ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


BORGESTAD - BORRESTAD
Gård nr. 74 i Gjerpen kommune, Telemark.
Oppdatert  04.03.2023

Borgestad 1801
Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1801.
Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter m.m.

37 familier i ca. 36 hus.

Se også Borgestad gård.

Tips! Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [F]


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
| 1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Tyveholmene fikk sitt navn i seilskutetiden. Holmene utgjorde skarpe svinger i elven og de tok mye av vinden fra seilskutene som ofte fikk problemer der. De ”tjuva” vinden fra dem. Derfor ”Tjuvholmene” eller Tyvholmene, som de danske prestene skrev det. Det var opprinnelig to holmer som senere, p.g.a. utfyllinger, ble til en. På Holmen har det vært industri fra eldre tider og helt frem til våre dager. I dag (2011) er det oppført moderne leilighetsbygg der.

Familie 1.
Borgestad 1801. Tyveholmen med jord.


Kusk på Borgestad gård
Lars Jensen Holmen
fra N. Ballestad(A) 11/11-1753 bg. 1/6-1794. ”Laers Jenssøn u/Borrestad 40 1/2 aar.”, s.a. Jens Ovensen Ballestad.
g. 16/9-1779 m. jordmor Dorthe Margrethe Mejer fra Borgestad dpt. 30/4-1753 d. 19/5-1835. ”Dorthe Hermansdatter Meyer, enke efter Lars Jensen u. Borrestad, 38 aar.”, d.a. Johan Herman Meier. Se Familie 21 - Borgestad 1762.
1. Jens dpt. 21/11-1779 bg. 12/2-1786. ”Lars Jensens s. Jens f. Borrestad ejet 6 1/4 aar.” Gravlagt samme dag som sin bror Johan Herman.
2. Edel Margrethe Larsdatter dpt. 12/12-1780 g.m. Christen Larsen Holmen. Se Familie 4 - Borgestad 1835.
3. Johanne Maria Larsdatter Meyer dpt. 26/5-1782 g.m. Gunder Andersen Holmen. Se Familie 5 - Borgestad 1835.
4. Johan Herman dpt. 2/11-1783 bg. 12/2-1786. ”… og hans søn Johan Herman 2 1/4 aar.” Gravlagt samme dag som sin bror Jens.
5. Anders Larsen Meyer dpt. 16/5-1785. Se Familie 33 - Ø. Borge 1835.
6. Johan Herman Larsen Meyer dpt. 20/1-1788. Han skrev seg for Herman Meyer. Se Familie 51 - Ø. Borge 1835.
7. Anne dpt. 11/10-1789 bg. 20/3-1796. ”Laers Jenssøns pb. Anne u/Borrestad 6 1/2 aar.”
8. Daniel Larsen dpt. 7/8-1791.
9. Berthe Petronelle Larsdatter dpt. 26/1-1794 g.m. Isak Isaksen Holmen. Se Familie 1 - Borgestad 1835.

F.f. Lars Jensens db. Jens fra Borrestad Ejet: Anders Eichonrøes kone, Anne Margrethe Andersdtr., Hans Jensen Ballestad, Daniel Jensen, Christen Mejer.
F.f. Lars Jensens pb. Edele Margrethe fra Borrestad Ejet: Jacob Aales Kiæreste, frøeken Schubart, frøeken Lovenskiold, hr, Kammerjuncher Løvenskiold, hr. doctor Müller, hr. Lieutenant Schroeder.
F.f. Lars Jensens pb. Johanne Maria fra Osebachen: Anders Eichonrøes kone, Anne Jensdatter, Anders Danielsen Ballestad, Christian Mejer, Daniel Jensen.
F.f. Lars Jensens db. Johan Herman fra Borrestad Ejet: Hans Jensen Ballestads kone, Maren Jensdtr, Anders Eichonrøe, Halvor Anunsen, Christian Mejer.
F.f. Lars Jensens db. Anders under Borrestad: Daniel Jensens kone, Inger Hansdtr., Morten Ballestad, Peder Aslaksen, Anders Jensen.
F.f. Lars Jensens db. Johan Herman u/Borrestad: Anders Ejkonrøes kone, Anne Jensdatter, Jørgen Meyer, Christian Mejer, Jon Aamoth.
F.f. Lars Jensens pb. Anne u/Borrestad: Morten Ballestads kone, Inger Hansdtr., Anders Eichonrøe, Peder Aslaksen, Johannes Hansen.
F.f. Laers Jenssøns db. Daniel u/Borrestad: Peder Holmens k., Elisabeth Aslaksdtr., Hans Jenssøn, Anders Ekornrøe, Knud Nilssøn.
F.f. Laers Jenssøns pb. Berthe Petronelle u/Borrestad: Gunder Espedalens k., Anne Jensdtr., Anders Jenssøn, Nils Nilssøn, Peder Aslakssøn.

Lars Jensen fikk den 10/9-1781 festeseddel på Tyveholmen. Den lyder slik i panteboka:
”Fæstesæddel fra B. Løvenskiold til Lars Jenssen og hustru Dorthe Mejer for livstid paa
2de holmer, øvre og nedre Tyveholmen med aarlig afgift 3 Rdlr. og 3 Slaattedager.
Dat. 10. September 1780. Tinglyst 6. September 1781.

Lars Jensen fikk i 1785 grunnbrev på Storgt. 226 etter Fredrik Johan Meyer.

27/5/1835      DORTHE MARGRETHE HERMANSDATTER MEYER       Bamble Skifteprot. nr. *)
Borrestad-     - død 19.mai. -                      
stranden       (Vært g.m. Lars Jenssen, død.)
u/Borgestad    Arvinger: Barna:
               1. Anders Larssen Meyer 50 år, skomakermester og bor i Øster-Risør. Verge: Jens Hanssen Ballestad.
               2. Hermann Meyer, høker, 47 år. Bor på Osebakken.
               3. Elen Margrethe Larsdtr. død, vært g.m. Christen Larssen Holmen, etterlatt 2 barn:
                 a. Kirsten Christensdtr. 24 år.
                 b. Mariane Christensdtr. 21 ”
                    Formynder ble faren.
               4. Johanne Marie Larsdtr. død, vært g.m. Gunder Anderssen Holmen, etterlatt 4 barn:
                 a. Maren Dorothea Gundersdtr. 24 år.
                 b. Anne Gundersdtr.           22 ”        Formynder:
                 c. Elen Margrethe Gundersdtr. 20 ”        Faren for
                 d. Laurentze Gundersdtr.      17 ”        alle 4.
               5. Berthe Pernille (Petronelle?) Larsdtr. g.m. Isak Isakssen Holmen eller Borrestadstranden.

Brt: 100 - 1 - 1
Net:  68 - 4 - 0
*) A: BS 17 s.841 B: BS 21 s.162b. C: BS 23 s.154.
 


Familie 2.
Borgestad 1801.

Soldat, dagarbeider

Hans Pedersen
f. ca. 1770.
g. 2/10-1794 m. Maren Jonsdatter f. ca. 1769.

1. Jon Hansen dpt. 5/3-1797.

F.f. Hans Pederssøns db. Jon u/Borrestad: Peder Aslakssøns k., Anne Hansdtr., Aslak Halvorssøn, Hans Torjerssøn, Tollev Halvorssøn.

Denne familien er ikke mer nevnt i Gjerpen kirkebøker. Heller ikke nevnt i skifter i Gjerpen.


Familie 3a.
Borgestad 1801. Holmen.

Dagarbeider
Knud Nilsen Klepp fra Lønnemyra under Klepp dpt. 16/11-1760 d. 21/8-1849, s.a. Nils Knudsen.
g. 20/6-1791 m. Anne Olsdatter "fra Borgestad" f. ca. 1761 d. 6/7-1849 på Holmen.
1. Nils dpt. 22/1-1792 bg. 22/7-1798. ”Knud Nilssøns db. Nils u/Borrestad 6 1/2 aar.”
2. Berthe Maria dpt. 11/5-1794 bg. 3/4-1796. ”Knud Nilssøns pb.
Birthe Maria u/Borrestad 1 11/12 aar.”
3. Ole Knudsen dpt. 20/11-1796. Se Familie 9 - Ø. Borge 1835.
4. Nils Knudsen dpt. 29/9-1799. Se Familie 2 - Borgestad 1835.
5. Berthe Maria Knudsdatter dpt. 28/3-1802 g. i Skien 10/11-1825 m. Lars Hartvigsen. De bodde i Skien. Hun ble tidlig enke og flyttet tilbake til Borgestad
    med sine barn i 1845. Se Familie 2 - Borgestad 1845.
6. Maren Knudsdatter dpt. 22/6-1806 d. 21/5-1829. ”Maren Knudsdatter, Holmen, Borrestad, 23 aar.”
Br. ca. 1791.

F.f. Knud Nilssøns db. Nils u/Borrestad: Berthe Nilsdtr., Lisbeth Aslaksdtr., Peder Aslakssøn, Nils Nilssøn, Anders Svenossøn.
F.f. Knud Nilssøns pb. Berthe Maria u/Borrestad: Christian Laerssøns enke, Peder Aslakssøns k., Nils Laerssøn, Nils Nilssøn, Tord Halvorssøn.
F.f. Knud Nilssøns db. Ole u/Borrestad: Peder Aslachssøns k., Edel Margarete Laersdtr., Hans Pedessøn, Nils Nilssøn, Nils Erikssøn.
F.f. Knud Nilssøns db. Nils u/Borrestad: Berthe Nilsdtr., Johanne Maria Larsdtr., Hans Pederssøn, Ole Nilssøn, Ole Halvorssøn.
F.f. Knud Nilssøns pb. Birthe Maria u/Borrestad: Ole Nilssøns k., Johanne Maria Tordsdtr., Nils og Ole Nilssøn, Aslach Anderssøn.
F.f. Knud Nilssøns pb. Maren u/Borrestad: Peder Holmens k., Maria Larsdtr., Herman Larssøn, Ole Nilssøn, Gunder Anderssøn.

Losjerende i 1801: Hans søster, dagarbeider og enke Berthe Nilsdatter dpt. 21/11-1762 og hennes barn: Elen Maria Larsdatter dpt. 3/9-1786.
 


Familie 3b.
Borgestad 1801 (han døde i 1787).

Dagarbeider, innerst
Lars Christensen Skifield fra Store Skifjell dpt. 21/3-1762 bg. 4/7-1787. "
Lars Christensen f. Oseb. 25 ½ aar.", s.a. Christen Larsen Skifjeld.
g. 22/7-1786 m. Berthe Nilsdatter fra
Lønnemyra under Klepp dpt. 21/11-1762, d.a. Nils Knudsen.
1. Elen Maria Larsdatter dpt. 3/9-1786 g.m. Jacob Christensen Lie. Se Familie 33 - Borgestad 1835.

F.f.
Lars Christensenfra Osebachens pb. Elen Maria: Test: Anne Nilsdtr., Thone Hansdtr., Knud Nilsen, Nils Nilsen, Isak Christensen.

Enka Berthe Nilsdatter ble g2g med Ole Larsen. Se Augestad(2).


Familie 4.
Borgestad 1801. Holmen.

Gartner på Borgestad gård
Peder Aslaksen Sinningtvedt
fra Kristiansand f. ca. 1752 d. 31/3-1820. ”Peder Aslaksen Holmen, Gartner paa Borrestad, 68 aar.”
g1g m. Karen Jensdatter f. ca. 1764 bg. 25/9-1801. ”Peder Holmens kone, Karen Jensdtr., u/Borrestad, anmeldt at være 37 aar.”
g2g m. Marthe Olsdatter f. ca. 1786 d. 1/3-1818. ”Marthe Olsdatter gift med Peder Aslaksen, Gartner paa Borrestad, 32 aar.
g3g i Ø. Porsgrunn 1/11-1818 m. Inger Ellingsdatter fra Porsgrunn f. ca. 1780 d. 9/11-1837. ”Peder Holmens enke, 59 aar.”
Forlovere: "Christen Larsen og Niels Knudsen."
1. Bartholomeus Herman dpt. 12/9-1790 bg. 22/5-1796. "
Peder Aslakssøns db. Bartholomæus Herman u/Borrestad 5 3/4 aar."
2. Ingeborg Cecilia Pedersdatter dpt.  22/2-1795. 
3. Bartholomeus dpt. 26/12-1797 bg. 12/8-1798. "
Peder Aslakssøns db. Barthomæus u/Borrestad 29 uger."
4. Jesine dpt. 14/7-1799 bg. 18/12-1807. "
Peder Aslakssøns pb. Jesine und. Borrestad 8 5/12 aar."
5. Jens Carl dpt. 25/9-1801 bg. 1/11-1801. "
Peder Aslakssøns db. Jens Carl u/Borrestad 6 uger."
Barn i 2. ekteskap:
6. Karen Berthea Pedersdatter dpt. 7/12-1806 g.m. David Peter Thorsen. Se Familie 12 - Ø. Borge 1845.
7. Petronelle Jessine Pedersdatter dpt. 30/12-1808.
8. Inger Gurine Pedersdatter f. 16/2-1811 g.m. Abraham Jacobsen. Se Familie 1 - Ø. Borge 1835.
9. Aslak Pedersen f. 5/6-1813.

