| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert  19.02.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Follaug ligger litt nord-vest for dette kartet, men husmannsplassene Kolkinn (Kolkinn/Kolkjøn) kan sees her.
Man kan også se noe av Follaug på kartet over Bratsberg.
 

Follaug 1 - Follaug nordre
Gammelt løpenr. (192b, 207a-213)a. Gnr 64 bnr 1 (64/1).

Tidlige eiere.
De adlerske arvinger
til den siste av disse, baronesse Bertha von Adeler til Adelsborg i
Danmark, solgte Gimsøy kloster med Bratsberg og Follaug i 1823 til Diderik von Cappelen jr.
Skattefogd Gerhard Hoffgaard ca. 1828. Herman Bagger 1830, Hoffgaard igjen 1838. Han
solgte dette i 1847 til kjøpmann Hans Houen i Skien.
 

En stor feil på Follaug har blitt rettet opp!
Jeg har lenge hatt en følelse av at noe ikke stemte på Follaug. Feilen var, i første omgang, begått av forfatteren av Gjerpen Bygds Historie. Denne feilen har jeg tatt med meg over til "Gamle Gjerpen". Jon Olav Strand (på Kolkinn) har på sin side hatt den samme følelsen og har nå funnet ut hva som var feil. Det var på gårdene Follaug(1) og Follaug(4) hvor beboerne var blitt byttet om i en forholdsvis lang tidsperiode. Feilen er nå rettet opp, takket være Jon Olav Strand. G.S. 24/11-2014.


Adresse i dag: Håvundv. 274 A, B og C, 3713 Skien.


G.br., leilending
Jacob Isaksen
fra Kleiva dpt. 24/6-1739.
Br. 1776.

G.br., leilending
Erik Olsen Follaug
fra Solverød i Siljan? f. ca. 1730 d. 25/6-1817 på Follaug. "bruger af en part af gaarden, Follaug, 84 aar."
g1g 14/2-1750 m. Kirsten Olsdatter f. ca. 1730.
g2g 5/1-1803 m. Anne Paulsdatter f. ca. 1766 d. 3/3-1826 på Follaug.
Forlovere: "Steen og Lars Follaug."
1. Kirsten Eriksdatter dpt. 10/8-1755.
2. Maren Eriksdatter dpt. 5/2-1758.
3. Halvor Eriksen dpt. 2/7-1763.
4. Peder Claus Eriksen dpt. 5/8-1772.
5. Svend dpt. 2/2-1777 i Siljan kirke bg. 1/5-1785. ”Erich Follougs s. Svend 8 aar.”
6. Friderich Anton dpt. 23/11-1784.
Konf. 1806 ”Frideric Anthon Erikssøn Folloug  21 1/2 aar.”
7. Kisten dpt. 27/8-1786 bg. 20/7-1788. ”Erich Follougs d. Kisten 2 aar.”
8. Ole Eriksen dpt. 21/12-1788. Se Lid(6).
9. Peder bg. 13/7-1791. ”Erich Olessøns Follougs db. Peder 8 dage.”
Barn i 2. ekteskap:    
10. Inger Kirstine Eriksdatter dpt. 22/5-1803 g.m. Hans Michelsen. Se Familie 21 - Borgestad 1845.
11. Maren dpt. 29/12-1805 bg. 7/10-1810 ”Erik Olessøns pb. Maren f. Folloug 4 3/4 aar.”
12. Karen Eriksdatter f. 1/7-1810.

Br. 1782.

F.f. Erich Follougs pb. Kisten: Anders Vetlesens kone, Barbara Simensdtr., Sergiant Nord, Jens Schouen, Anders Larsen.
F.f. Erich Follougs pb. Maren: Jens Schouens kone, Karen Nilsdatter, Simon Corfitsen, Nils Nilsen, Axel Larsen.
F.f. Erich Follougs db.
Halvor: Daniel Aslaksens kone, Johanne Simensdtr., Gunder Halvorsen, Anders Hansen.
F.f. Erik Olessøn Follougs db. Peder Claus: Thomas Gunderssøns k., Karen Maria Nilsdtr., Erik Bøle, Nils Folloug, Halvor Kolkien.
F.f. Erich Follougs db. Friderich Anthon: Madame Wiibe, jomfrue Schiot, Rasmus Bagge, Laurids Trap, Friderich Jonsen.
F.f. Erich Follougs pb. Kisten: Steen Foullovs kone, Giertrud Ougensdatter, Sergiant Nord, Halvor Kolkiøn, Thomas Gundersen.
F.f. Erich Follougs db.
Ole: Erich Bøles kone, Inger Hansdtr., Ole Bøle, Thomes Gundersen, Halvor Christensen.
F.f. Erich Olessøns Inger Kirstine f. Folloug: Ingebor Hansdtr., Kirsten Isaacsdtr., Lars Olessøn, Abraham Nilssøn, Rasmus Aslachssøn.

