ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 27.04.2024


Sneltvedt 17 - Bugodt - Bugot
Gammelt løpenr. 161d. Siden Norges Matrikkel 1889: 115/17.

Tidligere husmannsplass under Gjerpen prestegård. Plassen ble matrikulert under gnr 115 Sneltvedt i 1889.


Sneltvedt bnr 17 "Bugodt". Foto: Widerøe-Polarfly 17/5-1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Adresse i dag: Seterv. 35, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Nils Bugodt

1. Ole f. ca. 1687 bg. 13/7-1690. ”Nils Bugot hans søn Ole 2 2/3 aar g.”
2. Anne Nilsdatter dpt. 16/9-1691.
3. Aaste Nilsdatter dpt. 21/4-1695.
Br. ca. 1690.

F.f. Nils Bugots datter Anne: Isak Sneltvet, Laers Rolighed, Elen Stensaasen, Aaste Berget, Signe i Præstegaarden.
F.f. Nils Bugots d. Aaste: Ole Andersen Rolighed og hans fader, Nils Rysagers q. Maren, Marthe Olsd. i presteg.

Konas navn er ikke nevnt i kildene. Denne familien har trolig flyttet ut av sognet.

Arbeider, husmann
Erik Bugodt
f. ca. 1656 bg. 22/5-1712. ”Erik Bugot, 56 aar.”
g.m. Anne f. ca. 1658 bg. 4/12-1744. ”Anne Bugot, 86 aar.”
1. Christopher Eriksen Bugot f. ca. 1685? bg. i Skien 12/9
-1732.
2. Jørgen Eriksen dpt. 28/1-1703.
3. Peder Eriksen dpt. 17/1-1706. Se Løvås under Rising.
4. Anna Margrethe Eriksdatter dpt. 18/5-1710 g.m. Thor Torjersen. Se Familie 7 - Kleiva 1730.
5. Ingeborg Eriksdatter dpt. 18/5-1710 g.m. Hans Thorstensen. Se Puttekås under Rising.
Br. ca. 1700.

F.f. Erik Bugots søn Jørgen: Hans Høst, Mads Gram, Jacob Ludvigssen, Hr. Ludvigs Kieriste Pernille, Giertrud Flor.
F.f. Erik Bugots søn Peder: Ole Sneltved, Nils Kiær, Ole Kiær, Christen Røsagers qvinde Siri, Ole Mustveds pige Maren.
F.f. Erik Bugots Tvillingdøttre Anna Margrete og Ingeborg: Christen Røsager, Amund Lundsejer, Peder Mortenssøn i Præstegaarden, Hans Sivertssøn paa Falcum, Ingeborg Rolighed, Isak Berges qvinde Lisbeth, Ole Sneltvets pige Johanne, Tore Svendsdatter.

Fra Skien kirkebok:
Begravelse
18/7-1748, Marte Bugott, begr. i fattig Jorden, da hun af fattig Cassen hafde ophold, gl. 70 aar (f. ca. 1678).

Det er slektsskap mellom Erik eller Anne og Siri Torsdatter (gift med Christen Rasmussen) på Røsaker.
Det er dessuten også trolig slektsskap mellom Erik Bugot og Svend Madsen Grinihagen.

Siri f. ca. 1624 bg. 20/1-1715. ”Sirj Bugot 91 aar. i fattig jord.”

Ingebret Bugots kvinne er nevnt som fadder i 1711.

Arbeider, husmann

Peder Bugoth
f. ca. 1681 bg. 25/7-1742. ”Per Bugot, 61 aar.”
g. NN f. ca. 1676 bg. 30/11-1749. ”Peder Bugoths Enke 73 aar.”
1. Abraham Pedersen dpt. 25/8-1726. Ikke konf. i Gjerpen.

Br. ca. 1725.

F.f. Per Bugots Abraham: Tor Rolighed, Johannes Enggraf, Micel Lerche, Hans Bergs ... Torsdatter.

Margrethe Bugot er fadder for Jørgen Høymyrs barn i 1733.
Lars Bugot
var fadder i 1739 for Knud Persens barn.

Arbeider, husmann
Knud Pedersen
fra Bratsbergkleiva dpt. 3/4-1714, s.a. Peder Ingebretsen.
g. 29/3-1743 m. Anne Thorsdatter
fra Roligheten dpt. 23/5-1700, d.a. Thor Andersen Roligheden.
Br. 1743.

Knud Bugot er fadder i 1737 for Knud Ingebretsens barn på Bratsbergkleiva.

Denne familien flyttet siden til Bratsbergkleiva. Se Familie 51 - Kleiva 1762.

Arbeider, husmann

Zacharias Pedersen
fra Bugodt? trolig s.a. Peder Bugodt.
g.?
1. Inger Zachariasdatter.
Br. i 1762. Se Mustvedt?

