| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Lid
Gård nr. 86 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 23.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Lid B - Lid nordre
Gammelt løpenr. 336. Det senere bnr 6 m.fl.

Utskilt fra hovedbølet i ca. 1660.

Landskyld 1660: 2 huder.

2 Huder var halvparten av den totale landskylda for matrikkelgården Lid.

G.br., selveier
Lauritz Jacobsen Li
d.e. f. ca 1625 bg. 17/10-1685. ”Lauritz Meen 60 1/2 aar.”, s.a. Jacob Li på hovedbølet.
Br. ca. 1660.

Denne Laurits Li kalles ”den eldre” for å unngå forveksling med broren eller halvbroren på Lid(A).
Han bodde her i sitt 1. ekteskap. I ca. 1667 flyttet han til gården vi her kaller Meen(A).

Hans nevø, Anders Larsen Li, kjøpte denne gården i 1707.

En forbindelse til Lund.
Ifølge fogdens manntal av 1666 var Lauritz Li d.e. fosterfar for 2 gutter som kom fra Lund. Det var Jon Olsen 11 år og hans bror Gregorius Olsen 6 år (unøyaktig alder).
Det kan tenkes at disse guttene hadde mistet begge sine foreldre på denne tiden. Det var vanlig at det var den nærmeste familien som tok seg av barna når foreldrene døde. Lauritz Jacobsen Li, var Ole Jacobsen Lunds bror. Derfor tok han seg av sine nevøer.

G.br., selveier
Anders Larsen Li
fra Lid(A) f. ca. 1677 bg. 22/6-1747. ”Anders Lie 70 aar.”, s.a. Lauritz Jacobsen Li d.y.
g. 4/3-1705 m. Anna Larsdatter fra S. Løberg f. ca. 1678 bg. 20/12-1742. ”Anders Lies qde Anne, 64 aar.”, d.a. Lauritz Lauritzen Løberg/Aakre.
Br. 1707.

Anna var i 1702 i tjeneste hos Abraham Øvrum og var der til hun giftet seg i 1705.
I 1742 var Karen Abrahamsdatter (Øvrum?) i tjeneste her. Anders var også verge
for henne. Dette ekteparet fikk ingen livsarvinger 

5/2/1743       ANNA LARSDATTER LIE   Bamble skifteprot. nr. 4, s. 289b.
Lie            Arvinger: Enkem. Anders Larssen og den sal. kones arvinger:
               1. Broren Mathias Larssen, død og etterlatt seg 4 barn:
                   a. Lars Mathiassen,     myndig.
                   b. Ingebret Mathiassen, --”--.
                  
c. Gunhild Mathiasdtr. g.m. Ingebret Gunderssen Løberg.
                  
d. Marthe Mathiasdtr. ugift. (Verge: broren Hans).
               2. Søsteren Berthe Larsdtr. vært gift, død, 3 barn:
                   a. Niels Prossen, myndig, bor på Bratsberg-Kleiva.
                   b. Lars Prossen, død, etterlatt seg 2 barn:
                       i. Anders Larsen   9 år. Verge Hans Bøhle
                      ii. Berthe Larsdtr. 1 ”   --”-- -”-  --”--.
                   c. Boel Prosdtr. g.m. Isak Gunderssen på Closter-eie i Solum.
Brt: 104 - 3 -  2
Net:  40 - 0 - 17
Jordegods: 4 mæler og 6 skind m.b. i gården Lie iflg. skifte 17.7.1706. Enkem. opplyste at han også hadde innløst 2 mæler i gården.
Det hele ble således 1 tn. og 6 skind m.b. og herlighet og de på gården stående husbygninger, verd 60 rdlr.

G.br., selveier
Gunder Hansen Li
fra Lid(A) f. ca. 1680 bg. 3/6-1742 .”Guner Lj, 62 aar.”, s.a. Hans Lauritzen Li.
g. 29/9-1705 m. Sidsel Solvesdatter fra Augestad(2) f. ca. 1679 bg. 14/12-1737. ”Gunder Ljes qde Sitsel, 53 aar.”, d.a. Solve Nilsen Ouestad.
1. Nils Gundersen dpt. 11/7-1706. Født på Augestad. Se Klepp(B).
2. Hans dpt. 2/12-1708 bg. 24/11-1715. ”Gunder Ovestads søn Hans 7 aar. - Døde i barnekopper.”
3. Ingeborg Gundersdatter dpt. 21/6-1711 g.m. Hans Vernersen Riis. Se S.Riis(B).
4. Anders Gundersen dpt. 27/12-1713. Se Skottet under Lid.
5. Lisbeth Gundersdatter dpt. 17/5-1716 g.m. Even Nilsen. Se nedenfor.
6. Knud Gundersen dpt. 22/1-1719. Se Åltvedt(B).