F.f. Erik Olessøns Maren f. Folloug: Lars Follougs k. Karen Thomædtr., Nils Folloug, Anders Thorssøn, Christen Pederssøn.

F.f. Erik Olessøns Karen f. Folloug: Ellen Eriksdtr., Hedevig Abrahamsdatter, Borge Kolkinn, Engelbert Johannissøn, Ole Heljessøn

En barnedåp i Siljan kirke 2/2-1777:
Mette Svensdtr. Solverøds uægte Drenge barn Sven:
Faddere: Anne Nilsdtr. Søntved, Maria Torchildsdtr. Sølan, Torchild Nilsen Sølan og Jens Olsen Solverød.
Barne-faderen er Eric Olsen Solverød. NB anmældt 3.feb.

En barnedåp i Siljan kirke 16/5-1779:
Inger Fridrichsdtr. Søntved havde til Jorden et dødfød uægte barn,
til Barne-fader angivet samme Eric Olsen Solverød som forhen er anført under 2. Febr. 1777.

Det er ikke første gang jeg ser i Gjerpen at et "uægte barn" ble tatt hånd om av sin far.
Det gjelder denne gangen sønnen Svend.
Ved å gå igjennom folketellingen 1801 fant jeg en Erik Olsen (50) og enkemann etter første ekteskap,
som "Tjenestefolk" på Gjemsø kloster hos amtmannen Friderich Georg Adeler.

G.br., leilending
Lars Olsen
fra V. Borge(A) dpt. 16/9-1764 bg. 8/3-1809. ”Lars Olessøn f. Folloug 44 ½ aar.”, s.a. Ole Evensen Borge.
g. 23/7-1789 m. Anne Maria Pedersdatter fra Meen(11) dpt. 14/4-1768 d. 24/5-1839 på Bratsbergkleiva, d.a. Peder Olsen Meen.
1. Peder Larsen dpt. 2/5-1790 bg. 25/3-1810. ”Peder Larssøn Folloug, født paa Meen, død paa Bradtsb.Kl. 19 11/12 aar.”
2. Marthe Maria Larsdatter dpt. 26/2-1792 g.m. Zacharias Stephensen fra Enggrav. Se N. Skifjell(5) "Store Skifjell".
3. Berthe Kirstine dpt. 1/12-1793 bg. 22/4-1798. ”Lars Olessøns Follougs pb. Berthe Kirstine 4 5/12 aar.”
4. Maren Larsdatter dpt. 15/3-1795 g.m. Isak Jansen. Se Tufte(10) ”Mauråsen”.
5. Karen Larsdatter dpt. 18/6-1797. På Kleiva i 1824 (var fadder for Marens barn).
6. Berthe Kirstine dpt. 27/4-1800 bg. 21/6-1801. ”Lars Olessøns pb. Birthe Kirstine f. Folloug 1 1/6 aar.”
7. Ole Larsen dpt. 20/10-1805.
Br. 1796.

F.f. Laers Olessøns db. Peder fra Meen: Lars Torgrimssøn k., Thore Pedersdtr., Erik Bøle, Lars Wahlen, Rolf Rolfssøn.
F.f. Laers Olessøn Sørbøes pb. Marthe Maria: Laers Valens k., Tore Pedersdtr., Lave Knudssøn, Ole Nilssøn, Hans Matthiæsøn.
F.f. Laers Olessøn Sørbøes pb. Berthe Kirstine: Tore Pedersdtr., Marichen Halvorsdtr., Laers Valen, Ole Meen, Even Olessøn.
F.f. Laers Olessøn Sørbøes pb. Maren: Ole Meens k., Marechen Halvorsdtr., Laers Valen, Abraham Sneltved, Johannes Hanssøn.
F.f. Laers Olessøns pb.
Karen f. Folloug: Halvor Meens k., Marechen Halvorsdtr., Even Olessøn, Anders og Erik Erikssøn.
F.f. Lars Olessøns pb. Berthe Kirstine f. Folloug: Even Olessøns k., Ingebor Halvorsdtr., Lars Walen, Steen Folloug, Abraham Nilssøn.
F.f. Lars Olessøns db.
Ole f. Folloug: Karen Poulsdtr., Maren Pernelle Nilsdtr., Steen og Erik Folloug, Michel Bratsberg.

