ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 06.09.2020


Riis 9 - Riis nordre
Gammelt løpenr. 278b. 78/9 siden Norges matrikkel 1889.

Utskilt fra Riis(8) i 1810.

Dette bruket var en del av de 4 hudene som var eid av Holla kirke helt fram til 1852. Leilendingene betalte derfor i 
den tiden, festeavgift til Holla kirke.


Riis bnr. 9. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark, etter tillatelse (Foyn forlag 2004).
 

Adresse i dag: Langerødv. 71, 3711 Skien.

G.br., leilending, selveier fra 1852

Jon Nilsen Riis
fra Sjøtveit i Tinn dpt. 20/3-1791 i Atrå krk., s.a. Nils Johannesen og Aashild Brynjulfsdatter fra Brynildsrud i Tinn.
g. 18/9-1818 m. Marthe Halvorsdatter fra Trollsås under Grini dpt. 9/12-1781, d.a. Halvor Haraldsen.
Forlovere: "Niels Halvorsen Trolsaas, Johannes Jensen af Skien."
1. Karen Kirstine Jonsdatter f. 3/1-1818 på Trollsås g.m. Jørgen Waldemarsen. Se Kulten under Ås.
2. Nils f. 7/2-1819 på Riis d. 11/3-1819 på Riis.
3. Nils Jonsen (tvilling) f. 12/4-1820. Emigrerte til N. Amerika i mai 1849. Se Presteattest av 10/5-1849.
4. Maren (tvilling) f. 12/4-1820 d. 10/5-1820 på Riis.
-   (tvilling) f. 7/12-1823. Et dødfødt pikebarn.
5. Maren Jonsdatter (tvilling) f. 7/12-1823 g. 25/6-1851 m. Ole Christiansen fra Tangen i Sauherad f. ca. 1822, s.a. Christian Olsen Tangen.
6. Anne Jonsdatter f. 24/12-1825.
Br. ca. 1818.

John Nilsen var ungkar da han var registrert innflyttet fra Solum til Gjerpen i 1818. Han var født i Tinn og konfirmert i
Holla i 1808. Før han kom til Gjerpen tjente han på gården Omdal i Solum.

Se Jon Nilsens slekt i Tinn Soga (Einung) bind II, side 37 - Midtgardsdeile.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

278b     

Riis nordre

John Nielsen

1 hud

1 daler - 3 ort - 15 skilling


G.br., skomaker, selveier

Knud Hansen
fra Kvestad i Eidanger f. 27/5-1819, s.a. g.br. Hans Knudsen Kvestad og Anne Larsdatter. Se Eidangerslekt.org.
g. i Eidanger 29/7-1853 m. Maren Kirstine Christensdatter fra Holtet i Eidanger f. 6/3-1823 på Ødegården u. Lunde, d.a. Christen Knudsen og Tora Ingebretsdatter. Se Eidangerslekt.org.
Forlovere: "Søren Hansen Kvestad og Knud Christensen Holte."
1. Hanna Christine Knudsdatter f. 7/5-1855 på Gjærstad-eiet i Bamble.
2. Anne Thomine Knudsdatter f. 2/12-1857 på Gjærstad-eiet i Bamble.
3. Karl Martimius Knudsen f. 4/10-1863 på Riis.
Br. 1856.

Maren Kirstine ble f. 6/3-1823 på Holtet i Eidanger. Foreldrenes navn var Christen Knudsen Holtet og Thore Ingebretsdatter Bjerketvedt. Hennes
familie flyttet siden til Ødegården under Nordre Lunde hvor hun vokste opp.
Se forøvrig Eidangerboka bind 2, side 173.
Eidangerboka bind 2 og 3 (Per Chr. Nagell Svenden) er forøvrig skannet av Porsgrunn Bibliotek.

Under folketellingen 1865 bodde også denne familien her. Se nedenfor.

G.br., skredder, selveier
Søren Christensen
fra Eidanger f. 12/9-1828 på Lundeødegården d. 12/8-1873 på Riis av tæring, s.a. Christen Knudsen og Thora Ingebretsdatter.
g. 29/8-1865 m. Gunhild Abrahamsdatter fra "Mørgerøe" (Mørkerød) i Brunlanes f. 30/12-1827, d.a. Abraham Pedersen og Ellen Kathrine Sørensdatter.
1. Anna Katrine Sørensdatter f. 1867 i Brunlanes.

Ved Gunhild Abrahamsdatters dåp i Brunlanes var det nevnt to faddere som bodde i Eidanger.

Da mannen levde bodde de, ifølge folketellingen 1865, under Riis(9). Under folketellingen 1875 var det enka og
datteren som bodde her. De eide da også en del av Riis(6).

G.br., selveier

Hans Hansen Kjølnæs Riis
(Hans Kjølnæs Riis) fra Søli(3) f. 14/3-1835, s.a. Hans Rasmussen Søli.
g. 20/4-1865 m. Marthe Kirstine Andersdatter fra Søli(1) f. 11/12-1837 d. 16/2-1898, d.a. Anders Olsen Søli.
Forlovere: "Christine Haraldsdatter Bekkevold og Nils Andersen Søli."
1. Ingeborg Hansdatter f. 28/9-1866 på Søli g.m. Hans Kristensen Bækkevold. Se Bekkevold(4).
2. Sara Hansdatter Riis f. 23/11-1869 på Kjølnes.
3. Anders Hansen Riis f. 24/7-1880. Overtok gården.
Br. 1866.