Arbeider, husmann
Peder Halvorsen
f. ca. 1744 bg. 24/11-1782. ”Peder Halvorsen f. Bugoth 38 aar.”
1. Turid dpt. 15/12-1782 bg. 14/3-1784. ”
Peder Halvorsens d. Turi 1 1/4 aar.”

F.f. Peder Halvorsens pb. Turi fra Bugoth: Hans Nirisens kone, Aslov Nirisdtr., Hans Nirisen, Zacharias Poulsen.

Denne Peder Halvorsen var på Bugodt i 1782.

Arbeider, husmann
Gjermund Leifsen
fra S. Øverbakke i Hovin, Tinn f. ca. 1726 bg. 17/4-1796. ”Jermund Levssøn u/Klep 70 aar.”, s.a. Leif Øysteinsson Øverbakke og Guri Hansdatter.
g. i Atrå kirke, Tinn 6/10-1771 m. Gunhild Nilsdatter fra Tinn f. ca. 1747 bg. 3/4-1796. ”Jermund Levssøns kone Gunnil Nilsdtr. u/Klep 49 aar.”

Br. 1781.

Denne familien var visstnok ett års tid på Fossjordet før de kom hit i 1781. I 1789 hadde de flyttet sydover i Gjerpen, til Ønna under Klepp.

Arbeider, leilending
Ole Christensen Bugodt
fra Morgedal i Kviteseid dpt. 10/2-1765 i Brunkeberg kirke d. 20/11-1837. ”Ole Christensen Bugodt, 74 aar.”, s.a. Christen Aslaksen Øvsttveiten og Gro Saamundsdatter Sælid.
g. 4/12-1788 m. Inger Evensdatter fra Sneltvedt(13) ”Gården” dpt. 31/8-1766, d.a. Even Halvorsen.
1. Gurine Olsdatter dpt. 11/1-1789 g.m. Jens Henriksen. Se Børønningen(C) under Bø.

2. Christen dpt. 13/2-1791 bg. 24/7-1791. ”Ole Christenssøns Bugodts db.
Christen 5 mnd.”
3. Christen Olsen dpt. 7/10-1792. Se Mustvedt(1).
4. Karen Kirstine Olsdatter dpt. 27/9-1795 g.m. sin svoger, enkemann Jens Henriksen. Se Børønningen(C) under Bø.
5. Lisbeth Olsdatter dpt. 7/10-1798.
6. Halvor Olsen dpt. 13/12-1801 g.m. Maria Olsdatter. Se Mustvedt(2).
7. Hedevig Maria Olsdatter dpt. 12/5-1805 g.m. enkemann Markus Larsen. Se Familie 20 - N. Brekke 1845.

8. Even dpt. 13/3-1808 bg. 31/10-1810. ”Ole Christenssøn Bugodts db.
Even und Gjerpen Prestegaard 2 2/3 aar.”
9. Even Olsen f. 26/4-1811. Se Puttekås under Rising. Se også nedenfor.
Br. 1789.

F.f. Ole Christensens pb. Gurine fra Bugodth: Anders Schwenchesens kone, Helje Tollefsdtr., Aslak Christensen, Saamund Christensen, Anders Evensen.
F.f. Ole Christenssøn Bugodts db. Christen: Anders Svenchessøns k., Inger Gundersdtr., Anders Evenssøn, Aslak Hanssøn, Kittil Gregerssøn.

F.f. Ole Christenssøn Bugodts db. Christen: Anders Svenchessøns k., Dorthe Ovesdtr., Aslak og Saamund Christenssøn, Anders Evenssøn.
F.f. Ole Christenssøn Bugodts pb. Karen Kirstine: Aslak Christenssøns k., Dorthe Ovesdtr., Anders Evenssøn, Laers Kittilssøn, Anders Svenchessøn.
F.f. Ole Christenssøns Lisbeth f. Bugodt: Aslach Christenssøns k., Inger Larsdtr., Kittil Gregerssøn, Saamund Christenssøn, Anders Evenssøn.

F.f. Ole Christenssøns db.
Halvor f. Bugodt: Anders Sneltveds k., Anne Maria Nilsdtr., Anders Sneltved, Gregers Mustved, Lars Gregerssøn.
F.f. Ole Christenssøns Hedevig Maria f. Bugodt: Nils Aamots k., Gurine Olesdtr., Anders Evenssøn, Lars Gregerssøn, Christen Anderssøn.
F.f. Ole Christenssøns db. Even f. Bugodt u/Gjerpen pr. grd.: Lars Kjærs k., Gurine Olesdtr., Anders Evenssøn, Aslach og Saamund Christenssøn.

Denne familien kom trolig fra Tinn. Sønnen Halvor bodde her med sin familie i
noen år før han kjøpte gård på Mustvedt.