Denne familien bodde tidligere på Sørbø. Da Lars mistet sine foreldre i 11-års alderen kom
han til sin onkel Erik Andersen på Bøle hvor han bodde til han ble voksen.

3/3/1809       LARS OLSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 206a.
Follaug        Arvinger:
               Enka Anne Marie Pedersdatter og barna:
               1. Peder Larssen             20 år
               2. Ole Larssen                  3 ”
              
3. Marthe Marie Larsdtr.17 ”
              
4. Maren Larsdtr.            14 ”
               5. Karen Larsdtr.               4 ”
Enkas laugverge: Lars Torgrimssen Ballestad.
Kurator for Peder: Lars Torstenssen Hvalen. Han ble også formynder for de andre.
Brt:    88 - 0 - 13?
Gjeld: 134 - 0 -  ?  (Insolvent).

Skipskaptein, leilending(?)
Hans Winther fra Skien dpt. 13/1-1768 i Skien kirke bg. 17/1-1811 i Skien. "hr. Hans Winter, 45 aar gml.", s.a. skipskaptein Elias Winther.
g. i Gjerpen 29/9-1797 m. Gjertrud Nielsen fra N. Brekke dpt. 12/3-1767 i Skien, d.a. kjøpmann Halvor Nielsen.
1. Marthe Elise Winther f. 8/2-1802 (dpt. 26/3 i Skien) g.m. Herman Bagger. Se nedenfor.
Br. 1810.

F.f. Hr. Hans Winthers datter Marthe Elise (Hjemmedøbt af Hr. Stochfleth 14/2): Madame Margrethe Nielsen, Madame Amborg Cudrio, Jomfr. Anne Elise Joachime Winther, Hr. Peder Flood, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Boye Winther og Hr. Zacharias Winther.

Hans Winther overtok, etter sin far 1 hud i Århus i 1793.

Under folketellingen for Skien 1801, bodde familien Hans Eliasen Winther i Skistredet
i Skien uten barn.

Denne familien bodde i Skien. Den er kun tatt med for å vise sammenhengen mellom Hans Winthers
datter og hennes 2 ekteskap.

Enka Gjertrud Nielsen Winther ble g2g med enkemann Ole Thorsen Gogstad. Se nedenfor.

G.br., skipsreder, skipper, proprietær, selveier
Ole Thorsen Gogstad
fra Gogstad østre i Sandar f. 12/12-1755 (dpt. i Sandar 17/12) d. 28/8-1826 på Follaug, s.a. Thor Olsen Ø. Gogstad og Eleonora Christophersdatter.
g1g i Sandar krk. 16/2-1786 m. Anne-Kathrine Christophersdatter Thue fra Sandefjord f. 5/4-1762 (dpt. 10/4 i Sandar krk.) bg. i Sandar 3/5-1811. "Madame Anne Katrina Gogstad fød Thue - Sandefiord, 49 aar.", d.a. Christopher Nielsen Thue og madame Fredrica Sophie Amalie Schreiber.
Forlovere: "Monsieur Christopher Thue fra Sandefiord og Mogen Steen fra Sandefiord."
g2g i Sandar kirke, Vestfold 13/6-1813 m. enke Gjertrud Winther f. Nielsen fra N. Brekke dpt. 12/3-1767 i Skien d. 24/11-1832 på Follaug. Se ovenfor.
Forlovere: "Ch. Stokmann og Mathias Berg."
1. Thor Olsen Gogstad f. ca. 1789. Død mellom 1811 og 1826 uten arvinger. Ugift.
2. Fredrika Sophia Amalie Gogstad f. ca. 1790. Død mellom 1811 og 1826 i Tønsberg g.m. kjøpmann Jørgen Gjersøe i Tønsberg. Datter: Marie Jørgensdatter Gjersøe.
3. Christiane Marie Gogstad f. ca. 1792. Død mellom 1811 og 1826 g.m. Niels Petter Warendorff. Sønn: Frederich Warendorff.
4. Thor Olsen Gogstad f. ca. 1788.
5. Johannes Schreyberg Gogstad f. ca. 1795.
Br. ca. 1815.

Under folketellingen 1801 bodde han med sin familie i Østre Gate i Sandefjord, hvor de hadde tre tjenestefolk, samt
en losjerende "coffardi styrmand Ole Thomesen Paus."

