ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 09.09.2021
Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Meen 3
Gammelt løpenr. (238a, 377a, 238k)c. Siden Norges matrikkel 1889: 70/3.

Utskilt fra Meen(1) i 1874. 


Meen bnr 38. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).


Adresse
2020: Håvundv. 329 A, 3719 Skien.

Knud Andersen Meen fra Meen(1) f. 24/3-1832 på Kråketo.
Br. 1874.

Knud Andersen var ugift. Han bodde her under folketellingen 1875, som ugift gårdbruker og
selveier sammen med sin gamle mor og sin bror Hans.
Knud ble siden "rentenist" og bodde på Menstad.
Se Familie 30 - Menstad 1900.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(238a, 377a, 238k)c

 Meen

Knud Andersen

4 daler - 0 ort - 0 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

70

(238a, 377a, 238k)c 

Meen

Meen

Knud Andersen

3 - 0 - 17

10 mark 32 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Knud Andersen Meen til Nils Rasmussen Fløtterød for kr. 16000.-, dat. 15. juli, tinglyst 2. aug. 1890."

G.br., selveier
Nils Jacob Rasmussen Meen
(Nils Rasmussen Fløtterød) fra Fløtterød(2) f. 8/3-1845 d. 23/8-1892 på Meen, s.a. Rasmus Nilsen Fløtterød.
g. 31/3-1864 m. Karen Guline Vetlesdatter fra Augestad(4) f. 17/11-1841 d. 1945, d.a. Vetle Rasmussen Augestad.
Forlovere: "Ole Christiansen Riis og Isak Nilsen Bakken."
1. Jacob Nilsen Meen f. 22/6-1864. Overtok gården.
2. Karl Bertinius Nilsen Meen f. 12/5-1870. Se Familie 112 - Borgestad 1910.
3. Rasmus Nilsen Meen f. 4/10-1876. Se Meen(40).
Br. 1890.

F.f. Nils Jacob Rasmussens Jacob paa Fløtterød: Maren A. Vetlesdatter Riis, pige Hanna Langerød, Nils A. Kråketo, Anders R. Fløtterød, Jacob Vetlesen Augestad.
F.f. Nils Jacob Rasmussens Carl Bertinius paa Fløtterød:
Hanna Olsen Meen, Karen Olsen Usterud, Knud Andersen Meen, Ole Christensen Riis, Jacob Vetlesen Augestad.
F.f. Jacob Rasmussen Fløtterøds Rasmus: Anne Olsdtr. Langerød, Gurine Eriksdtr. ditto, Knut Andersen Meen, Kristian Olsen Riis, Lars Larsen Øvrum.

Nils Jacob Rasmussen Fløtterød bodde tidligere på sin farsgård, Fløtterød(2).
Han forpaktet Meen fra ca. 1885, kjøpte den i 1890 og flyttet da hit.

Gården ble delt i 2 i 1902 mellom sønnene Jacob og Rasmus. Det fraskilte bruket fikk bnr 40. 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skyldsetningsforretning afholdt 23. nov., tinglyst 9. des. 1903, hvorved
1. bnr. 40 "Meen" af skyld 4 mark 64 øre, 2. bnr 41. Se Meen(40).
2. bnr. 41 "Haven" og "Hegna" af skyld 0 mark 20 øre.

"Uskiftebevilling for Nils Rasmussens Enke, Karen Guline Meen, dat. 12. Nov. 1892, tinglyst 18. Mai 1904."

Kilde: Porsgrunn Dagblad, torsdag 13. Nov. 1941. (Kopiert fra Nasjonalbiblioteket.no).

 
 


Karen Guline Meen (1841-1945). Foto: Porsgrunn Dagblad 13/11-1941.


 

Kilde: Varden 16/11-1943. Innsendt av Hans Aas 2014.

Enkefru Meen 102 år i morgen.
Visstnok fylkets eldste, enkefru Karen Guline Meen i Gjerpen fyller i morgen 102 år. Hun er fremdeles i full vigør, er oppe og ute hver dag og er fullt åndsfrisk. Synet svikter jo en del så hun klarer ikke lenger å lese aviser. Skriften i våre dagers aviser blir for små, sier hun, men hun klarer enda å lese overskriftene. Nylig flyttet hun til sitt vinteroppholdsted, hos sønnen Jacob Meen på Åkre. Der er lunere der vinterdag, sier hun, men når våren holder sitt inntog er hun som trekkfuglen - da flytter hun tilbake til sønnen Rasmus på Meen. Venner og kjente lykkeønsker den spreke dame med 102-års dagen.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Nils Rasmussens Enke til Sønnen Jacob Nilsen Meen paa dette bruk og Løsøre for Kr. 6000 og føderaad, dat. 9., tinglyst 18. mai 1904."