Ole Christensen hadde to brødre i Gjerpen:
Aslak Christensen. Se Familie 4 - S. Brekke 1801.
Saamund Christensen. Se Familie 31 - S. Brekke 1801.

Tjenestedreng her i 1825: Jacob Trondsen(13).  

3/1/1838       OLE CHRISTENSSEN         Bamble Skifteprot. nr. *)
Bugodt         - død 20.11.1837 -                   
u/Gjerpens     Arvinger:
prestegård     Enka Inger Eivindsdatter og barna:
               1. Claus (!) Olssen Mustvedt 45 år. (Senere nevnt som Christen Olsen, som er rett. G.S.).
               2. Halvor Olssen Mustvedt 35 år.
               3. Eivind Olssen Bugodt   27 ”
               4. Gurine Olsdtr. død, var g.m. Jens Henrikssen u/Bøe
                     barn: a. Nils Jenssen 18 år.       Faren verger.
                             b. Isak Jenssen 12 ”         ditto.
               5. Karen Olsdtr. g.m. Jens Henrikssen u/Bøe.
               6. Isabelle Olsdtr. g.m. Eivind Christopherssen Follaug.
              
7. Helvig Marie Olsdtr. i tjeneste hos Else Blom i Skien. Formynder for henne: Broren Claus (Christen!) Mustvedt.
Brt: 133 - 3 -  2
Net:  46 - 4 - 16.
*) A: BS 18 s.83-110-120. B: BS 21 s.299b. C: BS 23 s.344b.

G.br., arbeider, selveier
Even Olsen (Puttekaas
) herfra f. 26/4-1811.
g.m. Johanne Thorbjørnsdatter fra Puttedalen under Rising dpt. 22/3-1807, d.a. Thorbjørn Halvorsen.
Eier ca. 1840.

Even Puttekaas var den første selveiende bonden her. I folketellingen 1845 var det
nevnt at han eide deler i søndre Kjær. Han kjøpte denne gården i 1856.

Som ”føderådsfolk” bodde her i 1845 også enka Inger Evensdatter (hans mor) (77) og enkemannen Thor Larsen(74).
Ikke lenge etter flyttet Even med familien sin til Puttekås under Rising.

Ole Peter Andersen kjøpte Bugodt i 1860 og solgte plassen igjen året etter til Hans Isaksen.

G.br., selveier
Hans Isaksen Bugodt
fra Røsaker(3) f. 30/4-1825 d. 20/7-1910 på Sneltvedt, s.a. Isak Hansen Røsager.
g. 18/7-1860 m. Kirstine Olsdatter fra Kåsa f. 17/6-1832 d. 26/5-1898 i Roligheten, d.a. Ole Jansen Kaasa.
1. Kirsten Hansdatter f. 15/7-1864 g.m. Andreas Evensen Gården. Se Sneltvedt(13) ”Gården”.
Eier 1861.

1865: Hans Isaksen og kona bodde her med sin datter Kirsten Hansdatter(2) og fostersønn ”Udsatt til
opfostring for Fattigvesenet”, Ole Johannesen(10).


Hans Isaksen Bugodt og datteren Kirsten.
Innsendt av Gregorius Skilbred 2013.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

161d

Præstegaarden - Bugot

Hans Isaksen

0 daler - 1 ort - 17 skilling

Hans Isaksen kjøpte sin svoger Jørgen Olsens gård Kåsa på auksjon i 1873.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

17

161d

Sneltvet

Bugot

Hans Isaksen

0 daler - 1 ort - 0 sk.

0 mark 88 øre

Bugot ble senere solgt til Karl Andersen.

G.br., unionsarbeider, selveier
Karl Andersen Bugodt
fra Sneltvedt(1) f. 23/6-1858 d. februar 1949, s.a. Anders Olsen Sneltvedt.
g. 13/3-1885 m. Olava Mathilde Olsdatter fra Oredalen under Sneltvedt f. 14/9-1866 d. januar 1942, d.a. Ole Olsen Oredalen.
1. Olaf K. Bugodt f. 26/5-1885 i Skien. Se Røsaker(1).
2. Anders Bugodt f. 22/3-1888 i Skien.
3. Halvor Karlsen Bugodt f. 27/6-1889. Se Doksrød(2) Hagen.
4. Johanne Marie Bugodt f. 8/10-1890 g.m. Gregorius Gunelius Høimyr fra Høymyr(1). Bodde i Siljanv. 139b på Åmot (134/26 "Granerud").
5. Maren Bugodt f. 2/4-1894 d. 30/4-1962 g. 2/1-1917 m. Karl Røsaker fra Røsaker(3) f. 20/10-1891 d. 9/2-1973. Bodde i Frognerlia 12 på Frogner.
    Barn 1. Marta Olava Røsaker f. 14/6-1917 d. 22/8-2001 g.m. Helge Andreas Nilssen f. 29/12-1912 d. 6/6-2006. Bodde i Frognerlia 21.
    Barn 2. Lars Røsaker f. 20/1-1918 d. 10/1-2001 g.m. Amborg Grønnerød fra Løberg(6). Han var snekker. Bodde i Fr. Rodesv. 5 på Frogner.
    Barn 3. Leif Karl Røsaker f. 17/10-1923 d. 13/2-1983. Bodde trolig i foreldrenes hus på Frogner.
6. Otto Bugodt f. 27/1-1895. Bygde huset Siljanv. 136 på Åmot (134/3).
7. Johan Bugodt f. 22/11-1897 d. 15/1-1933.
8. Einar Bugodt f. 15/9-1899 d. 30/12-1971 g. mai 1941 m. Gudrun Eline Oredalen f. 4/1-1901 d. 10/12-1966. Einar var veivokter i 1941. Bodde også på Frogner.
9. Gudrun Bugodt f. 8/6-1901.
Eier ca. 1889.


