ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Vestre Borge
Gård nr. 73 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.12.2017

Vestre Borge 1865
Kilde: Folketellingen 1865. Supplert med opplysninger fra kirkeboka og andre kilder.
 
1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

1865: 30 familier i ca. 26 hus og en husmannsplass uten navn. (Se nederst).

Familie 1.
Vestre Borge 1865. ”Sand”  - Borgeskogen. Hus med 3 husstander. 1/3.

Huseier
Johanne Maria Jacobsdatter
fra Borgskogen f. 23/10-1822, d.a. Jacob Østensen Wenstøb. Se Familie 11 - V. Borge 1835.
1. Johan Eriksen f. 1859. Overtok siden dette huset. Se Familie 11 - V. Borge 1891.

Dette var tidligere huset til Jacob Østensen Wenstøb. Se Familie 11 - V. Borge 1835.  

Johanne Maria var ugift og bodde her sammen med sin sønn i 1865.
Hun hadde 2 losjerende familier her.

Familie 2.
Vestre Borge 1865. ”Sand”  - Borgeskogen. Hus med 3 husstander. 2/3.

Sjømann, losjerende
Ole Bjørnsen
fra Kviteseid f. ca. 1842.
g. (ikke i Gj.) m. Johanne Dorthea Pedersdatter fra Borgeskogen f. ca. 1844, d.a. Peder Hansen. Se Familie 1 - V. Borge 1845.

Familie 3.
Vestre Borge 1865. ”Sand”  - Borgeskogen. Hus med 3 husstander. 3/3. 

Her var oppført losjerende enkemann Hans Danielsen f. ca. 1788. Se Familie 5 - V. Borge 1845.

I 1865 var han kjørekarl og bodde her sammen med sin ugifte datter Berthe Marie Hansdatter (43).

Familie 4.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Tømmermann, huseier
Hans Knudsen
fra Borgestadholmen f. 2/1-1834, s.a. Knud Hansen. Se Familie 11 - Borgestad 1845.
g. i Metodistkirken 20/4-1861 m. Maria Aasoldsdatter fra Melfald lille i Melum, Solum f. 18/11-1831, d.a. Aasold Abrahamsen Melfald og Kirsti Haraldsdatter fra Kilebygda. Se Solumslekt.org.
1. Peder Hansen f. 1859.
2. Kirstine Hansdatter f. 1/2-1862 "i Borgeskoven".
3. Kornelius Hansen f. 9/10-1863.
4. Anna Hansdatter f. 4/11-1865.
5. Hanna Marie Hansdatter f. 16/2-1868.
6. Mathilde Hansdatter f. 28/2-1873.
7. Hilda Hansdatter f. 21/6-1874.

Familien tilhørte Metodistkirken. Alle barna ble født i Borgeskauen. 
Barna er ført inn under "Fødte Dissentere" i ministerialboken (kirkeboka).
Vielsen er ført inn under "Viede Dissentere", samme sted.

Se også Familie 12 - V. Borge 1891.

Losjerende i 1865: Broder, sjømann Jens Knudsen f. 9/10-1840 i Gjerpen.

Familie 5.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Sjauearbeider, huseier
Olavus Andersen
fra Sverige f. ca. 1811.
g. (ikke i Gj.) m. Kaisa Andersdatter fra Sverige f. ca. 1812.
1. Johan Martile Olausen f. ca. 1848.
2. Karoline Olausdatter f. 1851.
3. Alexander Olausen f. 1854.

Denne familien tilhørte Metodistkirken. I aktuelle kirkebok for Gjerpen, er ikke dissentere tatt med.
Derfor må vi til Metodistkirkens kirkebøker for å finne dem gift og barnas fødselsdata.

Familie 6.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Her var oppført Christen Pedersen med familie. Se Familie 15 - V. Borge 1875.

Familie 7.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Her var oppført Christen Olsen med familie. Se Familie 15 - Ø. Borge 1875.