F.f.
Peder Aslakssøns db. Bartholomæus Herman u/Borrestad: Else Pedersdtr., Berthe Kirstine Iversdtr., Laers Jenssøn, Christen Laerssøn, Gunder Isakssøn.
F.f. Peder Aslakssøns pb. Ingebor Cicilia u/Borrestad: Knud Nilssøns k., Berthe Nilsdtr., Arne Thomæsøn, Tord Halvorssøn, Ole Nilssøn.
F.f. Peder Aslakssøns db. Bartholomæus u/Borrestad: Arne Thomæsøns k., Ellen Margarete Larsdtr., Hans Torjussøn, Hans Pederssøn, Ole Nilssøn.
F.f. Gartner Peder Aslakssøns Jesine u/Borrestad: Anne Hansdtr., Karen Maria Hansdatter, Knud Nilssøn, Lars Arnessøn, Christen Larssøn.
F.f. Peder Aslakssøns Jens Carl u/Borrestad: Jon Hanssøns k., Inger Anthonette Evensdtr., Hans Torjussøn, Kittil Jenssøn, Aslak Anderssøn.
F.f. Peder Aslakssøns pb. Karen Birthea u/Borrestad: Birthe Andersdtr., Ellen Maria Larsdatter, Amund Waller, Lars Pederssøn, Daniel Hanssøn.
F.f. Peder Aslakssøns pb. Petronelle Jessine u/Borrestad: Jon Hanssøns k., Marthe Hansdatter, Christen Larssøn, Ole Taraldssøn, Johan Herman Larssøn.
F.f. Peder Aslakssøns Inger Gurine u/Borrestad: Madame Aall, jomfru Schou og Maren
Paus, Søren Rasch, Hans Møller, Christian Paus, Realf Cappelen.
F.f.
Peder Aslaksens db. Aslak u/Borrestad: John Hansens k., Pernelle Larsdtr., Hans Torgersen, Herman Mejer, Chresten Larsen.

Peder ble oftest skrevet for Peder Holmen. Han kom trolig hit noe før 1790.
Enka Inger Ellingsdatter bodde i et hus på Borgeskogen u. V. Borge i 1835.


Familie 5.
Borgestad 1801. Bråten.

Kusk
Ole Nilsen
trolig ikke fra Gjerpen f. ca. 1769 d. 23/11-1825. ”Ole Nilsen, Braaten, fhv. Kudsk, 56 aar, drugnet i Elven.”
g. i Gjerpen 13/11-1800 m. Anne Margrethe Olsdatter fra Follestad i Solum dpt. 24/2-1771 d. 17/5-1849 på Bråten, d.a. Ole Christophersen og Anne Cathrine Pedersdatter.
Forlovere: "Peder Holmen og Ole Nilsen."
1. Anne Cathrine Olsdatter dpt. 29/3-1801 g.m. Gregers Halvorsen. Se Familie 43 - Borgestad 1835.
2. Nils Olsen dpt. 24/2-1805. Var i 1832 i tjeneste hos Møller på Åkre. Overtok huset. Se Familie 17 - Borgestad 1845.
3. Mariane Olsdatter dpt. 5/7-1807 g.m. Jens Jensen Ballestad. Se Ballestad(29).
Br. 1804.

F.f. Ole Nilssøns pb. Anne Catharine u/Borrestad: Anne Hansdtr., Ellen Larsdtr.,Halvor Pederssøn, Knud Nilssøn, Christopher Stephenssøn.
F.f. Ole Nilssøns db. Nils u/Borrestad: Maria Engelbertsdtr., Inger Johanne Larsdtr., Halvor Buer, Ole Olessøn, Rasmus Hanssøn.
F.f. Ole Nilssøns pb. Mariane u/Borrestad: Christopher Stephenssøns k., Maren Axelsdtr., Henric Hamburg, Amund Waller, Herman Larssøn.

Jeg er ikke skråsikker på at Anne Margrethe Olsdatter er datter av Ole Christophersen på
Follestad under Gjemsø kloster, men legg merke til oppkalling av barn nr. 1 her.
Alderen passer godt og hun hadde en bror som het Ole Olsen (se fadderlista).

Kusken Ole Nilsen og hans etterkommere fikk grunnseddel av Jacob Aall på Borgestad på
denne tomten den 14/11-1804 med årlig avgift 4 riksdaler samt grunneiers forkjøpsrett.
Dette ble tinglyst først den 2/10-1833.

Dåp i Gjerpen krk. 15/1-1797:
”NB! Berthe Nilsdtrs uægte db. Ole u/Borrestad (Ole Olsen):
(Faddere:) Laers Danielssøns k., Maren Isaksdtr., Ole Nilssøn, Laers Amundssøn, Aslach Anderssøn.
Til barnefader udlagt Ole Nilssøn paa Borrestad.”
 Se denne Ole OlsenNærum(4).

24/9/1832      OLE NIELSSEN      Bamble sk.prot.
Braathen       - kusk, d. for ca. 7 år siden. - 
u/Borrestad    Arvinger:
               Enka Anne Margrethe Olsdatter og barna:
               1. Niels Olssen 28 år, tjener hos H. Møller på Aakerøe.
               2. Anne Catarine Olsdtr. g.m. sjømann Gregers Halvorssen som er bosatt på Osebakken.
               3. Marie Anne Olsdtr. død, vært g.m. Jens Jenssen Ballestad, 1 barn:
                   a. Anne Margrethe Jensdtr. 2 3/4 år. Faren er formynder.
Enkas laugverge ble Lars Knutssen Riis.
Brt: 259 - 1 - 8
Net: 151 - 0 - 8
Enka var så gammel og skrøpelig at hun ikke kunne møte ved skiftet.


Familie 6.
Borgestad 1801. Braatengade 8. Hus med 2 husstander. 1/2.

Eiendom
utskilt fra Borgestad (42 og 51) i ca. 1790.

Leietjener, dagarbeider
Ole Sørensen
fra S. Fen "Ødegården" i Holla dpt. 1/1-1757 i Holla bg. 12/6-1808. ”Ole Sørenssøn Molhougen und. Borrestad, sagt at være 57 aar.”, s.a. Søren Sivertsen Brenne og Gunhild Olsdatter Stua under Lunde. Begge fra Valebø.
g. i Solum 7/7-1785 m. Maria Christensdatter fra Moldhaugen dpt. 26/12-1762 i Solum bg. 12/8-1810. ”Enken Maria Christensd. Molhougen fra Aasebakken sagt at være 51 Aar.", d.a.  og Mari Larsdatter Stokkan.
Forlovere: "Albricht Willumsen og Christen Pedersen."
1. Karen f. ca. 1788 bg. 17/2-1805. ”Ole Sørenssøns pb. Karen under Borrestad, sagt at være ved 18 aar.”
2. Gunhild Maria dpt. 21/11-1790 i Gjerpen bg. 17/7-1790. ”Ole Sørensøns pb. f. Aasebakken Gunnil Maria 2 1/4 aar.”
3. Søren dpt. 18/8-1793 bg. 18/3-1804. ”Ole Sørenssøns db. Søren f. Aasebachen 10 7/12 aar.”
4. Peder Olsen dpt. 10/4-1796.
5. Ole Olsen dpt. 23/9-1798 g.m. Maren Nilsdatter.
    Barn 1. Andrea Olsdatter f. 1832.
    Barn 2. Ole Olsen f. 1834.
6. Christen Olsen dpt. 31/7-1803.
7. Anders dpt. 8/6-1806 bg. 12/8-1810. “Anders Olessøn, søn af hendøde Ole Sørenssøn f. Aasebn, i Kiste med Moderen 4 1/6 aar.”

F.f. Ole Sørenssøns pb. Gunnil Maria fra Aasebakken: Hans Johannissøns k., Asper Olesdtr., Christen Laerssøn, Johannes Laerssøn, Nils Pederssøn.
F.f. Ole Sørenssøns db. Søren fra Aasebakken: Andreas Johannissøns k., Anne Maria Engelbertsdtr., Anders Simonssøn, Søren Olessøn, Even Olessøn.
F.f. Ole Sørenssøn db. Peder u/Borrestad: Søren Olessøns k., Marthe Andersdtr, Ole Olessøn, Anders Olessøn, Hans Johannissøn.
F.f. Ole Sørenssøns db. Ole f. Aasebakken: Else Alfsdtr., Anne Catharine Nilsdatter, Thomas Tobiæsøn, Nils Nilssøn, Even Halvorssøn.
F.f. Ole Sørenssøns db. Christen u/Borrestad: Knud Jacobssøns k., Kirsten Halvorsdtr., Even Halvorssøn, Daniel Gunderssøn, Jon Engelssøn.
 
F.f. Ole Sørenssøns db. Anders u/Borrestad: Inger Knudsdtr.,Karen Pedersdtr., Jan Olessøn, Hans Christenssøn, Harald Matthiæsøn.

Ole Sørensen var i tjeneste på Fen i Holla fra ca. 1781 og til han giftet seg i 1785. Han kjøpte denne
eiendommen i ca. 1790. Folketellingen 1801 kaller Maria for Andersdatter. Dette er nok en skrivefeil,
eller misstolkning.

Jeg har forgjeves lett etter dåpen til det første barnet Karen i Gjerpen, Solum, Skien, Holla, Eidanger,
Bamble, Herre, Ø. Porsgrunn og V. Porsgrunn. Karen kan ikke være født i Gjerpen all den tid presten
ved hennes begravelse skrev: "sagt at være ved 18 aar." Dette er tegn på at hun ble døpt i et annet
prestegjeld og at presten derfor ikke kjente til henne.

Ole Sørensen og kona var faddere for Sivert Brennes barn ved en barnedåp i Holla i oktober 1789. Da
var det nevnt at de bodde i Porsgrunn.

15/5-1809      OLE SØRENSSEN   Bamble Skifteprot. nr. 15, side 220b.
Osebakken      Arvinger:                             
               Enka Maren Christensdatter og barna:
               1. Peder Olssen         12 år.
               2. Ole Olssen           10 ”
               3. Christen Olssen       7 ”
               4. Anders Olssen         3 ”
               5. Gunhild Maren Olsdtr. 1 ” ?
               Enkas laugverge ble Brønnild Christenssen Borge.
               Formynder: Ole Olssen, snekker på Osebakken.
Brt: 98 - 2 -  0.
Net: 11 - 2 - 21.


Familie 7.
Borgestad 1801. Braatengade 8. Hus med 2 husstander. 2/2.

Arbeider, innerst (leieboer)
Nils Gulliksen f. ca. 1760.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 17/11-1796 m. Birthe Jensdatter f. ca. 1770.
1. Gullik dpt. 8/1-1797 i Solum bg. 4/1-1802 i Ø. Porsgrunn. "Niels Gullichsens barn Gullich, 5 aae."
2. Ole Nilsen dpt. 23/6-1799 i V. Porsgrunn kirke.

Denne familien bodde ikke her lenge. De bodde på forskjellige steder i Solum
.


Familie 8.
Borgestad 1801. Teknikergaden 2.

Eiendommen ble
utskilt fra Borgestad nr. 41.

Dagarbeider, huseier
Christen Larsen Lie
fra Lid(A) f. ca. 1750 bg. 23/3-1808. ”Christen Larssøn Lie under Borrestad, meldt at være ved 57 aar.”, s.a. Lars Hansen Lie.
g. 7/11-1775 m. Anne Jacobsdatter fra Vadrette under Gulset dpt. 25/3-1751, d.a. Jacob Isaksen og Karen Thorsdatter.
1. Ellen Carine Christensdatter dpt. 3/3-1776 g. i Ø. Porsgrunn kirke 18/9-1804 m. Lars Olsen Bækkevold fra Bekkevold(B). Bodde i Ø. Porsgrunn.
2. Lars Christensen dpt. 12/4-1778 bg. 3/1-1801. ”Lars Christenssøn Lie, matros under Borrestad 22 3/4 aar.”
3. Else Carine bg. 19/9-1779. ”Christen Larsens d. Else Carine ibid 14 dage.”
4. Else Kirstine Christensdatter dpt. 28/10-1781 bg. 3/5-1801. "Pigen Else Kirstine Christensdatter Lie fra Aasebakken 19½ aar."
5. Jacob Christensen dpt. 28/12-1783. Bodde i Teknikergaden 4. Se Familie 33 - Borgestad 1835.
6. Johanne Maria Christensdatter dpt. 11/6-1786 g.m. Ole Halvorsen Skauen. De overtok dette huset. Se Familie 32 - Borgestad 1835.
7. Anne Christiana Christensdatter dpt. 5/2-1792.

F.f. Christen Larsens pb. Elen Carine fra Osebachen: Halvor Olsens kone, Anne Olsdatter, Johan Jacob Møller, Hans Larsen, Mathis Vadrette, Lars Mathisen.
F.f. Christen Larsens db. Lars fra Osebachen: Nils Larsens kone, Anne Mathisdtr., Søren Valler, Ole Larsen, Anders Hansen.
F.f. Christen Larsens pb. Else Kistine fra Osebachen: Nils Lies kone, Maria Hansdtr., Halvor Olsen, Hans Larsen, Anders Hansen.
F.f. Christen Larsens db. Jacob fra Osebachen: Nils Larsens kone, Anne Kistine Jacobsdtr., Hans Larsen, Halvor Olsen, Christen Jespersen.
F.f. Christen Larsens pb. Johanne Maria fra Osebachen: Nils Larsens kone, Else Jacobsdtr., Hans Olsen, Knud Svendsen, Ole Halvorsen.
F.f. Christen Laerssøns pb. Anne Christiana fra Aasebakken: Søren Snedkers kone, Anne Olesdtr., Even Højset, Zacharias Halvorssøn, Hans Olessøn.

