Halvorssen:
                   a. Lars Pederssen     16 år.
                   b. Gunnild Pedersdtr. 13 "
               Formynder for Lars ble Borge Johannessen Ballestad.
                   ----"----      -"-   Gunnild ble Isak Sollie.
Brt: 38 - 2 - 8
Net:  8 - 0 - 0.
Kilde: Grenland Ættehistorielags avskrifter av skiftekort v/ Reidar Ballestad.

Nils Hansen flyttet etter 1778 til et hus under Bratsbergkleiva.

Arbeider, husmann
Peder Hansen
f. ca. 1731 bg. 31/10-1802. ”Peder Nyeggaard, 69 aar gml.”
g1g 31/5-1759 m. Ragnhild Nilsdatter fra Stensåsen dpt. 24/6-1731 bg. 6/6-1766. ”Peder Eichonrøes kone 36 aar.”, d.a. Nils Tormodsen Stensaasen/Schyer.
g2g 16/10-1766 m. enke Maren Hansdatter fra Follaug(A) dpt. 13/12-1722 bg. 15/10-1780. ”Peder Nyegaards kone 58 aar.”, d.a. Hans Knudsen Follaug.
1. Anne Pedersdatter dpt. 2/2-1760 i Solum g.m. Anders Nilsen fra Langerød. Se Nygård(B).
2. Ole dpt. 28/2-1762 i Solum bg. 5/2-1764 i Solum. ”Ole Pedersøn Skougen under Biørntv: 2 aar.”
Br. ca. 1762.

F.f. Peder Hansøn og Ragnild Nielsdatters barn Anne: Solve Kieringtejen, Niels Hansøn, Johannes Hansøn, Maren Schougen, Maren Hansdatter.
F.f. 
Ole, foreldre Peder Skougen og Ragnild: Karen Kieringtegen, Maren Biørntved, Isach Jonsen Biørntved, Hans ..., Thomas Kieldsen Børntved.

Peder Hansen ser ut til å ha blitt konfirmert i Solum 9/4-1752 som ”Peder Hansøn, 21 aar, Biørntvedt N.”
Vi vet ikke hvor han er født. Han kan kanskje være bror til Nils Hansen ovenfor.
 

1/8/1772       RAGNHILD NIELSDATTER EKORNRØD       Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 77b.
Ekornrød      Arvinger: Enkem. Peder Hanssen og deres eneste datter
                       Anne Pedersdtr. 8 år.
                       Faren formynder.
Brt: 16 - 3 - 2
Net: 15 - 1 - 2

I sitt første ekteskap bodde Peder Hansen på Skauen under N. Bjørntvedt i Solum fra 1759-1762 og fra
1762 til 1766, på Ekornrød under Bratsberg.
Peder Hansen ble g2g med enka etter Christopher Larsen på Nygård(B). I 1801 bodde Peder som
enkemann(72) hos sin svigersønn og datter på Nygård(B).

Arbeider, husmann
Isak Jensen
fra Follaug(C) dpt. 26/4-1734 bg. 4/7-1799. ”Isak Jenssøn Eikornrøe 65 1/3 aar.”, s.a. Jens Gundersen Folloug.
g1g i Gjerpen 22/9-1761 m. Inger Johannesdatter fra N. Bøle f. sommeren 1736 bg. 25/6-1763. ”Isak Jensens kone 25 aar.”, d.a. Johannes Vernersen Bøle.
g2g i Solum krk. 29/11-1763 m. Maren Jensdatter fra Kjerringteigen i Solum dpt. 24/5-1744 d. ca. 1771, d.a. Jens Amundsen Kjerringteigen.
g3g i Gjerpen 18/1-1772 m. Anne Hansdatter f. ca. 1745.
1. Jens f. 16/5-1762 bg. 9/7-1786. ”Isak Jensens s. Jens 13 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Inger Isaksdatter dpt. 10/11-1765.
3. Ole Isaksen dpt. 31/1-1768.
Barn i 3. ekteskap:
4. Hans Isaksen dpt. 26/4-1772. Se nedenfor.
5. Maren Isaksdatter dpt. 8/6-1777 g.m. Ole Nilsen Ekornrød. Se nedenfor.
6. Jacob Isaksen dpt. 17/10-1779.
7. Signe Isaksdatter dpt. 21/10-1781 g.m. Ole Jacobsen Nærum. Se Nærum(5).
8. Kirsten Isaksdatter dpt. 15/4-1787.
Br. 1761.