Det ble skiftet (samfrendeskifte) etter hans første kone i Larvik fogderi den 18/6-1811.

Tekst: Jon Olav Strand 2014.
Ole Thorsen Gogstad
var skipper og omtales som en av Sandefjords største redere og kjøpmenn i 1800. Da han kom til Follaug i rundt 1815 igangsatte han betydelig nydyrkingsarbeid på gården som fra å kunne fø 1 hest og 2 kuer i 1814 økte så den i 1820 kunne fø 2 hester, 16 kuer og 14 sauer (se Gjerpen Bygds Historie bind II, side 380).
Gogstad bygde også en hollandsk vindmølle for maling av korn på Ballestad og et stort brennevinsbrenneri på Follaug.

Gogstad var etterkommer etter Hans Amundsen (Jægerup) (1629- 1719) fra Jylland som starta trelasthandel i Sandefjord 1682. Denne handelen var visstnok ulovelig og han ble stevna for retten av greven i Larvik. Etter en lang prosess ble saken anka inn for kongen. Kongen ga Amundsen medhold og tillatelse til handel i Sandefjord, noe som var viktig for framvekst av den senere byen Sandefjord.

Gogstads niese Ellen Dortea Christiansdatter (1803-1843) ble gift med Erik Olsen på Ballestad se Ballestad 52.


Det ble skiftet etter Ole Thorsen Gogstad på Follaug i 1826.

12/9-1826      OLE THORSSEN GOGSTAD       Bamble Skifteprotokoll nr. 16, side 197b.
Follaug        - propietær -                       
               Arvinger:
               Enka Gjertrud Gogstad, før Nielssen og barna:
               1. Thor Olssen Gogstad, død, ingen arvinger.
               2. Fredrika Amalia Gogstad, død, vært g.m. kjøpm. Jørgen Gjersøe i Tunsberg, en datter:
                  a. Marie Jørgensdtr., gift og myndig.
               3. Christiane Marie Gogstad, død, vært g.m. Nils Petter Warmdorff (Warendorff?), en sønn:
                  a. Friderik Warendorff, umyndig.
               4. Enkas mindreårige datter Marthe Elise Winther.
                  Hennes verge var kjøpm. Boye Winther i Porsgrunn.
               Formynder for de umyndige: Christopher Evenssen Follaug.
Brt:   1258 - 4 - 7
Gjeld: 1258 - 4 - 7 Opp i opp.
Skiftet avsluttet 19/11-1827.

Jurist, redaktør, amtsrevisor, ordfører, stortingsrepresentant, selveier
Herman Bagger fra Lemvig på Jylland i Danmark f. 20/7-1800 d. 25/11-1880 i Porsgrunn, s.a. distriktskirurg Eggert Christopher Bagger og Claudiane May Borgen.
g. i Gjerpen 9/6-1829 m. Marthe Elise Winther fra Skien f. 8/2-1802 d. 1870, d.a. skipsfører Hans Winther. Se ovenfor.
1. Eggert Christopher Bagger f. 2/8-1832 d. 1870 i Skien.
2. Claudine Margrethe Bagger f. 19/6-1833 g.m. Samuel Chr. Stub Eberhardt f. 4/4-1832.
3. Nils Abraham Holter Bagger f. 3/1-1837. Typograf. Emigrerte til N. Amerika.
4. Jens Møller Bagger f. 9/8-1838. Sjømann. Emigrerte til N. Amerika.
5. Hans Winther Bagger f. 18/10-1840 g.m. Martha Amalie Bagger, d.a. proprietær T. A. Bagger og Marthe Madsen i Danmark. Hans Winther Bagger ble tollkontrollør i Fredrikshald (Halden). 
Br. 1829.


Herman Bagger (1800-1880).

Herman Bagger var Gjerpens første ordfører i tiden 1837-1841. Gjerpen kommunes andre formannskapsmøte ble
holdt her på gården i 1837.

