ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Bakken - Slettekås
Husmannsplass under S. Ås. Nedlagt i 1880 og jorda ble sammenføyd med Plassen.

Visstnok også kalt for Slettekåsa.

Lå like nord for ”Plassen” i følge kart fra 1845.

Anders Halvorsen f. 1768.
Br. 1806. Han flyttet i 1809 til S. Oterholt.

Arbeider, husmann
Zacharias Clausen fra N. Hoppestad(A) dpt. 8/9-1754 d. 11/2-1828 på Slettekåsa, s.a. Claus Zachariasen Hoppestad.
g1g 16/8-1788 m. Karen Johannesdatter fra S. Oterholt dpt. 1/12-1765 bg. 5/9-1813. ”Zacharias Slættenes kone 48 aar.”, d.a. Johannes Andersen.
g2g 6/10-1815 m. Else Margrethe Isaksdatter fra Gromstulen(C) under Bø dpt. 7/4-1771 d. 2/11-1844 på Ekornrød under Bratsberg, d.a. Isak Abrahamsen.
Forlovere: "John Halvorsen Venstøb, Claus Hansen Hoppestad."
1. Maren Zachariasdatter dpt. 14/12-1788 i Siljan.
2. Anne dpt. 16/1-1791 i Siljan.
3. Christine Zachariasdatter dpt. 3/11-1793 i Siljan bg. 30/4-1809. ”Zacharias Claussøns pb. Christine und. Moe, sagt at være 14 1/2 aar.”
3. Anne Zachariasdatter dpt. 1/1-1797 . Bodde hjemme. Var sykelig. Ugift.
4. Karen Zachariasdatter dpt. 23/2-1800 g. 10/6-1824 m. Lars Jestesen fra Br.kl. Bodde en tid på Kjerringteigen i Solum.
    I 1875: På Klavenesbakken i Sandar pr.gj. ved Sandefjord.
    Barn 1. Jens Larsen f. 6/7-1824 på Slettekåsa. Trolig til Roligrønningen under S. Omsland i Brunlanes.
5. Claus dpt. 11/9-1803 bg. 5/2-1804. ”Zacharias Claussøns db. Claus und. Moe 22 uger.”
6. Hedvig Zachariasdatter dpt. 14/7-1805 g. 1/7-1831 m. Halvor Aslaksen. Se Familie 20 - Venstøp 1845.
Br. 1809.

F.f. Zacharias Clausen Røe og k. Karen Johannesd. p.b. Maren: Gro Povelsd. Slettekollen, Maren Johannesd. Otterholt, Mons Clausen Hoppestad, Christian Clausen Kierlingtejen, Christen Clausen Moen.
F.f. Zacharias Clausen Røe og k. Karen Johannesd. p.b. Anne: Anne Abrahamsdatter Hoppestad, Niels Peders. Otterholt, Mons Hoppestad, Ole Knudsen Slettekollen.  
F.f. Zacharias Clausen Røe og Karen Johannesdatters pb. Christine: Maren Johannesd. Wenstøb, Else Abrahamsd. Hoppestad, Niels Pedersen Otterholt, Claus Mogensen Hoppestad, Ole Slettekollen.
F.f. Zacharias Claussøns pb.
Anne u/Moe: Claus Hoppestads k., Inger Hansdtr., Nils Otterholt, Berulf Haagenssøn, Halvor Halvorssøn.
F.f. Zacharias Claussøns pb.
Karen f. Slettene: Jon Wenstøbs k., Gunnil Olesdtr., Nils Otterholt, Søren Hanssøn, Lars Gullikssøn.

F.f. Zacharias Claussøns db. Claus u/Moe: Jon Wenstøbs k., Maren Isaksdtr., Nils Otterholt, Claus Monssøn, Hans Monssøn.

F.f. Zacharias Claussøns pb.
Hedevig f. Slettene: Jon og Anders N.Wenstøbs koner, Nils Otterholt, Halvor Leegaas, Hans Gullikssøn.