F.f. Isak Jensens db. Jens fra Eichonrøe: Ole Follougs kone, Ingebor Engebretsdtr., Gunder Halvorsen, Johannes Engebretsen.
F.f. Isak Eichonrøes pb. Inger: Ole Follougs kone, Ingebor Engebretsdtr., Ole Folloug, Solve Nilsen, Daniel Jensen.
F.f. Isak Jensen Eichonrøes db. Ole: Daniel Jensens kone, Sidsel Hansdtr., Sven Røsager, Jens Høymyr, Peder Halvorsen.
F.f. Isak Jensens db. Hans fra Eichonrøe: Anders Jensens kone, Helvig Jensdtr., Johannes Engebretsen, Jens Halvorsen.
F.f. Isak Jensens pb. Maren fra Eichonrøe: Johannis Bøles kone, Karen Olsdtr., Nils Moe, Jens Halvorsen.
F.f. Isak Jensens db. Jacob fra Eichonrøe: Hans Ballestads kone, Marthe Gundersdtr., Johannes Bøle, Erik Bøle, Anders Eichonrøe.
F.f. Isak Jensens pb. Signe under Eichonrøe: Johannis Bøles kone, Anne Hansdtr., Anders Jensen, Jens Isaksen.
F.f. Isak Jensen Ekonrøes pb. Kisten: Johannis Bøles kone, Marta Eriksdatter, Jens Folloug, Jens Isaksen, Ole Isaksen.

Enka bodde fremdeles her i 1801 med sin sønn Hans Isaksen og hans kone (se nedenfor). 

23/2/1771      MAREN JENSDATTER EKORNRØD        Bamble Skifteprot. nr. 7, side 13a.
Ekornrød       Arvinger:                            
u/Bøle         Enkem. Isak Jenssen og barna:
               1. Ole Isakssen    3 år.
               2. Inger Isaksdtr. 5 "
               Formynder for Ole ble faren.
               ---"---- -"- Inger ble Solve Kierringteijen.
Brt: 28 - 0 - 18
Net: 18 - 2 -  2

Arbeider, innerst
Hans Isaksen
herfra dpt. 26/4-1772 d. før oktober 1842, s.a. Isak Jensen.
g. i Skien 4/12-1800 m. Margrethe Monsdatter fra Grinihagen dpt. 9/10-1757 d. 12/10-1842 på Bratsbergkleiva, d.a. Mons Henriksen.
Forlovere: Knudt Nielsen, Ole Nielsen. Begge mpp (med påholden penn).

Denne familien bodde her i 1801 som innerster sammen med hans mor. Siden kom de til Follestad.

Arbeider, husmann med jord, siden leilending
Christen Rasmussen
fra Furuvald(B) dpt. 1/5-1763 d. 24/9-1844 på Ekornrød, s.a. Rasmus Halvorsen.
g1g 10/8-1786 m. Karen Fransdatter fra Gløsmyr dpt. 10/2-1754 d. 23/9-1827 på Ekornrød, d.a. Frans Rasmussen.
g2g 19/8-1829 m. enke Else Margrethe Isaksdatter fra Gromstulen(B) under Bø dpt. 7/4-1771 d. 2/11-1844 på Ekornrød, d.a. Isak Jensen.
Forlovere: Knud Christensen Slettene, Lars Jestesen Solum.
1. Karen dpt. 28/1-1787 d. 17/3-1802. ”Christen Rasmussøns Eikornrøes pb. Karen 15 1/6 aar“.
Br. ca. 1786.

F.f. Christen Rasmusens pb. Karen fra Eichonrøe: Anders Klevas kone, Marthe Halvorsdtr., Frans Glørsmyr, Halvor Halvorsen, Halvor Fransen.