Kilde: "Gjerpen herred 1837-1937" (Inger Aarhus 1937).
Herman Bagger tok examen juris ved Kjøbenhavn universitet i 1820 med beste karakter. Var fuldmektig hos en prokurator (advokat) i Kjøbenhavn. Ble latinstudent i 1824. Eksamen i Kristiania i 1825. Huslærer hos konsul Hvidt i Sandefjord i 1827. Konstituert adjunkt i Drammen 1828-1829 hvor han underviste i Gresk og Tysk. Han forpaktet Follaug fra 1829, men kjøpte alle 3 Follaug-gårder med Kolkinn av Didrik Cappelens arvinger i 1830. Han var i 1831 med ved stiftelsen av "Selskabet for Gjerpen sogns vel". Bagger tok ved Semsbro-saken almuens parti sammen med Hans Gasmann, hvor det var mye rabalder. Dette var nok også årsaken til at de begge ble valgt inn ved det første formannskapsmøtet i 1837. Han ble i 1838 ansatt som amtsrevisor i Bratsberg amt. I 1839 ble han valgt som 4. representant for Bratsberg amt på Stortinget. Bagger var i 1841 med på å stifte "Maadeholdsforeningen" for Gjerpen og ble formann der.
Han flyttet i 1842 til Skien og tok handelsborgerskap der (en nødvendighet for å kunne drive handel). Familien Bagger bodde i den by- gården som siden ble bygd om til Skien G. jernbanestasjon. Huset ble kalt for Baggergården.

Han var først for kortere tid redaktør i "Skiensposten", men startet sin egen avis "Bratsberg Amts Correspondent" i 1844 (senere kalt "Correspondenten). Byens mest populære avis. Han representerte Skien på Stortinget i årene 1848, 1851, 1854, 1862-1863, 1864, 1868-1869. I 1844 ble han kommunerevisor og viseordfører i Skien. I 1845 ble han også forlikskommisær i Skien. Han var deretter ordfører i Skien i mange år.
Han avsluttet som redaktør med disse ordene i "Correspondenten" den 19/5-1874: "Med dette Nummer fratræder jeg som Redacteur af Correspondenten der skylder mig Sin Tilblivelse, og som jeg har redigeret i 31 1/2 aar. Herman Bagger."
Han flyttet samme år til Langesund. For hvor lenge er usikkert, men han døde i Porsgrunn i 1880.


  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

 207

Follaug nordre 

Herman Bagger 

5 daler - 0 ort 3 skilling

 209 Follaug mellem Herman Bagger - 0 - 2 - 0
 210 Follaug søndre Herman Bagger - 4 - 3 - 16
 211 Kolkjøn Herman Bagger - 1 - 0 - 10
 212 Kolkjøn Herman Bagger - 1 - 4 - 21


Herbergeeier, selveier
Gunder Thomassen Follaug
Br. ca. 1840. Se Familie 62 - Kleiva 1845.


Hus under Follaug bnr 1. Håvundv. 274 B.

Skipskaptein
Johan Godtfred Gasmann (Johan Gasmann) fra N. Foss f. 7/7-1796 d. 1878 i Ashippun, s.a. Nils Egedius Gasmann.
g. i Ø. Porsgrunn 16/12-1821 m. Magdalene Charlotte Hedvig Manal fra Kirkebakken i Porsgrunn f. ca. 1799 d. 1866, d.a. skipskaptein Gaven Wright Mannal.
Forlovere: "Consul og Grosserer Jens Gasmann Wejer og Waalner Ole Leth."
1. Carl Egedius f. 3/4-1922 i Ø. Porsgrunn.
2. Maren Henrikke Gasmann f. 25/12-1825 i Ø. Porsgrunn.
3. Caroline Jensine Gasmann f. 9/11-1828 i Ø. Porsgrunn.
4. Carl Egedius Gasmann f. 5/1-1831 i Ø. Porsgrunn.
5. Anne Regina Gasmann f. 29/5-1836 i Ø. Porsgrunn.
6. Marie Henriette Gasmann f. 13/6-1839 i Ø. Porsgrunn.