Enten ble Christen Larsen Lie døpt i et annet prestegjeld ellers så er han uteglemt av presten.
Jeg har saumfart Gjerpen og Eidanger kirkebøker uten resultat.

Han ble konfirmert i Gjerpen som 17-åring i 1767, boende på "Lie", som er den gamle skrivemåten.

Denne familien bodde tidligere i Storgaden 206. I 1804 kjøpte Christen Lie, i tillegg. en stor
vanntomt med sjøbod på Bråten under Borgestad. 

16/3/1810      CHRISTEN LARSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 381a.
Et hus på      Arvinger:                            
Borgestad      Enka Anne Isaksdatter (Skal være Jacobsdatter. G.S.) og barna:
grunn          1. Jacob Christenssen 24 år, g.m. Elen Maria Larsdtr.
                  
2. Else Karine Christensdtr. 34 år, g.m. Lars Olssen Bekkevold i Porsgrunn.
                  3. Johanne Maria Christensdtr. 23 år, tjener i Sandefjord hos oberst Gaarder.
                  
4. Anne Christiana Christensdtr. 18 år, heime.
                    Formynder: Jon Sanne.

                    Enkas laugverge: Even Tellefssen Lie.

Brt:   134 - 1 - 18.
Gjeld: 237 - 3 - 10 (Insolvent).
 

Enka Anne Jacobsdatter ble g2g i Gjerpen 27/6-1810 med enkemann Halvor Asbjørnsen. Se Familie 4 - Ø. Borge 1801.
 


Familie 9.
Borgestad 1801. Braatengade 4.

Snekker
Ole Olsen
f. 1765 d. 31/1-1815 på Bråten.
g. 10/4-1792 m. Anne Christensdatter trolig fra Buer dpt. 2/3-1766 d. 12/4-1828 på Osebakken, d.a. Christen Torgrimsen og Karen Sørensdatter.
1. Karen Gurine Olsdatter dpt. 12/8-1792.
2. Ole Olsen dpt. 6/9-1795. Ble også snekker som sin far. Overtok huset. Se Familie 10 - Borgestad 1835.
3. Christen dpt. 26/8-1798 bg. 14/5-1799. ”Ole Olessøns db. Christen u/Borrestad 3/4 aar.”
4. Christiana Olsdatter dpt. 11/5-1800.
5. Christen bg. 6/3-1803. ”Ole Olessøns hd. db. und. Borrestad, kaldet Christen 5 dage.”
6. Jon bg. 2/4-1804. ”Ole Olessøns hd. db. Jon und Borrestad 2 dage.”
7. Christen Olsen dpt. 7/11-1806.
8. Søren Olsen f. 31/1-1812.
Eier 1816.

F.f. Ole Olessøns pb. Karen Gurine fra Meenstad: Maren Jørgensdtr., Anne Kittilsdtr., Jon Tordssøn, Anders Olessøn, Ole Pederssøn.
F.f. Ole Olessøns db. Ole fra Aasebakken: Knud Jonssøns k., Maria Amundsdtr., Erik Klep, Søren og Anders Olessønner.
F.f. Ole Olessøns db. Christen u/Borrestad: Anne Ellingsdtr., Gunnil Matthiædatter, Christen Larssøn, Ole Sørenssøn, Ole Simonssøn.
F.f. Ole Olessøns pb. Christiana u/Borrestad: Maren Olesdtr., Karen Matthiædtr., Christopher Sivertssøn, Christen Larssøn, Søren Olessøn.
F.f. Ole Olessøns db. Christen u/Borrestad: Karen Nilsdtr., Henrica Glose, Anders og Søren Olessøn, Halvor Nilssøn.

F.f. Snedker Ole Olessøns db. Søren f. Aasebakken: Inger og Live Olesdtr., Jens Jenssøn, Anund Jacobssøn, Engelbert Matthiæsøn.

Enka Guri Jonsdatter f. ca. 1738, kjøpte eiendommen i 1804. Hun var enke etter sitt
første ekteskap.
Enka Anne Christensdatter
kjøpte huset av sin svigermor (tror jeg det må være), Guri Jonsdatter i 1816. 

Kilde: "Gjerpen - Porsgrund" (Finn C. Knudsen) side 269.
Dette var en ganske stor eiendom som omfattet det som på 1940-tallet var en del av Teknikergt. 5,
hele Teknikergt. 6, samt Skiensgt. 20.


Familie 10.
Borgestad 1801.

Dagarbeider
Anders Olsen
f. ca. 1767.
g.m. Maria Amundsdatter f. ca. 1771 bg. 8/5-1808. ”Anders Olessøns kone Maria Anundsdtr. und. Borrestad, meldt at være 37 aar.”, d.a. Amund NN.
1. Ole Andersen dpt. 1/1-1798 d. 1882 på Helgeroa g. 1824 m. Marie Elisabeth Larsdatter fra Halle i Brunlanes f. ca. 1803 d. 1894. 9 barn.
3. Anne Karine Andersdatter dpt. 11/5-1800.
4. Tone Maria Andersdatter dpt. 12/9-1802. Ugift. Bodde hos Jens Jacobsen under Strømdal i 1865.
5. Amund Andersen dpt. 3/6-1805 (?bg. 14/7-1808. ”Anders Olessøns db. Amund under Borrestad 1/12 aar.”)
6. Jens dpt. 27/3-1808 bg. 8/5-1808. ”... og hans db. Jens i samme kiste  ibid (und. Borrestad) 6 uger.” Gravlagt med sin mor.

F.f. Anders Olessøns db. Ole u/Borrestad: Ole Olessøns k., Else Olesdtr., Østen Jonssøn, Hans Nilssøn, Søren Olessøn.
F.f. Anders Olessøns pb. Anne Karine u/Borrestad: Marechen Aamundsdtr., Anne Matthiædtr., Even Halvorssøn, Torjus Torkildssøn, Lars Peter Arnessøn.
F.f. Anders Olessøns pb. Tone Maria u/Borrestad: Ellen Margarethe Amunsdtr., Karine Maria Jonsdtr., Søren og Ole Olessøn, Halvor Nilssøn.

F.f. Anders Olessøns db.
Amund u/Borrestad: Søren Olessøns k., Margarete Rasmusdatter, Ole Olessøn, Hans Hanssøn, Engelbert Matthiæsøn.
F.f. Anders Olessøns db.
Jens u/Borrestad: Ellen Amundsdtr., Karen Sørensdtr., Søren Olessøn, Hans Hanssøn, Daniel Larssøn.

1801: Anders var dagarbeider og ”National Soldat”. Enka Tone Jensdatter(72) bodde her.
Hun var ”konens Moder”.

Sønnen: "Ole Andersen, før under Borrestad, dpt. 1/1-1798. Ansat som Skoleholder i Eidanger.
Til Eidanger. Præsteatt. dat. 22/9-1820.”

Dette er trolig den samme Ole Andersen som senere kom til Kleiver under Helgeroa, siden
til Ingeri under Helgeroa og som i 1833 kjøpte huset Helgeroa(97) ”Solstad”.

Se også Brunlanes, "En Bygdebok" (Astri Jahnsen) bind II, side 665.


Familie 11a.
Borgestad 1801. Braatengade 2.

Hustomt utskilt fra Borgestad ved grunnbrev nr. 38.
Grunnseddel til Knud Jacobsen Myhren i 1804.

Bjelkehugger
Knud Jacobsen Myhren
  f. ca. 1771 d. 6/12-1831 på Bråten. "
Knud Jacobsen Osebakken, arbeidsmand, 60 aar.", s.a. Jacob N.N.
g1g i Ø. Porsgrunn kirke (trolovet) 10/4-1792 m. Karen Andersdatter f. ca. 1776 bg. 13/3-1808. ”Knud Jacobssøns kone Karen Andersdtr. und Borrestad, meldt at være i 43dje aar.”
Forlovere: "
Christen Joensen og Hans Torjusen."
g2g 5/11-1811 m. Maren Cathrine Olsdatter fra Follestad dpt. 5/11-1775 d. 1848, d.a. Ole Gulbrandsen.

Forlovere: "Thor Halvorsen og Isak Christensen."
1. Jacob dpt. 27/1-1793.
2. Jacob Knudsen dpt. 26/1-1794.
3. Margrethe Knudsdatter dpt. 17/4-1796.
4. Anders Knudsen dpt. 25/2-1798.
5. Else Knudsdatter dpt. 23/2-1800 g.m. Jens Olsen. Se Familie 26 - Borgestad 1845.
Barn i 2. ekteskap:
6. Karen Knudsdatter f. 24/12-1813.
7. Kirsten Gurine Knudsdatter f. 8/6-1816 g.m. Ole Olsen. Se nedenfor.
8. Mariane Knudsdatter f. 29/1-1820.

F.f. Knud Jacobssøns db. Jacob u/Lie: Hans Torjussøns k., Anne Karine Christiansdtr., Jon og Gunder Espedalen, Hans Nærum.
F.f. Knud Jacobssøns db. Jacob u/Lie: Hans Nærums k., Kirsten Isaksdtr., Hans Lie, Christopher Rollevssøn, Isak Langerøe.
F.f. Knud Jacobssøns pb. Margarete u/Meen: Christopher Rollevssøns k., Inger Laersdtr., Jon Pederssøn, Hans Gunderssøn, Peder Nyegaard.
F.f. Knud Jacobssøns db. Anders u/Borrestad: Karine Hansdtr., Karen Maria Hansdatter, Christen Larssøn, Christopher Rollevssøn, Nils Tordssøn.
F.f. Knud Jacobssøns pb. Else f. Aasebakken: Christopher Rollefssøns k., Inger Olesdatter, Hans Pederssøn, Hans Gunderssøn, Jan Olessøn.
F.f. Knud Jacobsen og Maren Olsdtr. pb. Karen f. Osebakken: Thomas Jensens k., Kirsten Michelsdatter, Anders Hansen, Christen Nilsen, Jacob Christophersen.
F.f. Knud Jacobsen og Maren Olsdatters Kirsten Gurine f. Osebakken: Christopher Myhrens kone, Margrethe Knudsd., Saamund Gulbrandsen, Ole Olsen, Isak Christensen.
F.f. Knud Jacobsen og Maren Olsdatters Mariane fra Osebakken: Piger Margrethe og Else Hansdatter, Osebakken, Christopher Rollevsen, Nils Knudsen, Ole Hansen (Hanes?).

Barnedåp i Gjerpen den 22/11-1789:
”Else Jonsdtrs uægte pb. Anne fra Meens Ejet. Lod udlegge til barnefader Knud Jacobsen.
Test: Nils Lias kone, Kisten Rollefsdtr., Jon Espedalen, Christopher Rollefsen.”

Denne familien kom til Bråten i ca. 1797. Knud Jacobsen kjøpte eiendommen (eller huset) i 1804.
Han ble far til ei jente Anne Knudsdatter som ble født på Låven i 1789. Mora var Marthe Jonsdatter Laaven.

Knud Jacobsen kan ikke sees døpt i Gjerpen, Siljan, Solum, Holla, Porsgrunn eller Eidanger.
Hans mor, enka Else Knudsdatter (1733-1802) bodde her i 1801.

I 1837 fikk enkefru Maren Cathrine Olsdatter premie for husflidsarbeide.


Familie 11b.
Borgestad 1801. Braatengade 2.

Ole Olsen fra Bratsbergkleiva f. ca. 1818, s.a. Ole Olsen Brua.
g. 2/1-1840 m. Kirsten Gurine Knudsdatter herfra f. 8/6-1816, d.a. Knud Jacobsen.
1. Olava Karoline Olsdatter f. 8/12-1839. "
NB. Barnet var født førend forældrenes vielse."
2. Berthe Andrea Olsdatter f. 1846. 

Ole Olsen kjøpte huset av sin svigermor, enke Maren Kathrine Olsdatter i 1847.
 


Familie 12.
Borgestad 1801.
Teknikergaden 8.

Hustomt utskilt fra Borgestad nr. 37.

Snekker, dreier
Jan Olsen
fra Gulset dpt. 15/9-1753 d. 7/8-1830 på Osebakken, s.a. Ole Jansen. Se Familie 11 - Gulset 1762.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 29/8-1789 m. Karen Eriksdatter f. 1763 d. 24/5-1835 på Osebakken.
Forlovere: "Christen Thorsen, Samuelsen."
1. Ole Jahnsen dpt. 1/8-1790 i Ø. Porsgrunn. Overtok huset.
2. Gunhild Marie Jahnsdatter dpt. 15/9-1793 i V. Porsgrunn.
3. Erik Jahnsen dpt. 12/11-1797 i Ø. Porsgrunn.
4. Inger Jahnsdatter dpt. 31/10-1802 g. i Ø. Porsgunn kirke 13/8-1828 m. møllermester Lars Iversen fra Herre. Se Fossum 1845.
5. Maren Jahnsdatter dpt. 24/11-1805.

F.f. Jahn Olsen og Karen Eriksdtatters barn Ole af Rafnes: Pige Karen Olsd., pige Karen Jensd., Tollef Rasmusen, Hans Olsen, Tollef Svennungsen.
F.f. Jahn Olsen og Karen Erichsdatters barn Gunhild Maria fra Herre i vestre kirke: Mons Olsens kone, Karen Hansd., pige Ane Larsd., Christen Thomesen, Torkild Gundersen.
F.f. Jahn Olsens og Karen Erichsdatters db. Erich: Tollev Rasmussens kone, Karen Olsd., pige Gunhild Olsd., Mogens Olsen, Tollev Svennungsen, Anders Olsen, John Henrichsen.
F.f. Jan Olessøns Inger u/Borrestad: Karen Olesdtr., Karen Sivertsdtr., Tollev Svenossøn, Abraham Pederssøn, Isak Christenssøn.
F.f. Jan Olessøns pb. Maren u/Borrestad: Karen Isaksdtr., Inger Johanne Halvorsdatter, Thomas og Svend Jonssøn. Ole Wijerssøn.