Christen var på Leikås u. Holt i konfirmasjonsalderen (18 år gammel). Hans 2. kone, Else Margrethe Isaksdatter,
var tidligere gift med Zacharias Clausen på Slettekåsa (Bakken) under Ås.
Christen Rasmussen og hans andre kone bodde her resten av livet. 

17/3/1845      CHRISTEN RASMUSSEN        Bamble Skifteprot. nr. *)
Ekornrød       og ELSE ISAKSDATTER                  
               Arvinger: Mannen hadde ingen. Kona hadde flg. søsken:
               1. Abraham Isakssen Gaasehølen, er fattiglem.
               2. Inger Isaksdtr., likeså fattiglem, Brekkejordet.
               Tilsynsverge: Halvor Anderssen Ekornrød.
Brt: 8 -  52
Net: 0 - 113
*) A: BS 18 s.456 og 20 s.18b. B: BS 22 s.146b. C: BS 24 s.215.

Arbeider, husmann
Ole Nilsen Ekornrød
fra Lønnemyra u. Klepp dpt. 2/2-1770 bg. 15/11-1812. ”Ole Nilsen Ekonrød 42 3/4 aar.”, s.a. Nils Knudsen.
g. 19/10-1797 m. Maren Isaksdatter herfra dpt. 8/6-1777 d. 13/5-1834. ”Maren Isaksd. enke efter Ole Nilsen, Ekornrød, 57 aar.”, d.a. Isak Jensen.
1. Nils dpt. 18/3-1798 bg. 9/6-1799. ”Ole Nilssøns db. Nils u/Borrestad 1 1/4 aar.”
2. Isak Olsen dpt. 23/3-1800. Se nedenfor.
3. Anne Olsdatter dpt. 4/7-1802. Ugift og tjeneste i Larvik i 1834.
4. Nils Olsen dpt. 17/2-1805. Se nedenfor.
5. Elen Kirstine Olsdatter dpt. 27/3-1808 g.m. Ole Halvorsen Riis. Se Riis(8).
6. Lars Olsen f. 30/8-1811. Tjente ved Holla jernverk i 1834.
Br. ca. 1804.

F.f. Ole Nilssøns db. Nils u/Borrestad: Peder Aslachssøns k., Berthe Nilsdtr., Hans Pederssøn, Isak Eikornrøe, Hans Isakssøn.
F.f. Ole Nilssøns db. Isak f. V.Borge: Berthe Nilsdtr., Inger Isaksdtr., Knud og Nils Nilssøn, Aslach Anderssøn.
F.f. Ole Nilssøns pb. Anne u/Borrestad: Lars Christenssøns enke, Signe Isaksdatter, Christopher Stephenssøn, Knud Nilssøn, Lars Danielssøn.
F.f. Ole Nilssøns db. Nils f. Eikornrøe u/Bratsberg: Inger og Karen Isaksdtr., Hans Isakssøn, Halvor Anderssøn, Christen Rasmussøn.
F.f. Ole Nilssøns pb. Ellen Kirstine f. Eikornrøe: Signe Isaksdtr., Inger Jonsdtr., Christen Rasmussøn, Knud Nilssøn, Knud Jacobssøn.
F.f. Ole Nilssøns db. Lars f. Eikornrøe u/Bradtsberg: Signe Isaksdtr., Karen Isaksdtr., Halvor Anderssøn, Hans Isakssøn, Ole Jacobssøn.

Denne unge familien bodde som innerster på gården Vestre Borge i 1801.
Ole som: ”National Soldat i Dagarbeide.”

Da de giftet seg var det skrevet: ”Uk. Ole Nilssøn og Pigen Maren Isaksdtr. paa Ø. Borge.”
I trolovelsen den 23/9-1797 sto det: ”u.k. Ole Nilssøn og Pigen Marthe Isaksdtr. paa Borge.”
De bodde en tid på V. Borge(A) og kom noe før 1805 til Ekornrød under Bratsberg. 