7. Gunhild dpt. 29/6 -1721 bg. 2/5-1723. ”Gunder Lies datter Gunnild 1 1/2 aar 16 uger.
Døde i Krille.”
Br. ca. 1720.

F.f. Gunder Ouestads søn Nils: Lars Li, Anders Li, Nils Sannis dreng Lars, Verner Riises quinde Anna, Hans Lies datter Elen.
F.f. Gunder Oustads søn Hans: Nils Sanni, Lars Solvesen, Hans Svinholts quinde Anne, Solve Oustads datter Kirsten.
F.f. Gunder Oustads datter Ingebor: Anders Li, Helge Li, Ole Høisets quinde Birthe, Lars Solvesens quinde Ingebor.
F.f. Gunder Oustads søn Anders: Anders Li, Lars Corporal, Helge Li, Helge Høisets quinde, Solve Oustads datter.
F.f. Gunder Lies datter Lisbeth: Amund Halvorsen Aaltvedt. Helge Lie. Lars Ouestads quinde. Hans Lies quinde Lisbeth.
F.f. Gunder Lies søn
Knud: Helge Lie. Lars Søli. Isak Ouestad. Helge Lies quinde Helene. Knud Follous datter.
F.f. Gunder Lies datter
Gunhild: Helge Lie. Ole Ouestad. Hans Lies quinde. Lisbeth Nilsdatter Lie.

Denne familien bodde først på Augestad(1) fra ca. 1705-ca. 1713, deretter på Riis fra ca. 1713 til de kom hit i ca. 1720.

Arbeider, innerst
Even Nilsen
fra Klepp dpt. 1/9-1720 bg. 9/9-1749. ”Even Nilsen 30 aar.”, s.a. Nils Haraldsen Klep.
g. 5/1-1747 m. Lisbeth Gundersdatter herfra dpt. 17/5-1716 bg. 12/4-1778. ”Even Nilsens enke fra Lie 65 aar.”
1. Ingeborg Evensdatter dpt. 26/3-1747.

F.f. Even Nilsens pb. Ingebor fra Lie: Knud Aaltvets kone, Anne Nilsdatter, Nils Haralsen, Lars Hansen, Hans Olsen.

G.br., selveier
Lars Gundersen Lie
fra Båserød dpt. 4/8-1748 bg. 27/6-1782. ”Lars Lie 32 aar.“, s.a. Gunder Larsen og Anne Pedersdatter.
g. 24/10-1776 m. Maren Haraldsdatter fra Kverna under Foss dpt. 11/5-1756 d. 25/4-1833, d.a. Harald Pedersen.

1. Marthe dpt. 25/7-1779 bg. 7/7-1782. ”Lars Lies d. Marthe, 3 aar g.”

2. Gunder Larsen dpt. 6/1-1782. Se nedenfor.
Br. i 1774.

F.f. Lars Baaserøes pb. Marthe: Erik Bøles kone, Karen Christensdatter, Halvor Meen, Peder Gundersen, Nils Aasterøe.
F.f. Lars Gundersen Lies db.
Gunder: Halvor Meens kone, Maren Olsdtr., Erik Bøle, Isak Gundersen Baaserøe, Peder Haralsen.

9/10-1782      LARS GUNDERSSEN          Bamble skifteprot. nr. 10b, s. 430b.
Lie            Arvinger: Enka Maren Haraldsdatter og deres eneste barn Gunnar Larssen 3/4 år.
   Laugverge for enka: Hennes farbror Christen Pederssen.
   Verge for sønnen ble farbror Peder Gunnerssen Baaserød.
Brt: 467 - 3 -  2
Net: 216 - 1 - 12
Jordegods: 1 hud 5 skind m.b. og h. i gd. Lie. Vurdert for 400 rdlr.

Enka Maren Haraldsdatter g2g med Zacharias Gregoriussen. Se nedenfor.  

G.br., selveier
Zacharias Gregoriussen
fra Lund dpt. 13/1-1760 d. 21/3-1836 på Gravli, s.a. Gregorius Simonsen Lund.
g. 25/10-1782 m. enke Maren Haraldsdatter fra Kverna under Foss dpt. 11/5-1756 d. 25/4-1833 på Gravli, d.a. Harald Pedersen.
1. Lars Zachariasen dpt. 2/11-1783. Se Gravli(1).

2. Karen Maria dpt. 14/8-1785 bg. 25/9-1785. ”Zacharias Lies d. Karen Maria 6 uger.“

3. Karen Zachariasdatter dpt. 5/11-1786 g.m. enkem. Anders Nilsen Limi. Se N. Limi.
4. Peder Zachariasen dpt. 22/3-1789. Se Lund.
5. Gregorius dpt. 25/9-1791 bg. 21/12-1791. ”Zachari
as Lies db. Gregorius 1/4 aar.”
6. Ingeborg Maria Zachariasdatter dpt. 29/9-1793 g.m. Nils Nilsen Røsager. Se Røsaker(1).
7. Anne Margrethe Zachariasdatter dpt. 6/5-1798 g.m. Nils Sigurdsen Skilbred. Se Skilbred(4).
Br. 1784.