Familie 8.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Matros, huseier
Lars Trondsen
fra Borgeskogen f. 20/10-1831 d. 14/12-1869, s.a. Trond Torkildsen. Se Familie 14 - V. Borge 1835.
g. i Skien 18/9-1853 m. Ingeborg Maria Halvorsdatter fra S. Brekkejordet f. 16/3-1827, d.a. Halvor Olsen. Se Familie 47 - S. Brekke 1845.
Forlovere: Halvor Olsen og Peder Sørensen, begge af Gjerpen.
1. Halvor Larsen f. 1/8-1853 i Skien. Sjømann i 1875. Se Familie 13 - V. Borge 1891.
2. Thomine Larsdatter f. 12/4-1860 i Borgeskogen.

Ingeborg Halvorsdatter bodde i Skien før de giftet seg. Hun var trolig i tjeneste der.

Familie 9.
Vestre Borge 1865. Bnr. 21 “Skogen” - Borgeskogen. Hus med 2 husstander. 1/2.

Skipstømmermann, huseier
Halvor Jansen
fra Solum f. 13/8-1830 på Bjørntvedt d. 8/2-1899, s.a. smed Jan Hansen Bjørntvedt og Maren Halvorsdatter. Se Solumslekt.org.
g. 23/4-1857 m. Anne Maria Andersdatter fra Bråten under Borgestad f. 31/3-1834 i Borgeskogen, d.a. arb. Anders Ingebretsen. Se Familie 16 - Borgestad 1845.
1. Hanna Marie Halvorsdatter f. 10/1-1856.
2. Maren Serine Halvorsdatter f. 1857 i Solum.
3. Jonas Halvorsen f. 2/6-1859. Se Familie 2 - Søli 1891.
4. Anne Kirstine Halvorsdatter f. 24/10-1861.
5. Andreas Halvorsen f. 28/8-1863.
6. Emil Halvorsen f. 18/3-1864.
7. Emilie Halvorsdatter f. 2/11-1867.
8. Mathilde Halvorsdatter f. 4/1-1871.
9. Martin Severin Halvorsen f. 4/4-1873. I 1891 var han læregutt i snekkerfaget.
10. Maren Halvorsdatter f. 5/8-1875. Arbeider på porselensfabrikken i 1900.
11. Anna Maria Halvorsdatter f. 30/7-1878. Arbeider på porselensfabrikken i 1900.
12. Halvor Jansen f. 20/9-1880. Se Familie 54 - V. Borge 1900.

Fra Gjerpen kirkebok:
Hanna Marie
(NB) f. 10/1-1856, Pige Anne Marie Andersd. u. Borrestad og
Ungk. Halvor Jahnsen u. Bjørntvedt. Anmeldt af pigens Fader Anders Ingbretsen Borrestad.


Halvor Johnsen var matros i 1863 og 65, skipstømmermann i 1875.
I 1875 hadde de 2 sauer og 2 griser i husholdningen.

I 1891 var han skipstømmermann ved et verft. Far og et av barna er født i Solum,
resten av familien er født i Gjerpen. Adresse Borgeskogen fra 1859.

Enka bodde i 1900 på samme sted med døtrene Maren og Anna Maria.

Familie 10.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen. Hus med 2 husstander. 2/2.

Snekkerformann, vognmann, huseier
Christian Julius Knudsen
fra Buer(1) f. 23/12-1829, s.a. Knud Larsen Buer.
g. 30/12-1849 m. Maren Anne Abrahamsdatter fra Borgeskogen f. 9/3-1821 på Bruset i Melum, Solum pr.gj., d.a. Abraham Olsen. Se Familie 13 - V. Borge 1845.
1. Knud f. 4/3-1850 d. 1850. "
Død før Daabens Bekræftelse."
2. Knud Christiansen f. 27/8-1851 i Borgeskogen.
3. Hans Abraham Christiansen f. 27/12-1854 i Borgeskogen.
4. Inger Marie Christiansen f. 28/11-1860 i Borgeskogen g.m. Hans Andreas Jensen. Se Familie 21 - V. Borge 1891.