15/8/1834      MAREN ISAKSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. *)
Ekornrød         Arvinger: Barna:                     
u/Bratsberg      1. Isak Olssen, død, vært g.m. Kirsten Larsdtr.
                           3 barn: Formynder for alle 3 Hans Larssen Aas.
                               a. Ole Isakssen                     8 år.  
                               b. Lars Isakssen                    5 "    
                               c. Kirsten Andrea Isaksdtr. 8 "    
                       2. Niels Olssen 30 år, heime.
                       3. Lars Olssen  22 " , tjener hos Hans Møller(!) ved Holden jernverk.
                       4. Anne Olsdtr. 32 " , tjener i Larvik.
                       5. Elen Olsdtr. 25 " , hos Hans Møller på Aakerød.
                  Verge ble morbroren Ole Jacobssen Nærum.
Brt:   16 - 3 - 23
Gjeld: 38 - 4 -  5 (Insolvent).
*) A: BS 17 s.869. B: BS 21 s.127. C: BS 23 s.172b

Arbeider, innerst
Isak Olsen herfra dpt. 23/3-1800 d. 17/12-1829 på Kjerringteigen i Solum, s.a. Ole Nilsen Ekornrød.
g. 18/11-1825 m. Kirsten Larsdatter fra Århus(7) f. ca. 1798, d.a. Lars Andersen Aarhuus.
Forlovere: Ole Olsen Nærum, Ole Jacobsen Nærum.
1. Kirsten Andrea Isaksdatter (tvilling) f. 15/8-1826 på Ekornrød.
2. Ole Isaksen (tvilling) f. 15/8-1826 på Ekornrød.
3. Lars Isaksen f. 26/4-1829 på Kjerringteigen i Solum.

F.f.  Laers, foreldre Isak Olsen og Kirsten Laersdatter Kjellingtejen: Anne Olsdatter, Andrea Andersdatter, Anders Evensen, Laers Olsen af Gjerpen, Torkild Halvorsen Gjemsøe.

Kirsten ble kalt Kirsten Larine ved vielsen. Vi vet ikke hvor hun ble døpt, men hun vokste opp hos sine
besteforeldre på Århus. Hun er ikke døpt i Gjerpen, Solum, Skien, Siljan eller Eidanger.
Denne familien flyttet til Kjerringteigen i Solum. Rett over på den andre siden av elva Skien-Porsgrunn.
Da Kirsten ble enke flyttet hun tilbake hit og bodde hos sin svigermor.

Fra Solumslekt.org (Leif Biberg Kristensen):
Skifte 13. april 1830 på Kjerringteigen, Solum:
Isak Olsen som druknet i Skienselva 17/12-1829, enke Kirsten Larsdatter og barna:
1. Ole Isaksen 3¼ år, bor hos enke Marie Ekornrød i Gjerpen;
2. Lars Isaksen 1 år, heime;
3. Andrea Isaksdatter 3¼ år, heime.
Insolvent. Verge for barna ble Hans Larsen Aas u/Kjerlingteigen.
Sluttet 4/5-1830.

Sjømann, leilending
Nils Olsen
herfra dpt. 17/2-1805 d. ca. 1836. Trolig på sjøen, s.a. Ole Nilsen Ekornrød. Se ovenfor.
g. 11/6-1833 m. Anne Kirstine Hansdatter fra Fossum dpt. 12/5-1805, d.a. Hans Jansen på Fossum. Se Familie 65 - Fossum 1801.
Forlovere: Ole Knudsen Borrestad, Anders Hansen Fossum.
1. Hanna Sine Nilsdatter f. 19/10-1833.
2. Maren Nilsdatter f. 3/8-1836.

Enka Anne Kirstine Hansdatter og barna bodde på Bratsbergkleiva i 1845. I følge ”Fattig Commisionens
fortegnelse over sognets fattige”, bodde de hos Ole Nilsen Follaug på Kleiva. Se Familie 26 - Kleiva 1845.
Enka fikk en sønn på Ekornrød, Nils Nilsen f. 16/9-1839. Faren var matros og ungkar Niels Torkildsen
fra ”Sogefiær” ved Kristiansand.