G.br., selveier
Jacob Nilsen Meen
herfra (Jacob Meen) f. 22/6-1864 på Fløtterød(2) d. oktober 1949.
g. i Gjerpen kirke 28/12-1906 m. Ingeborg Dorthea Madsen fra Bergen f. 3/11-1884 d. 1936, d.a. dampskipsmaskinist Gert Mathias Madsen.
Forlovere: "Karl Torstensen, Borgestad og Rasmus Meen."
1. Judit Meen f. 30/6-1908 på Meen g.m. Olaf Hansen fra Osebakken.
2. Eva Meen f. 17/3-1918 på Åkre(9) g.m. Sverre Hansen. Se Åkre(9).
Br. 1904.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Kjøbekontrakt fra Jacob Nilsen Meen til Johan Nilsen Ballestad paa den sæterhavneret i Svartang skog, som har tilligget denne gaard, for kr. 500.-,
dat. 26. Aug., tinglyst 30. Sept. 1905."

Ingeborg Dorthea Madsen fra Bergen var i tjeneste på Askøy da hun ble konfirmert der.
Gårdbruker var Jacob Meen kun fram til 1911. Da solgte han gården til Jacob O. Meen,
og kjøpte Åkre(9) "Løvli". Jacob Meen hadde jobb ved jernbanen.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

70 

3

Meen

Meen

Jacob Nilsen

5 mark 48 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Jacob Nilsen Meen til Jacob Olsen Meen for kr. 23.000.-, dat. 11., tinglyst 20. mai 1911."

G.br., selveier
Jacob Olsen Meen
(Jacob O. Meen) fra Meen(38) f. 17/9-1885 d. 26/11-1961, s.a. Ole Evensen Meen fra Sørbø.
g. 1915 m. Borghild Øvrum fra Øvrum(4) f. 15/1-1891 d. 14/2-1963, d.a. Isak Øvrum.
1. Anne Margrethe Meen f. 20/5-1924 g.m. Erik Ekornrød. Se nedenfor.
2. Elise Marie Meen f. 1926 g.m. Erik Flatin. Se
Håvundvn. 327, på kartet nedenfor.
Br. 1911.


Jacob O. Meen (1885-1961 og kona Borghild Øvrum (1891-1963). Foto fra Per Sverre Øvrums samling.
 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning, avholdt 19. aug., tinglyst 8. sept. 1915, hvorved til Marie Gabrielsen Kulsjø er utskilt bnr 60 "Kulsjø" av skyld 0 mark 30 øre."

"Skjøte fra Nils Johannessen Myhra f. 16/12-1881 til Rasmus Meen, eier av gnr 70 bnr 40 på den Grunderød sæter, gnr 109 bnr 1 tilliggende beiterett i dette
bruk, for kr. 500.-, dat. 31/8-1943, tinglyst 11/2-1944."
"Skylldelingsforretning avholdt 22/11-1948, tinglyst 4/12-1948, hvorved til Alfred Valen er utskilt bnr 94 "Utsikten" av skyll 0 mark 70 øre."
 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 70

3

Meen

Jakob Olsen Meen

4 mark 48 øre

Gårdens grenser på 1950-tallet i følge Jacob Olsen Meen:
”Nord: Oluf Hansen Ballestad, vest: Hauen, sør: Knut Meen, øst: Rasmus Meen.”

G.br., selveier
Erik Ekornrød
fra Bøle f. 24/12-1921 d. 15/11-2009, s.a. barbermester Lars Erling Ekornrød f. 11/7-1897 og Solveig Moen f. 1900. Se Bratsberg(36) "Ekornrød".
g.m. Anne Margrethe Meen herfra f. 20/5-1924 d. 8/5-2010.
1. Liv Margareth Ekornrød f. 1949 g.m. Per Løvseth. Bosatt i Røyskattv. på Gulset.
    Barn 1. Marianne Løvseth f. 1974.
    Barn 2. Mette Løvseth f. 1978.
2. Erling Ekornrød f. 1955. Overtok gården.
Br. 1961.

G.br., selveier
Erling Ekornrød
herfra f. 1955.
g.m. Ellen Skau f. 1958.
1. Lars Ekornrød f. 1984.
2. Hans Olav Ekornrød f. 1988.
Br. 1981.

Bruk nr. 40 utskilt i 1902.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Utskilt hustomt:

Håvundvn. 327.
70/104.

Erik Flatin f. 6/12-1923 d. 24/12-1997.
g.m. Elise Marie Meen herfra f. 6/12-1926 d. 9/3-2017.
1. Einar Jacob Flatin f. 1946.

2. Else Maria Flatin f. 1949.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no