| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Klepp
Gård nr. 85 i Gjerpen kommune. Saubrekka ble overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 11.01.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ønna
Gammelt løpenr. 327. Siden Norges matrikkel 1889: 85/10.

Husmannsplass under Klepp. Skyldsatt som eget bruk på 1760-tallet.

Landskyld 1801: 11/12 skinn.

Også skrevet Aadna, Øna, Ødna. Må ikke forveksles med Ønna u. Høgset,
som også var bosatt og som ligger like ved.

Arbeider, husmann
Ole Olsen
f. ca. 1723 bg. 16/11-1791. ”Ole Olessøn Aanna u/Klep 68 aar.”
g.m. Bergith Jonsdatter f. ca. 1733 bg. 4/10-1801. ”enken Bergit Jonsdtr., u/Bratsberg, anmeldt at være 68 aar.”
1. Ole Olsen f. ca. 1771. Se Stulen v/Ramsåsen.
2. Nils Olsen f. ca.1778.
3. Synnøve Olsdatter. Ugift i 1791.
Br. ca. 1763-1791. 

Ikke gift i Gjerpen, Eidanger, Siljan, Skien, Porsgrunn, Solum, Sauherad, Holla,
Gjerstad, Bamble, Tinn.

3/12-1791      OLE OLSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 598b
Ønna           Arvinger:
u/Klepp        Enka Bergithe Jonsdatter og barna:
               1. Ole Olssen  20 år.
               2. Nils Olssen 13 ”
               3. Synnøve Olsdtr. ugift.
Laugverge for enka ble Christian Hanssen Høyseth.
Formynder for Ole og Nils ble Nils Anderssen Bekkevald.
   ----”----    -”- Synnøve ble Christian Hanssen Høyseth.
Brt: 225 - 3 - 11
Net:  59 - 3 - 19
Arvegods 1 skinn etter skjøte fra Erik Olsen Klepp 28/7-1763. Enka solgte Ønna og huset,
vurdert for 160 rdl. på auksjon for 180 Rd. til Brynnild Christenssen Borge og flyttet til sønnen Ole på Stulen.

Arbeider, husmann
Gjermund Leifsen
fra S. Øverbakke i Hovin, Tinn f. ca. 1726 bg. 17/4-1796. ”Jermund Levssøn u/Klep 70 aar.”, s.a. Leif Øysteinsson Øverbakke og Guri Hansdatter.
g. i Atrå kirke, Tinn 6/10-1771 m. Gunhild Nilsdatter fra Tinn f. ca. 1747 bg. 3/4-1796. ”Jermund Levssøns kone Gunnil Nilsdtr. u/Klep 49 aar.”
Forlovere: "Ole Jonsen Tollefsjorde og Kittil Kittilsen Sønstebøe."
1. Bergit dpt. 20/3-1773 d. 1773 på Øverbakke.
2. Kari dpt. 9/10-1774 på Øverbakke.
3. Ole dpt. 20/10-1777 på Øverbakke bg. i Gjerpen 16/4-1780. ”Jermund Lefsens s. Ole 2 1/2 aar.”

4. Bergit dpt. 27/2-1780 bg. 30/4-1780. ”Jermund Lefsens d. Bergitt 8 uger.” 
Født under Foss.
5. Gro dpt. 19/8-1781 bg. 24/4-1796. ”afdøde Jermund Levssøns pb. Groe u/Klep. 15 1/3 aar.”
6. Kittil Gjermundsen dpt. 22/5-1785.
7. Karen dpt. 16/8-1789 bg. 23/1-1790. ”Jermund Levsens pb. Karen 22 uger.”
8. Astrid Gjermundsdatter dpt. 26/2-1792.
Br. ca. 1789.

F.f. Giermund Leufsen Øverbakke og Gunnild Nielsdatters datter Bergit: Gunnild Hove, Taran Kittilsd., Judith Leufsd., Halvor Bresæt og Ørsten Tveten.
F.f. Giermund Leufsen Øverbakke og Gunnild Nielsdatters datter Kari: Gunnild Hove, Tarjer Olsd., Bergit Olsd., Halvor Bresæt og Ørsten Tveten.
F.f. Giermund Leufsens og Gunil Nielsdatters Søn Ole: Tore Uverud, Birgit Hellegsd., Østen Skibdalen, Halvor Bresæt, Sigur Hove.
F.f.
Jermund Levsens pb. Bergith fra Foss Ejet: Peder Hansens kone, Karen Jacobsdtr., Ole Schreua, Jon Aslaksen.
F.f. Jermund Lefsens pb.
Groe fra Bugoth: Knud Kausenrøes kone, Margith Evensdatter, Alf Løvaas, Hans Nirisen.
F.f. Jermund Levsens db.
Kittel fra Buggoth: Lars Kjærs kone, Gunborg Gregersdatter, Johannes øde Sneltvet, Jens Gregersen.
F.f. Jermund Lefsens pb.
Karen u/Klep: Jon Stulens kone, Guri Aslaksdtr., Isak Halvorsen, Søren Christiansen.
F.f. Jermund Levssøn Kleps pb. Astri: Halvor Aaltvets k., Gunnil Hansdtr., Christian Høyset, Erik Klep, Daniel Bækkevold.