Enka Anne Kirstine Hansdatter ble g2g med enkem. Halvor Jansen. Se Familie 32 - N. Brekke 1845.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

205

Ekornrød nordre 

Enken Maren Isaksdatter 

0 daler - 0 ort - 6 skilling 

206 Ekornrød søndre Christen Rasmussen - 0 daler - 4 ort 11 skilling

Bjelkehugger, forpakter
Jørgen Kjøstolsen
fra Follestad f. 4/2-1814 d. før 1891, s.a. Kjøstol Klemetsen.
g. i Solum krk. 20/11-1834 m. Anne Kirstine Isaksdatter fra Gråten i Solum dpt. 25/2-1805 d. mellom 1891 og 1900, d.a. Isak Jensen og Jøran Kittilsdatter.
1. Jørgen Andreas f. 12/3-1835 i Follestad d. 23/2-1847 på Ekornrød u. Bratsberg.
2. Kjøstol Jørgensen f. 6/7-1838 i Follestad.
3. Isak f. 3/5-1840 i Follestad d. 16/2-1850 på Ekornrød.
4. Ingeborg Jørgine Jørgensdatter f. 22/9-1843 på Ekornrød g.m. John Johansen. Se Bøle(3) "Ødegården".
5. Abraham Jørgensen f. 15/5-1846 på Ekornrød.
Br. i 1845.

Jørgen og Anne Kirstine losjerte i 1865 hos den svenske arbeiderfamilien Andreas Pedersen på østre Borge.
I 1875 losjerte de hos enka samme sted. Anne Kirstine bodde hos sin datter Ingeborg Jørgine på Bøle i 1891.

Hus på "Ekornrød under Bratsberg" i 1845:

Arbeider, leieboer
Halvor Engebretsen
fra Eidanger f. ca. 1819.
g.m. Solveig (Søvei?) Olsdatter fra Heddal f. ca. 1817.
1. Kirsten Amalia Halvorsdatter f. ca. 1843.
2. Hansine Halvorsdatter f. 4/7-1846 på Ekornrød.
3. Hanna Sofia f. 19/10-1848 på Ekornrød d. 23/3-1851 på Ekornrød.
4. Hanne Sofia Halvorsdatter (tvilling) f. 27/3-1851 på Ekornrød. g.m. Johan Kristian Halvorsen. Se Familie 4 - V. Borge 1875.
5. Engebret (tvilling) f. 27/3-1851 på Ekornrød d. 9/6-1851. "
Døde før Hjemmedaabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Halvor Ekonrød."
6. Maria Anne Halvorsdatter f. 20/2-1854 under Borge.

"Ole Iversen, uægte søn af pigen Anne Olsd. fra Hitterdal (Heddal)., d. 31/8-1845, 1 ½, Follestad.
Moderen var med barnet i besøg hos Svogeren Halvor Engebretsen."

Denne familien bodde først en tid i Follestad (august 1845). De var på Ekornrød
allerede før folketellingen 1845 (desember 1845).
I februar 1854 hadde de flyttet til et hus under Ø. Borge. Se Familie 4 - Ø. Borge 1865.

Under folketellingen 1865 var det oppført 3 forskjellige husholdninger her i 1 eller 2 hus.
Trolig i Follestad.

Dagarb., leilending
Tollef Halvorsen Hyni
fra Hyni(6) "Ødegården" f. 9/12-1826
 d. 13/2-1892 i Follestad i Skien, s.a. Halvor Tollefsen Hyni.
g. i Skien krk. 28/11-1850 m. Anne Margrethe Pedersdatter fra Blekebakken i Skien f. 7/11-1820 d. 6/1-1892, d.a. Peder Pedersen og Else Cathrine Eriksdatter.
Forlovere: Peder Pedersen af Skien og Ole Andersen af Gjerpen.
1. Halvor Peder Tollefsen f. 20/5-1852 i Skien d. 23/9-1928. Overtok farens eiendom i Follestad.
2. Elise Katrine Tollefsdatter f. 13/11-1854 i Skien d. 24/8-1933.
3. Karoline f. 9/11-1857 d. 25/10-1861 i Skien.
4. Peder f. 26/2-1859 d. 23/10-1861 i Skien.
5. Peder Tollefsen f. 5/10-1861 i Skien.