Brudebilde av Karl Andersen Bugodt og Olava Mathilde Oredalen. Innsendt av Gregorius Skilbred jr. 2013.
 

Varden 23 juni 1933.
En kjent og aktet Gjerpensmann Karl A. Bugodt, Tveiten fyller i morgen, fredag 75 år. Han er født på Sneltvedt og begynte i ung alder å arbeide på Union bruk i Skien samtidig som han drev gårdsbruk på Bugodt og Rønningen. For omkring 25 år siden solgte han Bugodt til Johan Towsen og drev på Rønningen til han i 1915 solgte denne og kjøpte igjen Tveiten som han drev inntil for kort tid siden. Karl Bugodt har ikke deltatt i det offentlige liv. Han har ofret all sin tid og sine krefter på arbeidet og slites alter og sin fritid på sitt hjem. Han er en meget omgjengelig mann, aktet og avholdt av alle som kjenner han og det blir sikkert mange som sender ham sin hilsen når han nu runder fem og sytti årsdagen. (Takk til G. Skilbred).

Tjenestepike i 1891: Margrete Pedersdatter f. 1874 i Gjerpen. En som bodde hos dem i 1891 og i 1900:
”Ole Nilsen, hører til familien, enkemann, gaardsarb., f. 1823 i Siljan”. Dette var Olava Mathildes stefar.
Han var tidligere g.br. og selveier av Ødesneltvedt.

Denne familien er under folketellingen 1910 oppført på Rønningen under Sneltvedt.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

115

17

Sneltvet

Bugot

Hans Isaksen (!)

 0 mark 88 øre

G.br., selveier
Hannibal T. Røe

g.m. Marna Thowsen.
Eier 1908.

Se folketellingen 1910.

Leieboer i 1910:

Ugift, jord- og husarbeiderske, leieboer
Kari Olsen fra Bø i Telemark f. 26/3-1874.
1. Ole Nilsen f. 31/5-1900 i Lunde.
Bruker i 1910.

En part ble kjøpt av Johan Thowsen i 1933. Han var i sin tid bestyrer ved Skien Vinmonopol.

Alf Trygve Larsen f. 12/2-1892 d. 1/11-1960.
g.m. Ingeborg Marie f. 24/5-1897 d. 5/4-1993.
Eier 1942.

Oskar Louis Andersen fra Skien f. 29/10-1891, s.a. Karl Andersen 1854-1936 og Ingeborg Marie Andersdatter 1864-1947.
Eier 1947. Ugift.

Oskar Andersen var ugift. Hans mor, Ingeborg Marie, var d.a. Mikael Andersen og Ingeborg.
Mikael Andersen var født i vestre Moland.
Oskar Andersens søsken:
Evi Andersen f. 1885,
Anna Andersen f. 1887,
Karl Andersen f. 1889,
Ruth Andersen f. 1900.
Alle disse hadde emigrert til N. Amerika.
Videre hadde han en bror Ragnvald Andersen f. 1894 som bodde i Frankrike. Opplysningene gitt i ca. 1954.

Oskar Andersen beskrev i 1949 gårdens grenser slik:
”Mot syd og øst Ødesneltvedt, mot nord Baksås og mot vest Ole Jansen Kjær og Peder Mustvedt.”
Han opplyste videre at det var merker etter gamle hustufter sydøst for husene.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

17

Sneltvedt - Bugot

Oscar L. Andersen

0 mark 69 øre

Anna Engebrethsen
Br. 1962.

Fra Grunnboka: "Andel av Setervegen 35 (Gnr 115, bnr 17) er overdradd til Anna Engebrethsen (27.07.1962)."

Noe av skogen og alt av jordarealer ble solgt til Gjerpen kommune. 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no