| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Lid
Gård nr. 86 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 12.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Lid 6 - Lid søndre
Gammelt løpenr. 336. Siden Norges matrikkel 1889: 86/6.

Etter Ole Eriksen. Se Lid(B).


Lid bnr 6. Foto: Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark" (Foyn forlag 2004).
 

Adresse i dag: Lidv. 93, 3719 Skien.

G.br., selveier
Ole Eriksen
fra Follaug(1) dpt. 21/12-1788 d. 10/3-1861 på Lid, s.a. Erik Olsen Follaug.
g. 8/3-1816 enke Karen Jonsdatter fra Meen(28) "Buer" dpt. 10/6-1781 d. 27/7-1860 på Lid, d.a. Jon Hansen Buer.
Forlovere: "Even Tollefsen Lie og Hans Gundersen Lie."
1. Gunder Olsen f. 12/4-1817. Overtok bruket.
2. Erik Olsen f. 21/5-1821. Emigrerte til N. Amerika i april 1854.
3. Hans Olsen f. 29/11-1824. Emigrerte til N. Amerika i april 1854.
Br. ca. 1816.

F.f. Ole Eriksen Lie og Kari Gundersdatters(!) Gunder: Isak Espedals kone, p. Inger Maria Hansdatter Buer, John Olsen Buer, Isak Espedal, Johannes Halvorsen fra Buer.
F.f. Ole Eriksen Lie og Karen Johnsdatters Erik: Pige Inger Hansdatter Buer, P. Inger Eriksdatter Follaug, Anders Gundersen Lid, Christen Pedersen Lie, John Buer.
F.f. Ole Eriksen Lie og Karen Olsdatters(!) Hans: Isak Espedals k. p. Maria Hansdtr.
Lie, Christen Lie, John Olsen Buer, Lars Jacobsen Sølie.

Karen Jonsdatter var enke etter Gunder Larsen Lie. Se Lid(B).
Ole ble kalt ”afskjediget Matros” ved vielsen. Det betød at han var færdig med militærtjenesten.
Karen var e.e. Gunder Larsen Lie ovenfor. Tjenestepike her i 1835: Maria Hansdatter 20 år.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

336

Lid

Ole Eriksen

1 hud 6 skind

2 daler - 4 ort - 7 skilling


Brødrene Erik og Hans emigrerte sammen med kameraten Hans Olsen fra Lid(5) i 1854.

G. br., selveier
Gunder Olsen Lie
fra Lid(B) f. 12/4-1817 d. 18/3-1887 på Lid, s.a. Ole Eriksen Lid.
g. 23/2-1855 m. Maren Gurine Andersdatter fra hus under Augestad f. 1/11-1826 d. 19/2-1908 på Lid, d.a. Anders Andersen Augestad.
1. Karen Marie Gundersdatter f. 19/4-1855.
2. Elise Gurine Gundersdatter f. 16/10-1856 g.m. Edvard Knudsen Riis. Se Riis(6).
3. Ole Gundersen f. 16/3-1858. Se Familie 58 - V. Borge 1910.
4. Anna Kristine Gundersdatter f. 4/3-1860 d. 15/1-1883. Ugift.
5. Hans Edvard Gundersen f. 3/11-1861. Overtok bruket.
6. Inger Kirstine Gundersdatter f. 14/11-1863.
7. Gotfred Martinius Gundersen f. 6/9-1866 g. hos sorenskriveren i Gjerpen 27/2-1897 m. Anne Marie Olsdatter f. 1878 fra Tormodsrød i Siljan, d.a. g.br. Ole Johannessen Tormodsrød.
8. Carl Gundersen Lie (Carl Lie) f. 30/7-1868 d. 24/1-1944 g. i Porsgrunn 30/8-1903 m. Karen Elise Eriksen Barth f. 13/9-1867 i Bamble (Konfirmert på Skåtøy i 1952. Han kjøpte i 1902 Storgt. 195 under Ø. Borge.
    Bodde i 1910 i Bratsberggata på Osebakken i Porsgrunn hvor han hadde kolonialforretning. Gravlagt på Ø. Porsgrunn kirkegård.
    Barn 1. Elna Lie f. 26/7-1906 i Porsgrunn.
Br. 1861.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

336

Lie

Gunder Olsen

1 daler - 2 ort - 16 skilling

 
Gunder Olsen Lie eide i 1875 også l.nr. 288 - Bekkevold(6) - jord.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

86

6

336

Li

Li

Gunder Olsen

2 daler - 4 ort - 7 sk.

3 mark 95 øre


G.br., selveier

Hans Edvard Gundersen Lie
f. 3/11-1861.
Br. 1900.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

86

6

Li

Li

Hans Gundersen

3 mark 51 øre


Se folketellingen 1910.

Fra panteregisteret 1918:
"Grunnbrev fra Hans G. Lie til Asbjørn Friberg paa en tomt hvor festeren har oppført en jagthytte, Vindstuen kaldet, og med ret for
festeren til at ta det nødvendige kvistebrænde og vand, samt jagtret i skoven mot aarlig avgift 10 kroner.”

G.br., selveier
Gunnar Riis
(Gunnar Edvardsen Riis) fra Riis(6) f. 7/2-1894 d. 19/3-1975, s.a. Edvard Knudsen Riis.
Br. 1933.

Gunnar Riis var søstersønn til Hans Edvard Gundersen Lie. Se denne familien på Riis(6).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

86

6

Li

Gunnar Riis

3 mark 48 øreLid bnr 6, midt på bildet.
Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Rørlegger (ved vielsen)

Rolf Thommesen
fra V. Porsgrunn f. 10/3-1925 d. 31/1-2001, s.a. metalurgarbeider Ole Andreas Thommesen og Inga Johanne f. Jensen.
g. i Borgestad kapell august 1960 m. Else Marie Riis fra Riis(6) f. 1932, d.a. Gunnar Edvardsen Riis.
Forlovere: "Husmor Erna Gundersen, Porsgrunn og Metallarbeider Georg Gundersen, Porsgrunn."
1. Ingunn Thommesen (Ingunn Riis) f. 1962. Se Riis(6).
2. Ole-Gunnar Thommesen f. 1966. Overtok gården.
Eier 1977.

Boligkonsulent, selveier
Ole-Gunnar Thommesen f. 1966.
g. 2002 m. Ina Marina Franke fra Heistad i Porsgrunn f. 1959, d.a. Thorstein Franke og Gurine f. Jensen.
1. Steffen Thommesen f. 1994.
Eier 1992.

Bnr 19 ”Myrvang” utskilt i 1897. Sameie med Riis(6) siden 1933(?).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011. Alle teigene.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011. Hovedteigen.

(C) Gard Strøm.