ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 26.04.2023

 


Løberg 2 - Hofgaard - Landsverk
Gamle løpenr. 386b, 387b, 389b, 390b og 391b.

En sammenføyning av Søndre og Midtre Løberg.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag, side 79a.
"Skjøde fra Otto og Herman Løvenskiold til Gerhard D. Hofgaard herpaa og paa løbenr. 387b, 389b og 391b for 10.000 spd.,
dateret 15. April, thinglæst 4. August 1862."
Løberg bnr 2. Foto: Widerøe. Eier Skien kommune. Arkiv Telemark Museum, Skien. Repro: GS.


Adresse 2000: Løbergv. 189, 3719 Skien.

Proprietær, agronom, meieribestyrer, agent, selveier
Gerhard Didrik Hofgaard
sr. fra Sjåstad i Lier, Buskerud f. 20/10-1830 d. 11/7-1896 på Foss gamlehjem, s.a. proprietær Hans Jacob Hofgaard og Ellen Ulrikka Blom.
g. 23/5-1855 m. Didrikke Cappelen Blom fra Frogner(11) f. 21/7-1829 i Skien d. 3/9-1901 på Lagmannsgården, d.a. kjøpmann Christopher H. Blom.
1. Christopher Blom Hofgaard f. 5/10-1859 på Bratsberg.
2. Hans Jacob Hofgaard f. 15/6-1861 på Bratsberg.
3. Ellen Ulrikke Hofgaard f. 2/3-1863 på Løberg. Bodde hjemme og var ugift i 1891.
4. Gustav Cathrinius Hofgaard f. 12/10-1864 på Løberg.
5. Gerhard Didrik Hofgaard f. 12/5-1870 på Løberg. Overtok gården.
Br. 1862.

Gerhard Didrik Hofgaard er registrert innflyttet til Gjerpen fra Lier i 1851. Det ble i innflytningslistene i kirkeboken opplyst at han skulle til Frogner i tjeneste. Han hadde jordbruksutdannelse og ble agronom på sin morbror Christopher Hansen Bloms gård Frogner(11). Siden forpaktet han C. H. Bloms gård Bratsberg(1), til han kjøpte M. Løberg i 1862 av sin onkel. 


Tjenestefolk i 1865: Bernt Gundersen fra Lier(31), Marthe Marie Iversdatter fra Solum(21), Anne Marie Olsdatter(25),
Marie Larsdatter(24), Ingeborg Hansdatter fra Skien(21) og Peder Halvorsen(12).

Tjenestefolk i 1891: Torkild Kristiansen, gårdsarb. fra Siljan f. 1865, Anders Hansen, gårdsarb. fra Mælum f. 1872,
Katerine Hansdatter, husarb. fra Bamble f. 1864, Marte Christophersdatter, husarb. f. 1867, Asta Marie Johannesd.,
husarb. fra Elfsborgs len i Sverige f. 1866.
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(386, 387,389,390,391)b

Løberg søndre og midtre

Gerhard D. Hofgaard

14 daler - 3 ort - 21 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

112

2

(386, 387,389,390,391)b

Løberg

søndre og mellem

G. D. Hofgaard

16 - 1 - 23

38 mark 12 øre


G.br., agronom, kjøpmann, selveier
Gerhard Didrik Hofgaard (Didrik Hofgaard) herfra f. 12/5-1870 d. 1954.
g.m. Edle Sophie Langraff fra Grimstad f. 25/1-1876 d. 1958.
1. Gerhard Hofgaard f. 4/8-1901 i Gjerpen.
2. Johanne Hofgaard f. 17/7-1903.
3. Didrikka Hofgaard f. 28/10-1905 i Gjerpen.
Br. 1896.