Denne familien bodde tidligere på Rafnes ved Herre. Kirkehandlingene for Herre er innført i Ø. Porsgrunn kirkebok.
Jan Olsen og familien kom hit i 1795. Han bygde trolig det første huset her rundt den tiden.
Han fikk skjøte på eiendommen i 1804.

Losjerende her i 1801: Enke 1. gang – Gunhild Nilsdatter (84).
Inderster (leieboere): Maren Jansdatter og hennes barn. Se nedenfor.
 


Familie 13.
Borgestad 1801. Skiensgade 22.

Hustomt utskilt fra Borgestad nr. 5.

Arbeider
Thomas Jonsen fra Bratsbergkleiva dpt. 17/10-1773 d. 15/1-1838 på Osebakken, s.a. Jon Nilsen. Se Familie 52 - Kleiva 1784.
g. 13/11-1800 m. Inger Knudsdatter fra Riis(1) dpt. 8/1-1774 d. 1857, d.a. Knud Larsen Riis.
Dette paret fikk ingen b
arn.

De var oppført her i 1801 sammen med hans søster Berthe Jonsdatter(6). Thomas var da
dagarbeider.

Han fikk grunnseddel på eiendommen i nov. 1804.


Familie 14.
Borgestad 1801.

Her var oppført Christen Aslaksen med familie. Se Rønningen under Kjølnes.


Familie 15.
Borgestad 1801.

Kirurg (Chirurgus)
Christian Radisch f. ca. 1748.

g.m. enke Karen f. ca. 1737.

Laurentse Radisch, broder-datter(16).

Tjenestefolk i 1801:
Hans Nilsen(18), Else Henriksdatter(44) og Maren Christensdatter(25). Alle ugifte.
Dette ekteparet flyttet visstnok siden til Skien.


Familie 16.
Borgestad 1801. Kullhusbakken 4.

Dagarbeider, tidligere kusk
Ole Hansen Brandvald
fra en plass under Brandvald i Grue, Hedmark f. ca. 1747 d. 11/1-1825, ”Boede under Borrestad.”, s.a. Hans og Kari.
g. i Gjerpen 26/2-1780 m. Dorthe Halvorsdatter f. ca. 1750? Til Fyn i Danmark i 1825.
1. Halvor dpt. 23/1-1780 bg. 16/4-1780 ”Ole Hansens s. Halvor f. Oseb. 1/4 aar.”
2. Hans Olsen dpt. 12/4-1784. Han hoppet visstnok av et skip i England og bosatte seg der. Se skiftet nedenfor.
3. Anne Karine Olsdatter dpt. 14/5-1786. Til Fyn i Danmark. Gift der.
4. Maria Olsdatter dpt. 4/1-1789. Bodde også i Danmark. Ugift i 1825.
Eier i 1748.

F.f. Ole Hansens db. Halvor fra Borrestad Ejet: Lars Jensens kone, Marthe Halvorsdatter, Lars Jensen, Villats Christensen, Ole Johannisen.
F.f. Ole Hansens db. Hans fra Osebachen: Maren Sørensdtr., Boel Hansdtr., Hans Hansen, Claus Andersen, Peder Halvorsen.
F.f. Ole Hansen Brandøes pb. Anne Carine fra Osebachen: Karen Jensdtr., Marthe Nilsdtr., Nils Larsen, Lars Christensen, Anders Svendsen.
F.f. Ole Hansens pb. Maria fra Osebachen: Christian Larsens kone, Maren Jonsdatter, Knud Nilsen, Jens Pettersen, Peder Aslaksen.

Ole Hansen var ungkar da han giftet seg med piken Dorthe Halvorsdatter. Ei passende Dorthe Halvorsdatter
ble konfirmert i Gjerpen 17 år gammel i 1767 (f. ca. 1750). Hun var da "på Borge".
Ole Hansen hadde tidligere vært kusk hos fru "justisraadinde" Ancher, senere hos kanselliråd Bartholomeus
H. Løvenskiold på Borgestad.

Kilde: Bratsberg amt, Pakke 306 - Taksasjoner, domsakter 27 januar 1787 (avskrift: Jan Christensen).

Ekstrarett på Limi 27 januar: Tyverisak mot Ole Hansen Kusk.
Forsvarer var Procurator Gasmann.

Ifølge forhør:
Ole Hansen af Osebakken under Gjerpen Sogn haver for 3-4 uger siden solgt 2 dobbelt sydde lær bagsæler til Christian Hansen Høyset for 2 rdl, som han angir at have kiøbt af en fremmed person østfra, som ga sig ud for salmager.

Kjøbmand Jacob Aall af Østre Porsgrunn vedkiender sig imidlertiid disse bagsæler som sin eiendom. Sælene var noe brugte, og kiøperen brugte dem inntil Aall kom og hentet dem som sin eiendom.

Han sa sig født i Grue prestegjeld i Solør, fra en plass under gaarden Brandvold, af far Hans og mor Kari, som døde da han var 4 aar gammel, og han vet derfor ej foreldrenes fadersnafvn. Han var der til han var 20 aar. Dereffter i fru Anchers tjeneste i Kristiania i 3 1/2 aar. Dereffter hid til districtet. Han hadde tient som kudsk hos fru justitsraadinde Ancher; her hos kanselliraad Løvenskiold og siden bodd paa Osebakken.

DOM:
Tvigjeld med 3 rdr og hovedlodd forbrudt, alt til Kongens kasse. I tillegg skal han miste sin hud i fengselet.

Kjøberen Christian Hansen Høyset skal aflægge sin korpelige æd paa at hand var uvidende og saalædes verken var tyv eller medvider. Den anklagede sa sig tilfreds med dommen.

Attestert:  Pisket i sin arrest på lensmannsgården Limi, i vitners overvær, av bygdevekteren Jacob Hansen.
Christian Hansen Høyset frir siug ved æd.

De holdt begge til på Borgestad i 1801. Det var bare Hans og Maria som bodde her sammen med foreldrene
i 1801. De var registrert som beboere under Borgestad.

I april 1825, flyttet enka til en av sine døtre som bodde på Fyn i Danmark. Trolig til den gifte Anne Karine. 

11/4-1825         OLE HANSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 16, side 79b.
Osebakken      - arbeidsmann -                      
               Arvinger:
               Enka Dorthe Halvorsdatter og barna:
               1. Hans Olssen, omtrent 40 år gl. Enka fortalte at han for ca. 20 år siden rømte fra et skip på en sjøreise
                   fra Drammen til England. Han skal være gift og bosatt der borte, men hverken hun (enka) eller hennes
                   mann har fått noen understøttelse fra ham. Det hadde de derimot fått av sine døtre som oppholdt seg i
                   Danmark. De hadde tilbudt seg å sørge for henne hvis hun ville reise til Danmark, og det ville hun.
                   Hun ville at arven skulle deles mellom de to døtrene og ingen ting til sønnen. (Skifteretten godtok ikke dette.)
               2. Anne Karine Olsdtr. g.m. en mann i Danmark.
               3. Maria Olsdtr. 36 år, opholdende seg i Danmark.
Enkas laugverge ble skomaker Halvor Anderssen.
Brt: 83 - 2 - 6
Net: 37 - 3 - 0


Familie 17.
Borgestad 1801. Storgaden 216.

Skipper
Christen Berg
f. ca 1741.
g.m. Petronelle Posth f. ca. 1726 bg. 28/2-1803. "Madme Petronelle Berg født Posth, 74 5/12 aar."


Christen Berg kjøper tomt med ”bryggestø” her av Bartholomeus Løvenskiold på Borgestad i desember 1769.
Andre i huset i 1801: Aganethe Posth, hennes søster (66) og tjenestepike, ugifte, Berthe Olsdatter (41).


Familie 18.
Borgestad 1801.

Sjømann
Ole Halvorsen
fra Osebakken dpt. 11/2-1770, s.a. los Halvor Olsen Bjerketvedt. Se Familie 45 - Ø. Borge 1801.
g. i Porsgrunn 29/12-1792 m. Karen Realfsdatter f. ca. 1774.
Forlovere: "Lars Auestad, Halvor Olsen Birchetved."
1. Realf dpt. 6/3-1793.
2. Lene Maria dpt. 10/8-1794.
3. Zacharias Olsen dpt. 7/2-1796 d. 1845. Var matros da han falt overbord fra skuta ”Familien” i Nordsjøen og druknet. Bodde i V. Porsgrunn.
4. Halvor Olsen dpt. 3/9-1797.
5. Lene Maria Olsdatter dpt. 6/10-1799.

F.f.
Ole Halvorssøns db. Realf fra Aasebakken: Realf Johannissøns k., Anne Maria Nilsdtr., Jon Laerssøn, Halvor Bjerketvet, Laers Nilssøn.
F.f. Ole Halvorssøns pb. Lene Maria fra Aasebakken: Jon Laerssøns k., Ellen Karine Christensdtr., Halvor Bjerketvet, Realf Johannissøn, Tord Halvorssøn.
F.f. Ole Halvorssøns db. Zacharias f. Aasebakken: Isak Borges enke, Mette Sivertsdtr., Halvor Olessøn, Isak Laerssøn, Hans Andreas Realfssøn.
F.f. Ole Halvorssøns db. Halvor f. Aasebakken: Anders Olessøns k., Ingebor Kistine Kart, Halvor Olessøn, Jon Laerssøn, Johan Rosensted.
F.f. Ole Halvorssøns pb. Lene Maria f. Aasebakken: Michel Michelssøns k., Anne Karine Jonsdtr., Ole Halvorssøn, Anders Jonssøn, Tord Halvorssøn.

Av FT 1801 kan vi se at familien hadde hos seg en losjerende enkemann,
Hans Larsen, dagarbeider(65).

Didrik Cappelen på Borgestad utstedte den 24/2-1823 et festebrev på en tomt med fjære (strand)
til Ole Halvorsen og etterkommere med årlig avgift 2 spesidaler.

Vær klar over at det på samme tid er to forskjellige Ole Halvorsen på Osebakken.


Familie 19.
Borgestad 1801. Storgaden 212.

Gjestgiver, huseier
Jon Larsen Sanne
fra Sanni(A) dpt. 23/3-1760 d. 24/8-1817 på Osebakken som "John Larsen Sanne", s.a. Lars Isaksen Sanne.
g. 4/9-1783 m. Lisbeth Maria Storm fra Osebakken dpt. 17/8-1754 d. 23/4-1839 på Osebakken, d.a. Friedrich Christian Storm.
1. Johan Andreas Sanne dpt. 24/4-1784.
2. Anne Pernille Sanne dpt. 21/5-1786 d. 1863.
3. Inger Margrethe Sanne dpt. 17/2-1788 d. 1839.
4. Laurenze Sanne dpt. 9/4-1792 d. 1880.

F.f.
Jon Larsen Sannis db. Johan Andreas fra Osebachen: Madame Fischer, Constance Nilsen, Johan David Værner, Winther, Clemet Jynge.
F.f. Jon Larsens pb. Anne Pernille fra Osebachen
: Engebreth Højsets kone, Elen Jensdatter, Sivert Jørgensen, Ole Larsen, Hans Olsen, Andreas Johan Storm.
F.f. Jon Larsens pb. Inger Margrethe fra Osebachen: Anders Johan Storms kone, Dorthe Maria Jonsdtr., Engebret Vetlesen, Ole Larsen, Halvor Jonsen, Sivert Jørgensen.
F.f. Jon Laerssøns pb. Laurence fra Aasebakken: Ole Laerssøns k., Tore Pedersdtr., Engelbert Laerssøn, Ole Halvorssøn, Thomas Franssøn.

John Larsen Sanne drev gjestgiveri her. Dessuten var han sogneprestens medhjelper.
Søstrene Sanne drev Gjestgiveri og ølutsalg her helt fram til 1865.


Familie 20.
Borgestad 1801. Storgaden 210.

Snekker
Bendix Buchwald
f. ca. 1745 bg. 5/5-1799. "
Bendix Buchvald f. Aasebakken 54 aar."
g1g m. ukjent kone.
g2g 1780 m. Inger Jørgine Margrethe Carlsen f. ca. 1752 bg. 26/6-1808. "
Enken Jørgine Carlsdtr. Buchvald f. Aasebn, sagt at være 55 aar."
1. Beathe Buchwald f. ca. 1771 bg. 12/3-1786 i Gjerpen. "
Bendix Buchvalds d. Beate 15 aar."
2. Johanne Marie Buchwald f. ca. 1777 bg. 17/5-1809. "
ugift Johanne Maria Bendixdtr. Buchvald f. Aasebn, sagt at være ved 29 aar."
Barn i 2. ekteskap:
3. Carl Christian Bendixen Buchwald f. ca. 1780. Se Familie 10 - V. Borge 1835.