Christian Knudsen hadde hest og drev som vognmann i 1875.

Familie 11.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Matros, huseier.
Peter Magnus Olsen
f. 4/5-1836 på Osebakken (døpt i Gjerpen), s.a. Ole Nilsen Riis og Berthe Marie Brynhildsdatter.
g. 1861 (ikke i Gj.) m. Boel Kirstine Simensdatter f. 16/11-1831 på Bratsbergkleiva, d.a. pige Inger Margrethe Pedersdatter og Simen Christensen fra Århus.
1. Inger Marie Petersdatter f. 5/3-1861 i Ø. Porsgrunn.

Deres vielse har jeg ikke funnet i Gjerpen, Ø. eller V. Porsgrunn, Skien, Solum eller Eidanger.

1865: losjerende matros Otto Christian Olsen f. 1839 i Porsgrunn.

Familie 12.
Vestre Borge 1865. Breidablikk.

Bjelkehugger, huseier
Ingebret Knudsen
fra Ønna u. Klepp f. 2/10-1825, s.a. Knud Olsen.
g. 21/7-1853 m. Marthe Olsdatter f. 1831, d.a. Ole Larsen (Lid?).
1. Karl Ingebretsen f. 1854.
2. Olaus Ingebretsen f. 20/7-1857. Bodde på Borgeskogen. Se Familie 28 - V. Borge 1891.
3. Mathilde Christine Ingebretsdatter f. 5/1-1860 g. 31/12-1882 m. Thomas Haraldssøn Bjørnstad fra Solum f. 1856.
4. Hans Ingebretsen f. 25/8-1862.
5. Christen Ingebretsen f. 19/7-1866 d. 1866.
6. Maren Ingebretsdatter f. 24/4-1868. Ugift og bodde hjemme i 1900.
7. Marie Ingebretsdatter f. 30/11-1870. Ugift sypike og bodde hjemme i 1900.

Marthe Olsdatter var i tjeneste på Søli før hun giftet seg.
Familien bodde her også i 1891.

Familie 13.
Vestre Borge 1865.

Her var oppført skomaker Johan Martin Meyer med familie. Se Familie 23 - V. Borge 1891.

Familie 14.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Her var oppført maler Christen Hansen fra Holla med familie. Se Familie 7 - V. Borge 1845.

Familie 15.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Matros, huseier
Søren Hansen
fra Nenset i Solum f. 9/1-1831 på Nenset, s.a. Hans Olsen Nenseth og Ingeborg Kirstine Nilsdatter. Se Solumslekt.org.
g. 21/5-1858 m. Anne Marthine Olsdatter fra Borgeskogen f. 4/5-1837, d.a. Ole Nilsen Hørta. Se Familie 7 - Ø. Borge 1835.
1. Kirstine Marie Sørensdatter f. 23/11-1858.
2. Hans Sørensen f. 21/12-1860.
3. Othilde Sørensdatter f. 10/6-1864.
4. Ingeborg Sørensdatter f. 4/8-1866.

F.f. Matros Søren Hansens Kirstine Marie på Borgeskogen: Anne Marie Andersdatter og Mariane Jensdatter, Lars Trondsen, Erik Nilsen og Halvor Jansen, alle af Osebakken.
F.f. Sjømann Søren Hansens Hans på Borgeskogen: Anne Hansdatter og Jacob Christophersen Nenseth i Solum, Berthe Hansdatter Osebakken, Skolelærer Lars Isaksen, Søren Hansen Borgesk.
F.f. Matros Søren Hansens Othilde u. Borge: Foreldrene, Kirsten Andrea Olsdatter, John Hansen i Skien, Halvor Jensen Borge.
F.f. Matros Søren Hansens Ingeborg på Borgeskogen: Anne Kirstine Hansdatter og Hans Isaksen i Solum, pige Mathilde Olsdatter, John Hansen og Søren Hansen Borgeskogen.