Denne familien bodde i 1910 på eiendommen Frøyatun (63/88,89,122) på Bratsberg.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag, side 79a.
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 18 er udskilt, afholdt 3., tinglyst 4. okt. 1894."
"Skjøde til sønnen D. G. Hofgaard for 8.000 kr., dat. 3. juli, tinglyst 1, aug. 1896."
"Dokument, hvorved eieren af dette brug m.fl., giver eieren af bnr 18, grosserer H. Holta, ret til kjøring over dette brug, dat. 12. mai, ting-
lyst 26. mai 1899."
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 25, 26, 27 og 28 er udskilt, afholdt 14. juni, tinglyst 7. juli 1899."
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 29 og 30 er udskilt, afholdt 12, tinglyst 13/12-1899."
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 31 er udskilt, afholdt 21 april, tinglyst 9. mai 1900."
"Skjøde fra Diderik Hofgaard til Lars Eriksen Ballestad, Hans Edv. Ballestad, Simon Lunde, Peder G. Follaug,
Svenke Follaug og Anders Eriksen
paa samlet skyld 37 mark 87 øre, dateret 5., tinglyst 7. nov. 1900."

Det ble etablert et interesseselskap, bestående av Lars Eriksen Ballestad, Hans Edvard Ballestad, Simon Lunde,
Peder G. Follaug, Svenke Follaug og Anders Eriksen. Selskapet kjøpte denne eiendommen av Hofgaard jr. i 1900.
De solgte de tidligere utskilte eiendommer samme år.

Bnr 18 ble utskilt herfra i 1894 (jord) og solgt til grosserer H. Holta.
Bnr 25 "Fædraheim" ble solgt i 1900 til Jens Pedersen Løberg.
Bnr 26 ”Løberghaugen” ble solgt i 1900 til Johan Martinius Christensen.
Bnr 27 ”Rønningen” ble solgt i 1900 til Martin Henriksen.
Bnr 28 ”Kåvan” ble solgt i 1900 til Bernhard Henriksen.
Bnr 29 ”Høgset” ble solgt i 1900 til Lars Olsen Høgseth.
Bnr 30 ”Bjønnes” ble solgt i 1900 til Thor Severin Larsen (Bjønnes).
Bnr 31 ”Landheim” ble solgt i 1900 til Peder Pedersen Løberg.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag, side 79a.
"Skjøde fra Anders Eriksen m.fl. (alle nevnt ovenfor) til Daniel Olsen og Olav Olsen Landsværk for kr. 50.000, dat. 5., tinglyst 7. nov. 1900."

Brødrene Landsverk kjøpte det som var igjen av Løberg(2) i 1900. De eide hver sin 1/2-part i gården.
Daniel Olsen Landsverk f. 1866 i Fyresdal og Olav Olsen Landsverk f. 1872 i Fyresdal.

G.br., 1/2 deleier

Daniel Olsen Landsverk
fra Landsverk i Fyresdal f. 21/6-1866 d. 11/10-1951 på Løberg, s.a. Olav Landsverk.
g.m. Marie Aanesdatter fra Lauvdal i Fyresdal f. 3/3-1881 d. 18/4-1967, d.a. Aane og Ingebjørg Lauvdal.
1. Esther Landsverk f. ???? Gift i Fyresdal.
2. Ingeborg Landsverk f. 29/7-1907 d. 17/11-1948 g.m. NN Øverbø.
3. Arne Landsverk f. 4/8-1908. Overtok gården.
4. Signe Landsverk f. 11/4-1912 d. 3/5-1987.
5. Dordi Marie Landsverk f. 18/8-1913 g.m. Rolf Wighus fra Fekjan under Dale i Luksefjell
f. 24/3-1907 d. 24/10-1983. Bodde i Dr. Backersv. 40 i Skien.
6. Olav Landsverk f. 6/10-1915. Bodde i Peder Bildts veg 19 på Bratsberg (63/364 og 365). Drev en gård i Fyresdal.
7
. Gerda Johanne Landsverk f. 14/11-1917 g.m. Anker Jakobsen. Bodde i Dr. Backersv. 43 i Skien.
8. Anne Landsverk f. Ugift.
9. Oskar Landsverk f. 10/12-1921 d. 2/6-1992 g.m. Odlaug S. fra Hedrum f. 11/5-1924. Bodde i Hasselbakken 9 på Bølehøgda.
10. Jørgen Landsverk f. 11/9-1923 d. 4/11-2002. Bodde på Odberg i Hedrum.
11. Solveig Landsverk f. 1926 g1g m. Finn Lillefjære. Solveig ble g2g m. byggmester Ivar Haugen.
Br. 1900.