Beboer: ”Moder og enke” Karen Jensdatter f. ca. 1797 i Gjerpen.

Tollef Halvorsen Hynis yrker gjennom tidene var: Dagarbeider, Bjelkehugger,
Bordmerker, Oldermann-Formann.

Etter opplysninger fra Tormod Skau, med avskrift av festebrev, skal dette huset
tilsvare adressen Nedre Elvegate 17 i Follestad.

Tormod Skau skriver:
Hugger Tollef Halvorsen leide 07.11.1854 en grunn av Christoffer Hansen Blom, eier av Bratsberg
gård og kjøpmann i Skien, med tillatelse til å sette opp et våningshus på ”bemeldte Bratsberg Gaards
Grund liggende Forstad Nordre Follestad”. Tomten grenset til Lars Christensens barns tomt i nord (12
alen i nordre kant), til fjellryggen i østre kant (31 alen), 12 alen i søndre kant og 31 alen i vestre kant.
Tomten er Nedre Elvegate 17. Tollef bodde i Nedre Elvegate til han døde, og sønnen Halvor overtok
eiendommen.

 
Fattiglem, ugift i 1865
Anne Thorine Ingebretsdatter
fra Porsgrunn f. ca. 1811.
1. Karen Regine Børresdatter f. ca. 1841 i Skien.
2. Inger Andrea Larsdatter f. ca. 1849 i Skien.

Fattiglem, ugift
Anders Evensen
fra Bø i Telemark f. ca. 1799.
Holdt til her i 1865.

Det var kun en husholdning her i 1875:

Stuer, husmann med jord
Lars Olsen Ekornrød fra Møllerstua på Ballestad f. 2/8-1838 d. 3/9-1902 på Ekornrød, s.a. Ole Fredriksen fra Fossum.
g1g i Skien krk. 6/1-1863 m. Birthe Andrea Isaksdatter fra Solum f. 30/10-1839 d. 17/10-1881 på Ekornrød, d.a. Isak Andersen.
Forlovere: "Christen Mathiesen og Jacob Throndsen."
g2g i Gjerpen krk. 3/12-1882 m. enke Anne Helvig Hansdatter fra Åsen under Berberg f. 13/4-1850 d. oktober 1945, d.a. Hans Jacobsen.
1. Inger Olava Larsdatter f. 23/11-1864 under Ballestad.
2. Isak Martinius Larsen f. 1866 i Skien.
3. Ole Engebret Larsen f. 1867 i Skien. Fyrbøter til sjøs i 1891.
4. Laura Berthea Larsdatter f. 4/3-1869 på Ekornrød g.m. Andreas Hansen fra Bratsberg(13) "Skauen". Se der.
5. Hanna Sofie Larsdatter f. 20/1-1871 g.m. Ole Hansen. Se Familie 2 nedenfor.
6. Nils Larsen f. 11/12-1872. Sagarbeider og hjemme i 1891.
7. Sigvart Larsen f. 1/6-1874. Sagarbeider og hjemme i 1891. Se Bøle(133) "Vonheim".
8. Lars Larsen f. 19/1-1876.
9. Otto Larsen f. 16/10-1878. Bodde her med foreldrene i 1900. Han var da kjører og passet hestene.
Barn i 2. ekteskap:
10.
Ida Marie f. 30/3-1885 på Ekornrød d. 10/1-1890 på Ekornrød.
Br. ca. 1869.

Lars ble født i Møllerstua på Ballestad. I skiftet som ble holdt etter hans foreldre hadde han bare ei søster,
Fredrikke Olsdatter som levde i 1857.
Lars Olsens yrker var skrevet som matros i 1864, arbeider i 1869, stuer i 1872, arb. i 1874, gårdmand i
1878 og i 1890. Ifølge kirkeboka døde Lars av kreft.