Denne familien emigrerte til N. Amerika i 1867. Se Presteattest av 9/4-1867.

Familie 16.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Sjauarb., huseier
Hans Peter Pedersen
fra plass under Klovholt i Solum f. 5/1-1818, s.a. Peder Andersen og Ingeborg Christensdatter.
g. 29/2-1844 m. Anne Kirstine Trondsdatter fra Borgeskogen f. 5/2-1818, d.a. Trond Torkildsen. Se Familie 14 - V. Borge 1835.
1. Torjus Hansen f. 1844 d. 14/12-1869  ”Omkommed ved skipet ”Fja....s” forlis i nærheden af Mandal.” Ugift sjømann i 1865.
2. Ingeborg Elise Hansdatter f. 5/4-1847 i Borgeskogen.
3. Petrea Hansdatter f. 9/2-1850 i Borgeskogen g.m. skredder Ole Nilsen Bakken. Se nedenfor.
4. Peder Hansen f. 3/3-1853 i Borgeskogen. Matros og i Vestindien i desember 1875.
5. Anne Marie Hansdatter f. 7/11-1855 i Borgeskogen g.m. Nils Andreas Edvard Kristensen. Se Familie 15 - V. Borge 1891.

Hans P. Pedersen bodde i Porsgrunn før de giftet seg. I 1865 bodde alle her bortsett fra Ingeborg.
Foreldrene, Peder og den yngste datteren Anne Marie, bodde her også i 1875.

Familie 17.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Skredder
Ole Nilsen Bakken
fra S. Bakken f. 22/2-1854 d. 17/12-1954, s.a. Nils Andersen Bakken.
g. 18/1-1874 m. Petrea Hansdatter fra Borgeskogen f. 9/2-1850 d. , d.a. Hans Peter Pedersen. Se ovenfor.
Forlovere: "Halvor Larsen Borge og Peder Hansen Borge."
1. Karen Marie Nilsen f. 17/5-1874 i Borgeskogen.
2. Anne Kirstine Nilsen f. 6/6-1875 i Borgeskogen.

Denne familien flyttet til Porsgrunn mot slutten av 1875. Han var skreddermester der.

Familie 18.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen. Et litet småbruk.

Vognmann, selveier
John Hansen Søli
fra Søli(3) f. 13/11-1821 d. 30/10-1883 på Borgeskogen, s.a. Hans Rasmussen Søli.
g1g 5/11-1846 m. Margrethe Halvorsdatter fra Porsgrunn f. ca. 1814 d. 3/7-1862 på Borgeskogen, d.a. Halvor Johannesen.
g2g 20/10-1863 m. Ingeborg Maria Andersdatter fra Fossjordet f. 9/11-1817 d. før 1883, d.a. Anders Olsen Fossjordet.
1. Serine f. 24/12-1846 d. 21/3-1854 på Borgeskogen.
2. John Johnsen f. 14/8-1850 d. før 1884.
3. Halvor Johnsen Søli f. 14/8-1850. Se Familie 55 - V. Borge 1900.
4. Maria Anne Johnsdatter f. 3/11-1853 g.m. Johan Anton Andreassen. Se Familie 18 - V. Borge 1891.
5. Hans Severin Johnsen f. 11/11-1856.

Johns 1. kone, Margrethe, var i tjeneste på Ekely før hun giftet seg. I 1865 var John
bordbærer på sagbruk og i 1875 hadde han kjøpt hest og drev som vognmann.
Dyr her i 1875: 1 Hest, 3 Kuer.

John Hansen eide også løpenr. 222b og 244 som trolig var jordstykker. 

