| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |  


Kråketo
Gård nr. 101 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gunderås - Kråketoødegården
Opprinnelig seter og husmannsplass under Kråketo. Aldri skyldsatt.


Maler: Svein Rorge, Skien.

Arbeider, husmann
Alf Nilsen
fra Jongsås i Sauherad dpt. 2/2-1768 d. 18/12-1838 på Sagplassen under Skifjell, s.a. Nils Kittilsen og Ingeborg Alfsdatter. Se Haukeråsen.
g. i Heddal 18/11-1793 m. Margit Olsdatter f. ca. 1755 d. 14/8-1848 under Løberg.
1. Nils Alfsen f. 24/12-1793 i Holland under Kleppen i Heddal bg. 24/5-1809. "Alf Nilssøns db. (drengebarn) Nils under Kragetoe, sagt at være 15 5/12 aar."
2. Ole Alfsen dpt. 30/10-1796. Se Sagplassen under Skifjell.
3. Marthe Alfsdatter dpt. 10/7-1803 g.m. enkemann Solve Ingebretsen Rosvall. Se Rosvald(1).
Br. 1803.

F.f. Alf Nielsen Holland under Kleppen og Margith Olsdatters barn Niels: Svend Arnesen Holland u. Kleppen, Even Olsen Buskøen u. Ylen (Yli), Egli Pedersdtr. Gutukjær u. Ylen, Anne Svendsdtr. Juteskar u. Ylen og Helga Olsdtr. Yhli.
F.f. Alf Nilssøns db. Ole f. Baaserøe: Isak Anderssøns k., Askjer Tollevsdatter, Kittil og Nils Nilssøn, Nils Tollevssøn.
F.f. Alf Nilssøns pb. Marthe f. Kragetoe: Guri Torsdtr., Ragnil Olesdtr., Matthias Fløtterøe, Ole Tordssøn, Nils Nilssøn.

Denne familien bodde i 1796 på Båserød.

Ifølge Gjerpen bygds historie bind III, side 287, dyrket Alf Nilsen bygg og brente kåser i skogen.
Denne familien bodde her i begynnelsen av 1800-tallet. I folketellingen 1801 var Alf husmann
uten jord under Meen (Skifjell) med kone og barna Nils og Ole.

Det ser ut til at Alf og kona bodde hos sin sønn Ole på Sagplassen under Skifjell på sine eldre dager. Alf døde der.

Jeg takker Inger Marie H. Myhra for opplysninger om vielsen og barnedåpen i Heddal.

23/9/1853      KITTIL NIELSSEN WALLERDALEN    Bamble Skifteprot. nr. *)
Nygård         Han hadde vært gift med avdøde       
               Kirsti Olsdatter, barnløse.
               Arvinger:
               1. Konas søsterdatterbarn:
                 a. Hans Jacob Simonssen    15 år.   Formynder: Faren
                 b. Inger Dorthea Simonsdtr. 8 ”     Simon Hanssen
                 c. Anne Kirstine Simonsdtr. 5 ”     Nygård.
               2. Avd. bror Alf Nielssen Ødegården, død, 2 barn:
                 a. Ole Alfssen Skifjeld, død, etterlatt 1 barn:
                   i. Niels Olssen Skifjeld 21 år.
                      Kurator: Tollev Nielssen (midlertidig).
                 b. Marthe Alfsdtr. g.m. Solve Ingebretssen Rosvald i Amerika.
                    Tilsynsverge: Lars Jacobssen Øvrum.
               3. Avd. søster Turi Nielsdtr. Brækkejordet, død, 1 barn:
                 a. Tollev Nielssen Skottene i Slemdals anneks, myndig.

Brt: 725 - 106
Net: 666 -  34
*) A: BS 30 s.74b. B: BS 20B s.60-71.
C: (1850-54) 290.

Kråketo-ødegården var eid av eieren av gården Kråketo og brukt som seter i mangfoldige år.


Kråketo-Ødegården på 50-tallet. Foto:
Utlånt av Alvhild Kråketo Olsen 2019.


(C) Gard Strøm.