| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 30.12.2018
 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Meen 40
Utskilt fra Meen(3) i 1903. Gnr 70 bnr 40.


Meen bnr. 40. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).
 

Adresse i dag: Håvundv. 329 B og 329 C, 3711 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Nils Rasmussens Enke til Sønnen Rasmus Nilsen Meen herpaa og løsøre for tilsammen kr. 4000.- og føderaad med prioritet efter
et nyt laan fra Hypothekbanken, dat. 9., tinglyst 18. mai 1904."


G.br., selveier
Rasmus Nilsen Meen
fra Meen(3) f. 4/10-1876 d. 15/11-1958, s.a. Nils Jacob Rasmussen Meen.
g. 15/7-1902 m. Marie Olava Ballestad fra Ballestad(39) f. 2/12-1884 d. 12/11-1972, d.a. Lars Larsen Ballestad.
1. Gudrun Meen f. 27/10-1902 d. 3/8-1988 g.m. Martin Leonard Lindgren f. 27/2-1897 d. 26/1-1970.
Bodde i Nedre Søliv. 43 i Hovenga.
2. Nils R. Meen f. 22/5-1906. Overtok gården.
3. Jorån Meen f. 8/1-1908 g.m. Asbjørn Hovland. Se Løberg(37) ”Hovland”.
Br. 1904.

Rasmus Nilsen Meen bygde denne gården etter at hans farsgård ble delt mellom han og broren Jacob i 1903.
Rasmus kjøpte i tillegg 1/3 del av Haukeråsen(10) ”Skifjellåsen” i 1924 (skog).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 70

40

Men (Meen)

Men (Meen)

Rasmus Nilsen

4 mark 64 øre

G.br., selveier
Nils R. Meen
(Nils Meen) herfra f. 22/5-1906 d. 30/5-1994.
g. 6/6-1942 m. Ingerid Riis fra Riis(9) f. 20/6-1911 d. 8/4-2006, d.a. Anders Hansen Riis.
1. Inger Marie Meen f. 1946 g.m. Jon Ottar Wiig f. 1946. Bosatt i Håvundvn. 363.
2. Nils-Jacob Meen (Nils Jakob Meen) f. 1947. Overtok gården.
Br. 1949.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

70

40

Meen

Nils R. Meen

4 mark 64 øre

92 10 Haukeråsen - Skifjellåsen Lars I. Ballestad, Hjalmar Johnsen og Nils R. Meen 0 mark 63 øre
73 176 Borge V. - Menseid Nils Meen 0 mark 02 øre

Gårdens grenser på 1950-tallet i følge Nils R. Meen:
”Nord: Erik Andersen, øst og syd: Knut Meen, vest: Jacob Meen”.


Meen bnr 40 nærmest, 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
Ballestad bnr 45 "Herregården" midt på bildet.

G.br., selveier
Nils
-Jacob Meen
(Nils Jakob Meen) herfra f. 1947.
g. 31/12-1968 m. Jorunn Sveinungsen fra Limi f. 1950, d.a. Bjarne Sveinungsen i Luksefjellvn. 188a.
1. Nils Arne Meen f. 2/9-1970.
2. Øyvind Meen f. 1972.
Br. 1973.

Nils-Jacob Meen bygde ny kårbolig her. Kårboligen har adresse Håvundv. 329 B.
Jorunn og Nils-Jacob Meen feiret gullbryllup den 31/12-2018.

Sameie med Haukeråsen(10) ”Skifjellåsen” siden 1924.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.