Denne familien kom til Gjerpen fra S. Øveråsen i Hovin i Tinn i ca. 1780. Gjermund solgte Øveråsen
til sin far og sa fra seg odelen. De kom først til Fossjordet, deretter bodde de et par år på Bugodt
under Sneltvedt
. De bodde under Klepp fra 1789 til de døde her i 1796.

Arbeider, selveier
Knud Olsen
f. ca. 1774 d. 5/4-1847 på Ønna.
g.m. Marte Ingebretsdatter
1. Hans Knudsen dpt. 8/2-1807. Se nedenfor.
2. Anne Knudsdatter f. 24/8-1811 d. 24/5-1831 på Ønna.
3. Ole f. 7/1-1813 d. 4/12-1820 på Ønna. Døde av Meslinger.
4. Helene f. 1816 d. 4/11-1817 på Ønna.
5. Hans Knudsen f. 17/11-1815.
6. Ingebret f. 17/11-1815 d. 17/4-1817 på Ønna.
7. Helene Maria Knudsdatter f. 7/1-1818 g.m. Peder Olsen. Se Familie 19 - V. Borge 1865.
8. Ingebret f. 9/6-1820 d. 4/12-1820 på Ønna.
9. Ole f. 14/7-1822 d. 2/6-1828 på Ønna.
10. Ingebret Knudsen f. 2/10-1825. Se Familie 12 - V. Borge 1865.
11. Oline f. 21/2-1829 d. 19/1-1830 på Ønna.
Br. i 1807.

F.f. Knud Olsens s. Hans fra Aadna u. Klep: Lisbeth Nielsdtr., Maria Engelbertsdtr., Jacob Klep, Hans Nielssøn, Aslach Engelbertssøn.
F.f. Knud Olsens dtr. Anne u. Klep: Jacob Kleps k., Tore Engelbertsdtr., Arne Ouestad, Hans Gunnuldssøn, Asbjørn Eliæsøn.
F.f. Knud Olsens db. Ole u. Klep: Jacob Kleps k., Thore Engelbrethsdatter, Hans Nielsen, Asbiørn Eliasen, Niels Aagesen.

Knud og Marte giftet seg  ikke i Gjerpen, Eidanger, Skien, Siljan, Hedrum, Solum, Holla,
Seljord, Hjartdal, Sauland, Tuddal, Tinn, Sannidal eller Porsgrunn.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

327

Klep - Øna

Knud Olsen

11/12 skind

0 daler - 2 ort - 12 skilling

Knud Olsen var selveier av plassen i 1845.

Arbeider, innerst
Hans Knudsen
herfra dpt. 8/2-1807 d. 1/5-1858. ”Hans Knudsen Klep-eje, 52 aar, tæring.”
g. i Eidanger 11/12-1833 m. Anne Margrethe Anundsdatter fra Brevik dpt. ca. 1799 d. i Porsgrunn etter 1865, d.a. Anund Olsen i Brevik.
Forlovere: ”Knud Olsen Øna og klokker Halvorsen”.
1. Anund Hansen f. 11/2-1834 g.m. Marie Mathea Larsdatter fra Bamble f. ca. 1839. Han var skibsarb. og bodde i Porsgrunn i 1865.
    Barn 1. Hans Anundsen f. 1863 i Porsgrunn.
2. Ole Hansen f. 16/11-1835.

F.f. Hans Knudsen Øna og Anne Margrethe Anundsdatters Anund på Ballestad: Enke Inger Andersdatter Grønnerød, p. Ingeborg Johnsdatter, Knud Olsen Øna, Anders Ketilsen Grønnerød,
      Peter Olsen Myrene. Hjemmedøpt af John Jacobsen Ballestad.
F.f. Hans Knudsen og Margrethe Amundsdatters Ole på Myren u. Sande: Ingeborg Nielsdt. Stulen, p. Marte Clausdt. af Solum pr.gj., Knud Olsen Aadna u. Klep, Christen Knudsen i Eidanger, Ole Nielsen Stulen.

Enka bodde i Porsgrunn hos sin sønn Anund i 1865.

Ingen beboere her etter denne familien.

Ifølge folketellingen 1865 var boplassen Ønna slettet og besto kun av et jordstykke.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

85

10

327b

Klep

Havneret i Klepskoven

Jacob V. Augestad

0 daler - 0 ort - 4 skilling

0 mark 13 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

85

10

Klep (Ønna)

Havneret i Klepskoven

H. Z. Kristensen

0 mark 13 øre

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

85

10

Klep - Havnerett

Olav Christensen Klep

0 mark 13 øre

(C) Gard Strøm.