F.f. Zacharias Gregoriisen Lies db. Lars: Peder Meens kone, Anne Malene Gregoriidatter, Erik Gravelie, Peder Haralsen, Daniel Gregorisen.
F.f. Zacharias Lies pb.
Karen Maria: Simon Lunds kone, Anne Malene Gregoriidtr., Aslak Stulen, Erik Gravelie, Daniel Gregoriisen.
F.f. Zacharias Lies pb.
Karen: Simon Lunds kone, Thore Pedersdtr., Halvor Fieldalen, Peder Haralsen, Daniel Gregoriisen.
F.f. Zacharias Lies db.
Peder: Maren Pedersdtr., Helle Christensdtr., Halvor Fjeldalen, Peder Haralsen, Daniel Gregoriisen.
F.f. Zacharias Lies db. Gregorius: Simon Lunds k., Sara Gregoriidtr., Peder Haraldssøn, Daniel Gregorssøn, Halvor Fieldalen.
F.f. Zacharias Gregoriisøn Lies pb.
Ingebor Maria: Ole Sandes k., Sara Lund, Matthias Fløtterøe, Daniel Jønnevald, Erik Gravelie.
F.f. Zacharias Gregoriisøns pb.
Anne Margarete f. Gravelie: Halvor Fjelddalens k., Engelbert Dyrkolds kone, Peder Haraldssøn, Erik Gravelie, Isak Grinie.

Mellom 1793 og 1798 flyttet denne familien til Gravli(1).

G.br., selveier
Gunder Larsen Lie
herfra dpt. 6/1-1782 d. 30/4-1813, s.a. Lars Gundersen Lie.
g. 31/5-1803 m. Karen Jonsdatter fra Meen(28) "Buer" dpt. 10/6-1781, d.a. Jon Hansen Buer.
1. Anne Mathea dpt. 11/12-1803 bg. 30/9-1804. ”Gunder Larssøns pb. Anne Matthea f. Lie 3/4 aar.”
2. Lars dpt. 29/12-1805 bg. 12/1-1806. ”Gunder Larssøns db. Lars f. Lie 2 uger.“
3. Lars Gundersen dpt. 1/3-1807 d. 1872 g.m. enke Anne Dorthea Arnesdatter fra Augestad(3). Se Bjerketvet(1) i Eidanger.
4. John Gundersen dpt. 18/6-1810. Se Augestad(6).
5. Zakarias Gundersen dpt. 16/1-1813. Se Søli(20) ”Ødegården”.
Br. 1833.

F.f. Gunder Larssøns pb. Anne Matthæa f. Lie: Hans Sandes k., Karen Zachariædtr., Ole Sande, Matthias Fløtterøe, Even Lie.
F.f. Gunder Larssøns db. Lars f. Lie:  Hans Sandes k., Dorothea Larsdtr., Even og Hans Lie, Erik Bøle.
F.f. Gunder Larssøns db. Lars f. Lie: Hans Sandes k., Karen Zachariædtr., Zacharias Gravelie, Arne Ouestad, Hans og Even Lie.
F.f. Gunder Larssøns db. Jon f. Lie: Karen Møller, Marthe Maria Olesdtr., Arne Ouestad, Anders og Even Lie, Peder Zachariæsøn.
F.f. Gunder Larsens db.
Zacharias f. Lie: Hans Gundersens k., Marthe Maria Olsdtr., Even Tollefsen, Anders Gundersen, Ole Torkildsen.

Gunder var stesønnen til Zacharias Gregoriusen Lid. Han var Maren Haraldsdatters sønn fra 1. ekteskap. 

30/1-1816      KARI JONSDATTER        Bamble skifteprot. 13, s. 272b.
Nordre Lie     Satt i uskiftet bo etter sin mann Gunder Larssen, død 30.4.1813.        
(matr.nr. 19)   Nå ville hun skifte med barna. Arvinger:
               1. Lars Gunderssen      9 år.
               2. Jon Gunderssen   5 … 6 ”  
               3. Zacharias Gunderssen 3 ”
Enkas laugverge ble Lars Knutssen Riis.
Bestefaren Ole Rasmussen Buer ble verge for alle barna.
Brt: 2000 - 0 - 0
Net: 1771 - 2 - 6
Jordegods: Arvetomtgd. nordre Lie, 1 hud 5 skind m.b. Den største og beste delen av skogen er frasolgt. Vurdert for 1500 rdl.

Enka Karen Jonsdatter ble g2g med Ole Eriksen. Se Lid(6).

Se Lid(6).

(C) Gard Strøm.