Denne familien bodde på Rød ved Grorud i Siljan fra 1788. De var deretter på Slettene u. Mo fra ca. 1798 til de kom hit i 1809.
Zacharias sin andre kone, Else Margrethe Isaksdatter, var i 1801 tjenestepike på Øvre Sem hos prokurator (sakfører) Peder Rougtvedt.
 

20/2/1829 ZACHARIAS CLAUSSEN Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 302a.
Slettekaasa - død 12.2.1828. - (11/2-1828 i følge KB).
u/Aas Arvinger:
Enka Else Margrethe Isaksdatter og avdødes barn med 1.kone Kari Johannesdtr.:
    1. Maren Zachariasdtr. g.m. Knut Christenssen Bredgangen.
    2. Anne Zachariasdtr. 32 år, heime og mye sykelig.
    3. Karen Zachariasdtr. g.m. Lars Gjestssen og oppholder seg på Kjerringteigen i Solum sogn.
    4. Helvig Zachariasdtr. 21 år, tjener hos madame Larssen på Fossum jernverk.
Laugverge for enka ble Halvor Halvorssen Holt øde.
Verge for Anne og Helvig: Knut Christenssen Bredgangen.
Brt: 36 - 4 - 4
Gjeld: 95 - 0 - 7 (Insolvent)
Huset og plassen var eid av Løvenskiold-Fossum.

Enka Else Margrethe Isaksdatter ble g2g 1829 med enkemannen Christen Rasmussen fra Furuvald. Se Ekornrød under Bratsberg.

G.br., arb., leilending
Haagen Bæruldsen fra Slettene under Mo dpt. 20/9-1789 d. 13/1-1854, s.a. Bæruld Haagensen.
g. 17/8-1826 m. Karen Kirstine Rasmusdatter fra Hagen under Dyrkold dpt. 2/10-1796 d. 19/5-1884 i Sverige under Mo, d.a. Rasmus Fransen Hagen (”Rasmus Hagan”).
Forlovere: "Mons Monsen Hoppestad, Halvor Isaksen Aas."
1. Inger Marie Haagensdatter f. 8/10-1826 i Slettene g.m. Peder Torjersen. Se nedenfor.
2. Rasmus f. 19/10-1829 d. 2/2-1830.
3. Lars d. 29/1-1831. "Lars, kun hjemmedøbt, 6 uger, under Aas, Fader: Haagen Bærulfsen."
4. Maren Haagensdatter f. 24/4-1834 g.m. Christopher Ingebretsen f. 20/10-1830. Bodde en tid på Leikås under Holt og i 1865 på N. Venstøp.
    De kom siden til Løberg som husmannsfolk for Hofgaard. Se Løberg(26) "Løberghaugen".
5. Lars Haagensen f. 7/4-1841 d. 30/4-1855. Lars druknet i Gromstulfossen i Bøelva da han skulle løsne en tømmerkvase.
    Stedet heter i dag Bliva og er et populært badested om sommeren. Mrk. Bliva: "Å bli", er et gammelt verb som betyr å omkomme. Fremdeles i bruk flere steder.
Br. ca. 1835.

Haagen fikk som ganske ung gutt stivt kne etter et fall under skiløping. Enka bodde hos sin
datter Inger Marie og hennes familie, først her, siden på Sverige under Mo, hvor hun døde.

Tømmerfløter, husmann
Peder Torjersen fra Gåshølen under Foss f. 19/10-1832.
g. 26/12-1856 m. Inger Marie Haagensdatter herfra f. 8/10-1826 i Slettene under Mo.
Br. 1857.

Denne familien bodde her i 11 år. De flyttet da til Sverige under Mo.

Ellef Halvorsen Økter skal være den siste som har bodd på denne plassen. Se Økter øvre.

Husene er revet og jorda ble slått sammen med Plassen under Ås i 1880.


(C) Gard Strøm