Hans andre kone Anne Helvig var enke etter Kristian Augensen f. 24/4-1854, s.a. Augen Sørensen på
Bratsbergkleiva. Se Familie 107 - Kleiva 1845.


  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

205 

Bratsberg - Ekornrød nordre 

D. C. Blom - Lars Olsen 

0 daler - 0 ort - 10 skilling 

206 Bratsberg - Ekornrød søndre D. C. Blom - Lars Olsen 1 daler - 2 ort - 17 skilling

På plassen hadde Lars Olsen i 1875 ei ku, en kalv og 1 sau eller geit.

Han ble kalt sjauer og husmann under folketellingen 1875. Den samme familien bodde her også i 1891.

Andre i huset i 1891:
Steddatter Kristiane Kristiansdatter f. 1876 på Kleiva, stefar og enkemann Halvor Nilsen fra Siljan
f. 1814, samt ett ugift fattiglem, Karen Jørgine Berulfsdatter f. ca. 1826 i Skien.

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 63

35

205

Bratsberg       

Eikonrød nordre

D. C. Blom 

0 - 0 - 6 

0 mark 21 øre 

 63 36 206 Bratsberg Eikonrød søndre D. C. Blom 0 - 4 - 11 3 mark 98 øre

Lars Olsen Ekornrød med familie var fremdeles de eneste beboerne her under folketellingen 1891.
Det samme under folketellingen 1900.

I 1900 var Lars Olsen Ekornrød oppført som gårdbruker og arbeider. De hadde ei pleiedatter her. Det var
Lovise Jørgine Jørgensdatter f. ca. 1891 i Gjerpen.
I tillegg bodde det ei tjenestejente her, Berta Kristensen fra Skien f. ca. 1885.

Familien Amandus Henriksen bodde i et annet hus her i 1900. Se Familie 1 - nedenfor.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

63 

36 

Bratsberg

Eikonrød søndre 

Martin Paus Helgesen 

1 mark 50 øre 

Bnr 35, Ekornrød nordre, hadde nå blitt sammenføyd med dette bruket. Bnr 35 utgikk av matrikkelen før 1950.


Hustomter
Mellom 1900 og 1910 hadde det blitt skilt ut 8 hustomter her. Se Familier 1 - 8 nedenfor.


Familie 1.
Ekornrød under Bratsberg 1910. 63/49.

Styrmann og tømmermand
Amandus Henriksen f. ca. 1865 i Bamble.
g.m. Aasta Sofie Halvorsen f. 29/4-1875 i Bamble.
1. Henrik Hartvig Henriksen f. 20/12-1894 på Valle i Bamble. Ugift arbeider og hjemme i 1910.
2. Asta Karine Henriksen f. 12/9-1896 på Valle.
3. Karl Bernhard Henriksen f. 16/10-1898 i Kragerø.
4. Sigrid Alvilde Henriksen f. 27/1-1901 på Ekornrød (dpt. 31/8-1902).
5. Bergljot Henriksen f. 3/11-1905 i Gjerpen.
Br. i 1900/1910.

Losjerende i 1910: Ugift arbeider Kittil Tovsen fra Seljord 3/11-1880 og enkemann og arbeider
Tov Nilsen fra Seljord f. 1848.


Familie 2.
Ekornrød under Bratsberg 1910. 63/50.

Sagmester på Bølesaga
Ole Hansen "fra Fossum" f. 6/11-1863, s.a. "Hans Hjalmar Fossum" (fra vielsen).
g. i Gjerpen 20/11-1890 m. Hanna Sofie Larsen herfra f. 20/1-1871, d.a. Lars Olsen Ekornrød.

Andre beboere i huset i 1910:
Otto Larsen herfra f. 16/10-1878 i Gjerpen. Ugift kjøregutt. Hennes bror.
Lars Erling Larsen f. 11/7-1897 i Gj. Pleiesønn fra Bøle. Sønn av sjømann Sigvart Larsen f. 1875 og Anna Eriksdatter f. 1876.
Ella Gulliksen f. 2/10-1905 i Kristiania. Pleiedatter.


Familie 3.
Ekornrød under Bratsberg 1910. 63/51.