F.f. Styrmand Johan Godtfried Gasmann og Madame Magdalene Charlotte Hedevig født Manall af Ø. Porsgrunds Carl Ægidius: Enke efter afgangne Sognepræst Niels Mathias Sparre, Skien, Christiane Elisa Sparre født Gasmann fra Skien,
      Jomfrue Inger Mannall fra Osebakken, Consul, Grosserer Jens Gasmann fra Østre, Wejer og Madame Oluf Leth, Kondoire Jacob Nyegaard, begge fra V. Porsgrund, forvalter Isach Jynge fra Skien.
F.f. Skibscapitain Johan Gasmann og Madame Charlotte Gasmann født Manals Maren Henrikke: Konsul og Lodsoldermand Jens Gasmanns Kone, Fru Boel Gasmann født Zachariasen, Jomfru Anne Elisa Bruun fra Østre Porsgrund,
      Kiøbmand Job Kiil fra Osebakken, Kjøbmand Niels Sørensen fra Ø. Porsgrund, Skipper Petter Byesen, Kontorist Jens Schweder. Begge fra Vestre Porsgrund.
F.t. Skipper Johan Gotfried Gasmanns Caroline Jensine: Madame Bolette Boyesen født Dissing, Skien, Jomfrue Inger Manall, Niels Sørensen, Niels Vauvert, Halvor Venstøb, Nicolay Larsen.
F.f. Skipper Johan Gasmann og Madame Magdalene Charlotte Gasmann født Manal af Ø. Porsgrunds Carl Egidius: Mad. Elen Christine Thomsen født Ryberg, Jomfru Birgitte Sørensen, Foreldrene, Peter Christian Wrights kone,
      Peder N. Pedersen, Sognepræst Frederik Monrad.
F.f. Skibscapitaine Johan Gasmanns Anne Regina: Madamme Enkefrue Grethe Giør (Giøs?), Kiøbmand Petter Boyesen, Handelsfuldmægtig Christian Schønning og Faderen.
F.f. Skipper Johan Gasmann og hustrue Charlotte Manall Østre Porsgrund, Marie Henriette: Barnets Moder, Jomfru P. Manall, Faderen, Kjøbmand Bøyesen, Styrmand H. Resch.

"Styrmand Johan Gotfred Gasmann" bodde i V. Porsgrunn i 1821, da han giftet seg. Siden bodde de i sin egen gård,
"Gasmann-gården" i Ø. Porsgrunn. Gasmann-gården ble senere til Hotel Victoria (Hotel Vic).

Ifølge folketellingen 1845 var dette huset da bebodd av skipper Johan Gasmann med familie.
Tjenestepike i 1845: Maren Elisabeth Andersdatter(29). Familien bodde tidligere i Ø. Porsgrunn.

Johan Gasmann var skipper på barken "Salvator", kjent som den første skuta som brakte Gjerpens-
folk til N. Amerika allerede i 1843.

Han skrev en selvbiografi som ble utgitt i USA i 1930. Boka het "Det Løfterike Landet".


Avisannonse for passasjerbefraktning til N. Amerika 1842.

Dette er gotisk skrift, kanskje ikke like lett å lese for alle. Dessuten hadde vi Dansk skriftspråk i
Norge på denne tiden. Nedenfor følger en transkripsjon.

Bekjentgjørelser.
Skibsleilighed directe til Amerika.
Saafremt et tilstrækkeligt Antal Pasagerer melde sig, afgaaer Capt. Johan Gasmann med Skibet Salvator, efter fuldhendt Reise, directe fra Porsgrund til New York i April eller Mai Maaned. De som ville afbenytte denne gode Leilighed, bedes melde sig hos Undertegnede inden 2 Maaneder for at blive indskrevne, hvor Vilkaarene ville erfares.
Det bemærkes, at med denne Leilighed afgaaer Hr. Proprietair H. Gasman med Familie.
Porsgrund, 23 December 1842.
Jacob Muller.


Her ligger Salvator ved kai i Ø. Porsgrunn i 1880.

G.br., leilending
Even Christophersen
fra Lunde i Telemark f. 1805.
g.m. Lisbeth Olsdatter f. ca. 1798.
Br. 1842.

Kjøpmann Hans Houen eide gården på denne tiden.

Hele Follaug ble i 1854 kjøpt opp av følgende:
Svennung Østensen Tvedt. Se nedenfor.
Ole Thomassen Flom. Se Follaug(2).
Elling Knudsen Flom. Se Follaug(4).
Hans Jørgensen Tvedt. Se Follaug(3).

Disse eide og drev hele Follaug i fellesskap fram til 1860, da de delte opp gården i 4 "like gode" bruksenheter.

G.br., selveier
Svennung Østensen Tvedt
.
Br. 1860.

G.br., selveier
Rasmus Nilsen Fløtterød
fra Fløtterød(2) f. 25/11-1817 d. i USA, s.a. Nils Rasmussen Fløtterød.
g. 29/5-1844 m. Berthe Kirstine Andersdatter fra Kråketo(1) f. 22/5-1823 d. i USA, d.a. Anders Hansen Kråketo.
Br. 1864.

Denne familien bodde tidligere på Fløtterød(2). Se der. De utvandret til Amerika 17/4-1868.
Odelsgutten Nils Jacob Rasmussen ble igjen hjemme og overtok odelsgården. Se Fløtterød(2).

Skolelærer, fattigforstander, selveier
Lars Isaksen Follaug
fra Follaug(8) "Kolkinn" f. 16/4-1824 på Kolkinn d. 24/6-1892 på Follaug, s.a. Isak Pedersen.
Br. 1864. Ugift.