F.f. Hans Hansen datter Ingeborg på Søli: Anne Hansdatter Bekkevold, Kirsten Andersdatter, Rasmus Hansen og Nils Andersen Søli, Jacob Vetlesen Augestad.
F.f. Hans Hansens datter Sara på Kjølnes: Foreldrene, Anne Andersdatter og Hans Rasmussen Søli, Hans Nilsen Riis.

Hans Hansen Kjølnæs forpaktet Kjølnes fra 1855 - 1866, samme år som han kjøpte denne Riis-gården.
Hans skrev seg deretter for Hans Kjølnæs Riis.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

278b

Riis nordre

Hans Hansen

1 daler 3 ort - 18 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

78

9

278b

Riis

Riis nordre

Hans Hansen

1 - 3 - 10

4 mark 51 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

78

9

Ris

Ris nordre

Hans Hansen

4 mark 51 øre

G.br., selveier
Anders Hansen Riis
herfra f. 24/7-1880 d. 27/3-1965, s.a. Hans Hansen Riis.
g. 14/12-1902 m. Inger Larsdatter Nygaard fra Øvrum(3) "Hauane" f. 16/10-1878 d. 16/7-1976, d.a. Lars Larsen Nygaard.

1. Martha Riis f. 16/3-1903 d. 18/7-1992. Ugift.

2. Gunvor Riis f. 18/7-1905 g.m. Olaf Kaalerød. Se Øvrum(3) "Hauane".
3. Hans Riis f. 6/11-1907 g. 1939 m. Anna Johnsen Oklungen f. 1906. Bodde først i Oklungen, siden i Langangen, Eidanger.
    Barn 1. Aud Riis f. 1939 g.m. Roald Johan Lunde. Bosatt på S. Lunde i Eidanger.
    Barn 2. Karin Riis f. 1941 g.m. Oddvar Olsen fra Hovenga i Porsgrunn. Bosatt i Langangen, Eidanger.
    Barn 3. Solveig Riis f. 1944 g.m. Ola Granstøl fra Kvelde i Hedrum. Bosatt i Kvelde.
4. Lars A. Riis f. 6/10-1909 d. 22/2-1934. Ugift.
5. Ingerid Riis f. 20/6-1911 g.m. Nils Meen. Se Meen (40).
6. Elsa Riis f. 1/5-1915 g.m. Ewert Liland. Se Augestad(3).
7. Arne Riis f. 24/4-1919 g.m. Margith Kallokk fra Morgedal. Bodde i Gunnarsv. 68 under Ballestad.
Eier 1912.

Inger Larsdatter var født på Haugane under Øvrum og datter av g. br. Lars Larsen Nygaard, som i 1920 flyttet til
Bjerketvedt(8) ”Sanna” i Eidanger.
Anders og Inger forpakta Vallerdalen under Meen fra ca. 1910. Der bodde de til 1942, da de flytta til Solbakken
under Oklungen i Eidanger. Det var sønnen Arne som da hadde kjøpt Solbakken.

G.br., selveier
Olav A. Søli
fra Søli(1) f. 28/2-1905 d. 28/8-1970, s.a. Andreas Hansen Søli.
g.m. Gunda Johannesen fra Ballestad(24) "Myra" f. 14/11-1907 d. 31/1-1988, d.a. Ole Johannesen Myhra.
1. Liv Søli f. 16/5-1932 g.m. Olaf Stensrød f. 2/8-1924. Se Skyer(4).
2. Aud Søli f. 1933 g. 28/11-1953 m. Jacob Engebrethsen f. 1927. Innehaver av Dahl renseri. Bosatt i Skien.
3. Gerd Søli f. 1935 g.m. Erik Stensrød. Se Løberg(5) "Stensrød".
4. Ruth Søli f. 1939 g. 6/6-1959 m. Harald Steen Wessel fra Bøle f. 10/7-1937 d. 30/9-1973. Bosatt i Langerødv. 49 (78/52).
5. Olav Andreas Søli f. 1944. Overtok gården.
Br. 1928.

Gårdens grenser på 1950-tallet, ifølge Olav A. Søli:
”Nord: Gunnar Riis, øst til Leirkup, syd: Odd og Wiggo Riis, vest: Ingvald Riis.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

78

9

Ris nordre

Olaf A. Søli

4 mark 22 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Langerødvegen 71 A (Gnr 78, bnr 9) er overdradd til Olav Andreas Søli (07.08.1973).
Overdragelsen omfatter også andel av Skifjellvegen 285 (Gnr 94, bnr 2)
."

G.br., selveier

Olav Andreas Søli
herfra f. 26/12-1944 d. 10/2-2013.
g. 8/6-1968 m. Mary Waskaas f. 1946.

1. Bent Olav Søli f. 1968. Overtok gården.
2. Gisle Søli f. 1973.

Br. 1973.

Fra Grunnboka: "
Langerødvegen 71 A (Gnr 78, bnr 9) er overdradd fra Olav Andreas Søli til Bent Olav Søli (15.05.2008).
Overdragelsen omfatter også Skifjellvegen 285 (Gnr 94, bnr 2)."

G.br., selveier
Bent Olav Søli herfra f. 1968.
Br. ca. 2008.

Kart over hovedbruket.

Kart fra Skog og Landskap 2014.

Kart over alle eiendommene.

Kart fra Skog og Landskap 2014.

Kart over skogseiendommen.

Kart fra Skog og Landskap 2014.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no