15/1-1884      JOHN HANSSEN BORGE        Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Borge          - Gårdeier -  før avd. hustru Ingeborg Marie Andersdatter -
               Arvinger: John Borges barn etter 1.ekteskap:
               1. Halvor Johnssen Borge.
               2. Hans Johnssen Borge.
               3. Marianne Johnsdtr. g.m. Johan Andressen.
Der var mellom ektefellene opprettet et testamente som utelukket siste hustrus arvinger fullstendig. Disse var:
               1. Broren Lars Anderssen Fossjordet.
               2. Søster Karen Andersdtr. g.m. Lars Svenssen, Porsgrunn.
               3. Søster Margrete Andersdtr. enke, bor i Tjølling pr.gj.
               4. Brordatter Anne K. Hansdtr. g.m. snekker Thorssen i Amerika.
”Halvor, Hans og Marianne ble ifl. testamente. av skifteretten erkjent å være de enste arvinger og ble på forlangende ekstrahert boet.”
*) B: Gj 4 s.155. C: Gj III s.306b.

Familie 19.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Matros, huseier
Peder Olsen
fra Borgeskogen f. 30/3-1825 d. 17/11-1900 på Borgeskauen, s.a. Ole Jacobsen. Se Familie 7 - V. Borge 1835.
g. 2/12-1847 m. Helene Marie Knudsdatter fra Ønna u. Klepp f. 7/1-1818 d. 15/4-1897 på Borgeskogen, d.a. Knud Olsen.
1. Othilde Christine f. 17/12-1847 d. 23/4-1853 i Borgeskogen.
2. Marie Sofie Pedersdatter f. 21/1-1850.

3. Petrea Pedersdatter f. 1/11-1851.
4. Ole Christian Pedersen f. 19/9-1853.
Overtok foreldrenes hus. Se Familie 19 - V. Borge 1891.
5. Othilde Christine Pedersdatter f. 11/10-1855 g.m. Andreas Fredriksen. Bodde på Borgestadholmen. Se Familie 12 - Borgestad 1910.
6. Maren Sofie Pedersdatter f. 26/4-1859 g.m. enkemann Ludvig Edvard Jacobsen. Se Familie 9 - Borgestad 1910.
7. Knud f. 20/2-1861 d. 27/2-1861.

Det var bare Ole Christian og Maren Sofie som bodde hos foreldrene i 1875.

Familie 20.
Vestre Borge 1865.

Her var oppført enkemann, sjauerarbeider Hans Sørensen (74) med ei tjenestejente fra Seljord,
Ingeborg Svendsdatter(33). Se Familie 6 - V. Borge 1835.

Familie 21.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Bjelkehugger, senere vognmann, huseier
Torjus Trondsen
fra Borgeskogen f. 30/6-1822, s.a. Trond Torkildsen. Se Familie 14 - V. Borge 1835.
g. 27/12-1844 m. Berthe Kirstine Olsdatter ”Stine” fra Borgeskogen f. 1/1-1819, d.a. Ole Jacobsen. Se Familie 7 - V. Borge 1835.
1. Maren Elise f. ca. 5/3-1845 d. 15/3-1845.
2. Maren Elise Torjusdatter f. 4/12-1846 g.m. arb. Nils Halvorsen f. 24/6-1841. Se Familie 22 - V. Borge 1875.
3. Othilde Torjusdatter f. 29/9-1849 g.m. Hans Johannessen. Se Familie 10 - V. Borge 1875.
4. Kristian Torjusen f. 6/7-1852. Se Familie 20 -  V. Borge 1891.
5. Lars Torjusen f. 12/3-1859. Se Familie 74 - Borgestad 1891.

I 1875 tilhørte familien den "Evangeliske Lutherske Frimenighed".
Husdyr i 1875: 1 hest 1 ku og 1 gris.

Familie 22.
Vestre Borge 1865.

Her var oppført Zacharias Mortensen med familie. Se Familie 28 - V. Borge 1875.