Smed
Halvor Michalsen fra Bø i Telemark f. 25/3-1849.
g.m. Johanne Johannessen fra Vang i Hedmark f. 20/6-1846.

Leieboer(?) enkemann og sagarbeider Olav Olsen f. 1872 i Skien.


Familie 4.
Ekornrød under Bratsberg 1910. 63/52.

Telefonformann
Gunnar Amundsen fra Skien f. 13/1-1879 i Siljan, s.a. brannkonstabel Amund Gunnulfsen.
g. i Gjerpen 12/8-1899 m. Anna Sofie Amalie Larsdatter fra Ballestad(7) f. 11/2-1878, d.a. g.br. Lars O. Ballestad.
1. Maren Anundsen f. 19/12-1899 i Gjerpen.
2. Reidar Anundsen f. 4/4-1907 i Gjerpen.
3. Anna Anundsen f. 8/5-1909 i Gjerpen.

Disse bodde her sammen med "bestefar" Lars O. Ekornrød i hans hus. Se Ekornrød under Bratsberg.


Familie 5a.  (Hus med 2 boenheter).
Ekornrød under Bratsberg 1910. 63/60.

Dykker
Johan Nilsen fra Eidsvold f. 13/4-1851.
g.m. Andrea Henriksen f. 27/3-1861 i Langesund.
1. Karoline Nilsen f. 30/7-1886 i Gjerpen.
2. Henrik Nilsen f. 20/11-1896.
3. Nils Berg f. 22/4-1897.
4. Johan Nilsen f. 18/1-1899.
5. Anfild Nilsen f. 2/1-1902.
6. Eivind Nilsen f. 1/7-1904.


Familie 5b.  (Hus med 2 boenheter).
Ekornrød under Bratsberg 1910. 63/60.

Skredder
John Helgesen fra Gransherrad f. 12/4-1881.
g.m. Amanda Nilsen (herfra?) f. 7/12-1882 i Langesund, d.a. dykker Johan Nilsen.
1. Gunbjørg Helgesen f. 29/5-1903 i Gjerpen.
2. Anlaug Helgesen f. 1/8-1904 i Gjerpen.
3. Helga Helgesen f. 12/10-1906 i Sauherad.
4. Hans Helgesen f. 19/4-1909 i Sauherad.
5. Sønn Helgesen f. 26/10-1910 i Gjerpen.

Bestemor som bodde her i 1910: Karoline Arvesen f. 8/10-1827 i Eidanger.
Hun var ifølge folketellingen "gammel og svakelig".


Familie 6.
Ekornrød under Bratsberg 1910. 63/83.


Flåtemann
Johan A. Vinje fra Bamble f. 23/6-1875.
g.m. Marie Isaksen fra Solum f. 2/3-1878.
1. Sigrid Vinje f. 29/7-1899 i Gjerpen.
2. Eivind Vinje f. 30/3-1902.
3. Astrid Vinje f. 9/2-1903.
4. Gudrun Vinje f. 10/4-1905.
5. Margit Vinje f. 7/3-1907 i Gjerpen.


Familie 7.
Ekornrød under Bratsberg 1910. 63/84.


Tomtearbeider
Johannes Olsen fra Helgen i Holla f. 22/10-1874.
g.m. Ingebjørg Haakonsen f. 27/11-1870 i Gjerpen.
1. Gunda Olsen f. 3/6-1901 i Gjerpen.
2. Ida Olsen f. 4/8-1903.
3. Olaf Olsen f. 30/9-1905.
4. Helga Olsen f. 15/6-1909 i Gjerpen.

Tomtearbeider betyr at han jobbet på sagtomta.


Familie 8.
Ekornrød under Bratsberg 1910. 63/105.


Stuer
Edvard A. Ellefsen f. 15/11-1874 i Skien.
g.m. Anna Jansen f. 26/6-1877 i Skien.
1. Ella Ellefsen f. 18/3-1901 i Skien.
2. Gunhild Ellefsen f. 13/2-1903.
3. Agna Ellefsen f. 16/6-1907 i Skien.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no