Det var et stort innhus Hofgaard hadde oppført, så det var god plass til 3 familier her.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

2

Løberg

Søndre og mellem

Daniel og Olaf Olsen

17 mark 18 øre


Se folketellingen 1900.

Didrik von Cappelen jr., f. på Klosterøya (i Solum) i 1836, skal ha bodd på Løberg(2) fra 1904-1914, da han døde. Han var sønn av Hans Cappelen og Benedicte Ulrikke Henriette. Didrik fikk sin merkantile utdannelse i England og Frankrike. Han overtok administrasjonen av sin fars firma i 1857. I 1874 overtok han og broren Hans Cappelen jr. firmaet. De drev med trelasteksport, skipsbyggeri, sagbruk og kornmølle. Didrik var oppkalt etter sin bestefar, Eidsvollsmannen Didrik von Cappelen som hadde kjøpt opp store skogarealer bl.a. i Tinn. Det gikk etterhvert dårlig med forretningene i Skien og Didrik jr. flyttet med sin familie i 1895 til den lille gården Sandviken i Hovin sogn i Tinn prestegjeld hvor hans skogfuter tidligere hadde bodd. I 1904 solgte han alle eiendommene i Tinn og flyttet til Løberg hvor han bodde resten av livet på gården til brødrene Landsverk.


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag, side 79b.
"Skyldsætningsforretning avholdt 6., tinglyst 15. nov. 1905. hvorved bnr 36 "Vik" er udskilt, af Skyldmark 0 mark 50 øre." Visstnok kun jord.
"Delings- og skyldsætningsforretning afholdt 3., tinglyst 18. juli 1906, hvorved en til Anders Eriksen Ballestad(!?) (skal vel være til
Lars Andersen Ballestad?) solgt parcell bnr. 37 "Hovland" af (skyld) 5 mark 56 øre."

Matrikkelskyld etter siste fradeling og salg (1906): 11 mark 12 øre.

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag, side 79b.
"Skylddelingsforretning avholdt 12., tinglyst 29. juni 1912, hvorved til Lars og Erik Andersen Ballestad er utskilt bnr 44 "Hovland nordre" av skyld 5 mark 56 øre."
"I følge foranstaaende skylddelingsforretning, benyttes kjørevei og fævei til skogen i fællesskap av begge brugseiere."

"Overenskomst- og skjønn i anledninge oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedlikehold har
Kanalstyret pant for kr. 451.-, dat. henholdsvis august 1926 og 21/8-1931, tinglyst 28/7-1932."

G.br., selveier

Arne Landsverk
herfra f. 4/8-1908 d. 2/5-1969.
g.m. Sigrid Olava Mustvedt fra hustomt under Mustvedt(1) f. 2/1-1922 d. 29/10-2013, d.a. John Kristiansen Mustvedt.
1. Håkon Landsverk f. 1955. Overtok gården.
2. Runar Landsverk.
3. Arild Landsverk.
Br. 1947.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

2

Løberg søndre og mellem

Arne Landsverk

5 mark 56 øre


Fra Grunnboka: "
Andel av Løbergvegen 189 (Gnr 112, bnr 2) er overdradd til Håkon Landsverk (30.12.1986)."

G.br., selveier
Håkon Landsverk herfra f. 1955.
g.m. Eldbjørg Hanger f. 1962.
1. David Landsverk f. 1982.
2. Anette Landsverk f. 1985.
3. Solveig Landsverk f. 1990.
Br. 1986.
 

Kart over alle teiger (2012).

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012. Hele eiendommen.

Hovedgården med innmark.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012. Innmark.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no