Familie 23.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Agronom, siden Bjelkehugger, huseier
Johannes Johannesen
fra Lid f. 18/2-1819, s.a. uk. Johannes Gundersen fra Gulset(1) "Myren" og pike Inger Maria Nilsdatter Lid.
g. 19/10-1843 m. Anne Amundsdatter fra Brånan under Ballestad f. 6/3-1818 d. 19/6-1863 på V. Borge, d.a. Amund Jensen Braanen.
1. Inger Andrea Johannesdatter f. 14/2-1844 under Borgestad g.m. matros Otto Christian Olsen. Se Storg. 235 på Osebakken.
2. Hans Johannesen f. 15/9-1846 under Borgestad. Sjømann i 1865. Se Familie 10 - V. Borge 1875.
3. Karen Johannesdatter f. 24/4-1849 under Borgestad.
4. Andreas Johannesen f. 10/1-1852 under Hauen.
5. Maren Kirstine Johannesdatter f. 31/10-1854 under Hauen.
6. Olava Johannesdatter f. 25/3-1858 på Ilen under Ballestad.
7. Johan Anton Johannesen f. 25/7-1861 på Kjølnes.

Johannes vokste opp som fosterbarn hos Anders Andersen på Meensmyra.

Familie 24.
Vestre Borge 1865. Hus med 3 leiligheter. 1/3.

Huseier, enke
Karoline Fredrikke Mauriksdatter
(Mødriksdatter) fra Kongsberg f. 1812.
Bodde her som enke både i 1865 og 1875. Metodist, holder losjerende.

Familie 25.
Vestre Borge 1865. Hus med 3 leiligheter. 2/3.

Matros, losjerende
Ole Johnsen
"fra Seljord" f. 1837, s.a. John Olsen.
g. 18/12-1864 m. Anne Larsdatter fra Haukeråsen(3) "Skifjellrønningen" f. 22/3-1839, d.a. Lars Andersen Skifjeld.
1. Jensine Mathilde f. 26/9-1865 på Borgeskogen d. 24/10-1866 på Borgeskogen. Døpt i Porsgrunn metodistkirke.
2. Ingeborg Mathilde Johnsen f. 5/1-1868 på Borgeskogen.
3. Lars Johnsen f. januar? 1872 på Borgeskogen.
4. Isak Johnsen f. 9/11-1873 på Borgeskogen.
5. Jeremias Johnsen f. 8/8-1875 på Borgeskogen.
6. Minda f. 23/4-1877 på Borgeskogen.
7. Benjamin Johnsen f. 1881 i Skien.

Ole Johnsen bodde i Porsgrunn før de giftet seg. De bodde her i 1865.
Han ble siden skipper. Det er vel en sjeldenhet at en mann fra Seljord ble sjømann.
Flere av hans sønner ble også skipskapteiner.

De flyttet før 1875 til Skien hvor de bodde i Bratsberggata på Bratsbergkleiva.
Se også folketellingen for Skien 1885.

Hele familien tilhørte metodistkirken.

Familie 26.
Vestre Borge 1865. Hus med 3 leiligheter. 3/3.

Tømmermann, losjerende
Isak Larsen Skifjeld
fra Haukeråsen(3) - Skifjell f. 22/5-1845, s.a. Lars Andersen Skifjeld.
Bodde her i 1865.

Familie 27.
Vestre Borge 1865.

Her var oppført arbeider og huseier Peder Christensen med familie. Se Familie 13 - V. Borge 1845.

Familie 28.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Matros, skipstømmermann, huseier.
Olaus Olsen
fra Borgeskogen f. 2/10-1829 d. 4/7-1887 i Borgeskogen, s.a. Ole Jacobsen og Maren Sophie Pedersdatter. Se Familie 7 - V. Borge 1835.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 2/3-1854 m. Anne Karine Johnsdatter fra Porsgrunn f. 25/10-1823, d.a. dagarb. John Hansen og Marie Olsdatter i Ø. Porsgrunn.
Forlovere: "Matros Peder Olsen og Arbeidsmand Ingebret Knudsen, begge af Østre Porsgrund."
1. Olaf Olausen f. 16/11-1855 i Ø. Porsgrunn. Se Familie 18 - V. Borge 1900.
2. Maren Sofie Olausdatter f. 17/6-1859 g. 17/8-1885 m. Ole Mortensen fra Gausdal/Land f. 1861, s.a. Morten Olsen.
3. Johan Olausen f. 13/11-1863. Bodde i Porsgrunn.
4. Martin Olausen f. 12/7-1866.