Bnr 2 ble utskilt herfra i 1864. Se Follaug(2).

Beboere her i 1865: Skolelærer Lars Isaksen selv, ugift - 42 år gammel, hans far enkemann Isak Pedersen, blind (72)
og hans søsken:
Laurentse Isaksdatter(27), ugift og ”Gjendøber” (en sekt), Karen Isaksdatter(25) og Gunder Isaksen, skolelærer(21).
Hans far, Isak Pedersen, døde her i 1867.

Lars Isaksen Follaug, hadde skolestue i ett av rommene på gården. I bryggerhuset hadde han
lager av likkister, bestemt for de gamle han hadde boende på gården.

Fra folketellingen 1875:
G.br., fattigforstander, selveier Lars Isaksen f. 1824 i Gjerpen. Ugift. Se ovenfor.
Husbestyrinde, tjenestepige Karen Isaksdatter f. 1840 i Gjerpen. Ugift.
Tjenestedreng Kittil Pedersen f. 1848 i Tuddal. Ugift.
Tjenestepige Maren Dorthea Halvorsdatter f. 1849 i Gjerpen. Ugift.
"Kreaturer 1 Hest, 2 Okser, 10 Kuer, 4 Kalver, 9 Faar, 1 Svin."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

192b, 207a-213a

Follug og Bratsberg

Lars Isaksen 

2 dale - 4 ort - 10 skilling 


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

64 

1

192b, 207a-213a 

Follau       

Follau 

Lars Isaksen 

 2 - 0 - 11

 7 mark 44 øre

64 2 192b, 207b - 213b Follau Follau Lars Isaksen  2 - 0 - 7  7 mark 33 øre


G.br., murer, selveier
Ole Kajus Olsen Røsland
fra Skien f. 23/11-1860 d. 7/3-1928, s.a. muremester Ole Olsen Røsland og Kaja Larsen fra Skien.
g. i Skien 14/11-1884 m. Josefine Margrethe Helgesen fra Skien f. 16/4-1862 d. 18/11-1931, d.a. slakter Jon Helgesen Skaret fra Seljord og Kirsten ”Bommen?” fra Kleiva.
Forlovere: "Hagbart Halvorsen, Ole O. Røsland."
1. Klara Otilie Røsland f. 30/12-1884 i Skien g.m. Gunnar Jensen. Bodde på Herøya i 1933.
2. Jonny Kristofa Røsland f. 13/4-1887 i Skien d. 22/10-1967 g.m. g.br. Harald Skarbo f. 29/3-1885 d. 26/2-1934. Gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.
3. Randi Odne Josefine Røsland f. 3/2-1889 d. 29/11-1965 g.m. Carl H. Fosjord fra Fossjord f. 3/3-1887 d. 24/5-1966. Bodde i Jonas Liesg. 6 i Skien. Carl var ansatt i NSB.
    En sønn: Ole Hans Fosjord som er  bosatt på Lillestrøm. De har hytte i Gunborgdalen i Gjerpen som Carl i sin tid kjøpte. Carl og Randi er gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.
4. Ole O. Røsland f. 11/5-1895. Overtok gården.
5. Snefrid Røsland f. 21/3-1897 d. 10/4-1970 g.m. Martinius Thorstensen. Bodde i Skien. Gravlagt på Johannes kirkegård.
Br. 1894.

Denne familien bodde tidligere på Snipetorp/ Sandviken i Skien.

Gårdsgutter i 1900 (bodde i bryggerhuset): Jonas Jacobsen f. 1880 i Skien og Ole Guldhaug fra
Sauherad f. 1863. Begge ugifte.
I drengstuebygningen bodde følgende familie: Enke, budeie Gretha Hansen fra Siljan f. 1831,
hennes gifte datter Anna Andersen (budeie) f. 1872 i Kristiansand og dennes barn,
Asta Andersen f. 1896 i Solum og Oskar Andersen f. 24/11-1899 i Solum.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

64

 Follau

Follau 

 O. Røsland

12 mark 69 øre 

65 58  Ballestad Myr  O. Røsland - Lars Eriksen   0 mark 9 øre

Ole K. O. Røslands foreldre og søsken i Skien: 