4. Guri Buchwald dpt. 15/8-1784 bg. 25/3-1798. "
Bendix Buchvalds pb. Guri f. Aasebakken 13 7/12 aar."
5. Anders dpt. 11/3-1787 bg. 28/6-1789 i Gjerpen. "
Bendix Buchvalds s. Anders 2 ½ aar."
6. Anne Barbara ("Andrea") dpt. 25/10-1789 bg. 27/11-1796. "
Bendix Buchevalds pb. Anne Barbara f. Aasebakken 6 5/6 aar."
7. Sara Dorthea Buchwald dpt. 8/9-1793 g.m. Amund Markussen fra Kristiansand. Se Borgestad 1835.
8. Anne Barbara dpt. 27/11-1796 bg. 19/8-1798. "
Bendix Buchvalds pb. Anne Barbara f. Aasebakken 1 3/4 aar."

F.f.
Bendix Buchvals pb. Guri: Sophia Isaksdtr., Anne Maria Johannisdtr., Anders Carlsen, Thor Andersen, Mons Aslaksen.
F.f.
Bendix Buchvals db. Anders fra Osebachen: Asle Nilsens kone, Sara Schajesdatter, Anders Carlsen, Thor Andreasen, Christian Mejer.
F.f.
Bendix Buchvals pb. Andrea fra Osebakken: Hans Tangens kone, Anne Amundsdatter, Svend Engebretsen, Peder Tollefsen, Knud Svendsen.
F.f. Bendix Buchvalds pb. Sara Dorothea fra Aasebakken: Siri Madsdtr., Margarete Bendixdtr., Nils Olessøn, Knud Jonssøn, Anders Tordssøn.
F.f. Bendix Buchvalds pb. Anne Barbara f. Aasebakken: Ole Evenssøns k., Margarete Maria Bendixdtr., Nils Olessøn, Knud Jonssøn, Sivert Jørgenssøn.

Bendix Buchwald skal iflg. Finn C. Knudsen være sønn av Christian Gude Nilsen Buchwald  g2g i Gjerpen 1/7-1754 med
Johanne Marie Andersdatter. De bodde ifølge Knudsen i Gjerpen i 1782. Dette kan jeg ikke gå god for! G.Strøm.
Deres Barn 1. Bendix f. 1745. Barn 2. Anders 1752-1790 g.m. Kirsten Tollefsdatter 1750-1790. Se S. Brekke.
Barn 3. Anne Marie f. 1755 g. 1780 m. Halvor Simonsen Bruun. Se Familie 62 - Ø. Borge 1801.

Logerende enkefru Anne Larsdatter (77).  Fattig og har hielp.


Familie 21.
Borgestad 1801. Storgaden 226.

Leietomt
utskilt fra Borgestad ved grunnbrev nr. 48.

Skipskaptein
Jørgen Johansen Meyer fra Fossum/ Borgestad dpt. 16/7-1751 d. før 1797, s.a. Johan Herman Meyer og Maren Jørgensdatter Straale. Se Familie 21 - Borgestad 1762.
g. i Ø. Porsgrunn 29/11-1787 m. Ellen Johanne Norvig f. ca. 1759 d. 29/11-1830. Gravlagt i Ø. Porsgrunn.
Forlovere:
Svend Borg (sign), Henrich Vejdenauer (sign).
1. Herman Jørgen Meyer dpt. 7/9-1788 i Ø. Porsgrunn kirke.
2. Andreas Meyer dpt. 4/9-1791.
3. Jens Jørgensen Meyer dpt. 18/9-1796. Se Familie 25 - Borgestad 1835.

F.f. Jørgen Mejer og Elen Johanne Norvigs barn Johan Herman: Lars Jensens kone Dorthe Johannisdatter Mejer, pigen Birthe Cathrine Pedersdatter, Svend Borg, Christian Mejer, Jon Omholt, Anders Norvig.
F.f. Jørgen Mejers db.
Andreas fra Aasebakken: Gunbor Knudsdtr., Aase Maria Andersdtr., Isak Christenssøn, Henrich Hamburg, Christian Frideric Mejer.
F.f. Jørgen Mejers db. Jens f. Aasebakken: Gundbor Knudsdtr., Aase Maria Noring, Jon Sande, Hans Matthiæsøn Smith, Christian Mejer.

En barnedåp i Gjerpen kirke 13/2-1790.
Marthe Maria Abrahamsdtrs uægte barn fra BradsbergKleva, Jørgen Meyer. Udlagt til barnefader Jørgen Meyer.
Faddere: Abraham Andersens k., Christine Gudmundsdtr., Ole Bentzen, Halvor Fransen.
Barnet døde og ble gravlagt 22/4-1790. "
Marthe Marias s. Jørgen Meyer 10 uger."

I 1801 hadde enka en losjerende her: Buntmaker Simon Nilsen f. ca. 1767, ugift.
Jørgen Meyers enke (Ellen Johanne Meyer) fikk i 1804 grunnbrev på Storgt. 208.
Hun overførte skjøtet i 1823 til sønnen Jens. Andreas Meyer fikk Storgt. 205 og 210.


Familie 22.
Borgestad 1801. Braatengade 6.

Enke
Mette Thomasdatter
f. ca. 1736 bg. 26/9-1811. "
Enken Mette Thomædtr. f. Aasebn, sagt at være ved 80 aar."
Hun bodde her med sin sønn Anders Olsen i 1801. Se nedenfor.
Ordlyden "sagt at være ved 80 aar", indikerer at hun ikke var født i Gjerpen.

Matros
Anders Olsen
fra Borgestadstranda dpt. 3/8-1760, s.a. Ole Andersen. Se Familie 3 - Borgestad 1762.
g. 14/3-1792 m. Dorthe Marie Jensdatter dpt. 30/12-1759 d. 6/1-1821, d.a. Jens Sørensen Storm. Se Familie 26 - Ø. Borge 1762.
1. Karen Bolette Andersdatter dpt. 23/10-1791.
2. Karen Andersdatter dpt. 10/2-1793.
3. Mette Maria dpt. 22/2-1794 bg. 29/5-1794. ”Anders Olessøns pb. Mette Maria f. Aasebakken 1/4 aar.”
4. Ole Andersen dpt. 15/1-1797. Se Teknikergaden 2.
5. Erik Andersen dpt. 29/4-1798.
6. Mette Maria Andersdatter dpt. 22/9-1799.

F.f. Anders Olessøns pb. Karen Bolette fra Aasebakken, med Dorthe Maria Jensdtr., som havde begiært trolovelse tilsamen, der bliver opsat, til hun er saa frisk, at det kan skee:
      Tone Nilsdtr., Aganete Fridericsdatter, Knud Svendssøn, Andreas Johan Storm, Kittil Jonssøn.
F.f. Anders Olessøns pb. Karen fra Aasebakken: Kirsten Jensdtr., Else Sørensdtr., Nils og Engelbert Hanssøn, Ole Anderssøn.
F.f. Anders Olessøns pb. Mette Maria fra Aasebakken: Aganete Jensdtr., Maren Olesdtr., Svend Knudssøn, Thomas Olessøn, Ole Anderssøn.

F.f. Anders Olessøns db.
Ole f. Aasebakken: Aganete Jensdtr., Maren Olesdtr., Kittil Jonssøn, Engelbert Anderssøn, Anders Halvorssøn.
F.f. Anders Olessøns db.
Erik f. Aasebakken: Ole Halvorssøns k., Else Henrichsdatter, Joh. Andr. Storm, Ole Halvorssøn, Anders Jonssøn.
F.f. Anders Olessøns pb. Mette Maria f. Aasebakken: Ellen Jensdtr., Maren Olesdtr., Kittil Jonssøn, Halvor Anderssøn, Østen Jonssøn.

Anders Olsen ble huseier her i 1804. Anders Olsens mor, Mette Thomasdatter f. ca. 1736,
bodde her i 1801. 
 


Familie 23.
Borgestad 1801. Skiensgade 9.

Murmester
Sivert Jørgenssen fra Osebakken f. ca. 1762 i Porsgrunn, s.a. Jørgen Nilsen.
g1g 19/6-1784 m. Maria Hansdatter f. ca. 1762 bg. 19/7-1795. "
Sivert Jørgenssøns kone Maria Hansdtr. f. Aasebakken, 33 aar."
g2g 7/12-1795 m. enke Anne Maria Christiansdatter Hanche fra Osebakken (hennes 3. ekteskap), d.a. Christian Wilhelm Hanche. Se Familie 17 - Borgestad 1762.
1. Elen Maria dpt. 9/2-1785 bg. 12/2-1786.
2. Elen Maria Sivertsdatter dpt. 4/2-1787 g.m. Thorbjørn Johnsen.
3. Jørgen Sivertsen dpt. 15/2-1789.
4. Hans dpt. 9/1-1791 bg. 27/7-1794. "Sivert Jørgenssøns db. Hans f. Aasebakken 3 ½ aar."
5. Ragnil dpt. 27/1-1793 bg. 8/9-1793. "Sivert Jørgenssøns pb. Ragnil fra Aasebakken 8 ½ mnd."
6. Nils f. 1794 bg. 27/7-1794. "Sivert Jørnessøns hjemmedøbte drengebarn Niels fra Aasebakken 1 uge gml."
7. Marcus dpt. 19/7-1795 bg. 22/11-1795. "Sivert Jørgenssøns Aasebakken db. Marcus 4 mnd."
 
F.f. Sivert Jørgensens pb. Elen Maria fra Osebachen: Halvor Hansens kone, Else Jensdtr., Hans Aaltvet, Christen Aslaksen, Johannes Sørensen, Jacob Olsen, Jacob Halvorsen.
F.f. Sivert Jørgensens pb. Elen Maria fra Osebachen: Halvor Hansens kone, Marthe Maria Jørgensdtr., Jon Larsen, Hans Hansen, Nils Jørgensen.
F.f. Sivert Jørgensens db. Jørgen fra Osebachen: Hans Aaltvets kone, Marthe Eriksdatter, Christen Aslaksen, Halvor Hansen, Nils Jørgensen.
F.f. Sivert Jørgenssøns db. Hans fra Aasebakken: Rasmus Nilssøns k., Tone Hansdtr., Halvor Søelie, Nils Jørgenssn, Jacob Olessøn.
F.f. Sivert Jørgenssøns pb. Ragnil fra Aasebakken
: Marthe Nilsdtr., Marthe Jørgensdtr., Christen Aslakssøn, Thomas Olessøn, Hans Ouestad.
F.f.
Sivert Jørgenssøns db. Marcus fra Aasebakken: Anders Olessøns k., Ellen Johanne Halvorsdtr., Christen Aslakssøn, Hans og Sivert Hanssøn.

Fosterbarn i familien i 1801: Maren Nilsdatter (3).


Familie 24.
Borgestad 1801.

Dagarbeider
Bærulf Olsen fra Bratsbergkleiva dpt. 1/1-1755 bg. 14/7-1808. "
Berulf Olessøn f. Aasebn 53 ½ aar.", s.a. Ole Andersen. Se Familie 32 - Kleiva 1762.
g. 5/7-1798 m. Marie Fredrikke Sophie Nilsdatter fra Klosterøya i Solum dpt. 13/7-1767, d.a. Nils Hansen Fantenberg og Dorthe Nilsdatter.
Ingen barn her i 1801.


Familie 25.
Borgestad 1801. Storgaden 206.

Isak Christensen Borge fra Ø. Borge dpt. 29/9-1751 d. ca. 1794 (skifte), s.a. Christen Brynildsen Borge.
g. 30/12-1788 m. Karen Knudsdatter fra Riis(1) dpt. 25/11-1764 d. 1812, d.a. Knud Larsen Riis.
1. Christen Isaksen dpt. 15/3-1789. Se Rønningen under Ø. Borge. Se også Familie 25 - Ø. Borge 1875.
2. Gunder Isaksen dpt. 9/5-1793. Se Ø. Borge(1).
Br. 1789.

F.f. Isak Christensens db. Christen fra N.Riis: Kittil Riises kone, Live Pedersdtr., Ole og Halvor Riis, Hans Borge, Jacob Olsen.
F.f. Isak Christenssøn Borges db. Gunder fra Aasebakken: Aslak Toftes k., Sara Knudsdtr., Hans Ouestad, Ole Borge, Wilhelm Weidenauer.


Sønnen Christen var født på Riis. Isak eide og brukte også plassen Rønningen under Ø. Borge.  

14/3-1795      ISAK CHRISTENSSEN BORGE     Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 168a.
Osebakken      Arvinger: Enka Kari Knutsdatter og barna:
               1. Christen Isakssen 6 år. Form.: Farbror Brynild Borge.
               2. Gunnar Isakssen   2 ”   --”--: ---”--- Ole Borge.
               Ingebret Wetlessen laugverge for enka.
Brt: 877 - 2 - 18
Net: 533 - 3 - 20

Jordegods: Pl. Rødningen u/Østre Borge, 3 skind, verdi 600 rdl.

Enka Karen Knudsdatter ble g2g med Hans Jørgen Smith. Se nedenfor.


Familie 26.
Borgestad 1801. Storgaden 206.

Samme hus som ovenfor.