Denne familien bodde på Borgeskogen fra 1859. Han var matros i 1856-65 og skipstømmermann i 1875.
Senere ble familien medlemmer av Den Evangeliske Lutherske Kirke (D.E.L.K.).

Familie 29.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen.

Murer, huseier
Jacob Olsen
(Rosterdal) fra Borgeskogen dpt. 1/3-1807 d. 26/11-1880 på Borgeskogen, s.a. Ole Jacobsen Rosterdal. Se Familie 16 - Borge V. 1835.
g. 30/5-1833 m. Aase Maria Knudsdatter fra Osebakken dpt. 30/10-1812, d.a. Knud Evensen fra Osebakken dpt. 16/2-1777 i Holla. Født på  V. Juvet i Holla.
Forlovere: "Knud J. H…., Torjer A. Rasmussen."
1. Ole Jacobsen f. 16/6-1833 på Borgeskogen. Sjauarbeider i 1865.
2. Knud f. 26/1-1837.
4. Hans Carl f. 21/9-1840 d. 16/1-1847.
5. Karen Kirstine f. 5/5-1843 d. 25/6-1844. ”Dette liig kom ei til Kirkegaarden før den 7. Juli.”
6. Knud Jacobsen f. 1844 d. 17/12-1888.
Var jordbruksarbeider i 1875. Ugift.
7. Jacob Jacobsen f. 22/7-1845. Sjømann i 1865 og 1875 (i Amerika i 1875).
8. Hans Carl Jacobsen f. 21/6-1849.
9. Karen Kirstine Jacobsdatter f. 5/5-1852.

10. Martin f. 6/5-1855. ”Død uden Hjemmedaabens Bekræftelse.”

Familie 30.
Vestre Borge 1865. Borgeskogen. Festetomt under V. Borge(4).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag. (Gjelder V. Borge(4).
"Grunnsæddel fra Jørgen Aall Flood, der er eier ifølge testamente, tinglyst 14. juli 1846, til Andreas Pedersen og efterfølgende eiere
af det derpaa opførte hus paa en hustomt mod aarlig afgift 3 spd., hvorfor panteret haves i hus og tomt samt forkiøbsret, dat. 28. okt., tinglyst
7. nov. 1865."

Arbeider, husmann med jord
Andreas Pedersen fra Ulefoss i Holla f. 20/1-1834, s.a. jernverksarbeider Peder Halvorsen Helgeroen og Maria Nilsdatter.
g. i Holla kirke 10/11-1861 m. Jensine Magdalene Jensdatter fra V. Porsgrunn f. 21/4-1836, d.a. matros Jens Jensen og Anne Malene Nilsdatter.
1. Jens Peter Andreassen f. 8/4-1864 i Borgeskogen.
2. Anne Marie Andreasdatter f. 9/11-1862 i Borgeskogen.
3. Klara Andreasdatter f. 8/2-1866 på Borgeskogen.
4. Ole Andreas Andreassen f. 2/3-1868 i Borgeskogen.

Ungkar "Andreas Pedersen Hollahagen"(26) er registrert innflyttet til Porsgrunn i 1857 fra Holla "for at tjene".

Andreas Pedersen(28) og kona Jensine Magdalene Jensdatter(26), var meldt innflyttet fra
Porsgrunn til Borgeskogen i november 1861. Det var anført at de begge var født i Holla.

Folketellingen 1865 vil ha det til at Andreas het Anders. Han kan derfor være vanskelig å finne.
Se folketellingen for V. Borge i Gjerpen 1865.


Denne familien emigrerte til N. Amerika med presteattest av 5/4-1869.

(C) Gard Strøm.