Muremester, skipsreder

Ole Olsen Røsland
fra Vipeto i Holla f. 11/1-1833 d. 19/11-1921, s.a. Ole Kittilsen Vibeto fra Holla.
g.m. Karen Helene Larsen ”Kaja” fra Skien f. 13/12-1826 d. 29/11-1902 på Follaug, d.a. kjøpmann Larsen i Kverndalen.
1. Hagbart O. Røsland f. 22/11-1858 i Skien d. 19/5-1921.
2. Ole Kajus Olsen Røsland. Se ovenfor.
3. Martinius Røsland f. 20/4-1863 i Skien d. 26/1-1926 g.m. Emilie fra Lillestrøm f. 14/8-1885 d. 30/3-1956. Martinius var gårdeier i Skien.
4. Johan Røsland f. 17/9-1866 i Skien d. 4/1-1906 på Follaug. Gravlagt i Skien. Døde av epilepsi. (Ugift). Var murer.

Hele denne familien Røsland er gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.

G.br., selveier
Ole O. Røsland
herfra f. 11/5-1895 i Skien d. 10/11-1982.
g.m. Bergliot Karine Follaug fra Ballestad(1) f. 25/2-1898 d. 7/5-1993, d.a. Hans O. Follaug.
Br. 1933.

Dette ekteparet hadde ingen barn. Gravlagt på Borgestad kirkegård.

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Ole O. Røsland:
”Sør Johannes Ballestad (gartneri), vest Bølefjella, nord Kjøstveit og Morten Sørensen (Follaug 5), øst Lerkup.”

  Matrikkelutkastet 1950

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 64

1

Follau

Ole O. Røsland  

 12 mark 55 øre

 65 58 En mosemyr Ole O. Røsland    0 mark 05 øre

På denne gårdens grunn lå de gamle Kolkin-plassene hvor bl.a. Simon Kolkins foreldre hadde bodd.

G.br., forpakter
John Christian Abrahamsen (John Abrahamsen) f. 25/2-1916 d. 18/7-1972.
g.m. Nordis f. 17/12-1917 d. 12/9-2002.
Fra 1950-tallet til 1970.

Gravlagt på Ø. Porsgrunn kirkegård.

(Info fra Jon Olav Strand).

G.br., forpakter
NN Lode fra Jæren, Rogaland 
g.m. NN
1. Jan Gunnar Lode f. 1951. Bosatt i Skien 1994.
2. Ole Reidar Lode f. 1960. Bosatt i Siljan i 2014.

Flere barn. Lode forpaktet gården fra 1971-1975. Flyttet til Siljan rundt 1976.

(Info fra Jon Olav Strand).

Kåre Follaug fra Ballestad(1).
Eier 1983.

Skjøte datert 17/10-1983. Gården ble kjøpt på odel av Peder H. Jensen i 1989.

G.br., selveier
Peder Hermod Jensen (Peder H. Jensen) f. 19/2-1919 d. 15/2-2013, s.a. Gunnar Jensen og Klara Otilie Røsland (herfra).
g.m. Randi f.
1. Erik Hermod Jensen f. 1948. Overtok gården.
Br. 1989.

Fra Grunnboka: "Håvundvegen 274 A (Gnr 64, bnr 1) er overdradd for kr 1.550.000 fra Peder Hermod Jensen til Erik Hermod Jensen
(31.12.1997). Overdragelsen omfatter også Håvundvegen 281 (Gnr 64, bnr 13). Overdragelsen omfatter også Håvundvegen 283 A (Gnr 64,
bnr 51). Overdragelsen omfatter også Follauglia 3 (Gnr 64, bnr 202). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 64, bnr 252. Overdragelsen
omfatter også Gnr 65, bnr 58
."

G.br., selveier
Erik Hermod Jensen (Erik Jensen) herfra f. 1948.
g.m. Vigdis Stokland f. 1952, d.a. Odd og Erna Stokland.
1. Karen Jensen f. 1976. Overtok gården.
2. Martin Jensen f. 1979.
Br. 1997.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag - 2004). Etter oppgave fra eieren (utrdrag).
Gården  består av 233 dekar jord, 9 dekar beite og 50 dekar skog. Produksjonen på gården er korndyrking. Det er en traktor og en skurtresker her i dag. I tunet står et våningshus fra 1750, en forpakterbolig fra rundt 1900, et bryggerhus fra 1900, som ble ombygd til våningshus i 1993, en låve fra 1900 og ei smie.

Karen Stokland Jensen herfra f. 1976.
Eier 2013.

Geir Kalland.
Eier 2015.

Takk til Erik H. Jensen for rettelser og opplysninger.


Kart fra Skog og Landskap 2014.

(C) Gard Strøm.