Skipper
Hans Jørgen Mathiasen Smith
f. ca. 1768 bg. 15/8-1807 ”Hans Matthiæsøn Smith f. Aasebakken, meldt at være ved 39 aar.”, s.a. Mathias Eriksen Smith.
g. 26/5-1796 m. enke Karen Knudsdatter fra Riis(1) dpt. 25/11-1764 d. 1/7-1837, d.a. Knud Larsen Riis.
1. Isak Hansen Smith f. 1796. Han ble styrmann og bodde i Ligt. 7 med sin mor og pleiefar Halvor Olsen Holtung. Se Familie 35 - Ø. Borge 1835.
2. Mathias dpt. 27/10-1799.
3. Maren Christine Smith dpt. 11/1-1801 g1g m. Søren Olsen. Bodde i Storgt. 171. Se Familie 40 - Ø. Borge 1835Se også Rønningen under Søli øvre.
4. Mathias Hansen Smith f. 26/10-1803. Emigrerte til Amerika.
5. Ingeborg Maria Hansdatter Smith f. 8/9-1806 g1g m. Hans Peter Larsen Meen. Se Meen(11).

F.f. Hans Matthiæsøns db. Matthias Smith f. Aasebakken: Ole Borges k., Inger Knudsdtr., Brynild Borge, Hans Ouestad, Erik Knudssøn.
F.f. Hans Matthiæsøns Maren Christine Smith: Hans Ouestads k., Maren Engelbertsdtr., Engelbert Wetlessøn, Jon Sande, Erik Knudssøn.
F.f. Hans Matthiæsøns db. Matthias Smith: Jørgen Wejers enke, Anne Pernelle Jonsdtr., Ole Buer, Brynild Borge, Hans Ouestad, O. Houen.
F.f. Hans Smiths pb. Ingebor Maria f. Aasebakken: Ole Borges k., Maria Andersdtr., Nils Anderssøn, Christen Tofte, Michel Halvorssøn.

Karen Knudsdatter var enke etter Isak Christensen Borge. Se ovenfor. Skipper Hans Smith giftet seg altså med
enka her og overtok huset ved vielsen i 1796.

Enka Karen Knudsdatter Smith ble g3g med Halvor Olsen Holtung. De bodde i Lig. 7. Se Familie 35 - Ø. Borge 1835.
 

Kilde: "Gjerpen - Porsgrund" (Finn C. Knudsen 1948).
"Smith var skipper for Didrik Cappelen jun. I 1801 førte han Galeas «Harald», 23½ c.l. Hans oprindelse kjendes ikke, men han har her 2 søstre Karen Dorothe Mathiasdtr. f. 1778 og Anne Cathrine Smith f. 1782, som begge i 1801 tjente hos Bartholomeus Rasch i Ligata 12."

 


Familie 27.
Borgestad 1801. Storgaden 204.

Her var oppført Hans Hansen Quist med familie. Se Familie 7 - Borgestad 1762.
 


Familie 28a.
Borgestad 1801. Storgaden 202.

Dette huset var Skolehus fra 1790-1842. Eier i den tiden var Gjerpen kommune.

Skolel
ærer
Hans Wilsbeck
f. 1763.
g. 1784 m. Maren Bowman 1758-1810, d.a. Lars Bowman i Storgt. 127 under Ø. Borge. Hun døde i Bamble.
1. Anne Friis Wilsbeck f. 1798.

Denne familien bodde her i 1801.


Familie 28b.
Borgestad 1801. Storgaden 202.

Dette huset var Skolehus fra 1790-1842. Eier i den tiden var Gjerpen kommune. 

Skolelærer
Johan Werner Wold

g.m. Johanne.
1. Otto Fredrik Wold dpt. 8/6-1817.

Denne familien kom hit i 1817.


Familie 29.
Borgestad 1801. Storgaden 200b.

Hustomt utskilt fra Borgestad ved grunnbrev nr. 14.

Bjelkehugger
Isak Larsen Sanne
fra Sanni(A) dpt. 22/1-1758 bg. 4/2-1814. ”Isak Larsen Sanne f. Osebakken 60 aar.”, s.a. Lars Isaksen Sanne.
g. i Solum 19/7-1782 m. Ingeborg Christensdatter fra Klovholt i Solum dpt. 13/8-1751 d. 11/6-1831 på Osebakken, d.a. Christen Larsen Klovholt og Aaved Carlsdatter.
1. Anne Carine dpt. 25/5-1783 bg. 25/7-1783. ”Isak Sannies d. Anne Carine 8 uger.”
2. Anne Christine Isaksdatter dpt. 1/8-1784 g.m. arbeider Mads Eriksen Ballestad. Se Familie 23 - Borgestad 1835.
3. Christen Isaksen dpt. 26/2-1786.
4. Lars Isaksen dpt. 24/2-1788.
5. Hans Carl Isaksen dpt. 14/6-1789.
6. Lars Isaksen dpt. 4/3-1792.
7. Aaved Karine Isaksdatter dpt. 17/1-1796 g.m. enkemann Jacob Christensen Lie. Se Familie 33 - Borgestad 1835.

F.f. Isak Larsen Sannis pb. Anne Carine: Hans Jacobsens kone, Gunnil Catrine Larsdtr., Hasle Nilsen, Halvor Meen, Engebret Vetlesen, Jon Larsen.
F.f. Isak Sannis pb. Anne Christine: Engebret Sannis kone, Aagoth Christensdtr., Vetle Larsen, Jon Larsen, Ole Larsen.
F.f. Isak Larsen Sannis db. Christen: Gunder Ouestads kone, Gunnil Catrine Larsdtr., Vetle Larsen, Engebret Vetlesen, Anders Christensen.
F.f. Isak Larsen Sannies db. Lars: Engebret Vetlesens kone, Berthe Nilsdatter, Vetle Larsen, Ole Larsen, Hans Jacob Isaksen, Daniel Gundersen.
F.f. Isak Larsens db. Hans Carl fra Osebachen: Isak Christensens kone, Aagoth (Aavedt) Christensdtr., Ole Larsen, Jon Larsen, Nils Larsen.
F.f. Isak Laerssøns db. Laers fra Aasebakken: Gunnil Catharine Laersdtr., Anne Maria Engelbertsdtr., Ole Laerssøn, Peder Aslakssøn, Henric Hamberg.
F.f. Isak Laerssøns pb. Ovet Karine f. Aasebakken: Ovet Christensdtr., Maren Nilsdtr., Wilhelm Christianssøn, Anders Johanssøn, Nils Nilssøn.

Bodde tidligere på Sanni, deretter en tid i ”nedre” Porsgrunn før de kjøpte
huset av Søren Olsen Waller i 1789.og flyttet hit.


Familie 30.
Borgestad 1801. Storgaden 200a.

Hustomt utskilt fra Borgestad ved grunnbrev nr. 14.

Skipstømmermann
Torkild Simonsen f. ca. 1753 bg. 25/2-1812. "
Torkild Simonssøn f. Aasebn., sagt at være i det 59de aar."
g. 6/9-1792 m. Marthe Maria Johannesdatter fra Osebakken dpt. 19/9-1762, d.a. Johannes Olsen. Se Familie 8 - Borgestad 1762.
1. Magnhild Kirstine dpt. 29/7-1792.
2. Simon Torkildsen dpt. 20/10-1793
.
3. Johannes Torkildsen dpt. 5/5-1796.
4. Magnhild Torkildsdatter
dpt. 7/1-1798.
5. Jens dpt. 21/11-1799.
6. Jens dpt. 24/10-1802.
7. Jens Torkildsen dpt. 30/6-1805. Se Familie 16 - Ø. Borge 1865.

F.f.
Torkild Simonssøns pb. Magnil Kirstine fra Aasebakken: Halvor Hanssøns k., Karen Johannisdtr., Hans Halvorssøn, Ole Olessøn, Halvor Anderssøn.
F.f. Torkild Simonssøns db. Simon fra Aasebakken: Lovise Ludvigsdtr., Karen Johannisdatter, Rollev Sørenssøn, Hans Kart, Anders Simonssøn.
F.f. Torkild Simonssøns db. Johannes f. Aasebakken: Karen Johannisdtr., Torbor Simonsdtr., Søren Olessøn, Isak Laerssøn, Sivert Hanssøn.
F.f. Torkild Simonssøns pb. Magnil f. Aasebakken: Karen Johannisdtr., Bergit Torkildsdatter, Nils Christenssøn, Søren Olessøn, Anders Evenssøn.
F.f. Torkild Simonssøns Jens f. Aasebakken: Ole Olessøns k., Ellen Nilsdtr., Søren Olessøn, Isak Larssøn, Torjus Torkildssøn.
F.f. Torkild Simonssøns db. Jens f. Aasebakken:
Michel Michelssøns k., Maren Nilsdatter, And. Joh. Storm, Ole Halvorssøn, Knud Jenssøn.
F.f. Torkild Simonssøn Jens f. Aasebakken: Halvor Søelies k., Inger Margarete Jonsdtr., Michel Woxvold, Valentin Simonssøn, Hans Nilssøn.


Familie 31.
Borgestad 1801. Storgaden 198.

Utskilt festetomt fra Borgestad ved grunnbrev nr. 12.

Garver, skomaker
Halvor Hansen Sølie fra "under" Søli nedre(A) dpt. 27/3-1763 bg. 22/2-1809. "
Halvor Hanssøn Søelie f. Aasebn 54 3/4 aar.", s.a. Hans Hansen Sølie.
g.m. Anne Marie Jensdatter f. ca. 1754 (ikke i Gjerpen) d. 30/1-1819. "Enke Anne Marie Sølie, Osebakken, 64 aar."
1. Jens Halvorsen f. ca. 1785 bg. 11/11-1799. "
Halvor Hanssøns db. Jens f. Aasebakken 14 11/12 aar."
2. Maren Halvorsdatter dpt. 12/1-1794 g.m. Jens Aalborg. Se Familie 22 - Borgestad 1835.
3. Kirsten Maria Halvorsdatter dpt. 25/4-1798 g.m. Nils Mathias Aalborg. Se Familie 21 - Borgestad 1835.

F.f. Halvor Hanssøns pb. Maren fra Aasebakken: Christen Kildals k., Kirsten Jørgensdatter, Lave Knudssøn, Wilhelm Weidenauer, Ole Borge.
F.f.
Halvor Hanssøn Søelie f. Aasebakken, Kirsten Maria: Svend Borgs enke, Maren Jørgensdtr., Lave Knudssøn, Henric Hamberg, Nils Kildal.

Halvor Hansens nevø, Søren Johannessen(10) bodde her i 1801. Dette var sønn av Anne Hansdatter, hans søster.

Losjerende her i 1801: Anne Mathaa Pedersdatter(69). Hun var enke for 2. gang.

Kilde: Finn C. Knudsen "Gjerpen - Porsgrund".
"Sølie var skomager og garver, og havde sit garveri i gaarden. Ved en senere udgravning fandt man et stort garvekar i jorden der."

 


Familie 32.
Borgestad 1801.

Skipper

Gotfred Lebrech Schultz f. ca. 1765.
g.m. Anne Catharine Schuman f. ca. 1769.
1. Anne Lucie Schultz f. 14/4-1797
.
2. Henrica Schultz f. 24/10-1799.
3. Bente Hellene f. 3/10-1801 bg. 11/6-1802. "
Gotfred Lebreiht Schutzes pb. Bente Helene 2/3 aar."
4. Gotfred Lebrech Schultz f. 17/9-1807.

F.f.
Gotfred Schultz’s hj. db. Anne Lucie f. Aasebakken: Mad. Møldrup, jomfru Anne Hellene Kiill, Aslak Pederssøn, Hans Michael Hals, Christian Kruuse, P. Elster.
F.f.
Gotfred Lebrechts pb. Henrica: Madame Jacob Aalls, jomfru Schutzs, Constance Aall, Christen Berg, Nils og Jørgen Aall, Carl Møller.
F.f. Gotfred Lebrechts Schultzes pb. Bente Hellene: Madame Bened. v. Cappelen, Frøken Gyldenpalm, Søren Rasch, Jørgen Wright, Job Kiill, Hans Møller.
F.f.
Gotfred Lebrechts db. Gotfred Lebrecht Schultze: Anne S?. Bruun, Mette S. Smith, Abr. Petersen, Dichman, Frans Cudrio. 

Bent Schutz døde her i januar 1798. Han ble begravet 22/1-1798. "Bent Schutz f. Aasebakken. 53 aar." (f. ca. 1745).

Andre boende her i 1801:
Enke etter første ekteskap Anne Sophie Schuman, "Mandens moder" (65). Kanskje heller fruens moder?
Jomfru Benedicta Sophie Schultz "Mandens søster" (28)
.
Tjenestepike: Anne Sophie Christensdatter (21).


Familie 33.
Borgestad 1801. Skiensgade 2b.

Matros, arbeider, huseier
Ole Amundsen
fra Liegaden 8, dpt. 12/9-1756 d. 13/11-1818. "
Arbeidsmand Ole Amundsen, Osebakken, 64 aar.", s.a. Amund Engebretsen Waller. Se Familie 33 - Ø. Borge 1762.
g. 27/12-1781 m. Karen Christensdatter dpt. 22/10-1752 bg. 18/10-1814. "
Karen Christensdtr., gift med Ole Amundsen Osebakken 40 aar.", d.a. smed Christen Larsen. Se Familie 14 - Ø. Borge 1720.
1. Christen Olsen dpt. 6/10-1782 bg. 1/5-1799. "
Ole Amundssøns db. Christen f. Aasebakken 16 ½ aar."
2. Vetle Olsen dpt. 30/10-1785 bg. 24/5-1789. ”Ole Amundsens s. Vetle f. Oseb. 3 1/2 aar.”
3. Karen Marie dpt. 12/5-1788 bg. 18/5-1788. ”Ole Amundsens d. Karen Maria 8 dage.”
4. Karen Marie Olsdatter dpt. 19/7-1789 g.m. Ole Johannesen Nordbye. Se Familie 14 - Borgestad 1835.
Eier 1781.

F.f. Ole Amundsens db. Christen fra Osebachen: Abraham Christensens kone, Elen Abrahamsdtr., Anders Christensen, Rasmus Børresen, Amun Engebretsen.
F.f. Ole Amundsens db. Vetle fra Osebachen: Lars Haagensens kone, Lisbeth Andersdtr., Abraham Christensen, Knud Svendsen, Ole Hansen.
F.f. Ole Amundsens pb. Karen Marie fra Osebachen: Elen Maria Amundsdtr., Elen Rasmusdatter, Amun Engebretsen, Rasmus Biørnsen, Ole Amundsen.
F.f. Ole Amundsens pb. Karen Marie fra Osebachen: Abraham Christensens kone, Marthe Larsdtr., Rasmus Biørnsen, Anders Christensen, Hans Hansen.

Tjenestepike 1801: Gunhild Rasmusdatter(30).
Losjerende i 1801: Enke 2. gang Dorthe Paulsdatter(60).

Kilde: "Gjerpen - Porsgrund", (Finn C. Knudsen). Side 116.
"Ole Amundsen eide løkken vestenfor huset hvorover der gaar en 5 alen bred vei, saaledes som den hidentil har været benyttet. Dette var en vanntomt med sjøbod."

 


Familie 34.
Borgestad 1801. Storgaden 194.

Sjømann, huseier
Joachim Monrad fra Sem nedre dpt. 5/10-1777, s.a. Jochum Monrad.
g.m. Ingebor Isaksdatter f. ca. 1781.
1. Isak dpt. 19/4-1801 bg. 20/6-1801. "
Joachim Monrads db. Isak f. Aasebakken 1/6 aar."
2. Hedig Isakine Monrad f. 20/9-1802.
3. Sophie Fredericha dpt. 18/11-1804 bg. 28/10-1805. "
Jochum Monrads pb. Sophie Friderica f. Aasebn 1 aar."
4. Joachime Sophie f. 24/8-1806 bg. 26/10-1809. "
Jochum Monrads pb. Joachime Sophie f. Aasebn 3 1/6 aar."
5. Joachim Monrad f. 23/12-1807.
6. Isak Monrad f. 12/1-1811.
7. Johan Nikolai Monrad f. 16/12-1813.

F.f.
Joachim Monrads Isak f. Aasebakken: Gunder Tevessøns k., Jacob Nilssøns k., Hans Torjussøn, Halvor Søelie, Jon Hanssøn.  
F.f.
Jochum Monrads pb. Hedevig Isakine: Anne Gurine og Kirsten Maria Isaksdatter, Anders Tollevssøn, Iver og Peder Førre.
F.f. Jochum Monrads Sophie Friderica f. Aasebakken: Halvor Søelies k., Inger Margrete Jonstr., David Monrad, Jens
Petersen, Michel Halvorssøn.
F.f. Jochum Monrads pb. Joachime Sophie f. Aasebakken: Inger B. Monrad, Edel Amalia Fischer, Hans Schwarch, Lars Glose, Abraham Bruun.
F.f.
Joachim Monrads Joachim f. Aasebakken: Jon Hanssøns k., Pernelle Jonsdtr., Jens Joh. Storm, Marc. D. Monrad, Isak Gunderssøn.
F.f. Joachim Monrads Isak f. Aasebakken: Herman Ludvigssøns k., Maren Sophie Isaksdtr., E. Aalborg, Anders Tygessøn , Isak Gundressøn. 
F.f.
Johan Nikolai. Forældr: Jokum Monrad og Ingebor Isaksdtr. f. Osebakken: Ingeborg Monrad, Sara Koch, Hans Torgersen, John Hansen, Isak Gundersen, Anders Haagensen.  

Joachim Monrad flyttet visstnok til Langesund.

Tjenestepike i 1801: Maria Larsdatter (19).


Familie 35.
Borgestad 1801. Storgaden 186.

Skipsfører, kjøpmann
Lovis Vauvert f. ca. 1755 d. 1826, s.a. infanterikaptein Frederik Vauvert.
g1g m. Martha Holmsted f. 1764 d. 1805, d.a. prost Thobiesen i Hjartdal.
g2g 1807 m. Magnine Pontoppidan f. 1780 d. 1827, d.a. professor og stiftsprost i Ålborg, Johan Ludvig Pontoppidan.
1. Friderich Vauvert dpt. 11/11-1785 g. i Ø. Porsgrunn 21/11-1809 m. jomfr. Charlotte Pontoppidan. Bodde i V. Porsgrunn. Han var løyntnant og kaptein i marinen, siden havnefogd.
2. Christen dpt. 20/3-1787 bg. 29/11-1790. "
Lovis Vauverts db. Christen 3 3/4 aar."
3. Nicolai Benjamin Aall dpt. 22/4-1788 g. i Ø. Porsgrunn kirke 17/12-1829 med jomfr. Birgitte Jørgine Johnsen fra Ø. Porsgrunn, d.a. Niels Johnsen. Var skipsfører.
4. Jacob Ludvig Bentsen dpt. 12/8-1790 bg. 8/12-1790. "
Lovis Vouverts db. Jacob Ludvig Bentsen 5 mnd."
5. Christen Thobias Vauvert dpt. 4/1-1796 d. 1871 g.m. Cathrine Wright. Se Storgaden 163 i Porsgrunn.
6. Niels Carl Barfodt dpt. 27/10-1797.
7. Anne Magdalene Vauvert dpt. 27/2-1799 i Gjerpen g. i Ø. Porsgrunn kirke 16/10-1823 med kjøpmann Jørgen Traag fra Herre.
8. Lovise Marthea f. 20/8-1802 i Gjerpen bg. i Gjerpen 19/10-1802. "
Lovis Vouverts pb. Lovise Marthea 6 uger."
Barn i 2. ekteskap:
9. Martha Holmsted dpt. 30/12-1807 i Ø. Porsgrunn.
10. Onse Maria f. 9/3-1809 i Ø. Porsgrunn.
11. Dorthea Elisabeth f. 3/7-1811 i Ø. Porsgrunn.
12. Louis Vauvert f. 15/9-1812 i Ø. Porsgrunn.
13. Johan Ludvig Christian f. 1/6-1814 i Ø. Porsgrunn.
14. Louise Magnine Vauvert f. 1/10-1816 i Ø. Porsgrunn.

F.f. Lovis Vauverts db. Friderich fra Osebachen: CancelieRaad Ramstads frue, jomfrue Tobiesen, hr. JusticeRaad Rasch, Jens Kiil, Jacob Aal, Nils Aall.
F.f.
Lovis Wauvarts db. Christen: Madame Nicolai Aals, jomfrue Vauvart, hr. Capitain Storm, Michel Kruuse, Cobberholt, Søren Rasch.
F.f. Louvis Vauvarts db. Nicolaj Benjamin Aall: JustiseRaad Rasches Frue, Benedicta Aal, Sorenskriver Norss, Jørgen Wrigts, Frans Berggreen.
F.f. Louis Vouverts db. Jacob Ludvig Bentsen
: Madame Norss, jomfrue Inger Aall, Jeppe Anderssøn, Henric Bruun, Jørgen Aall.
F.f. Lovis Vouverts Christen: Provstinde Tobiesen, jomfru Tobiesen Kiill, forvalter Moldrup, Sivert Bache, Just Wright.
F.f.
Lovis Vouverts db. Nils Carl Barfod: frue Kamer-Herinde Løvenskjold, Jomfru Constance Aall, auditeur Wessel, Rædisch, Hans Møller.
F.f.
Lovis Vouverts pb. Anne Magdalene: S. Mouritsens k., Christian Krusses kone, jomfru Qvist, Christen Berg, Hans Qvist, Peder Elster.
F.f.
Lovis Vouverts Lovise Marthea: Christian Monrads k., A. H. Wille, Christen og Hans J. Blom, Jon Peter Hanssen, Job Kiill.
F.f. SkibsCapitain Hr. Luis Wauvert og Madme Magnine Pontoppidans dtr. Martha Holmsted: Barnets Moder, Jomfr. Charlotta Pontoppidan, Hr. Christen Blom, Hans Michael Hals og Fredrik Wauvert.
F.f. Skibscapitaine Louis Vauvert og Maria Magnine f. Pontoppidans barn Onse Maria: Frue Provstinde Magdalene Tobiesen f. Barfod, frue Karen Sibilla Barth Zimmer f. Vauvert, Zacharias Winther,
      Jacob Wamborg, Frants Cudrio.
F.f. Skibscapitain Lois Vauverts og Madme Magnine Pontoppidana barn Dorthea Elisabeth: Friderich Vauverts kone Charlotte Pontoppidan, Jomfr. Maren Traag, Jens Gasmann, Carl Møller,
      Carl Schønning, Andreas Blom.
F.f. Skibscapitain Hr. Louis Vauverts og madame Magnine Pontoppidans Louis: Capt. Valeurs frue, Berthe Pontoppidan, Carl Schønnings kone Barbra Monrad, Jomfr. Kirsten Junge,
      Overbergcommisær Kløcker, Job Kiil, Christian Monrad, Jørgen Traag, Christian Bruun.
F.f. Kjøbmand Luis Vauverts og madame Magnine f. Pontoppidans barn Johan Ludvig Christian: Fru Dorthea Elisabeth Bentsliber, Jomfr. Inger Manall, "Obrst"(?) Johan Peter Damm, Boye Winther,
      Otto Ottesen, Peder Pavel Hjelm, Christian Paus og kontorist Hoell.
F.f. Kjøbmand Louis Vauvert og madame Magnine f. Pontoppidans Louise Magnine: Stadsmegler Hr. Søren Raschs Kone, Madme Charlotte Rasch fød Løvenskiold, Madame Maren christiane Kiil og
      Jomfr. Didericha von Cappelen, alle af Ø. Porsgrund, Hr. Grosserer Hans Møller, Grosserer Jacob Aall, Hr. Realf von Cappelen, den første af Østre Porsgrund, den tvende sidste af Gierpen Sogn,
      Kiøbmand Hr. Hans Jørgensen Reisende fra London, fuldmegtig Christen Tollefsen Vauvert fra Ø. Porsgrund, Hr. Lieutenant Rasmus Rasch, dito Christian Schvabe, begge ved det .... Jæger korps.

Død her i 1799 og begravet i Gjerpen 22/5-1799. "Frue Capitaineinde Anne Aagard Vouvert 69 1/2 aar."
Hun ble født ca. 1729.

Tjenestefolk her i 1801: 
Anne Maria Nilsdatter(25), Kirsten Olsdatter(27) og Inger Margarete Pedersdatter(21).

Familien L. Vauvert bodde senere i Storgaden 163 under Ø. Borge.


Familie 36.
Borgestad 1801. Storgaden 176.

Kjøpmann
Job Kiil
dpt. 15/4-1774 d. 22/1-1836 på Osebakken, s.a. Jens Kiil.
g. i Porsgrunn 25/12-1802 m. Maren Christiana Bruun fra Porsgrunn dpt. 1785 d. 1863, d.a. Henrich Bruun og Constance Rasch som hadde Morgenstjerne-gården før Jens Kiil.
Forlovere: "Jens Kiil, Søren Rasch."
1. Marie Kiil f. 20/8-1809 d. 1878 g. 1832 postmester Jørgen Christian Krohn i Skien (1798-1850). Bodde i Skien.
    Barn 1. Christian Krohn f. 1838 g. Marie Bugge. Bodde i Storgt. 216.
    Barn 2. Marie Krohn f. 1835 d. 1861 g.m. consul Hans Møller. Bodde i Storgt. 222.
Br. 1806.

Under folketellingen 1801 (februar) var Job Kiil ennå ugift og bodde her med sin søster Anne Helene,
et fosterbarn, Christopher Manal og ei tjenestejente Ellen Johannesdatter(19).

I 1803 kjøpte Job gården Bjerketvedt i Eidanger. Trolig som avlsgård.
Enka Maren Kiil flyttet til huset de også eide i Storgt. 197 og bodde trolig der til sin død.

Christopher Manall bg. 12/10-1801. ”Christopher Manall f. Aasebakken, død hos Job Kiill 13 1/12 aar.”

Marie Henrikke Dorothea Constanse Kiil dpt. 1801 d. 1818.
 


Familie 37.
Borgestad 1801. Braaten.


Arbeider
Erik Knudsen Riis
fra Riis(1) dpt. 21/9-1777 d. 3/9-1819 på Osebakken, s.a. Knud Larsen Riis.
g. 1804 m. Marthe Jonsdatter f. 1780 d. 1/5-1820 på Osebakken.
1. Knud Eriksen Riis dpt. 1/12-1804. Bodde i Skiensgade 22 på Osebakken. Se Familie 20 - Borgestad 1835.
2. Birgitte dpt. 16/11-1806 bg. 10/1-1808. ”Erik Knudssøns pb. Birgitte und. Borrestad 1 1/6 aar.”
3. Hans Smith dpt. 10/4-1808 d. 5/6-1819 på Osebakken.
4. Jon Eriksen Riis f. 19/1-1809
5. Ingeborg Eriksdatter Riis f. 2/8-1811 g1g i Solum 28/1-1834 m. Mads Larsen fra V. Porsgrunn g2g m. Jens Jensen. Se Familie 7 - Borgestad 1865.
6. Birgithe Dorthea Eriksdatter Riis f. 9/7-1813 g.m. Thomas Lassesen Dahle. Se Familie 22 - Borgestad 1845.
-   d. 19/2-1817. ”Dødfødt pigebarn”

F.f. Erik Knudssøns db. Knud u/Borrestad: Hans Smiths k., Maren Haaversdtr., Lars Knudssøn, Thomas Jonssøn, Christian Claussøn.
F.f. Erik Knudssøns pb. Birgitte u/Borrestad: Pernelle Christensdtr., Asloug Hansdtr., Thomas Jonssøn, Hans Thorstenssøn, Christen Isakssøn.
F.f. Erik Knudssøns db. Hans Smith u/Borrestad: Hans Smiths enke, Maren Haaversdtr., Lars Riis, Thomas Jonssøn, Peder Olessøn.
F.f. Erik Knudssøns db. Jon f. Aasebakken: Thomas Jonssøns kone, Maren Olesdatter, Lars Riis, Even Halvorssøn, Gunder Isakssøn.
F.f. Erik Knudssøns pb. Ingebor u/Borrestad: Thomas Jonssøns k., Christen Isakssøns k., Lars Riis, Isak Hanssøn, Anders Jonssøn.
F.f. Erik Knudtsens pb. Birgithe Dorthea u/Borrestad: Karen Knudsdtr., Bertha Johnsdtr., Lars Riis, Thomas Johnsen, Isak Hansen.


Familie 38 (konstruert).
Borgestad 1801 (1786).

Arbeider
Christopher Jørgensen f. ca. 1724 bg. 20/5-1753. "
Christopher Jørgensen 29 aar."
g. i Gjerpen 9/9-1749 m. Berthe Corneliusdatter f. ca. 1729 bg. 18/2-1753. "
Christopher Jørgensens kone 24 aar."
1. Jørgen Christophersen dpt. 12/10-1749. Se nedenfor.
2. Børre dpt. 18/2-1753 bg. 14/3-1753. "
Christopher Jørgensens s. Børre 14 dage."

F.f. Christopher Jørgensens db. Jørgen: Søren Riises kone, Lisbeth Alexandersdatter, Torjus Hansen, Jacob Evensen, Nils Jensen.
F.f. Christopher Jørgensens db. Børre: Torjus Hansens kone, Berthe Torjusdtr., Even Borge, Hans Vernersen, Nils Corneliesen.

Arbeider
Jørgen Christophersen dpt. 12/10-1749 i Gjerpen d. innen 1801 eller flyttet ut, s.a. Christopher Jørgensen.
g. i Ø. Porsgrunn 20/5-1777 m. Anne Sørensdatter fra Porsgrunn f. ca. 1746 bg. 12/1-1794. "
Jørgen Christopherssøns kone Anne Sørensdtr. f. Aasebakken 49 aar."
Forlovere: "
Ingebrict Ingebrictsen, Jacob Rasmusen."
1. Berthe Maria dpt. 1/6-1777 i V. Porsgrunn bg. 22/6-1777. "
Jørgen Christophersens dtr. Berthe Maria f. Osebachen 8 dager."
2. Berthe Maria Jørgensdatter dpt. 29/11-1778 i Gjerpen g.m. Carl Christian Bendixen. Se Familie 10 - V. Borge 1835.
3. Johanne bg. 10/6-1781. "
Jørgen Christophersens hj.db. (hjemmedøpte) dtr. Johanne f. Oseb. 4 dager."
4. Christopher bg. 30/3-1783. "
Jørgen Christophersens hj.db. søn Christopher 8 dage."
5. Christopher dpt. 29/8-1784 bg. 11/9-1785. "
Jørgen Christophersens s. Christopher 1 aar."
6. Christopher dpt. 9/4-1792 bg. 18/5-1794. "
Jørgen Christopherssøns db. Christopher f. Aasebakken 2 1/4 aar."

F.f. Jørgen Christophersen og Ane Pedersdatters barn Birthe Maria: Karen Friderichsdatter, Birthe Maria Pedersdatter, Christen Madsen, Christen Trulsen, Peter Petersen.
F.f.
Jørgen Christophersens pb. Berthe Maria fra Osebachen: Christen Olsens kone, Maren Pedersdtr., Ole Amundsen, Abraham Christensen.
F.f.
Jørgen Christophersens db. Christopher fra Osebachen: Anne Olsdtr., Marthe Jacobsdtr., Knud Olsen, Ole Olsen.
F.f.
Jørgen Christopherssøns db. Christopher fra Aasebakken: Berthe Maria Petersdtr., Asper Halvorsdtr., Knud Jonssøn, Halvor Biørnssøn, Nils Nirissøn.

Av alle disse 6 barna var det kun Berthe Maria Jørgensdatter som vokste opp.

Anne Sørensdatters dåp kan være:
1. Eidanger kirke 10/12-1747. Skomaker Søren Olsen og Ragnhild Thorsdatter.
2. Eidanger kirke 5/5-1748. Søren Oklungen og Else Olsdatter.
3. Eidanger kirke 2/3-1755. Søren Olsen Grindas tvillinger: Hans og Anne.

 


Familie 39 (konstruert).
Borgestad 1801 (ca. 1780). Storgaden 181.

Sagmester, husnæring
Simon Jacobsen Bommen fra Bratsbergkleiva f. mai/juni 1739 bg. 23/6-1792. "
Simon Jacobssøn Bommen f. Aasebakken 53 aar.", s.a. Jacob Engebretsen Bommen. Se Familie 23 - Kleiva 1762.
g1g i Solum 6/8-1767 m. Anne Nilsdatter fra N. Bjørntvedt i Solum dpt. 27/7-1745 bg. i Gjerpen 15/5-1773. "Simon Bommens kone 26 3/4 aar.", d.a. Nils Olsen Bjørntvedt og Birthe Clausdatter.
Forlovere:
"Gunder Halvorsøn Bratzberg, Hans Thostensøn."
g2g i Solum 22/7-1781 m. Margrethe Cathrine Valentinsdatter fra Gråten i Solum dpt. 23/2-1757 d. 1829, d.a. Valentin Jansen Lerche og Karen Jonsdatter.
1. Jacob Simonsen Bommen dpt. 3/9-1769.
2. Nils dpt. 3/9-1769 bg. 24/6-1773. "
Simen Bommens s. Nils 4 aar."
3. Hans dpt. 12/7-1771 bg. 6/1-1773. "
Simen Bommens s. Hans 2 aar."
4. Inger Simonsdatter Bommen dpt. 20/4-1773 g.m. Hans Jacobsen Nærum. Se Nærum(1).
Barn i 2. ekteskap:
5. Anne Carine dpt. 17/3-1782 bg. 15/6-1788. "
Simon Bommens dtr. Anne Carine 6 ½ aar."
6. Valentin Simonsen Bommen dpt. 9/10-1785.
7. Engebret Simonsen Bommen dpt. 18/11-1787.
-   bg. 17/11-1789. "
Simon Bommens dødf. søn."
8.
Simon dpt. 4/9-1791 bg. 26/7-1795. "afdøde Simon Bommens db. Simon f. Aasebakken 3 5/6 aar."

F.f. Simen Bommens drengebarn Jacob fra Osebachen: Ole Nensets kone, Marthe Hansdatter, Niels Biørntvet, Thomas Kielsen, Engebret Jacobsen.
F.f.
Simon Bommens drengebarn Niels: Thomas Biørntvets kone, Anne Catrine Bradsberg, Niels Biørntvet, Ole Nielsen, Engebret Bommen.
F.f. Simon Bommens drengebarn Hans fra Osebachen: Ole Nænsets kone, Thomas Biørntvets kone, Ole Nænset, Jacob Engebretsen, Engebret Jacobsen.

F.f. Simen Bommens pigebarn Inger: Ole Nensets kone, Marthe Erichsdatter, Niels Biørntvet, Thomes Biørntvet, Engebret Jacobsen.
F.f.
Simon Jacobsen Bommens pb. Anne Carine fra Osebachen: Engebreth Bommens kone, Margrethe Kistine Hansdtr., Peder Monsen, Hans Hansen, Halvor Nilsen Siljen.
F.f.
Simon Jacobsen Bommens db. Valentin fra Osebachen: Hans Hansens kone, Maren Olsdtr., Jacob Eriksen Bommen, Anders Olsen Bommen, Nils Olsen.
F.f. Simen Jacobsen Bommens db. Engebreth fra Osebachen: Anders Nænsets kone, Inger Simensdatter, Hans Hansen, Nils Jonsen, Jacob Simensen.
F.f. Simon Bomens db. Simon fra Aasebakken
: Weidenauers kone, Maren Thomædatter, Jacob Simonssøn, Anders Nænset, Hans Olessøn.

Simon Bommen og hans første kone ble viet hjemme i huset på Bjørntvedt, etter kongelig bevilling av 2. juli 1767.

Kilde: Borgerbok for Skien (C. S. Schilbred).
Simon Bommen tok borgerbrev som sagmester, og på husnæring, i "Scheen" den 3/2-1768.

Margrethe er døpt for Margrethe Maria Valentinsdatter. Hun er ved samtlige senere innføringer skrevet for
Margrethe Cathrine Valentinsdatter. Solum-presten har trolig skrevet feil navn ved dåpen.

Enka Margrethe Catharine Valentinsdatter ble g2g m. Anders Sørensen. Se nedenfor.


Familie 40 (konstruert).
Borgestad 1801 (ca. 1780). Storgaden 181.

Tømmermann, gjestgiver
Anders Sørensen Bommen fra Gladhus under Holla Prestegård dpt. 24/6-1754 i Holla d. 25/11-1820 på Osebakken, s.a. Søren Olsen Gladhus.
g. 8/1-1795 m. enke Margrethe Cathrine Valentinsdatter fra Gråten i Solum dpt. 23/2-1757 d. 24/12-1829 på Osebakken, d.a. Valentin Jansen Lerche.
1. Søren dpt. 4/10-1795 bg. 22/11-1795. "
Anders Sørenssøns db. Søren f. Aasebakken 7 uger."
2. Simon Andersen Bommen dpt. 13/11-1796 d. 1857 g. i Porsgrunn 20/10-1822 m. Karen Halvorsdatter fra Ø. Porsgrunn f. ca. 1798 d. 1861.
    Han seilte noen år til sjøs (styrmann i 1822), overtok senere dette huset og drev gjestgiveri her som sin far.
3. Karen Kirstine Andersdatter dpt. 13/10-1799 g. 8/10-1823 m. styrmann Sivert Halvorsen fra Porsgrunn.

F.f.
Anders Sørenssøns db. Søren fra Aasebakken: Nils Nensets k., Ellen Johanne Halvorsdtr., Anders Nenset, Hans Hanssøn, Tollev Svenossøn.
F.f. Anders Sørenssøns db. Simon f. Aasebakken: Hans Nærums k., Dorthe Sophie Sørensdatter, Halvor Søelie, Jacob Siljen, Nils Nenset.
F.f. Anders Sørenssøns pb. Karen Kirstine f. Aasebakken: Tollev Svenossøns k., Anne Maria Nilsdtr., Hans Hanssøn, Hans Olessøn, Jacob Simonssøn.

Margrethe Cathrine Valentinsdatter var enke etter Simon Jacobsen Bommen. Se ovenfor.

Margrethe er døpt for Margrethe Maria Valentinsdatter. Hun er ved samtlige senere innføringer skrevet for
Margrethe Cathrine Valentinsdatter. Solum-presten har nok skrevet feil navn ved dåpen.


Familie 41 (konstruert etter kirkebøker).
Borgestad 1801. Storgaden 224.

Utskilt fra Borgestad, tinglyst 14/11-1804. Undertegnet Aall (grunnbrev nr. 34).
Ny tomt til Isak Christensen.

Arbeider
Isak Christensen f. ca. 1768 d. 29/6-1831. "Slogs til døde af en deel Kullegods der faldt paa ham., 63 aar.", s.a. Christen NN.
g. i Gjerpen 26/4-1803 m. Maren Christensdatter (Mari Christensdatter) trolig fra Klovholt i Solum f. ca. 1774 d. 10/5-1842 på Osebakken, 68 år gml., d.a. Christen Larsen Klovholt og Aaved Carlsdatter.
1. Ingeborg Maria Isaksdatter dpt. 27/1-1805 g. i Holla 4/6-1831 m. John Larsen Ringsevja. Se Familie 38 - Verket i Holla 1835.
2. Anders dpt. 13/7-1806.
3. Anders Isaksen f. 18/6-1810.
4. Halvor Isaksen f. 17/4-1816.
0. bg. 2/5-1821. Isak Christensen og Mari Christensdatters dødfødte drengebarn.
Eier 1804.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Isaac Christenssøn und. Borrestads Ingebor Maria: Christopher Stephenssøns kone, Johanne Maria Larsd., Knud Nielssøn, Elev Anderssøn, Zacharias Stephenssøn.
F.f.
Isaac Christenssøn fra Aasebachens Anders: Anders Stephenssøns kone, Anne Stephensd., Amund Waller, Ole Nielssøn, Christopher Stephenssøn.
F.f. Isaac Christenssøn fra Aasebachens 
Anders: Anders Engravs kone, Maria Andersd., Christopher Stephenssøn, Ole Halvorssøn, Even Halvorssøn.
F.f. Isak Christensen, Osebakken og Maren Christensdatters
Halvor: Ole Halvorsens Kone, Margrete Nielsd., Anders Olsen, Knud Jacobsen, Jens Olsen.
 


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
|
1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 1900 | 1910 | 1920 |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no